Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1118(09)

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 338, 18.11.2011, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 338/67


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 338/04

Numărul de referință al ajutorului

SA.33644 (11/X)

Stat membru

Germania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

DEUTSCHLAND

Articolul 107 alineatul (3) litera (a), Articolul 107 alineatul (3) litera (c), Zone neasistate, Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Denumirea măsurii de ajutor

6.

Energieforschungsprogramm „Forschung für eine umweltschonenende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Bundesanzeiger 134 vom 6. September 2011, Seite 3109

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.9.2011-31.12.2014

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 2 236,40 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

25 %

20 %

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice (articolul 32)

75 %

Cercetare fundamentală [articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

100 %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

50 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie,did=427698.html

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-6-energieforschungsprogramm,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Numărul de referință al ajutorului

SA.33658 (11/X)

Stat membru

Spania

Numărul de referință al statului membru

RGE 37/2011

Numele regiunii (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

C/ AMADEO DE SABOYA No 2, 46010 VALENCIA

http://www.agricultura.gva.es/

Denumirea măsurii de ajutor

Subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Resolución de 20 de julio de 2011, de la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se

concede una subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

20.7.2011-1.11.2011

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Creșterea păsărilor

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 0,02 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării (articolul 36)

15 000 EUR

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=9e450d80-6b7c-4da3-ae39-a2f434f1d2e4&groupId=16

Numărul de referință al ajutorului

SA.33660 (11/X)

Stat membru

Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

VIA S.FRANCESCO 37 TRIESTE (sede SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI della DIREZIONE CENTRALE LAVORO)

www.regione.fvg.it

Denumirea măsurii de ajutor

AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI (Legge 236/93 art. 9 commi 3 e 7) - stanziamenti nazionali 2011

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

LEGGE 236 DEL 19 LUGLIO 1993 art. 9 commi 3 e 7

Decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 del 1.8.2011

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

25.8.2011-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 2,75 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Formare specifică [articolul 38 alineatul (1)]

25 %

20 %

Formare generală [articolul 38 alineatul (2)]

60 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/08/10/32

bollettino ufficiale della regione numero 32 del 10 agosto 2011

Numărul de referință al ajutorului

SA.33666 (11/X)

Stat membru

Slovacia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Denumirea măsurii de ajutor

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

13.9.2011-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 5,49 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

ERDF - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev č. K (2007)5940 zo dňa 28.11.2007, upravené rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev

č. K (2010)6168 zo dňa 15.9.2010, kód CCI 2007SK161PO002. - EUR 14,00 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Schemă

50 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=1723

Numărul de referință al ajutorului

SA.33668 (11/X)

Stat membru

Danemarca

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

DANMARK

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredagde 40

1260 København K

www.fi.dk/dsf

Denumirea măsurii de ajutor

Forsknings- og Innovation platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research)

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Lov om forskningsrådgivning mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 og Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.11.2011-31.12.2016

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

DKK 75,00 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Cercetare fundamentală [articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

60 %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

50 %

60 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.fi.dk/dsf/spir


Top