EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020HB0019

Recomandarea Băncii Centrale Europene din 27 martie 2020 privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării BCE/2020/1 (BCE/2020/19) 2020/C 102 I/01

OJ C 102I , 30.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CI 102/1


RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 27 martie 2020

privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării BCE/2020/1

(BCE/2020/19)

(2020/C 102 I/01)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că este esențial ca instituțiile de credit să își poată îndeplini în continuare rolul de a finanța gospodăriile, întreprinderile mici și mijlocii și corporațiile în contextul șocului economic provocat de boala determinată de coronavirus 2019 (COVID-19). În acest scop, este, prin urmare, esențial ca instituțiile de credit să își conserve capitalul pentru a-și păstra capacitatea de a sprijini economia într-un context de incertitudine sporită cauzată de COVID-19. În acest scop, resursele de capital destinate sprijinirii economiei reale și absorbirii pierderilor ar trebui să aibă în acest moment prioritate față de distribuirile discreționare de dividende și față de răscumpărarea acţiunilor proprii.

(2)

Prin urmare, BCE consideră că este oportun ca, pe durata șocului economic asociat COVID-19, instituțiile de credit semnificative să se abțină de la distribuirea de dividende și de la răscumpărarea acțiunilor proprii în vederea remunerării acționarilor. Având în vedere circumstanțele excepționale, Recomandarea (BCE/2020/1) a Băncii Centrale Europene (2) ar trebui abrogată.

(3)

Pentru a maximiza sprijinul acordat economiei reale, se consideră, de asemenea, că nici instituțiile de credit mai puțin semnificative nu ar trebui să mai efectueze distribuiri discreționare de dividende,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

I.

1.

BCE recomandă ca, cel puțin până la 1 octombrie 2020, să nu fie plătite dividende (3) și să nu se ia niciun angajament irevocabil de plată a dividendelor de către instituțiile de credit pentru exercițiile financiare 2019 și 2020 și ca instituțiile de credit să se abțină de la răscumpărarea acțiunilor proprii în vederea remunerării acționarilor.

2.

Instituțiile de credit care nu se pot conforma prezentei recomandări pentru că apreciază că au obligația legală de a plăti dividende ar trebui să prezinte imediat motivele unei astfel de decizii echipei comune de supraveghere care le corespunde.

3.

Prezenta recomandare se aplică la nivelul consolidat al unui grup supravegheat semnificativ, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (4) și la nivelul individual al unei entități supravegheate semnificative, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17), în cazul în care o astfel de entitate supravegheată semnificativă nu face parte dintr-un grup supravegheat semnificativ.

II.

Prezenta recomandare se adresează entităților supravegheate semnificative și grupurilor supravegheate semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 16 și 22 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17).

III.

Prezenta recomandare se adresează de asemenea autorităților naționale competente și autorităților naționale desemnate în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative și grupurile supravegheate mai puțin semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 7 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17). Se așteaptă ca autoritățile naționale competente și autoritățile naționale desemnate să aplice prezenta recomandare în ceea ce privește astfel de entități și grupuri, după caz.

IV.

BCE va evalua în continuare situația economică și va examina oportunitatea suspendării în continuare a plății dividendelor după 1 octombrie 2020.

V.

Recomandarea BCE/2020/1 a Băncii Centrale Europene se abrogă.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 27 martie 2020.

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Recomandarea BCE/2020/1 a Băncii Centrale Europene din 17 ianuarie 2020 privind politicile de distribuire a dividendelor (JO C 30, 29.1.2020, p. 1).

(3)  Instituțiile de credit pot avea diferite forme juridice, de exemplu societăți cotate la bursă și alte societăți decât cele pe acțiuni, precum societățile mutuale, cooperativele sau instituțiile de economii. Termenul „dividend”, astfel cum este folosit în prezenta recomandare, se referă la orice tip de plată în numerar care face obiectul aprobării de către adunarea generală.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17)


Top