Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0504

Cauza C-504/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 19 noiembrie 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) și alții/Consiliul de Miniștri și alții

OJ C 22, 26.1.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/31


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 19 noiembrie 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) și alții/Consiliul de Miniștri și alții

(Cauza C-504/07)

(2008/C 22/56)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Supremo Tribunal Administrativo

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) și alții

Pârâți: Consiliul de Miniștri și alții

Întrebările preliminare

a)

În lumina articolelor 73, 87 și 88 din tratat și a Regulamentului nr. 1191/69 (1), autoritățile naționale pot impune obligații de serviciu public unei întreprinderi de drept public însărcinate să asigure transportul public de călători într-un municipiu?

b)

În cazul unui răspuns afirmativ, autoritățile naționale trebuie să compenseze aceste obligații?

c)

În situația în care autoritățile naționale nu sunt obligate să organizeze licitații pentru concesionarea exploatării unei rețele de transporturi, autoritățile menționate trebuie să extindă obligația de compensare la toate acele întreprinderi care, în lumina dispozițiilor de drept intern și în aceeași zonă, se consideră că prestează servicii de transport public de călători?

d)

În caz afirmativ, care trebuie să fie criteriul de compensare?

e)

În cazul întreprinderilor de transport de călători cu autobuzul care, în baza unei concesiuni publice, își desfășoară activitatea în regim de exclusivitate în cadrul anumitor perimetre urbane, dar care de asemenea desfășoară o astfel de activitate în concurență cu operatori privați în afara zonelor urbane care fac obiectul unui regim de exclusivitate, atunci când statul acordă în fiecare an ajutoare destinate să acopere deficitele constante de exploatare ale întreprinderilor menționate, aceste ajutoare reprezintă ajutoare de stat interzise de articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE, dacă:

i)

nu este posibilă stabilirea, pe baza unor date certe din contabilitatea respectivă, a diferenței dintre costurile imputabile părții de activitate a acestor întreprinderi în zona care face obiectul concesiunii și veniturile corespunzătoare și, în consecință, nu este posibilă calcularea costului suplimentar rezultat din îndeplinirea obligațiilor de serviciu public care, potrivit termenilor concesiunii, poate face obiectul unui ajutor de stat?

ii)

furnizarea de servicii de transport de către întreprinderile menționate poate fi menținută sau majorată pentru acest motiv, fapt care are drept consecință reducerea posibilităților pentru alte întreprinderi stabilite în acest sau în alt stat membru de a furniza servicii de transport?

iii)

și aceasta în pofida prevederilor articolului 73 din tratat?

f)

Având în vedere condițiile pe care Curtea de Justiție le desprinde din actualul articol 87 alineatul (1) [fostul articol 92 alineatul (1)] pentru calificarea unui ajutor drept ajutor de stat — și anume în hotărârea din 24 iulie 2003, Altmark (2) („În primul rând, trebuie să fie vorba despre o intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat. În al doilea rând, această intervenție trebuie să poată afecta schimburile comerciale dintre statele membre. În al treilea rând, trebuie să confere un avantaj beneficiarului său. În al patrulea rând, trebuie să denatureze concurența.”), care sunt sensul și sfera de aplicare ale expresiilor (i) atribuirea unui avantaj care (ii) să denatureze concurența, luând în considerare o situație în care beneficiarii dețin exclusivitatea serviciului public de transport de călători în orașele Lisabona și Porto, dar intervin de asemenea în legăturile cu aceste orașe, în zone unde intervin și alți operatori? Sau, cu alte cuvinte, ce criterii trebuie aplicate pentru a putea concluziona că atribuirea unui avantaj denaturează concurența? În acest scop, este relevant să se determine ce procent din costurile întreprinderilor este imputabil liniilor de transport care operează în afara zonei de exclusivitate? În definitiv, este necesar ca ajutorul să se repercuteze în mod semnificativ în activitatea exercitată în afara zonei de exclusivitate (Lisabona și Porto)?

g)

Intervenția Comisiei prevăzută la articolele 76 și 88 din tratat este singura formă juridică pentru a putea determina respectarea dispozițiilor tratatului în materie de ajutoare de stat sau eficacitatea dreptului comunitar impune mai mult, și anume posibilitatea aplicării directe a normelor menționate de către tribunalele naționale la cererea particularilor care se consideră prejudiciați de acordarea unui subsidiu sau a unui alt ajutor contrar normelor privind concurența?


(1)  Regulamentul nr. 1191/69 (CEE) al Consiliului din 26 iunie 1969 privind acțiunea statelor membre în ceea ce privește obligațiile inerente noțiunii de serviciu public în domeniul transportului feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare (JO L 156, 28.6.1969, Ediție specială 7/vol. 1, p. 25).

(2)  C-280/00, Rec. 2003, p. I-7810.


Top