Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0057

Cauza T-57/11: Acțiune introdusă la 27 ianuarie 2011 — Castelnou Energía/Comisia

OJ C 80, 12.3.2011, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 80/33


Acțiune introdusă la 27 ianuarie 2011 — Castelnou Energía/Comisia

(Cauza T-57/11)

2011/C 80/59

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Castelnou Energía, SL (Madrid, Spania) (reprezentant: E. Garayar, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile reclamantei

Declararea admisibilității acțiunii în anulare;

anularea deciziei atacate în temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Castelnou Energía S.L. în cauza de față.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii formulate, reclamanta invocă opt motive:

primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 108 alineatul (2) TFUE și a articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 41), în măsura în care adoptarea deciziei nu a fost precedată de inițierea unei investigații oficiale, în pofida existenței unor dubii serioase privind compatibilitatea acesteia;

al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 106 alineatul (2) TFUE, a articolului 107 TFUE coroborat cu articolul 108 alineatul (2) TFUE și a articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul nr. 659/1999, în măsura în care Comisia a realizat o analiză incompletă a măsurii întrucât nu a analizat compatibilitatea măsurii în cauză în ansamblul ei, care cuprinde trei elemente distincte (respectiv compensația financiară plătită producătorilor de energie electrică, mecanismul de intrare preferențială și obligația de a achiziționa cărbune local);

al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea obligației de motivare care apare la articolul 296 TFUE ca urmare a faptului că nu au fost explicate de Comisie motivele care au determinat-o să nu analizeze compatibilitatea tuturor elementelor măsurii;

al patrulea motiv este întemeiat pe atingerea adusă principiilor generale ale dreptului la apărare și principiului bunei administrări care trebuie să guverneze procedura administrativă, întrucât Castelnou nu a avut posibilitatea de a-și prezenta argumentele în cadrul procedurii de anchetă oficială pe care Comisia ar fi trebuit să o inițieze;

al cincilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 106 alineatul (2) TFUE, pe Încadrarea comunitară a ajutoarelor de stat sub formă de compensație de serviciu public (JO 2005 C 297, p. 4), precum și pe încălcarea articolului 11 alineatul (4) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 96/92/CE (JO L 176, p. 37, Ediție specială, 12/vol. 2, p. 61), ținând seama că i) măsura nu este justificată printr-un risc privind aprovizionarea cu energie electrică, care ar determina, astfel cum pretinde Comisia, necesitatea unui serviciu de interes economic general și ii), chiar dacă ar exista un risc privind aprovizionarea cu energie electrică (quod non), în orice situație, măsura este în orice caz disproporționată în raport cu obiectivul de garantare a aprovizionării cu energie electrică și, în consecință, este nelegală;

al șaselea motiv al acțiunii este întemeiat pe abuzul de putere al Comisiei întrucât, chiar în prezența unor indicii obiective, pertinente și concordante care stabilesc că măsura nu este destinată să garanteze aprovizionarea cu energie electrică, ci să susțină industria minieră, Comisia și-a întemeiat decizia de compatibilitate a măsurii pe un motiv despre care știa că nu este real, adoptând astfel decizia din motive diferite de cele care au fost formulate;

al șaptelea motiv este întemeiat pe nelegalitatea deciziei, dat fiind că adoptarea acesteia implică o încălcare de către Comisie a dispozițiilor TFUE care garantează libera circulație a mărfurilor (articolele 28 TFUE și 34 TFUE), precum și libertatea de stabilire (articolul 49 TFUE);

al optulea motiv este întemeiat pe o eroare de drept săvârșită de Comisie întrucât autorizarea măsurii încalcă anumite dispoziții de drept derivat al Uniunii, respectiv Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, p. 32, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 78), modificată prin Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 (JO L 140, p. 63); Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică și investițiile în infrastructuri (JO L 33, p. 22, Ediție specială, 13/vol. 51, p. 309) și Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 din 23 iulie 2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (JO L 205, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 124).


Top