Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0498

Cauza C-498/07 P: Recurs introdus la 16 noiembrie 2007 de Aceites del Sur-Coosur, S.A., anterior Aceites del Sur, S.A. împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/27


Recurs introdus la 16 noiembrie 2007 de Aceites del Sur-Coosur, S.A., anterior Aceites del Sur, S.A. împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

(Cauza C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Aceites del Sur-Coosur, S.A., anterior Aceites del Sur, S.A. (reprezentant: J.-M. Otero Lastres, abogado)

Celelalte părți în proces: Koipe Corporación, S.L. și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile recurentei

Declararea ca introdus în termen și în forma legală a recursului formulat împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera intâi) din 12 septembrie 2007 în cauza T-363/04, pentru încălcarea dreptului comunitar;

admiterea recursului, în temeiul articolul 61 din Statutul Curții de Justiție și al articolului 113 din Regulamentul de Procedură și, pe cale de consecință, anularea în totalitate a deciziei menționate a Tribunalului de Primă Instanță;

soluționarea definitivă a litigiului, în cazul în care statutul acestuia o permite;

în subsidiar, în caz contrar, trimiterea cauzei la Tribunalul de Primă Instanță pentru soluționarea acesteia în conformitate cu criteriile obligatorii ale Curții de Justiție și, dacă apreciază necesar, indicarea efectelor hotărârii anulate care trebuie să se considere definitive pentru părțile în litigiu, prin aceasta, în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură, obligând reclamanta, aici în calitate de intimată, la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prezentul recurs formulat împotriva hotărârii Camerei întâi a Tribunalului de Primă Instanță din 12 septembrie 2007 se întemeiază pe cele două motive expuse în continuare:

1.   Încălcarea alineatului (1) și a alineatului (2) litera (a) punctele i) și ii) din articolul 8 din Regulamentul nr. 40/94 (1)

Prima încălcare a dreptului comunitar săvârșită în cadrul hotărârii atacate constă în considerarea ca „lipsită de relevanță” a problemei de a ști care dintre mărcile CARBONELL invocate în sprijinul opoziției la cererea de înregistrare a mărcii comunitare LA ESPAÑOLA nr. 236588 îndeplinesc condiția de a fi mărci „anterioare”.

Prin aplicarea articolului 8 alineatul (1) și a articolului 8 alineatul (2) litera (a) punctele i) și ii) din Regulamentul 40/94, hotărârea trebuia să fi exclus dintre mărcile opozabile marca comunitară CARBONELL nr. 338681 aparținând KOIPE pentru că respectiva înregistrare comunitară nu reprezintă o marcă anterioară în sensul alineatului (2) litera (a) punctul i) din articolul 8 din Regulamentul 40/94. Acționând astfel, unicele mărci anterioare aparținând KOIPE ce puteau fi opuse cererii de înregistrare a mărcii comunitare LA ESPAÑOLA nr. 236588 reprezentată erau mărcile înregistrate spaniole CARBONELL cu numerele 994364, 1238745 și 1698613.

Delimitate astfel mărcile anterioare ce puteau fi opuse cererii de înregistrare a mărcii comunitare LA ESPAÑOLA nr. 236588, ar fi, potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b), mărci anterioare protejate pe teritoriul spaniol. Aceasta înseamnă că problema existenței riscului de confuzie între marca comunitară LA ESPAÑOLA nr. 236588 și mărcile anterioare opozabile ale KOIPE trebuia apreciată numai din perspectiva publicului de pe teritoriul spaniol, care reprezintă spațiul în care sunt protejate mărcile anterioare ale KOIPE, și nu în raport cu publicul de pe întregul teritoriu comunitar, deoarece printre mărcile anterioare nu exista nicio marcă comunitară.

2.   Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94

Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 reglementează, astfel cum bine se cunoaște, motivul de refuz relativ al unei cereri de înregistrare a unei mărci comunitare pentru existența riscului de confuzie între marca comunitară solicitată și una sau mai multe mărci comunitare anterioare opozabile. Cu toate acestea, hotărârea atacată a încălcat acest principiu din următoarele două cauze:

Partea intâi

Efectele delimitării eronate a mărcilor anterioare opozabile cererii de înregistrare a mărcii comunitare LA ESPAÑOLA nr. 236588

Prima încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) pe care o invocăm pornește de la delimitarea eronată a mărcilor „anterioare” opozabile cererii de înregistrare a mărcii comunitare și are în vedere efectele pe care le-a avut această delimitare eronată a mărcilor anterioare opozabile în aplicarea care s-a dat articolului 8 alineatul (1) litera (b) la litigiul ce face obiectul prezentei acțiuni în cadrul hotărârii atacate.

Din tot ceea ce se afirmă în cadrul acestei prime părți, trebuie să se conchidă că hotărârea atacată a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 deoarece:

Nu a considerat ca mărci anterioare opozabile, exclusiv mărcile spaniole CARBONELL numerele 994364, 1238745 și 1698613.

Nu a exclus în mod explicit dintre mărcile opozabile marca comunitară ulterioară CARBONELL nr. 338681.

Ca o consecință a celor două afirmații precedente, nu a delimitat în mod corect „publicul de pe teritoriul în care erau protejate mărcile anterioare”, întrucât deși mărcile anterioare erau exclusiv spaniole, publicul de pe teritoriul relevant era consumatorul spaniol de ulei de măsline.

Deși a făcut trimitere în câteva dintre punctele sale la „piața spaniolă a uleiului de măsline”, a luat în considerare acest fapt în mod foarte limitat și parțial, deoarece a ținut seama de acesta numai în cadrul aprecierii caracterului distinctiv al elementelor figurative ale semnelor în conflict.

Pe cale de consecință, nu a luat în considerare acest fapt nici în cadrul evaluării factorului similitudinii între semne în integralitatea sa (nu se menționează nimic despre „piața spaniolă a uleiului de măsline” în evaluarea, spre exemplu, a caracterului distinctiv al elementelor verbale ale semnelor în conflict), nici în cadrul examinării altor factori care erau relevanți în cauză pentru a se pronunța asupra existenței sau lipsei riscului de confuzie între semnele în conflict.

Partea a doua

Influența delimitării eronate a mărcilor opozabile în privința publicului din teritoriul în care este protejată marca anterioară. Greșita determinare și evaluarea subsecventă a factorilor relevanți pentru aprecierea riscului de confuzie.

Argumentația pe care o susținem pentru demonstrarea încălcării articolului 8 alineatul (1) litera (b) pe care o învederăm în această a doua parte se bazează pe doi piloni sau două fundamente: pe de o parte, toate cele indicate anterior cu privire la eronata delimitare a „mărcilor anterioare opozabile” și influența acesteia asupra factorului „publicului din teritoriul în care este protejată marca anterioară”, iar, pe de altă parte, o greșită determinare și evaluarea subsecventă a tuturor factorilor de care trebuia să se țină seama pentru a aprecia dacă exista sau nu riscul de confuzie între marca comunitară solicitată LA ESPAÑOLA nr. 236588 și mărcile anterioare spaniole opozabile CARBONELL cu numerele 994364, 1238745 și 1698613.

Argumentele pe care această parte se bazează pentru a susține că, prin greșita aplicare a articolului 8 alineatul (1) litera (b), hotărârea atacată a încălcat dreptul comunitar sunt următoarele:

Hotărârea atacată nu a examinat semnele în conflict din perspectiva criteriului „aprecierii globale” și al „impresiei de ansamblu”, ci într-o viziune separată și succesivă, și, prin urmare, „analitică”, în privința elementelor integrante ale mărcilor compuse în conflict, încălcând astfel articolul 8 alineatul (1) litera (b) și jurisprudența comunitară prin care acesta este interpretat.

Hotărârea atacată nu a și-a îndeplinit obligația primordială, și anume de examinare a mărcilor din perspectiva criteriului „aprecierii globale” și al „impresiei de ansamblu” pe care le produceau mărcile în conflict. Departe de a realiza acest lucru, hotărârea atacată a urmat, încă de la bun început, o metodă analitică, și a procedat la examinarea separată și succesivă a elementelor figurative, pe de o parte (punctele 75-87, inclusiv punctele menționate) și verbale, iar pe de altă parte (punctele 88-93) a acordat o importanță decisivă elementelor figurative și a negat orice importanță a elementelor verbale. Desigur, hotărârea atacată citează criteriul „aprecierii globale” și criteriul „impresiei de ansamblu” (punctul 99), însă este deopotrivă adevărat faptul că nu este suficient a cita și a reproduce un criteriu din jurisprudență pentru a acționa cu precizie, fiind necesar ca acest criteriu să fie urmat și aplicat corect în speță. Însă în hotărârea atacată nu acesta este cazul. În realitate, în aprecierea factorului similitudinii semnelor în conflict, hotărârea atacată nu a aplicat ca pe un criteriu primar și principal criteriul aprecierii globale și al impresiei de ansamblu, ci a urmat un criteriu analitic, procedând, mai cu seamă, la o descompunere a mărcilor în elementele lor figurative și verbale, și ulterior la o evaluare separată, mai întâi a celor două elemente figurative ale mărcilor în conflict, iar apoi, la o evaluare a elementului verbal LA ESPAÑOLA, omițând orice trimitere la celălalt element verbal al mărcilor opozabile, denumirea CARBONELL.

Pe de altă parte, hotărârea atacată a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) și pentru că nu a efectuat o evaluare a doi factori relevanți în cauză, precum coexistența anterioară pe parcursul unei lungi perioade și notorietatea, factori extrem de relevanți pentru aprecierea riscului de confuzie între marca comunitară solicitată LA ESPAÑOLA nr. 236588 și mărcile anterioare spaniole opozabile CARBONELL.

Percepția consumatorului mediu spaniol de ulei de măsline și presupusul risc de confuzie între mărcile în conflict.

Deși face trimitere la profilul consumatorului mediu elaborat prin intermediul jurisprudenței comunitare, hotărârea atacată nu utilizează acest prototip al consumatorului, ci configurează profilul consumatorului mediu spaniol de ulei de măsline ca fiind mai apropiat de prototipul consumatorului mediu evocat de jurisprudența germană, „un consumator neatent și neanalitic”, preferându-l pe acesta prototipului consumatorului european ales de jurisprudența comunitară, „consumatorul normal informat și suficient de atent și de avizat” (hotărârea Lloyd, punctul 26, hotărârea Picasso, punctul 38). Iar alături de această gravă eroare, hotărârea atacată comite o altă eroare nu mai puțin relevantă, anume „luarea în considerare a gradului de atenție mai scăzut” pe care publicul l-ar putea avea față de mărcile de ulei de măsline, în loc de luarea în considerare a gradului de atenție pe care consumatorul mediu spaniol normal informat și suficient de atent și de avizat îl are în mod obișnuit față de uleiul de măsline.


(1)  Regulamentul Consiliului din 20 decembrie 2003 privind marca comunitară, JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146.


Top