EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0090

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din insulele Azore, Madeira, insulele Canare și departamentele Guyana Franceză și Réunion COM(2006) 740 final — 2006/0247 (CNS)

OJ C 93, 27.4.2007, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 93/31


Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din insulele Azore, Madeira, insulele Canare și departamentele Guyana Franceză și Réunion

COM(2006) 740 final — 2006/0247 (CNS)

(2007/C 93/07)

La 18 decembrie 2006, în conformitate cu articolele 37 și 299 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Consiliul a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la propunerea sus-menţionată.

La 12 decembrie 2006, Biroul Comitetului a însărcinat Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului să pregătească lucrările Comitetului cu privire la aceasta.

Având în vedere urgența lucrărilor, în a 432-a sesiune plenară din 17 și 18 ianuarie 2007 (ședința din 17 ianuarie), Comitetul Economic și Social European a numit în calitate de raportor general pe dl Sarró Iparraguirre și a aprobat prezentul aviz cu 81 de voturi pentru, 3 împotrivă și 7 abțineri.

1.   Concluzii și recomandări

1.1

CESE își exprimă acordul cu privire la propunerea de regulament, prezentată de Comisie, de instituire, pentru perioada 2007-2013, a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene.

1.2

Comitetul recomandă Comisiei o clarificare cu privire la aplicarea acestei compensări în cazul vaselor de pescuit care arborează pavilionul Venezuelei și operează în apele comunitare.

2.   Introducere

2.1

Din 1992 Uniunea Europeană oferă un ajutor producătorilor de produse pescărești din regiunile ultraperiferice pentru a compensa costurile suplimentare ocazionate de transportul acestor produse către piețele europene.

2.2

În anul 2003 Consiliul a aprobat Regulamentul (CE) nr. 2328/2003 de instituire a unui regim de compensare a acestor costuri suplimentare pentru anumite produse piscicole din următoarele regiuni:

Azore

Madeira

Insulele Canare

Guyana Franceză

Réunion.

2.3

Regulamentul (CE) nr. 2328/2003 își încetează valabilitate la 31 decembrie 2006 și, potrivit dispozițiilor sale, Comisia prezintă un nou regulament care, cu un buget anual de 15 milioane de euro, egal cu cel anterior, propune o perioadă mai mare de aplicare, de la 1 ianuarie 2007 la 31 decembrie 2013.

2.4

La 29 octombrie 2003 CESE a emis un aviz (1) favorabil cu privire la Regulamentul (CE) nr. 2328/2003, în care se formulau diverse recomandări.

3.   Observații generale

3.1

Propunerea de regulament prezentată acum de Comisie era prevăzută în regulamentul anterior, conform căruia Comisia trebuia să prezinte înainte de 1 ianuarie 2007 un prim raport cu propunerile de măsuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de compensare pe care regiunile ultraperiferice ale Comunității trebuie să le suporte pentru comercializarea produselor lor pescărești pe continentul european.

3.2

Măsurile pe care Comisia le introduce în noul regulament au în vedere consultarea agenților interesați și a diverselor administrații regionale, precum și concluziile unui studiu extern privind aspectele structurale ale politicii comune în domeniul pescuitului în regiunile ultraperiferice și recomandările emise de Parlamentul European și de CESE.

3.3

Pe baza acestor principii și în urma analizei ansamblului de măsuri propuse de Comisie, Comitetul aprobă noul regulament care îi este înaintat spre avizare.

4.   Observații specifice

4.1

Propunerea de prelungire a regimului de compensare introduce un mai mare grad de subsidiaritate, având în vedere că lasă statelor membre posibilitatea de a stabili produsele care pot fi subvenționate, cantitățile admisibile și de a fixa valoarea compensărilor.

4.2

Astfel statele membre pot să-și adapteze mai ușor planurile de compensare, în limitele alocării financiare globale, dacă evoluția condițiilor o justifică.

4.3

Sarcina administrativă a autorităților naționale și regionale ale statelor membre, precum și a serviciilor Comisiei, se reduce la minimum datorită actualizării procedurilor de prezentare și acceptare a cererilor. Propunerea se înscrie astfel în programul permanent al Comisiei de simplificare a legislației comunitare.

4.4

Suma totală anuală a compensărilor nu va depăși valorile următoare:

a)

Azore și Madeira

4 283 992 euro

b)

Insulele Canare

5 844 076 euro

c)

Guyana Franceză și Réunion

4 868 700 euro

4.5

Pentru perioada 2007-2013 este prevăzut un buget anual de 15 milioane de euro, egal cu cel pentru perioada anterioară, acoperit de Fondul European Agricol de Garantare.

4.6

Aceste schimbări referitoare la regulamentul anterior fac parte din recomandările emise de CESE în precedentul aviz, drept pentru care Comitetul le aprobă.

4.7

Ajutorul se limitează la produsele pescărești obținute și prelucrate în conformitate cu dispozițiile politicii comune în domeniul pescuitului.

4.8

Lista produselor pescărești cărora compensarea prevăzută nu li se va aplica exclude în mod expres „vasele de pescuit care arborează pavilionul Venezuelei și operează în apele comunitare“. CESE consideră că, în cazul în care un acord între Uniunea Europeană și Venezuela permite vaselor de pescuit ale acestei țări să beneficieze de regimul de compensare propus, acest lucru va trebui menționat în mod expres, așa cum vor fi menționate și apele comunitare ale regiunii ultraperiferice în care produsele lor pescărești vor putea beneficia de acest regim de compensare.

4.9

În cele din urmă, un raport anual de monitorizare a punerii în aplicare a compensării de către fiecare stat membru și un raport al Comisiei trebuie prezentate, înainte de 31 decembrie 2011, Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European cu privire la această punere în aplicare, însoțite, dacă este necesar, de propuneri legislative.

Bruxelles, 17 ianuarie 2007.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  JO C 32 din 5.2.2004.


Top