EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0595

Cauza C-595/12: Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 19 decembrie 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

OJ C 86, 23.3.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 86/7


Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 19 decembrie 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

(Cauza C-595/12)

2013/C 86/11

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Loredana Napoli

Pârât: Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Întrebările preliminare

1.

Articolul 15 din Directiva 2006/54/CE (1) (întoarcerea din concediul de maternitate) se aplică frecventării unui curs de formare profesională inerent unui raport de muncă și trebuie să fie interpretat în sensul că, la sfârșitul perioadei de concediu, lucrătoarea are dreptul să fie readmisă la același curs care se desfășoară încă sau poate fi interpretat în sensul că lucrătoarea poate fi înscrisă la un curs ulterior, chiar dacă acesta este incert, cel puțin în privința perioadei de organizare?

2.

Articolul 2 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2006/54/CE, care consideră discriminatoriu orice tratament mai puțin favorabil determinat de concediul de maternitate, trebuie să fie interpretat în sensul de a asigura lucrătoarei o protecție absolută, care nu poate fi redusă în baza unor interese divergente, împotriva oricărei inegalități de substanță (Curtea de Justiție, Hotărârea din 30 aprilie 1998, Thibault, C-136/95), astfel încât să se opună unei reglementări naționale care, impunând încetarea participării la un curs profesional și garantând, în același timp, posibilitatea de a se înscrie la cursul următor, urmărește obiectivul asigurării unei formări adecvate, dar o privează pe lucrătoare de șansa de a avea acces, la o dată anterioară, la o nouă situație profesională, împreună cu colegii de la concurs și de la curs de sex masculin, încasând retribuția corespunzătoare?

3.

Articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2006/54/CE, potrivit căruia diferența de tratament bazată pe caracteristici care constituie exigențe profesionale veritabile nu este discriminatorie, trebuie să fie interpretat în sensul că permite unui stat membru să întârzie accesul la muncă în detrimentul lucrătoarei care nu a putut beneficia de o formare profesională completă din cauza concediului de maternitate?

4.

În cazul menționat la litera (c), chiar dacă se admite, în mod teoretic, aplicarea articolului 14 alineatul (2) la cazul descris în speță, totuși, această dispoziție coroborată cu principiul general al proporționalității, trebuie să fie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale care prevede încetarea cursului de către lucrătoarea absentă din cauza concediului de maternitate, în loc să asigure organizarea unor cursuri paralele de recuperare, care să permită depășirea deficitelor de formare, conciliind astfel drepturile salariatei mamă și interesul public, în pofida costurilor organizatorice și financiare care rezultă din această opțiune?

5.

Directiva 2006/54/CE, dacă este interpretată în sensul că se opune legislației naționale menționate deja, stabilește, în această privință, reguli „self-executing” aplicabile direct de instanța națională?


(1)  Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, p. 23, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 262).


Top