Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0213

Aviz al Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională privind Comunicarea Comisiei în conformitate cu articolul 138 alineatul (2) al Tratatului CE privind consolidarea standardelor de muncă în domeniul maritim COM(2006) 287 final

OJ C 97, 28.4.2007, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 97/33


Aviz al Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională privind Comunicarea Comisiei în conformitate cu articolul 138 alineatul (2) al Tratatului CE privind consolidarea standardelor de muncă în domeniul maritim

COM(2006) 287 final

(2007/C 97/11)

La 16 iunie 2006, Comisia Europeană, în conformitate cu articolul 262 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la propunerea sus-menţionată.

Secțiunea pentru transporturi, infrastructură și societatea informațională, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului cu privire la acest subiect, și-a adoptat avizul la 11 ianuarie 2007. Raportor a fost dl ETTY.

La cea de-a 433-a sesiune plenară, care a avut loc la 15 și 16 februarie 2007 (ședința din 15 februarie 2007), Comitetul Economic și Social European a adoptat următorul aviz cu 190 voturi pentru și 5 abțineri.

1.   Introducere

1.1

Convenția de muncă în domeniul maritim consolidată în 2006 reprezintă un instrument nou, de importanță majoră, al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) care reunește atât protecția drepturilor marinarilor la condiții decente de muncă, cât și crearea unor condiții de concurență loială pentru armatori.

1.2

Această convenție a fost descrisă ca fiind cel de-al patrulea pilon al regimului de reglementare internațional pentru navigația de calitate, completând cele trei convenții majore ale Organizației Maritime Internaționale (OMI): Convenția internațională pentru siguranța vieții omenești pe mare (SOLAS), Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW), și Convenția pentru prevenirea poluării datorate navelor maritime (MARPOL).

1.3

Noua Convenție înlocuiește 68 de instrumente maritime ale OIM deja existente. Convenția va intra în vigoare după ce va fi ratificată de 30 dintre statele membre ale OIM, care reprezintă cel puțin 33 % din tonajul maritim mondial.

2.   Observații

2.1

Standardele stabilite de convenție privesc echipajele vaselor maritime cu un tonaj brut înregistrat de 500 tone sau mai mult, care efectuează călătorii internaționale sau navighează între porturile dintr-o țară străină. Aceste standarde privesc:

cerințele minime pentru ca marinarii să poată lucra pe un vas;

condițiile de angajare;

cazarea, dotările recreaționale, alimentele și prepararea hranei;

protecția sănătății, îngrijirile medicale, serviciile sociale, protecția prin asigurările sociale; și

respectarea și punerea în aplicare a acestora.

2.2

CESE apreciază aportul Comisiei cu privire la sprijinul lucrărilor OIM, care au avut ca rezultat această nouă convenție și buna cooperare cu guvernele și organizațiile angajatorilor și salariaților din statele membre din structura tripartită a acestei organizații. Aceasta a constituit cu certitudine o bază solidă pentru lucrările care trebuie efectuate acum, odată cu crearea acestui nou instrument: ratificarea de către statele membre și adaptarea, acolo unde este necesar, a acquis-ului comunitar.

2.3

CESE remarcă faptul că această convenție reprezintă rezultatul unui echilibru delicat atins în procesul de luare a deciziilor la nivel internațional și în cadru tripartit. Acțiunile Comisiei au rolul de a consolida și promova acest rezultat și de a evita măsuri care pot pune în pericol punerea în aplicare cu succes a convenției.

2.4

CESE aprobă hotărârea Comisiei de a susține o ratificare cât mai rapidă de către statele membre. Evident, o astfel de ratificare de către 27 de state membre, care reprezintă 28 % din flota mondială, ar fi un mare pas înainte.

2.5

Având în vedere faptul că Uniunea Europeană, nu este membră a OIM, ratificarea este de competența exclusivă al statelor membre. CESE ia notă și își exprimă interesul privind decizia Comisiei de a invita partenerii sociali la nivel european să participe la negocieri în vederea obținerii unui acord. Dacă s-ar ajunge la un astfel de acord, acest lucru ar accelera fără îndoială ratificarea convenției de către statele membre. CESE speră ca statele membre să procedeze la ratificare cât mai curând posibil, se speră în 2008.

2.6

Negocierile între partenerii sociali au început în momentul de față. În aceste condiții, CESE consideră oportun să nu se pronunțe, pentru moment, asupra celor trei chestiuni importante pe care Comisia le-a ridicat în comunicarea sa și care privesc:

adaptarea acquis-ului comunitar;

adoptarea unor texte suplimentare; și

depășirea cadrului dispozițiilor convenției.

Același lucru este valabil și pentru întrebarea dacă partea B a convenției (Linii directoare) ar trebui să aibă un caracter obligatoriu sau nu.

Dacă partenerii sociali nu ajung la un acord, CESE va reanaliza aceste puncte.

2.7

În ceea ce privește constituirea structurii tripartite prevăzute de convenție, CESE observă că astfel de mecanisme la nivel european nu sunt prevăzute de Tratat. Luând în considerare aceasta, CESE constată că, oricare ar fi soluția avută în vedere de Comisie pentru a asigura coordonarea comunității în procesul tripartit de luare a deciziilor, aceasta nu trebuie în nici un caz să atenueze dispozițiile OIM tripartite la nivel național.

2.8

CESE recomandă susținerea de către Comisie a întâlnirilor între experții OIM pentru elaborarea orientărilor operaționale pentru controlul pavilionului și al portului național.

Bruxelles, 15 februarie 2007.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Dimitris DIMITRIADIS


Top