Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0022

Lista de mențiuni nutriționale Rezoluția Parlamentului European din 2 februarie 2012 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista de mențiuni nutriționale

OJ C 239E , 20.8.2013, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.8.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 239/39


Joi, 2 februarie 2012
Lista de mențiuni nutriționale

P7_TA(2012)0022

Rezoluția Parlamentului European din 2 februarie 2012 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista de mențiuni nutriționale

2013/C 239 E/06

Parlamentul European,

având în vedere Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1),

având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista de mențiuni nutriționale,

având în vedere avizul emis la 13 octombrie 2011 de către comisia prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006,

având în vedere orientările Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, aprobate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 14 decembrie 2007 (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (3),

având în vedere articolul 5a alineatul(3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4),

având în vedere articolul 88 alineatul (2) și alineatul (4) litera (b) din Regulamentul său de procedură,

A.

întrucât, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, folosirea mențiunilor nutriționale și de sănătate nu trebuie să fie falsă, ambiguă sau înșelătoare;

B.

întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate este permisă doar în cazul în care se așteaptă ca efectele benefice, astfel cum au fost prezentate în mențiune, să fie înțelese de consumatorul mediu;

C.

întrucât,, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunile nutriționale comparative compară compoziția produsului alimentar în cauză cu o gamă de produse alimentare din aceeași categorie, inclusiv produse alimentare aparținând unor alte mărci de fabricație.

D.

întrucât, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, informațiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să inducă cumpărătorul în eroare în ceea ce privește natura, proprietățile și caracteristicile produselor alimentare;

E.

întrucât, având în vedere principiile subiacente care reglementează selectarea mențiunilor nutriționale permise pe produsul alimentar, menționate mai sus, noua mențiune nutrițională propusă de Comisie „conține acum X% mai puțin [denumirea nutrientului]” care urmează să fie inclusă în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 se opune obiectivului și conținutului actului juridic de bază dat fiind că este ambiguă, induce în eroare și generează confuzie pentru consumatorul mediu;

F.

întrucât nou-introdusa mențiune „Acum cu X% mai puțină(e) [denumirea substanței nutritive]” încalcă principiul mențiunilor comparative stabilit prin articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006; întrucât aceasta permite compararea valorilor nutriționale ale unui produs cu versiunile precedente ale aceluiași produs, indiferent de nivelul inițial al substanței nutritive date, care ar putea fi excesiv de ridicat comparativ cu alte produse de pe piață; întrucât în cazul produselor care nu au fost reformulate dar care conțin, totuși, o cantitate mai mică dintr-un anumit nutrient decât produsul reformulat al unei mărci diferite se va interzice purtarea unei mențiuni nutriționale, acest lucru inducând în mod inevitabil consumatorul în eroare;

G.

întrucât noua mențiune „Acum cu X% mai puțină(e) [denumirea substanței nutritive]” poate duce la apariția unei concurențe neloiale pentru mențiuni existente cum ar fi „conținut redus de [denumirea substanței nutritive]” și „dietetic”; întrucât în cazul ultimei mențiuni este necesară o reducere de cel puțin 10% (pentru micronutrienți), 25% (pentru sodiu) sau 30% (pentru zaharuri/lipide) în comparație cu alte produse similare; întrucât un consumator ar putea presupune că expresia cuantificată din mențiunea „Acum cu X% mai puțină(e)” semnifică o reducere mai mare decât cea implicată de mențiunea „conținut redus de [denumirea substanței nutritive]” sau „dietetic”, în ciuda faptului că cerințele sunt mult mai stricte pentru mențiunile din urmă decât în cazul mențiunii „Acum cu X% mai puțină(e) [denumirea substanței nutritive]”, în cazul căreia se specifică o reducere minimă de doar 15%;

H.

întrucât mențiunea „Acum cu X% mai puțină(e) [denumirea substanței nutritive]” ar putea demotiva producătorii să-și reformuleze produsele de o manieră mai substanțială pentru a respecta cerințele pentru mențiunile „conținut redus de [denumirea substanței nutritive]” și „dietetic”, dat fiind că este mai ușor să se reducă o substanță nutritivă cu 15% decât cu 30%;

I.

întrucât Comisia recunoaște în mod clar la considerentul 4 al proiectului de regulament că „în cazul reducerii cantității de zaharuri, consumatorii se așteaptă la o reducere a aportului energetic”; întrucât, în ceea ce privește modificarea sugerată a mențiunii „conținut redus de grăsimi/zaharuri” menționată la punctul 2 al anexei la proiectul de regulament, Comisia permite, de asemenea, ca aceste mențiuni să fie folosite chiar dacă aportul energetic al produsului pe care se află mențiunea continuă să fie „egală cu” aportul energetic al unui produs similar,

1.

se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista de mențiuni nutriționale;

2.

consideră că acest proiect de regulament al Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul actului de bază;

3.

invită Comisia să prezinte comitetului un proiect modificat al măsurii;

4.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf

(3)  JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


Top