Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/035/07

Cerere de propuneri – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Dezvoltare, distribuție, promovare și formare – Formare

OJ C 35, 9.2.2012, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 35/40


CERERE DE PROPUNERI – EACEA/5/12

MEDIA 2007 – Dezvoltare, distribuție, promovare și formare

Formare

2012/C 35/07

1.   Obiective și descriere

Prezenta cerere de propuneri are la bază Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007) (1).

Una dintre măsurile care urmează a fi puse în aplicare în temeiul deciziei menționate constă în îmbunătățirea formării profesionale continue a profesioniștilor din sectorul audiovizualului, pentru a-i înzestra cu cunoștințele și competențele necesare în scopul creării de produse competitive pe piața europeană și pe alte piețe.

Cererea de propuneri EACEA/5/12 este ultima cerere privind formarea continuă care se lansează în cadrul programului MEDIA 2007 și oferă un acord-cadru de parteneriat cu o durată de doi ani.

2.   Solicitanți eligibili

Candidații trebuie să fie stabiliți în una dintre țările următoare:

cele 27 de state membre ale Uniunii Europene;

țările care fac parte din SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

Elveția și Croația.

Prezenta cerere de propuneri se adresează candidaților aparținând uneia dintre categoriile de întreprinderi de mai jos, ale căror activități contribuie la realizarea măsurilor descrise anterior:

școli de film și televiziune;

universități;

instituții de formare profesională specializată;

societăți private din sectorul audiovizual;

organizații/asociații profesionale specializate din sectorul audiovizual.

3.   Acțiuni eligibile

Sunt eligibile următoarele acțiuni și activitățile aferente, care au loc în țările participante la programul MEDIA:

Acțiuni care au ca scop dezvoltarea capacității profesioniștilor din sectorul audiovizual de a înțelege și a integra dimensiunea europeană în activitatea lor, prin îmbunătățirea competențelor în următoarele domenii:

formarea în domeniul gestionării economice, financiare și comerciale;

formarea în domeniul noilor tehnologii audiovizuale;

formarea în domeniul proiectelor referitoare la scenarii;

Durata maximă a proiectelor este de 12 luni.

4.   Criterii de atribuire

Propunerile eligibile vor fi evaluate în funcție de punctajul obținut din maximum 100 de puncte, în baza următoarei distribuții:

calitatea conținutului activității (20 de puncte);

gestionarea proiectului (20 de puncte);

calitatea parteneriatului cu industria audiovizuală (20 de puncte);

dimensiunea europeană (20 de puncte);

impactul (20 de puncte).

5.   Buget

Suma maximă disponibilă pentru prezenta cerere de propuneri este de 7 000 000 EUR.

Sprijinul financiar din partea Comisiei nu poate depăși 50 % sau 60 % din totalul costurilor eligibile.

Agenția își rezervă posibilitatea de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Termenul de depunere

Termenele pentru depunerea candidaturilor au fost stabilite după cum urmează: 16 aprilie 2012.

Cererile trebuie expediate la următoarea adresă:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA/5/12

Mr Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vor fi acceptate numai cererile prezentate pe formularul adecvat, corect completate, datate și semnate de persoana autorizată să angajeze în mod legal organismul solicitant.

Nu vor fi acceptate cererile transmise prin fax sau prin poștă electronică.

7.   Informații complete

Ghidul detaliat destinat candidaților, precum și formularele de cerere se găsesc la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm

Cererile trebuie să fie completate în mod obligatoriu pe formularul prevăzut și să conțină toate anexele și informațiile solicitate.


(1)  JO L 327, 24.11.2006, p. 12.


Top