Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0023

Concluziile reuniunii informale a Consiliului European din 30 ianuarie 2012 Rezoluția Parlamentului European din 2 februarie 2012 referitoare la Consiliul European din 30 ianuarie 2012

OJ C 239E , 20.8.2013, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.8.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 239/41


Joi, 2 februarie 2012
Concluziile reuniunii informale a Consiliului European din 30 ianuarie 2012

P7_TA(2012)0023

Rezoluția Parlamentului European din 2 februarie 2012 referitoare la Consiliul European din 30 ianuarie 2012

2013/C 239 E/07

Parlamentul European,

având în vedere concluziile Consiliului European din 30 ianuarie 2012,

având în vedere concluziile Consiliului European din 9 și 10 decembrie 2011,

având în vedere declarația șefilor de stat și de guvern din zona euro din 9 decembrie 2011,

având în vedere poziția guvernului Regatului Unit,

având în vedere pachetul de șase propuneri legislative și cele două propuneri ale Comisiei privind continuarea consolidării disciplinei fiscale (1),

având în vedere declarația făcută de Președintele Comisiei în ședința sa din 18 ianuarie 2012,

având în vedere rezultatul negocierilor ce au avut loc în cadrul grupului de lucru ad hoc privind moneda euro și în cadrul Eurogrupului,

având în vedere necesitatea de a menține unitatea între zona euro și statele din afara acesteia,

având în vedere poziția prezentată în numele Parlamentului de către reprezentanții săi în cadrul grupului de lucru ad hoc,

având în vedere Rezoluția sa din 18 ianuarie 2012 referitoare la concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) cu privire la un proiect de acord internațional privind o uniune a stabilității fiscale (2),

având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.

reafirmă rezoluția sa din 18 ianuarie 2012, luând act de textul final al Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în uniunea economică și monetară și reiterându-și punctul de vedere că ar fi fost de dorit un acord de drept UE; regretă că un acord nu a fost posibil între toate statele membre, dată fiind opoziția prim-ministrului Regatului Unit;

2.

constată, însă, că practic toate elementele prevăzute în Tratat pot fi realizate, iar în mare parte au fost deja atinse, în cadrul actualului cadru legislativ al UE și prin intermediul legislației secundare, mai puțin regula de aur, majoritatea calificată inversată și implicarea CEJ;

3.

consideră că varianta finală a textului este mai bună decât cea inițială în anumite aspecte și salută integrarea mai multor modificări propuse de Parlament, îndeosebi:

angajamentul că metoda comunitară se va aplica pe deplin;

că stabilitatea, coordonarea și guvernanța se vor realiza prin legislație secundară, cu implicarea deplină a Parlamentului;

o mai mare, deși incompletă, coerență între pachetul de șase măsuri legislative și noul Tratat;

recunoașterea drepturilor părților contractante a căror deviză nu este euro de a lua parte la acele reuniuni la vârf ale zonei euro privind competitivitatea, structura generală a zonei euro și regulile de bază ce i se vor aplica în viitor;

cooperarea dintre Parlamentul European și parlamentele naționale va avea loc pe baze reciproc convenite și în conformitate cu tratatul;

adăugarea unei referiri la obiectivele de creștere durabilă, ocuparea forței de muncă, competitivitatea și coeziune socială;

angajamentul de a încorpora conținutul acordului în cadrul legislativ al UE în termen de cinci ani;

4.

recunoaște că stabilitatea fiscală este o componentă importantă în rezolvarea actualei crize; insistă, cu toate acestea, asupra faptului că pentru o redresare economică sunt necesare măsuri de consolidare a solidarității și de stimulare a creșterii durabile și a ocupării forței de muncă; salută faptul că Consiliul European recunoaște acum acest lucru, însă insistă asupra necesității unor măsuri concrete și ambițioase;

5.

reiterează cererea sa privind instituirea rapidă a unui fond de rambursare pe baza propunerii Consiliului economic german de experți; solicită integrarea unei astfel de legislații în funcție de necesități pentru a institui un fond de rambursare, de preferință în actualul proces legislativ privind cele două măsuri; regretă neinițierea unui astfel de proces; invită Comisia să înainteze măsuri clare de promovare a creșterii și a ocupării forței de muncă;

6.

pe lângă seria de măsuri menite să asigure stabilitatea fiscală, solicită în prezent și emiterea de obligațiuni de proiect, un calendar pentru obligațiunile de stabilitate și introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, deja propusă de Comisie;

7.

subliniază, totodată, lipsa unor alte elemente importante din noul acord:

evitarea standardelor duble între normele din acord și cele din Tratatul de la Lisabona și integrate în acquis-ul comunitar;

toate părțile contractante la acord, membri actuali și viitori ai zonei euro, ar trebui să dispună de același drept de a participa pe deplin la toate reuniunile la vârf ale zonei euro;

8.

regretă că varianta finală a textului nu reflectă solicitarea Parlamentului privind participarea deplină a Președintelui său la reuniunile la vârf informale ale zonei euro; insistă asupra unei invitații permanente adresate acestuia de către președintele ales al summit-urilor zonei euro, privind deplina sa participare;

9.

insistă ca părțile contractante să-și respecte pe deplin angajamentul de a integra, în cel mult cinci ani, Tratatul internațional privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în tratatele UE și solicită adresarea, cu această ocazie, a deficiențelor Tratatului de la Lisabona;

10.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție șefilor de stat și de guvern, Președintelui Consiliului European, Președintelui Eurogrupului, parlamentelor naționale,Comisiei și Băncii Centrale Europene.


(1)  Regulamentul privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre (COM(2011)0819) și Regulamentul privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare (COM(2011)0821).

(2)  Texte adoptate, P7_TA(2012)0002.


Top