Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0722(02)

Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 1 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 5 ; JO C 192, 18.8.2007, p. 11 ; JO C 271, 14.11.2007, p. 14 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 31 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 14 ; JO C 207, 14.8.2008, p. 12 ; JO C 331, 21.12.2008, p. 13 ; JO C 3, 8.1.2009, p. 5 ; JO C 64, 19.3.2009, p. 15 ; JO C 198, 22.8.2009, p. 9 ; JO C 239, 6.10.2009, p. 2 ; JO C 298, 8.12.2009, p. 15 ; JO C 308, 18.12.2009, p. 20 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 5 ; JO C 82, 30.3.2010, p. 26 ; JO C 103, 22.4.2010, p. 8 ; JO C 108, 7.4.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 5 ; JO C 201, 8.7.2011, p. 1 )

OJ C 216, 22.7.2011, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 216/26


Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 1; JO C 153, 6.7.2007, p. 5; JO C 192, 18.8.2007, p. 11; JO C 271, 14.11.2007, p. 14; JO C 57, 1.3.2008, p. 31; JO C 134, 31.5.2008, p. 14; JO C 207, 14.8.2008, p. 12; JO C 331, 21.12.2008, p. 13; JO C 3, 8.1.2009, p. 5; JO C 64, 19.3.2009, p. 15; JO C 198, 22.8.2009, p. 9; JO C 239, 6.10.2009, p. 2; JO C 298, 8.12.2009, p. 15; JO C 308, 18.12.2009, p. 20; JO C 35, 12.2.2010, p. 5; JO C 82, 30.3.2010, p. 26; JO C 103, 22.4.2010, p. 8; JO C 108, 7.4.2011, p. 6; JO C 157, 27.5.2011, p. 5; JO C 201, 8.7.2011, p. 1)

2011/C 216/09

Publicarea listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) are la bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 34 din Codul frontierelor Schengen.

În afară de publicarea în Jurnalul Oficial, o actualizare lunară este disponibilă pe site-ul Direcției Generale Afaceri Interne.

ITALIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 201, 8.7.2011

1.   Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Permis de ședere temporară – valabil de la 3 luni la maximum 3 ani. Se eliberează din următoarele motive:

Affidamento (Eliberat unui copil străin care temporar nu dispune de un mediu familial corespunzător)

Motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi) [Motive umanitare) (a căror durată este mai mare de trei luni]

Motivi religiosi (Motive religioase)

Studio (Motive de studiu)

Missione (Eliberat străinilor care au intrat pe teritoriul italian cu o viză „Misiune” în scopul unei șederi temporare)

Asilo politico (Azil politic)

Apolidia (Pentru apatrizi)

Tirocinio formazione professionale (Formare profesională pentru ucenici)

Riacquisto cittadinanza italiana (eliberat unui străin care așteaptă să primească sau să i se recunoască cetățenia italiană)

Ricerca scientifica (Cercetare științifică)

Attesa occupazione (Până la ocuparea unui loc de muncă)

Lavoro autonomo (Activitate independentă)

Lavoro subordinato (Ocuparea unui loc de muncă)

Lavoro subordinato stagionale (Ocuparea unui loc de muncă sezonieră)

Famiglia (Membru de familie)

Famiglia minore 14-18 (Permis de ședere pentru membrii de familie copii cu vârsta între 14-18 ani)

Volontariato (Voluntariat)

Protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 november 2007 in recepimento della Direttiva n. 83/2004/CE) [Protecție subsidiară (permis de ședere eliberat în conformitate cu Decretul nr. 251 din 19 noiembrie 2007 de transpunere a Directivei nr. 83/2004/CE)]

Permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente (Permis CE de ședere pe termen lung, cu valabilitate permanentă)

2.   Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Validitatea permiselor de ședere eliberate în format de hârtie (conform legislației naționale) poate varia, de la mai puțin de 3 luni până când este nevoie.

Carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (Cartea de ședere cu valabilitate permanentă eliberată înainte de intrarea în vigoare a Decretului legislativ nr. 3 din 8 ianuarie 2007 este în conformitate cu Directiva 2003/109/CE și, prin decretul legislativ, are aceeași valoare ca și un permis de ședere pentru rezidenții CE pe termen lung)

Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE che sono i cittadini di paesi terzi con validità fino a cinque anni (Carte de ședere pentru membrii de familie ai unui cetățean UE care sunt resortisanți ai țărilor terțe – valabilitate de cel mult cinci ani)

Carta d'identità M.A.E. (Carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe):

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico [Model 1 (albastru) Membru acreditat al corpului diplomatic și soțul/soția acestuia, titular(ă) a(l) unui pașaport diplomatic]

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico [Model 2 (verde) Membri ai corpului consular, titulari ai unui pașaport diplomatic]

Mod. 3 (Orange) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario [Model 3 (portocaliu) Funcționari FAO de categoria II, titulari ai unui pașaport diplomatic, de serviciu sau simplu]

Mod. 4 (Orange) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio [Model 4 (portocaliu) Personal tehnic și administrativ al reprezentanțelor diplomatice, titular al unui pașaport de serviciu]

Mod. 5 (Orange) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio [Model 5 (portocaliu) Personal consular, titular al unui pașaport de serviciu]

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio [Model 7 (gri) Personal de serviciu al reprezentanțelor diplomatice, titular al unui pașaport de serviciu]

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio [Model 8 (gri) Personal de serviciu al reprezentanțelor consulare, titular al unui pașaport de serviciu]

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario [Model 11 (bej) Funcționari din cadrul organizațiilor internaționale, consuli onorifici, angajați locali, personal de serviciu recrutat în străinătate care și-a urmat angajatorul, familii ale membrilor corpului diplomatic și din cadrul organizațiilor internaționale, titulari ai unui pașaport simplu]

NB: Modelele 6 (portocaliu) și 9 (verde) destinate personalului organizațiilor internaționale care nu beneficiază de imunitate și, respectiv, consulilor onorifici străini nu se mai eliberează și au fost înlocuite cu modelul 11. Cu toate acestea, aceste documente rămân valabile până la data expirării menționată pe acestea.

Pe spatele cărților de identitate se adaugă următoarele: prezenta carte de identitate scutește titularul de obligația de a deține un permis de ședere și, împreună cu un document valabil de călătorie, îi dă titularului dreptul să intre pe teritoriul oricărui stat Schengen.

Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene.


Top