Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0606

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de interzicere a introducerii pe piață, a importului în Comunitate și a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse care le conțin pe acestea COM(2006) 684 final — 2006/0236 (COD)

OJ C 168, 20.7.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 168/42


Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de interzicere a introducerii pe piață, a importului în Comunitate și a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse care le conțin pe acestea”

COM(2006) 684 final — 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

La 4 decembrie 2006, Consiliul, în conformitate cu articolele 95 și 133 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la propunerea sus-menționată.

Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 21 martie 2007. Raportor: dl RETUREAU.

La a 435-a sesiune plenară din 25 și 26 aprilie 2007 (ședința din 25 aprilie), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu 128 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 5 abțineri.

1.   Concluzii și recomandări

1.1

Comitetul este de acord cu temeiul juridic (articolul 95 TCE) și cu natura acestui instrument (regulament).

1.2

Comisia nu poate invoca competențe proprii emanate din TCE care să-i permită să intervină împotriva actelor de cruzime față de animale, comise, de altfel, în afara teritoriului său, și nu este în măsură să abordeze problema decât din perspectiva competențelor sale în materie de comerț și de piață internă a blănurilor și deoarece legislațiile naționale diferite trebuie armonizate.

1.3

Comitetul împărtășește punctul de vedere al Comisiei potrivit căruia numai interzicerea totală îi poate determina pe importatorii de îmbrăcăminte sau de jucării să renunțe la introducerea unui mare număr de blănuri de câine și de pisică și a altor obiecte derivate pe teritoriul Uniunii, creându-se în acest fel o barieră în calea traficului pe scară largă cu blănuri interzise.

1.4

Comitetul dorește ca noțiunea de „blană” să fie explicită din punct de vedere juridic și să desemneze în mod expres blana propriu-zisă și componentele sale separate (păr, piele), astfel încât interdicția să cuprindă toate utilizările posibile ale blănurilor de pisică și de câine.

1.5

Comitetul insistă asupra eficienței metodelor de control, precum și asupra utilizării comitologiei în vederea elaborării celor mai potrivite metode de control.

2.   Expunere de motive

2.1

Prin intermediul unei propuneri de regulament bazată pe articolul 95 din TCE (piață internă), Comisia propune interzicerea producerii, importului, exportului și vânzării de blănuri de pisică și de câine în Uniunea Europeană.

2.2

Regulamentul propus răspunde cererilor din partea societății civile și a Parlamentului European și este considerat prioritar de către președinția germană.

2.3

Se pare că, în special în Asia, pisicile și câinii sunt adesea crescuți și sacrificați în condiții deplorabile, pentru a se utiliza blănurile acestora pentru fabricarea de îmbrăcăminte, accesorii sau jucării. Aceste blănuri au fost detectate pe piața internă europeană.

2.4

Aceste blănuri sunt prelucrate în general prin tratare chimică și prin vopsire și vândute sub denumiri care ascund originea acestora. Este greu de identificat originea exactă a blănurilor tratate în acest mod, atât prin aspectul sau textura lor, cât și prin analiza ADN-ului, căci acesta este distrus prin procesul de transformare. Se pare că numai spectrometria de masă permite determinarea originii exacte a animalului în cauză, printr-o metodă comparativă. Prin urmare, controlul vamal ar putea fi extrem de dificil, ceea ce explică excepțiile prevăzute la articolul 4 din proiect.

2.4.1

Articolul 4 prevede că posesia pentru uz personal a îmbrăcămintei sau a obiectelor care conțin blănuri interzise poate fi tolerată. Comitetul consideră că posesia și uzul personal sau deținerea acestor bunuri particulare în cantități strict limitate vor trebui să fie excluse din sfera de aplicare a regulamentului în vederea evitării oricărei supraîncărcări birocratice.

2.4.2

Utilizarea eventuală pentru producerea de blănuri a pieilor care nu au fost obținute de la animale de crescătorie, dar au fost etichetate ca atare, va putea face obiectul comitologiei.

2.5

Din punct de vedere al proporționalității, interzicerea totală a producerii, importului și comercializării este singura măsură posibilă, având în vedere caracterul clandestin sau nedeclarat al importurilor și înșelăciunile comise în legătură cu mărfurile prin etichetare falsă a îmbrăcămintei și a obiectelor care ar putea conține blănuri de câine sau de pisică.

2.6

Numeroase țări membre și alte terțe țări au adoptat deja legi de interzicere care diferă în ceea ce privește natura și sfera de aplicare; intervenția comunitară este justificată de necesitatea de armonizare a pieței interne.

2.7

A fost stabilit un sistem de informare și de monitorizare în ceea ce privește metodele de detectare a blănurilor interzise. Comitologia va permite elaborarea unei liste cu ceea ce va fi admis în vederea efectuării controalelor.

2.8

Statele membre vor trebui să prevadă sancțiuni proporționale și de descurajare.

3.   Comentarii generale

3.1

Comitetul este de acord cu temeiul juridic și cu forma regulamentului; într-adevăr, bunăstarea animalelor preconizată pentru animalele de fermă nu poate fi invocată în cazul câinilor și pisicilor.

3.2

Faptul că aceste animale au devenit în Europa animale de companie este o realitate, iar acestea nu sunt crescute pentru carnea sau blana lor sau pentru îndeplinirea unor munci, cu excepția unor rase de câini utilizați pentru însoțirea persoanelor cu handicap sau pentru localizarea persoanelor dispărute, prinse sub dărâmături sau sub zăpadă și pentru alte sarcini utile oamenilor, ceea ce nu face decât să le atragă simpatia publicului în general.

3.3

Comisia nu poate invoca competențe proprii emanate din TCE care să-i permită să intervină împotriva actelor de cruzime față de animale, comise, de altfel, în afara teritoriului său, și nu este în măsură să abordeze problema decât din perspectiva competențelor sale în materie de comerț și de armonizare a pieței interne a blănurilor și să elimine obstacolele din calea comerțului cu blănuri deoarece legislațiile naționale diferite trebuie armonizate pentru a se evita fragmentarea pieței.

3.4

Având în vedere considerabilele dificultăți tehnice în identificarea blănurilor de pisică și de câine transformate, o propunere limitată la cerințe privind etichetarea ar fi fost ineficientă în practică. Comitetul împărtășește punctul de vedere al Comisiei potrivit căruia numai interzicerea totală îi poate determina pe importatorii de îmbrăcăminte sau de jucării să renunțe la introducerea unui mare număr de blănuri de câine și de pisică și a altor obiecte derivate pe teritoriul Uniunii, creându-se în acest fel o barieră în calea traficului pe scară largă a blănurilor interzise.

3.5

După adoptare, regulamentul este notificat Organizației Mondiale a Comerțului cu titlu de barieră netarifară (NTB). Acesta este în conformitate cu normele de comerț internațional.

4.   Observații speciale

4.1

Comitetul dorește ca noțiunea de „blană” să fie explicită din punct de vedere juridic și să desemneze în mod expres blana propriu-zisă și componentele sale separate (păr, piele), astfel încât interdicția să cuprindă toate utilizările posibile ale blănurilor de pisică și de câine.

4.2

Comitetul consideră că este necesar să se precizeze necesitatea de a se evita controalele vamale asupra persoanelor fizice în ceea ce privește obiectele strict personale pe care le pot deține în cantități strict limitate în momentul trecerii frontierelor interne sau atunci când sosesc dintr-o terță țară. De asemenea, schimbul sau vânzarea unui obiect de îmbrăcăminte sau donațiile în favoarea unei organizații de caritate nu trebuie asimilate comerțului care intră în sfera de aplicare a regulamentului.

Bruxelles, 25 aprilie 2007.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Dimitris DIMITRIADIS


Top