Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0108(06)

Aviz de inițiere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile la importurile de mese de călcat originare din Republica Populară Chineză

OJ C 3, 8.1.2009, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 3/14


Aviz de inițiere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile la importurile de mese de călcat originare din Republica Populară Chineză

(2009/C 3/07)

Comisia a primit o cerere de reexaminare intermediară parțială în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”).

1.   Cererea de reexaminare

Cererea a fost introdusă de Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou („solicitantul”), un exportator din Republica Populară Chineză.

Obiectul cererii se limitează la examinarea dumpingului în ceea ce îl privește pe solicitant.

2.   Produsul

Produsul reexaminat constă în mese de călcat, cu sau fără suport, cu sau fără absorbție și/sau încălzire și/sau suflantă, inclusiv mânecare, și componente esențiale ale acestora, respectiv picioarele, blatul și suportul pentru fierul de călcat, originare din Republica Populară Chineză („produsul în cauză”) clasificat în prezent la codul NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 și ex 8516 90 00. Aceste coduri NC sunt menționate doar cu titlu informativ.

3.   Măsurile existente

Măsurile aflate în vigoare în prezent sunt o taxă antidumping definitivă, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 452/2007 al Consiliului (2) privind importurile de mese de călcat originare, inter alia, din Republica Populară Chineză.

4.   Motivele reexaminării

Cererea în temeiul articolului 11 alineatul (3) se bazează pe elemente de probă prima facie furnizate de solicitant, conform cărora împrejurările pe baza cărora au fost instituite măsurile s-au modificat și că aceste modificări sunt durabile.

Solicitantul a furnizat elemente de probă prima facie conform cărora menținerea măsurii la nivelul său actual nu mai este necesară pentru a contrabalansa dumpingul. Solicitantul a furnizat în mod special elemente de probă prima facie care dovedesc că în prezent își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață, adică îndeplinește criteriile stabilite la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază. Prin urmare, solicitantul susține că valoarea normală ar trebui să fie stabilită în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază. O comparație între această valoare normală și prețurile sale de export către Comunitate arată că marja de dumping se situează cu mult sub nivelul actual al măsurii.

În consecință, menținerea la nivelul actual a măsurilor determinate în funcție de nivelul de dumping stabilit anterior, nu mai pare să fie necesară pentru a contrabalansa dumpingul.

5.   Procedura de determinare a dumpingului

Întrucât a concluzionat, după consultarea comitetului consultativ, că există elemente de probă suficiente pentru a justifica inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, Comisia inițiază, prin prezentul aviz, o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Ancheta va determina dacă societatea funcționează în prezent în condițiile economiei de piață, definită la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază și va evalua necesitatea de a continua, de a elimina sau de a modifica măsurile existente în ceea ce îl privește pe solicitant.

În cazul în care se constată că măsurile ar trebui eliminate sau modificate în ceea ce îl privește pe solicitant, poate fi necesar să se modifice nivelul taxei aplicate în prezent importurilor produsului în cauză provenind de la societăți care nu sunt menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 452/2007.

(a)   Chestionare

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite un chestionar solicitantului și autorităților din țara exportatoare în cauză. Aceste informații, precum și elementele de probă, ar trebui să parvină Comisiei în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (i).

(b)   Strângerea informațiilor și desfășurarea audierilor

Toate părțile interesate sunt invitate prin prezentul aviz să își prezinte punctele de vedere, să comunice și alte informații pe lângă răspunsurile date în chestionar și să aducă probe pentru susținerea acestora. Aceste informații, precum și elementele de probă, trebuie să parvină Comisiei în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (i).

De asemenea, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să înainteze o solicitare din care să reiasă că au motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate. Această solicitare trebuie să fie făcută în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (ii).

(c)   Statut de societate care funcționează conform principiilor economiei de piață/tratament individual

În cazul în care societatea aduce suficiente elemente de probă care dovedesc că își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață, respectiv că îndeplinește criteriile stabilite la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază, valoarea normală va fi stabilită în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază. În acest scop, o cerere motivată în mod corespunzător trebuie trimisă în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) din prezentul aviz. Comisia va trimite un formular de cerere atât societății, cât și autorităților din Republica Populară Chineză. Acest formular de cerere poate fi, de asemenea, folosit de către solicitant pentru a cere tratament individual, adică că îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(d)   Alegerea țării cu economie de piață

În cazul în care societății nu i se acordă statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, însă întrunește condițiile necesare pentru a beneficia de o taxă individuală stabilită în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază, se va utiliza o țară adecvată cu economie de piață în vederea stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază. Comisia intenționează să folosească din nou Turcia în acest scop, ca și în cazul anchetei în urma căreia s-au impus măsurile actuale privind importurile produsului în cauză din Republica Populară Chineză. Părțile interesate sunt invitate, prin prezentul aviz, să își prezinte observațiile privind oportunitatea acestei alegeri, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (c) din prezentul aviz.

În plus, în cazul în care societatea beneficiază de statutul de societate care funcționează în condițiile economiei de piață, Comisia poate, de asemenea, dacă este nevoie, să folosească informațiile privind valoarea normală stabilită într-o țară cu o economie de piață adecvată, de exemplu pentru a înlocui orice elemente de preț sau cost nesigure în Republica Populară Chineză care sunt necesare pentru stabilirea valorii normale, dacă datele sigure necesare nu sunt disponibile în Republica Populară Chineză. Comisia intenționează să folosească Turcia și în acest scop.

6.   Termenele

(a)   Termenele generale

(i)   Pentru părți, pentru a se face cunoscute, pentru a răspunde la chestionare și pentru a furniza orice alte informații

Pentru a le fi luate în considerare observațiile în timpul anchetei, toate părțile interesate trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia, să-și exprime punctele de vedere și să depună răspunsurile la chestionare sau orice alte informații în termen de 40 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare. Se atrage atenția asupra faptului că majoritatea drepturilor procedurale prevăzute în regulamentul de bază pot fi exercitate numai dacă părțile s-au făcut cunoscute în termenul menționat anterior.

(ii)   Audieri

De asemenea, toate părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 40 de zile.

(b)   Termenul limită specific pentru transmiterea cererilor de acordare a statutului de societate care funcționează în condițiile economiei de piață/a tratamentului individual

Cererea societății, motivată în mod adecvat, de acordare a statutului de societate care funcționează în condițiile economiei de piață și/sau de tratament individual în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază, așa cum este menționat la punctul 5 litera (c) din prezentul aviz trebuie comunicată Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(c)   Termenul limită specific pentru alegerea țării cu economie de piață

Părțile implicate în anchetă pot prezenta, dacă doresc, observații privind oportunitatea alegerii Turciei ca țară cu economie de piață, așa cum se menționează la punctul 5 litera (d) din prezentul aviz, în vederea stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză. Aceste observații trebuie să parvină Comisiei în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

7.   Observațiile scrise, răspunsurile la chestionar și corespondența

Toate observațiile și cererile părților interesate trebuie prezentate în scris (nu în format electronic, cu excepția cazului în care se prevede altfel) și trebuie să se menționeze numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părții interesate. Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul aviz, răspunsurile la chestionar și corespondența furnizate de părțile interesate cu titlu confidențial poartă mențiunea „Acces limitat (3) și, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, trebuie să fie însoțite de o versiune neconfidențială purtând mențiunea „Versiune destinată consultării de către părțile interesate”.

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N-105 4/92

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili, pe baza datelor disponibile, concluzii pozitive sau negative, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, informațiile nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și se utilizează datele disponibile, este posibil ca situația care rezultă să fie mai puțin favorabilă acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

9.   Programul anchetei

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta va fi încheiată în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

10.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (4).

11.   Consilierul-audiator

De asemenea, se remarcă faptul că, în cazul în care părțile interesate consideră că întâmpină dificultăți în exercitarea dreptului la apărare, acestea pot solicita intervenția consilierului-audiator din cadrul DG Comerț. Acesta acționează în calitate de intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei oferind, acolo unde este necesar, mediere privind aspectele de procedură care aduc atingere apărării intereselor părților respective în cadrul prezentei proceduri, în special cu privire la aspecte legate de accesul la dosar, confidențialitate, prelungirea termenelor și examinarea opiniilor exprimate în scris și/sau oral. Pentru mai multe informații și detalii de contact, părțile interesate sunt rugate să consulte paginile de internet dedicate consilierului-audiator din cadrul site-ului DG Comerț (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 109, 26.4.2007, p. 12.

(3)  Aceasta înseamnă că documentul este destinat exclusiv utilizării interne. Documentul este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Este vorba despre un document confidențial, în temeiul articolului 19 din regulamentul de bază și în temeiul articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping).

(4)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Top