Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0532

Cauza C-532/07 P: Recurs introdus la 29 noiembrie 2007 de Comisia Comunităților Europene împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Marea Cameră) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-36/04: Association de la presse internationale ASBL/Comisia Comunităților Europene

OJ C 22, 26.1.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/37


Recurs introdus la 29 noiembrie 2007 de Comisia Comunităților Europene împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Marea Cameră) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-36/04: Association de la presse internationale ASBL/Comisia Comunităților Europene

(Cauza C-532/07 P)

(2008/C 22/66)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Docksey și P. Aalto, agenți)

Cealaltă parte în proces: Association de la presse internationale ASBL (API)

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

Anularea în parte a hotărârii atacate în măsura în care prin aceasta a fost anulată decizia Comisiei privind respingerea cererii de acces la documente referitoare la toate acțiunile, solicitat de API de la data ședinței, cu excepția procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;

pronunțarea unei hotărâri definitive privind litigiile care fac obiectul prezentului recurs;

obligarea reclamantei în cauza T-36/04 la plata cheltuielilor de judecată ale Comisiei efectuate în respectiva cauză și în prezentul recurs.

Motivele și principalele argumente

Comisia invocă, în primul rând, faptul că Tribunalul de Primă Instanță a comis o eroare de drept în modul său de interpretare și de aplicare a excepțiilor menționate, atunci când a interpretat excepția procedurilor judiciare în sensul că instituțiile trebuie să examineze cererile privind accesul, la memoriile formulate în alte acțiuni decât acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de la caz la caz, de la data ședinței. În acest sens, Comisia precizează că, în ceea ce privește concluziile Tribunalului de Primă Instanță, acestea sunt neconforme cu propria motivare, că TPI nu a luat în considerare interesul bunei administrări a justiției sau interesul altor persoane menționate în cadrul procedurii și că TPI a apreciat numai drepturile și obligațiile uneia dintre părți. Întrucât documentele depuse la instanță de instituții nu sunt excluse din sfera de aplicare a Regulamentului nr. 1049/2001 (1), concluzia la care a ajuns TPI nu are temei în legislația comunitară sau în jurisprudența Curții de Justiție.

În al doilea rând, TPI a comis o eroare de drept interpretând excepția activităților de anchetă în sensul că cererile de acces la memoriile formulate în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 226 CE trebuie apreciate de către Comisie de la caz la caz, de la data pronunțării hotărârii, inclusiv în acțiunile pentru care s-a adoptat o decizie, dar care nu au fost soluționate încă, slăbindu-se astfel capacitatea Comisiei, în calitatea sa de gardian al tratatelor, de a asigura respectarea obligațiilor ce revin statelor membre în temeiul dreptului comunitar.

În al treilea rând, TPI a comis o eroare de drept interpretând excepția procedurilor judiciare în sensul că instituțiile trebuie să examineze de la caz la caz cererile de acces la memoriile lor în cazul acțiunilor pentru care s-a adoptat o decizie, dar care sunt conexe cu proceduri pendinte, slăbindu-se astfel capacitatea acestora de a-și apăra interesele în fața instanțelor comunitare și slăbindu-se capacitatea Comisiei, în calitatea sa de gardian al tratatelor, de a urmări punerea în aplicare a dreptului comunitar.


(1)  JO L 145, p. 43, Ediție specială 01/vol. 3, p. 76.


Top