Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_044_RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 44

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 044

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 340

1

 

 

32005R2114

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2114/2005 al Consiliului din 13 decembrie 2005 privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Republica Coreea în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

3

2005

L 340

7

 

 

32005R2116

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2116/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1480/2003 de instituire a unui drept compensatoriu definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile anumitor microcircuite electronice denumite DRAM (dynamic random access memories – memorii dinamice cu acces aleatoriu) originare din Republica Coreea

5

2005

L 340

17

 

 

32005R2117

 

 

 

Regulament (CE) nr. 2117/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 384/96 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene

15

2005

L 340

61

 

 

32005D0929

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 decembrie 2005 referitoare la încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Coreea în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

16

2005

L 340

62

 

 

22005A1223(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Coreea, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

17

2005

L 345

11

 

 

32005R2167

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2167/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/2004 de instituire a unui drept antidumping definitiv pentru importurile de anumite tipuri de polietilenă tereftalată (PET) originară, printre altele, din Republica Populară Chineză

19

2005

L 345

21

 

 

32005D0948

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 2005 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Belarus de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile

23

2005

L 346

24

 

 

32005D0953

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 2005 referitoare la încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Thailanda în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiilor referitoare la orez, prevăzute în lista comunitară CXL anexată la GATT 1994

25

2005

L 346

26

 

 

22005A1229(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Thailanda în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiilor referitoare la orez, prevăzute în lista comunitară CXL anexată la GATT 1994

27

2005

L 346

31

 

 

32005D0954

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 decembrie 2005 de modificare a Acordului privind crearea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a permite acesteia finanțarea unor operațiuni în Mongolia

31

2005

L 347

1

 

 

32005R2173

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

33

2005

L 347

7

 

 

32005R2174

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2174/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Japonia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

41

2005

L 347

9

 

 

32005R2175

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2175/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 privind punerea în aplicare a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană, care completează anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

43

2005

L 347

74

 

 

32005R2186

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2186/2005 al Comisiei din 27 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 936/97 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

45

2005

L 347

75

 

 

32005D0958

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 decembrie 2005 referitoare la încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Japonia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

46

2005

L 347

76

 

 

22005A1230(05)

 

 

 

49

2005

L 347

78

 

 

32005D0959

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 decembrie 2005 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană

51

2005

L 347

80

 

 

22005A1230(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele de angajamente ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană

53

2005

L 348

26

 

 

32005D0938

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 decembrie 2005 privind aprobarea în numele Comunității Europene a Acordului privind programul internațional pentru conservarea delfinilor

56

2005

L 348

28

 

 

22005A1230(04)

 

 

 

Acord privind programul internațional pentru conservarea delfinilor

58

2006

C 298

1

 

 

32006D1208(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 noiembrie 2006 privind poziția care trebuie adoptată de către Comunitate în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical cu privire la prelungirea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 (2006/C 298/01)

84

2006

L 007

1

 

 

32006R0033

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 33/2006 al Consiliului din 9 ianuarie 2006 de extindere a dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 la importurile anumitor mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiași produs expediat din Republica Democrată Populară Laos

85

2006

L 007

8

 

 

32006R0035

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 35/2006 al Comisiei din 11 ianuarie 2006 de modificare a anexelor I, V și VII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

90

2006

L 012

1

 

 

32006R0073

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 73/2006 al Consiliului din 13 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile de uree originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Estonia, Libia, Lituania, România și Ucraina

97

2006

L 015

1

 

 

32006R0085

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 85/2006 al Consiliului din 17 ianuarie 2006 de instituire a dreptului antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importul de somon de crescătorie originar din Norvegia

99

2006

L 017

1

 

 

32006R0101

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 101/2006 al Consiliului din 20 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1975/2004 și (CE) nr. 1976/2004 de extindere a drepturilor antidumping și compensatorii definitive aplicate la importurile de pelicule de polietilenă tereftalată (PET) originare din India și la importurile de pelicule de polietilenă tereftalată (PET) expediate din Brazilia și din Israel, că au fost sau nu declarate originare din aceste țări

122

2006

L 017

16

 

 

32006D0022

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 ianuarie 2006 de exonerare a anumitor părți de la extinderea, pentru anumite piese de biciclete, a dreptului antidumping instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 pentru bicicletele originare din Republica Populară Chineză, menținut și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, și de ridicare a exonerării de la plata dreptului antidumping extins la anumite piese de biciclete originare din Republica Populară Chineză, suspendare acordată anumitor părți în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97 [notificată cu numărul C(2006) 54]

125

2006

L 022

1

 

 

32006R0121

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 121/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1858/2005 de instituire a unui drept antidumping la importurile de cabluri din oțel originare, printre altele, din India

136

2006

L 022

3

 

 

32006R0122

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 122/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 74/2004 de instituire a unui drept compensatoriu definitiv la importurile de lenjerie de pat din bumbac originară din India

138

2006

L 022

5

 

 

32006R0123

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 123/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2002 de instituire a unui drept compensatoriu definitiv la importurile de acid sulfanilic originar din India și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1339/2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de acid sulfanilic originar, printre altele, din India

140

2006

L 022

34

 

 

32006D0035

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 ianuarie 2006 privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Turciei

145

2006

L 022

52

 

 

32006D0037

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2005 de acceptare a unui angajament oferit în cadrul procedurilor antidumping și antisubvenție privind importurile de acid sulfanilic originare din India

162

2006

L 022

54

 

 

32006D0038

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2005 de modificare a Deciziei 1999/572/CE privind acceptarea angajamentelor oferite în cadrul procedurilor antidumping privind importurile de cabluri din oțel originare, inter alia, din India

164

2006

L 023

1

 

 

32006R0130

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 130/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 de instituire a unei drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză

170

2006

L 023

13

 

 

32006R0134

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 134/2006 al Comisiei din 26 ianuarie 2006 de instituire a unei drept antidumping provizoriu pentru importurile de mecanisme cu levier originare din Republica Populară Chineză

177

2006

L 025

28

 

 

32006D0041

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 ianuarie 2006 privind acordarea unui ajutor macrofinanciar Georgiei

198

2006

L 032

54

 

 

32006D0061

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 decembrie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a protocolului CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanțiProtocol privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanți

201

2006

L 032

80

 

 

32006D0062

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 ianuarie 2006 privind admiterea țărilor vizate de Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv a Rusiei, de a beneficia de Programul de asistență tehnică și de schimb de informații TAIEX

227


11/Volumul 044

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

1
/

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


Notă introductivă

În conformitate cu articolul 58 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 157, 21.6.2005, p. 203), textele actelor instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de data aderării, redactate de Consiliu sau Comisie ori de Banca Centrală Europeană în limbile bulgară și română sunt autentice, de la data aderării, în aceleași condiții ca și textele redactate în celelalte limbi oficiale ale Comunităților. Articolul menționat prevede, de asemenea, că textele se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dacă și textele în limbile actuale au fost publicate.

În conformitate cu acest articol, prezenta ediție specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene se publică în limba română și conține textele actelor obligatorii cu aplicare generală. Prezenta ediție cuprinde actele adoptate din 1952 până la 31 decembrie 2006.

Textele care se publică sunt grupate în 20 de capitole, în funcție de clasificarea existentă în Repertoarul legislației comunitare în vigoare, după cum urmează:

01

Probleme generale, financiare și instituționale

02

Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

03

Agricultură

04

Pescuit

05

Libera circulație a lucrătorilor și politica socială

06

Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

07

Politica în domeniul transporturilor

08

Politica în domeniul concurenței

09

Impozitare

10

Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor

11

Relații externe

12

Energie

13

Politica industrială și piața internă

14

Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

15

Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

16

Știință, informare și cultură

17

Legislația privind întreprinderile

18

Politica externă și de securitate comună

19

Spațiul de libertate, securitate și justiție

20

Europa cetățenilor

Repertoarul menționat, care se publică bianual în limbile oficiale ale Uniunii Europene, se va publica ulterior și în limba română, urmând a fi incluse trimiteri la prezenta ediție specială. Astfel, repertoarul poate fi utilizat și ca index al prezentei ediții speciale.

Actele publicate în prezenta ediție specială se publică, cu câteva excepții, în forma în care au fost publicate în Jurnalul Oficial în limbile originare. Prin urmare, la utilizarea prezentei ediții speciale trebuie luate în considerare modificările ulterioare sau adaptările ori derogările adoptate de instituții sau de Banca Centrală Europeană ori care sunt prevăzute în Actul de aderare.

În mod excepțional, în anumite cazuri, când anexele tehnice de mari dimensiuni ale actelor se înlocuiesc ulterior cu alte anexe, se va face trimitere numai la ultimul act de înlocuire. Acesta este, în special, cazul anumitor acte care conțin listele codurilor vamale (capitolul 02), al actelor privind transportul, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (capitolele 07 și 13), precum și al anumitor protocoale și anexe la Acordul privind SEE.

De asemenea, Statutul personalului se publică, în mod excepțional, în formă consolidată în care sunt incluse toate modificările până la sfârșitul anului 2005. Modificările efectuate după această dată se publică în versiunea originară.

Edițiile speciale cuprind două sisteme de numerotare:

(i)

numerotarea originară a paginilor Jurnalului Oficial și data publicării din edițiile în limbile olandeză, franceză, germană și italiană, începând cu 1 ianuarie 1973 din edițiile în limbile engleză și daneză, începând cu 1 ianuarie 1981 din ediția în limba greacă, începând cu 1 ianuarie 1986 din edițiile în limbile spaniolă și portugheză, începând cu 1 ianuarie 1995 din edițiile în limbile finlandeză și suedeză și începând cu 1 mai 2004 din edițiile în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, malteză, maghiară, polonă, slovacă și slovenă.

În numerotarea paginilor există întreruperi întrucât nu toate actele care au fost publicate la data respectivă sunt publicate în prezenta ediție specială. Atunci când se face trimitere la Jurnalul Oficial în citarea actelor, trebuie utilizate numerele paginilor originare;

(ii)

numerotarea paginilor din edițiile speciale, care este continuă și care nu trebuie utilizată pentru citarea actelor.

Până în iunie 1967, numerotarea paginilor Jurnalului Oficial începea de la pagina 1 în fiecare an. După această dată, fiecare număr a început cu pagina 1.

De la 1 ianuarie 1968, Jurnalul Oficial a fost împărțit în două părți:

Legislație („L”),

Comunicări și informări („C”).

La 1 februarie 2003, vechea denumire oficială de „Jurnal Oficial al Comunităților Europene” s-a schimbat, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Nisa, aceasta fiind în prezent „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32005R2114


L 340/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2114/2005 AL CONSILIULUI

din 13 decembrie 2005

privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Republica Coreea în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

Consiliul a aprobat, în numele Comunității, prin Decizia 2005/929/CE din 13 decembrie 2005 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Coreea în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 (1), acordul menționat anterior în vederea încheierii negocierilor începute în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din GATT din 1994,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele drepturilor vamale prevăzute în anexa la prezentul regulament se aplică în perioadele indicate.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

J. GRANT


(1)  JO L 340, 23.12.2005, p. 61.


ANEXĂ

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, descrierea mărfurilor este considerată ca având o valoare pur indicativă, concesiile fiind determinate, în cadrul prezentei anexe, de sfera de aplicare a codurilor NC, așa cum sunt în momentul adoptării prezentului regulament. În cazul în care în fața codului NC apare „ex”, concesiile sunt determinate atât de sfera de aplicare a codului NC, cât și de cea a descrierii corespunzătoare.

A doua parte

Tabelul drepturilor vamale

Codul NC

Descriere

Rata dreptului vamal

3903 19 00

Polistiren, sub forme primare (altfel decât expandabil)

Rată aplicabilă de

4 % (1)

8521 10 30

Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice, cu bandă magnetică cu o lățime de maxim 1,3 cm și a căror viteză de rulare este de maxim 50 mm pe secundă, altele decât cele destinate aeronavelor civile

Rată aplicabilă de

13,0 % (1)

8525 40 99

alte aparate de luat imagini fixe și camere video cu înregistrare, altele decât cele capabile să înregistreze numai sunetele și imaginile captate de o cameră de televiziune

Rată aplicabilă de

12,5 % (2)

8527 31 91

alte aparate receptoare de radiodifuziune, inclusiv aparatele care pot să recepționeze atât radiotelefonic, cât și radiotelegrafic, combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului, cu sistem de citire optică prin fascicul laser, altele decât cele cu unul sau mai multe difuzoare încorporate în aceeași carcasă

Rată aplicabilă de

11,4 % (1)


(1)  Rata aplicabilă redusă indicată mai sus va fi aplicată timp de trei ani sau până când punerea în aplicare a rezultatelor rundei programului pentru dezvoltare de la Doha va atinge nivelul tarifar de mai sus, în funcție de ceea ce se întâmplă mai întâi.

(2)  Ratele aplicabile reduse indicate mai sus vor fi aplicate timp de patru ani sau până când punerea în aplicare a rezultatelor rundei programului pentru dezvoltare de la Doha va atinge nivelul tarifar de mai sus, în funcție de ceea ce se întâmplă mai întâi.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

5


32005R2116


L 340/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2116/2005 AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1480/2003 de instituire a unui drept compensatoriu definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile anumitor microcircuite electronice denumite „DRAM” (dynamic random access memories – memorii dinamice cu acces aleatoriu) originare din Republica Coreea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2026/97 al Consiliului din 6 octombrie 1997 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolul 24 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei, prezentată după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURĂ

1.   Măsuri existente

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1480/2003 (2) (denumit în continuare „regulament inițial”), Consiliul a instituit un drept compensatoriu definitiv de 34,8 % (denumit în continuare „drept compensatoriu”) la importurile de anumite circuite microelectronice denumite „DRAM” (dynamic random access memories – memorii dinamice cu acces aleatoriu) originare din Republica Coreea și fabricate de toate societățile, altele decât Samsung Electronics Co., Ltd (denumită în continuare „Samsung”), pentru care s-a stabilit o rată a dreptului egală cu zero.

(2)

Doi producători-exportatori stabiliți în Republica Coreea au cooperat la ancheta care a condus la instituirea măsurilor existente (denumită în continuare „ancheta inițială”), și anume Samsung și Hynix Semiconductor Inc., care are o instalație de producție și în Statele Unite. La momentul anchetei inițiale, industria comunitară era alcătuită din doi producători, Infineon Technologies AG, München, Germania, și Micron Europe Ltd, Crowthorne, Regatul Unit, care reprezentau o proporție majoră a producției comunitare totale de DRAM.

2.   Motive ale prezentei anchete

(3)

În cadrul monitorizării măsurilor de protecție comercială, Comisia a fost informată cu privire la posibilitatea ca dreptul compensatoriu în vigoare la importurile de DRAM originare din Republica Coreea să nu poată fi percepută la unele dintre aceste importuri.

3.   Deschidere a unei anchete

(4)

La 22 martie 2005, printr-un aviz (denumit în continuare „aviz”) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), Comisia a anunțat deschiderea unei anchete destinate să stabilească în ce măsură poate fi utilă adoptarea dispozițiilor speciale în temeiul articolului 24 alineatul (3) din regulamentul de bază, pentru a asigura perceperea corectă a dreptului compensatoriu la importurile de DRAM originare din Republica Coreea.

4.   Observații

(5)

Comisia a informat în mod oficial autoritățile din țara exportatoare și toate părțile despre care se cunoaște că sunt interesate cu privire la deschiderea prezentei anchete. Ea a trimis copii ale avizului și documente neconfidențiale pe baza cărora s-a publicat acest aviz celor doi producători-exportatori în Republica Coreea, precum și importatorilor, utilizatorilor și celor doi producători comunitari menționați în ancheta inițială sau altfel cunoscuți de către Comisie. Părțile interesate au avut ocazia de a-și face cunoscut punctul de vedere în scris și de a cere să fie audiate în termenul stabilit de aviz.

(6)

S-au formulat observații de către cei doi producători-exportatori coreeni, precum și de către cei doi producători și un utilizator comunitari. În măsura în care toate informațiile necesare și datele solicitate erau disponibile, nu s-a considerat necesar să se efectueze vizite de verificare în localurile societăților aflate la originea observațiilor.

B.   PRODUS ÎN CAUZĂ

(7)

Produsele care fac obiectul prezentei anchete sunt aceleași ca cele din ancheta inițială, și anume anumite tipuri de microcircuite electronice denumite „DRAM” (dynamic random access memories – memorii dinamice cu acces aleatoriu) de orice tip, densitate (inclusiv densitățile încă inexistente) și variantă, asamblate sau nu, sub formă de discuri sau microplăci transformate, fabricate prin variante ale procedeului metal–oxid–semiconductor (MOS), inclusiv anumite tipuri de MOS complementar (CMOS), indiferent de viteza de acces, configurație, mod de ambalare sau suport etc., originare din Republica Coreea. Sunt vizate, de asemenea, DRAM sub formă de module sau carduri de memorie (standard) sau asamblate în alt mod, cu condiția ca principala lor funcție să fie furnizarea de memorie.

(8)

Produsul în cauză se încadrează în prezent la codurile NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01, ex 8542 21 05, ex 8548 90 10, ex 8473 30 10 și ex 8473 50 10.

C.   REZULTATE ALE ANCHETEI

(9)

Pentru a stabili în ce măsură poate fi utilă adoptarea unor dispoziții speciale pentru a asigura perceperea corectă a dreptului compensatoriu, ancheta s-a axat pe următoarele elemente: (1) descrierea produsului în cauză și transpunerea sa în nomenclatura combinată (NC) și în nomenclatura TARIC; și (2) anomaliile identificate în urma analizei fluxurilor de produse în cauză importate în Comunitate.

1.   Descrierea produsului în cauză și transpunerea în nomenclatura (NC)/nomenclatura TARIC

(10)

Articolul 1 alineatul (1) din regulamentul inițial prevede că produsele care fac obiectul dreptului compensatoriu sunt anumite tipuri de microcircuite electronice denumite „DRAM”, de orice tip, originare din Republica Coreea. Aceste produse sunt considerate ca atare indiferent de densitate, viteză de acces, configurație, mod de ambalare sau suport etc. Articolul în cauză precizează, de asemenea, procedeul de fabricare [variante ale procedeului metal–oxid–semiconductor (MOS), inclusiv anumite tipuri de MOS complementar (CMOS)].

(11)

Pe de o parte, articolul 1 alineatul (1) din regulamentul inițial identifică codurile NC/TARIC la care se poate clasifica produsul în cauză. Următoarele tipuri de DRAM se încadrează la aceste coduri NC/TARIC: discurile, microplăcile, memoriile (microplăcile asamblate, adică deja prevăzute cu conexiuni, încapsulate sau nu în materiale ceramice, metale, materiale plastice sau alte materiale, denumite în continuare „DRAM asamblate” și cunoscute în comerț în calitate de componente DRAM) și modulele DRAM, cardurile de memorie și alte forme asamblate (denumite în continuare „DRAM sub formă de combinații multiple”).

(12)

În ceea ce privește DRAM asamblate, acest tip de DRAM rezultă din așa-numitul proces de fundal, adică microplăcile sunt asamblate (conectarea, printr-un fir, a celulei de memorie din microplacă și cu conectorii situați în afara capsulei), testate (pentru a verifica buna funcționare a microplăcilor încapsulate) și marcate.

(13)

Pe de altă parte, tipurile de produs în cauză menționate explicit la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul inițial sunt discurile, microplăcile, DRAM asamblate (adică DRAM asamblate și DRAM sub formă de combinații multiple) și DRAM sub formă de module sau carduri de memorie (standard) sau sub alte forme asamblate (denumite în continuare „microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple”).

(14)

Din elementele menționate anterior, reiese faptul că descrierea produsului în cauză nu corespunde perfect codurilor NC/TARIC. Pe de o parte, DRAM asamblate, deși se încadrează clar în definiția produsului în cauză – care cuprinde toate tipurile de DRAM – și sunt menționate în mod specific în descrierea codurilor NC/TARIC prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul inițial, sunt reluate în descrierea produsului în cauză sub formularea ambiguă „asamblate”, care se referă, de asemenea, la DRAM sub formă de combinații multiple. Pe de altă parte, microplăcile DRAM și/sau DRAM asamblate, încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple, sunt menționate explicit în descrierea produsului în cauză, dar nu sunt menționate explicit în descrierea codurilor NC/TARIC prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul inițial, care menționează specific fie DRAM sub formă de combinații multiple, fie microplăcile și DRAM asamblate, importate ca atare. În consecință, până în prezent, nu s-a perceput dreptul compensatoriu pentru acest tip de DRAM.

(15)

DRAM asamblate se deosebesc și de microplăcile DRAM și de DRAM sub formă de combinații multiple. Prin urmare, din motive de coerență și de securitate juridică, ar fi necesar ca descrierea produsului să se refere în mod explicit la acest lucru.

(16)

În ceea ce privește microplăcile DRAM și/sau DRAM asamblate, încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple, faptul că nu sunt specific menționate de nici un cod NC/TARIC se dovedește important atunci când DRAM sub formă de combinații multiple (standard) nu sunt originare din Republica Coreea și, prin urmare, nu fac obiectul dreptului compensatoriu la import în Comunitate, deși conțin microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate de origine coreeană.

(17)

Într-adevăr, în conformitate cu practica constantă din statele membre ale UE, care își fundamentează interpretarea articolului 24 din Codul Vamal Comunitar (4) pe poziția de negociere adoptată de către Comunitate în cadrul programului de lucru al OMC pentru armonizare, normele de origine nepreferențiale aplicabile, în Comunitate, DRAM sub formă de combinații multiple încadrate la codurile NC ex 8473 30 10, ex 8473 50 10 și ex 8548 90 10 prevăd că țara de origine este ultima țară de fabricație în care valoarea adăugată obținută în urma prelucrării sau a transformării realizate și, după caz, a încorporării de elemente originare din țara în cauză reprezintă cel puțin 45 % din prețul franco fabrică al DRAM sub formă de combinații multiple. În cazul în care această normă nu este respectată, se consideră că DRAM sunt originare din țara din care este originară cea mai mare parte a materialelor utilizate.

(18)

Documentele și elementele de probă comunicate în decursul anchetei au condus la concluzia că DRAM sub formă de combinații multiple care nu sunt de origine coreeană pot conține microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate de origine coreeană. Trei tipuri de elemente de probă au condus la această concluzie. În primul rând, din anumite elemente de probă reieșea, la prima vedere, că DRAM sub formă de combinații multiple, declarate ca având o altă origine decât cea coreeană, conțineau DRAM asamblate originare din Republica Coreea și fabricate de societăți care făceau obiectul dreptului compensatoriu. În al doilea rând, o informație obligatorie în materie de origine, emisă în 2003, se referă la DRAM sub formă de combinații multiple încadrate la codul NC ex 8548 90 10 (codul TARIC 85489010*10), fabricate parțial în Statele Unite și parțial în Republica Coreea. În final, două articole de presă comunicate evocau faptul că normele de origine nepreferențiale aplicabile în Comunitate permit unor societăți coreene să exporte spre Comunitate microplăcile DRAM sau DRAM asamblate, fabricate de societăți care fac obiectul dreptului compensatoriu, prin încorporarea lor în module DRAM declarate ca nefiind originare din Republica Coreea.

(19)

Ținând seama de cele menționate anterior, se consideră că se impun dispoziții speciale pentru a garanta perceperea dreptului compensatoriu la microplăcile DRAM sau la DRAM asamblate, fabricate de societățile care fac obiectul acestui drept și încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple (standard), originare din alte țări decât Republica Coreea.

(20)

Una dintre societățile care fac obiectul dreptului compensatoriu a susținut că, atunci când sunt încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple, microplăcile DRAM sau DRAM asamblate nu mai pot fi considerate un produs potențial susceptibil de a face obiectul unui drept compensatoriu. În această privință, se consideră că, chiar și încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple (standard), microplăcile DRAM și DRAM asamblate își păstrează proprietățile și funcțiile. Încorporarea lor în DRAM sub formă de combinații multiple (standard) nu le modifică cu nimic caracteristicile fizice și tehnice esențiale. De asemenea, DRAM sub formă de combinații multiple (standard) au exact aceeași funcție, și anume furnizarea de memorie, ca și microplăcile DRAM sau DRAM asamblate luate separate, dar la o scară mai mare. Prin urmare, se concluzionează că încorporarea de microplăci DRAM sau DRAM asamblate în DRAM sub formă de combinații multiple (standard) nu le modifică cu nimic natura și nu poate fi considerată un motiv de excludere de la aplicarea dreptului compensatoriu. Din aceste motive, afirmația a fost respinsă.

(21)

Aceeași parte și autoritățile publice coreene au afirmat că microplăcile DRAM și DRAM asamblate incluse în DRAM sub formă de combinații multiple nu sunt menționate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul inițial, deoarece nu au făcut obiectul anchetei inițiale. După cum se arată deja la considerentul 13, articolul 1 alineatul (1) din regulamentul inițial precizează în mod clar că dreptul compensatoriu se instituie, de asemenea, la microplăci DRAM și la DRAM asamblate, prezentate în DRAM sub formă de combinații multiple. În ceea ce privește afirmația în conformitate cu care DRAM asamblate incluse în DRAM sub formă de combinații multiple nu au făcut obiectul anchetei inițiale, nu s-a putut aduce nici o dovadă în acest sens. În schimb, datorită naturii subvențiilor primite, toate vânzările societății supuse anchetei inițiale au fost luate în considerare pentru a evalua marja de subvenție. Din aceste motive, afirmația a fost respinsă.

2.   Anomalii evidențiate de analiza fluxurilor comerciale

(22)

Fluxurile de import pentru două mari categorii de produs în cauză au fost analizate ținând seama de normele de origine nepreferențiale, aplicabile în Comunitate: discuri și microplăci DRAM și DRAM asamblate, originare din țara în care se efectuează operațiunea de difuzare (5), pe de o parte, și DRAM sub formă de combinații multiple, originare din țara care respectă criteriile prevăzute la considerentul 17, pe de altă parte. Analiza a acoperit perioada mai 2003 – mai 2005 și s-a bazat pe statisticile Comext la nivelul codului TARIC.

(23)

În ceea ce privește prima categorie de produs în cauză, din informațiile comunicate de industria comunitară a reieșit faptul că, în prezent, operațiunea de difuzare se efectuează numai în următoarele țări din afara Comunității (clasificate în ordine descrescătoare din punctul de vedere al capacităților de producție): Republica Coreea, Taiwan, Statele Unite, Japonia, Singapore și Republica Populară Chineză. Prin urmare, rezultă că orice altă origine decât aceste țări, declarată la import, este falsă. Acest lucru este evident în special pentru importurile declarate ca fiind originare din Malaysia, Hong Kong și, într-o oarecare măsură, din Republica Populară Chineză, aceasta din urmă nedispunând decât de capacități de difuzare limitate. De asemenea, statisticile Comext menționează importuri de DRAM originare din alte țări decât cele menționate anterior.

(24)

Deoarece normele de origine nepreferențiale aplicabile sunt suficient de clare și orice indicație eronată privind originea în declarația vamală poate fi tratată de autoritățile vamale în conformitate cu legislația în vigoare, se consideră că cel mai bun răspuns la această problemă este semnalarea în mod regulat autorităților vamale din țările în care au loc operațiuni de difuzare, pentru ca acestea să poată efectua controalele necesare.

(25)

În ceea ce privește produsele din a doua categorie, s-a constatat că reprezintă majoritatea importurilor comunitare (73 %) din toate tipurile de DRAM. Îndeosebi, importurile din această categorie de produse declarate ca fiind originare din Malaysia reprezintă 78 % din toate tipurile de DRAM originare din această țară, față de 95 % pentru Hong Kong și 93 % pentru Republica Populară Chineză.

(26)

După cum se explică anterior, capacitățile de difuzare menționate la considerentul 25 sunt inexistente sau limitate. În această privință, din anumite elemente de probă a reieșit faptul că valoarea maximă care poate fi adăugată în aceste țări este probabil insuficientă pentru a atinge procentul de 45 % prevăzut de normele de origine aplicabile și, mai probabil, insuficientă pentru a reprezenta o proporție majoră în procesul de fabricație.

(27)

Ținând seama de cele menționate anterior, se consideră că se impun dispoziții speciale pentru a garanta declararea corectă a originii DRAM sub formă de combinații multiple și pentru a permite autorităților vamale să efectueze controalele necesare.

D.   DISPOZIȚII SPECIALE PROPUSE

(28)

Ținând seama de cele menționate anterior, se concluzionează că se impun dispoziții speciale pentru:

(a)

a clarifica descrierea produsului în cauză;

(b)

a se asigura că originea DRAM sub formă de combinații multiple este declarată corect și că autoritățile vamale sunt în măsură să efectueze controalele necesare;

(c)

a asigura perceperea dreptului compensatoriu la importurile de DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea și care conțin microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea;

(d)

a asigura perceperea dreptului compensatoriu în caz de informații lacunare sau de lipsă de cooperare din partea declarantului.

(29)

Dispoziția specială menționată la considerentul 28 litera (a) ar trebui să constea într-o descriere mai clară a produsului în cauză, evidențiind toate formele de DRAM și menționând explicit DRAM asamblate.

(30)

Dispozițiile speciale menționate la considerentul 28 literele (b) și (c) ar trebui să ia forma unui număr de referință indicat de declarant la rubrica 22 din documentul administrativ unic (DAU) la data declarației vamale de punere în liberă circulație a DRAM importate. Acest număr trebuie să corespundă unei descrieri a DRAM sub formă de combinații multiple ținând seama: (1) de forma lor; (2) de originea lor („Republica Coreea” sau „alte țări decât Republica Coreea”); (3) de societatea coreeană („Samsung” sau „alte societăți decât Samsung”) implicată, după caz, în procesul de fabricație; și (4) în cazul DRAM sub formă de combinații multiple (standard), originare din alte țări decât Republica Coreea și fabricate de alte societăți decât Samsung, de partea reprezentată de microplăcile DRAM și/sau DRAM asamblate din valoarea totală a acestor DRAM sub formă de combinații multiple (standard). Trebuie să se aplice următoarele numere de referință, corespunzătoare descrierilor produsului/originii menționat(e) în cele ce urmează:

Nr.

Descrierea produsului/originii

Număr de referință

1.

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din alte țări decât Republica Coreea sau originare din Republica Coreea și fabricate de Samsung

D010

2.

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând mai puțin de 10 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D011

3.

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 10 %, dar mai puțin de 20 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D012

4.

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 20 %, dar mai puțin de 30 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D013

5.

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 30 %, dar mai puțin de 40 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D014

6.

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 40 %, dar mai puțin de 50 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D015

7.

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 50 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D016

(31)

Nu ar trebui prezentat nici un element de probă suplimentar pentru mărfurile care corespund descrierii produsului/originii menționate la nr. 1. Într-adevăr, menționarea unui număr de referință este considerată suficientă în sine pentru a atrage atenția declarantului cu privire la necesitatea de a verifica atent originea și locul în care se află toți fabricanții în cauză. De altfel, orice document suplimentar ar constitui o sarcină excesivă pentru declarant, în caz de import de DRAM în fabricarea cărora nu a fost implicată nici o societate supusă dreptului compensatoriu.

(32)

În schimb, mărfurile care corespund descrierilor produsului/originii menționate la nr. 2 – 7 ar trebui însoțite de o declarație, conformă cu textul inclus în anexă, întocmită de ultimul fabricant și prezentată de declarant odată cu DAU în momentul declarației vamale de punere în liberă circulație. Această declarație va trebui, printre altele, să menționeze partea din valoarea totală a DRAM importate pe care o reprezintă operațiunea de fabricare efectuată de societățile supuse dreptului compensatoriu.

(33)

Rata dreptului compensatoriu aplicabilă DRAM sub formă de combinații multiple, încadrate la nr. 2 – 7, ar trebui calculată proporțional cu partea din valoarea totală a acestor DRAM sub formă de combinații multiple reprezentată de microplaca DRAM și/sau DRAM asamblat originar din Republica Coreea care este încorporată în acestea. Pentru a simplifica procedurile vamale și aplicarea ratelor dreptului corespunzătoare acestei părți din valoare, trebuie stabilite cele șase rate ale dreptului menționate în continuare pentru următoarele numere, dintre care fiecare corespunde unei descrieri a produsului/originii:

nr. 2: 0 %,

nr. 3: 3,4 %,

nr. 4: 6,9 %,

nr. 5: 10,4 %,

nr. 6: 13,9 %,

nr. 7: 17,4 %.

(34)

Fiecare rată a dreptului stabilit la considerentul 33 corespunde celui mai mic procentaj (prevăzut pentru categoria de DRAM sub formă de combinații multiple în cauză) aplicat dreptului compensatoriu (de exemplu, 10 % din 34,8 % pentru DRAM sub formă de combinații multiple încadrate la nr. 3, adică 3,4 %) pentru a asigura o aplicare echilibrată a dispoziției și pentru a se evita o sarcină disproporționată pentru operatorii economici care importă și vând produsul în cauză în Comunitate.

(35)

În final, în ceea ce privește dispoziția specială menționată la considerentul 28 litera (d), absența numărului de referință din rubrica 44 din DAU, astfel cum este prevăzut la considerentul 30, și a declarației în cazurile menționate la considerentul 32, ar trebui să conducă la aplicarea ratei dreptului compensatoriu de 34,8 % deoarece, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul, ar trebui să se considere că DRAM sub formă de combinații multiple sunt originare din Republica Coreea și au fost fabricate de societăți care fac obiectul dreptului compensatoriu.

(36)

De asemenea, în cazurile menționate la considerentul 32, în cazul în care microplăcile DRAM și/sau DRAM asamblate încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple nu ar fi marcate în mod clar și în cazul în care fabricanții nu ar fi identificabili cu claritate prin intermediul declarației obligatorii, ar trebui să se considere, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul, că aceste microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate sunt originare din Republica Coreea și au fost fabricate de societăți care fac obiectul dreptului compensatoriu. Rata dreptului compensatoriu de 34,8 % ar trebui, în acest caz, să se aplice de fiecare dată când DRAM sub formă de combinații multiple sunt originare din Republica Coreea, din motivele anterioare. În toate celelalte cazuri, rata dreptului aplicabil ar trebui să fie rata prevăzută la considerentul 33 corespunzător intervalelor ratelor stabilite la considerentul 30.

(37)

În ceea ce privește dispoziția specială și împrejurările prevăzute la considerentele 35 și 36, s-a constatat că furnizorii de DRAM au obligația contractuală, față de clienții lor, de a respecta anumite specificații definite de standardele din industrie, în special de a menționa numele societăților care au efectuat difuzarea sau asamblarea. Prin urmare, se consideră că informațiile și elementele de probă solicitate nu impun o sarcină excesivă declarantului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1480/2003 al Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se instituie un drept compensatoriu definitiv la importurile anumitor tipuri de circuite electronice integrate, cunoscute ca DRAM (dynamic random access memories – memorii dinamice cu acces aleatoriu) fabricate prin variante ale procedeului metal – oxid – semiconductor (MOS), inclusiv anumite tipuri de MOS complementar (CMOS), de orice tip, densitate și variantă, indiferent de viteza de acces, configurație, mod de ambalare sau suport etc., originare din Republica Coreea.

DRAM definite la alineatul anterior se prezintă sub următoarele forme:

discuri DRAM încadrate la codul NC ex 8542 21 01 (codul TARIC 8542210110);

microplăci DRAM încadrate la codul NC ex 8542 21 05 (codul TARIC 8542210510);

DRAM asamblate încadrate la codurile NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 și 8542 21 17;

DRAM sub formă de combinații multiple (module și carduri de memorie sau alte forme asamblate) încadrate la codurile NC ex 8473 30 10 (codul TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (codul TARIC 8473501010) și ex 8548 90 10 (codul TARIC 8548901010);

microplăci și/sau DRAM asamblate, încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple (standard), cu condiția ca acestea din urmă să fie originare din alte țări decât Republica Coreea, încadrate la codurile NC ex 8473 30 10 (codul TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (codul TARIC 8473501010) și ex 8548 90 10 (codul TARIC 8548901010).”

2.

Articolul 1 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Rata dreptului compensatoriu definitiv aplicabil prețului net franco frontieră comunitară, înainte de vămuire, se stabilește după cum urmează:

Producători coreeni

Rata dreptului (%)

Cod adițional TARIC

Samsung Electronics Co., Ltd («Samsung»)

24th Fl.,

Samsung Main Bldg

250, 2-Ga, Taepyeong-Ro

Jung-Gu, Seul

0 %

A437

Hynix Semiconductor Inc.

891, Daechidong

Kangnamgu, Seul

34,8 %

A693

Toate celelalte societăți

34,8 %

A999”

3.

Articolul 1 alineatul (3) se renumerotează articolul 1 alineatul (7).

4.

Se inserează un nou articol 1 alineatul (3):

„(3)   La prezentarea declarației de punere în liberă circulație a DRAM sub formă de combinații multiple autorităților vamale dintr-un stat membru, declarantul indică la rubrica 44 din documentul administrativ unic (DAU), numărul de referință corespunzător descrierilor produsului/originii prevăzut în următorul tabel. Rata dreptului compensatoriu definitiv aplicabil prețului net franco frontieră comunitară, înainte de vămuire, se stabilește după cum urmează:

Nr.

Descrierea produsului/originii

Numărul de referință

Nivelul dreptului (%)

1

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din alte țări decât Republica Coreea sau originare din Republica Coreea și fabricate de Samsung

D010

0 %

2

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând mai puțin de 10 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D011

0 %

3

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 10 %, dar mai puțin de 20 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D012

3,4 %

4

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 20 %, dar mai puțin de 30 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D013

6,9 %

5

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 30 %, dar mai puțin de 40 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D014

10,4 %

6

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 40 %, dar mai puțin de 50 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D015

13,9 %

7

DRAM sub formă de combinații multiple (standard) originare din alte țări decât Republica Coreea, conținând microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și reprezentând cel puțin 50 % din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

D016

17,4 %”

5.

Se inserează un nou articol 1 alineatul (4):

„(4)   Cu trimitere la alineatul (3), menționarea, la rubrica 44 din DAU, a numărului de referință corespunzător descrierii produsului/originii nr. 1 se consideră, în sine, un element de probă suficient. Pentru toate celelalte descrieri ale produsului/originii, declarantul trebuie să prezinte o declarație a ultimului fabricant care să certifice originea, fabricanții și valoarea tuturor componentelor DRAM sub formă de combinații multiple în cauză, în conformitate cu cerințele stabilite de anexă. Această declarație se întocmește pe hârtie, cu antetul societății și este autentificată de ștampila acesteia din urmă.”

6.

Se inserează un nou articol 1 alineatul (5):

„(5)   În cazul în care numărul de referință menționat la alineatul (3) nu este indicat în DAU sau în cazul în care declarația vamală nu este însoțită de declarația prevăzută în cazurile menționate la alineatul (4), DRAM sub formă de combinații multiple sunt -- cu excepția cazului în care se dovedește contrariul – considerate originare din Republica Coreea și fabricate de alte societăți decât Samsung și sunt supuse dreptului compensatoriu de 34,8 %.

În cazul în care microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate, încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple, nu ar fi marcate cu claritate și în cazul în care fabricanții lor nu ar fi clar identificabili prin intermediul declarației solicitate la alineatul (4), ar trebui să se considere, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul, că aceste microplăci DRAM și/sau DRAM asamblate sunt originare din Republica Coreea și au fost fabricate de societăți care fac obiectul dreptului compensatoriu. În aceste cazuri, rata dreptului compensatoriu aplicabil DRAM sub formă de combinații multiple ar trebui calculată pe baza procentului reprezentat de prețul net franco frontieră comunitară al microplăcilor DRAM și/sau DRAM asamblate originare din Republica Coreea din prețul net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple, după cum se stabilește în tabelul menționat la alineatul (3), nr. 2 – 7. În cazul în care, cu toate acestea, valoarea microplăcilor DRAM și/sau a DRAM asamblate ar fi astfel încât DRAM sub formă de combinații multiple în care sunt încorporate ar deveni de origine coreeană, atunci rata dreptului compensatoriu de 34,8 % ar trebui să se aplice DRAM sub formă de combinații multiple.”

7.

Se inserează un nou articol 1 alineatul (6):

„(6)   În scopul verificării datelor de către autoritățile vamale din statele membre, articolul 28 alineatele (1), (3), (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 2026/97 al Consiliului se aplică mutatis mutandis.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a cincisprezecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BECKETT


(1)  JO L 288, 21.10.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 212, 22.8.2003, p. 1.

(3)  JO C 70, 22.3.2005, p. 2.

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (JO L 302, 19.10.1992, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 117, 4.5.2005, p. 13).

(5)  Anexa 11 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).


ANEXĂ

N.B. Prezenta declarație se întocmește de ultimul fabricant de DRAM sub formă de combinații multiple, pe hârtie, cu antetul societății și este autentificată de ștampila acesteia din urmă.

1.

Numărul de referință: [menționat la articolul 1 alineatul (4)]

2.

Numele tuturor fabricanților care au fost implicați în producția microplăcilor DRAM și/sau a DRAM asamblate, încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple (a se indica numele și adresa completă și operația de producție efectuată)

3.

Numărul și data facturii comerciale:

4.

Informații generale:

DRAM sub formă de combinații multiple

Prețul microplăcilor DRAM și/sau a DRAM asamblate, originare din Republica Coreea, fabricate de alte societăți decât Samsung și încorporate în DRAM sub formă de combinații multiple (standard)

Cantitate

Preț

(total net franco frontieră comunitară)

Origine

Preț în % din prețul total net franco frontieră comunitară al DRAM sub formă de combinații multiple

Cod adițional TARIC al fabricantului coreean

 

 

 

 

 


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

15


32005R2117


L 340/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENT (CE) NR. 2117/2005 AL CONSILIULUI

din 21 decembrie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 384/96 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 384/96 (1), Consiliul a adoptat norme comune privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene.

(2)

Având în vedere progresele semnificative înregistrate de Ucraina în direcția stabilirii condițiilor unei economii de piață, recunoscute prin intermediul concluziilor reuniunii la nivel înalt Ucraina-Uniunea Europeană de la 1 decembrie 2005, trebuie să se permită ca valoarea normală a exportatorilor și a producătorilor ucraineni să fie stabilită în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (CE) nr. 384/96,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (CE) nr. 384/96, la articolul 2 alineatul (7) litera (b) prima teză, termenul „Ucraina” este eliminat.

Articolul 2

Prezentul regulament se aplică tuturor anchetelor inițiate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 384/96 de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, fie pe baza unei cereri de inițiere a anchetei depuse după data respectivă, fie la inițiativa Comisiei.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

B. BRADSHAW


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

16


32005D0929


L 340/61

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 13 decembrie 2005

referitoare la încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Coreea în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

(2005/929/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 22 martie 2004, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile cu anumite state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace.

(2)

Negocierile au fost conduse de Comisie, aceasta consultându-se cu comitetul creat în temeiul articolului 133 din tratat și ținând seama de directivele de negociere adoptate de Consiliu.

(3)

Comisia a terminat negocierile prin încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Coreea în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT din 1994. Este necesară aprobarea acestui acord sub forma unui schimb de scrisori,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Coreea în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT din 1994 în ceea ce privește retragerea concesiilor specifice, legată de retragerea listelor cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, este aprobat în numele Comunității.

Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul prin care Comunitatea își asumă obligații (1).

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

J. GRANT


(1)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

17


22005A1223(01)


L 340/62

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Coreea, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

Bruxelles, 13 decembrie 2005

Stimate domn,

Ca urmare a demarării negocierilor între Comunitatea Europeană (CE) și Republica Coreea, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și articolul XXVIII din GATT din 1994, în vederea modificării concesiilor prevăzute în listele de angajamente ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare a acestora la CE, s-a convenit după cum urmează între CE și Republica Coreea, în vederea încheierii negocierilor începute ca urmare a notificării pe care CE a adresat-o OMC, la 19 ianuarie 2004, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din GATT din 1994.

CE convine includerea în lista sa de angajamente, pentru teritoriul vamal al CE 25, a concesiilor incluse în lista sa precedentă.

CE convine introducerea următoarelor rate aplicabile reduse:

 

8525 40 99: rată aplicabilă redusă, stabilită la 12,5 %;

 

3903 19 00: rată aplicabilă redusă, stabilită la 4 %;

 

8521 10 30: rată aplicabilă redusă, stabilită la 13,0 %;

 

8527 31 91: rată aplicabilă redusă, stabilită la 11,4 %.

Ratele aplicabile reduse, indicate anterior, vor fi aplicate timp de trei ani sau până în momentul în care punerea în aplicare a rezultatelor Agendei de dezvoltare de la Doha atinge nivelul drepturilor menționate anterior, după caz. Cu toate acestea, rata aplicabilă redusă de la nr. 8525 40 99 va fi aplicată timp de patru ani sau până în momentul în care punerea în aplicare a rezultatelor Agendei de dezvoltare de la Doha atinge nivelul drepturilor menționate anterior, după caz. Perioadele menționate anterior încep la data punerii în aplicare.

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care CE primește o scrisoare de acord validată corespunzător din partea Republicii Coreea, după examinarea de către părți, în conformitate cu propriile proceduri. CE se angajează să facă tot posibilul pentru a se asigura că dispozițiile de punere în aplicare corespunzătoare intră în vigoare până la 1 ianuarie 2006.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații,

În numele Comunității Europene

Image

Bruxelles, 13 decembrie 2005

Stimate domn,

Cu referire la scrisoarea dumneavoastră cu următorul text:

„Ca urmare a demarării negocierilor între Comunitatea Europeană (CE) și Republica Coreea, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și articolul XXVIII din GATT din 1994, în vederea modificării concesiilor prevăzute în listele de angajamente ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare a acestora la CE, s-a convenit după cum urmează între CE și Republica Coreea, în vederea încheierii negocierilor începute ca urmare a notificării pe care CE a adresat-o OMC, la 19 ianuarie 2004, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din GATT din 1994.

CE convine includerea în lista sa de angajamente, pentru teritoriul vamal al CE 25, a concesiilor incluse în lista sa precedentă.

CE convine introducerea următoarelor rate aplicabile reduse:

 

8525 40 99: rată aplicabilă redusă, stabilită la 12,5 %;

 

3903 19 00: rată aplicabilă redusă, stabilită la 4 %;

 

8521 10 30: rată aplicabilă redusă, stabilită la 13,0 %;

 

8527 31 91: rată aplicabilă redusă, stabilită la 11,4 %.

Ratele aplicabile reduse, indicate anterior, vor fi aplicate timp de trei ani sau până în momentul în care punerea în aplicare a rezultatelor Agendei de dezvoltare de la Doha atinge nivelul drepturilor menționate anterior, după caz. Cu toate acestea, rata aplicabilă redusă de la nr. 8525 40 99 va fi aplicată timp de patru ani sau până în momentul în care punerea în aplicare a rezultatelor Agendei de dezvoltare de la Doha atinge nivelul drepturilor menționate anterior, după caz. Perioadele menționate anterior încep la data punerii în aplicare.

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care CE primește o scrisoare de acord validată corespunzător din partea Republicii Coreea, după examinarea de către părți, în conformitate cu propriile proceduri. CE se angajează să facă tot posibilul pentru a se asigura că dispozițiile de punere în aplicare corespunzătoare intră în vigoare până la 1 ianuarie 2006.”

Am onoarea de a vă transmite acordul guvernului meu cu privire la conținutul scrisorii în cauză.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Republicii Coreea

Image


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

19


32005R2167


L 345/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2167/2005 AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/2004 de instituire a unui drept antidumping definitiv pentru importurile de anumite tipuri de polietilenă tereftalată („PET”) originară, printre altele, din Republica Populară Chineză

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolul 11 alineatul (4),

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   MĂSURI ÎN VIGOARE

(1)

Măsurile aplicabile în prezent importurilor de polietilenă tereftalată (denumită în continuare „PET”) originară, printre altele, din Republica Populară Chineză implică drepturi antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1467/2004 al Consiliului (2). În conformitate cu regulamentul respectiv, s-au impus, de asemenea, drepturi antidumping pentru importurile de polietilenă tereftalată originară din Australia.

B.   ANCHETA ÎN CURS

1.   Cererea de reexaminare

(2)

După instituirea drepturilor antidumping definitive pentru importurile de polietilenă tereftalată originară din Republica Populară Chineză, Comisia a primit o cerere de reexaminare pentru un „exportator nou” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1467/2004, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. Cererea în cauză a fost depusă de societatea Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd (denumită în continuare „reclamant”). Reclamantul afirmă că nu deține relații cu nici un producător-exportator supus drepturilor antidumping aplicabile polietilenei tereftalate (PET) în Republica Populară Chineză. Mai mult, reclamantul susține că nu a început să exporte polietilenă tereftalată în Comunitate decât după perioada de anchetă inițială (denumită în continuare „perioadă de anchetă inițială”) care a început la 1 aprilie 2002 și s-a încheiat la 31 martie 2003.

2.   Inițierea unei reexaminări pentru un „exportator nou”

(3)

Comisia a examinat elementele de probă prezentate de reclamant și le-a considerat suficiente pentru a justifica inițierea unui reexaminări, în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. După consultarea comitetului consultativ și după ce li s-a oferit producătorilor comunitari în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile, Comisia a inițiat, prin Regulamentul (CE) nr. 523/2005 (3), o reexaminare a Regulamentului (CE) nr. 1467/2004 în ceea ce privește reclamantul și a demarat o anchetă.

(4)

În conformitate cu regulamentul Comisiei privind inițierea reexaminării, dreptul antidumping de 184 EUR/t, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1467/2004 pentru importurile de polietilenă tereftalată produsă de reclamant a fost abrogată. În paralel, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, autoritățile vamale au fost invitate să ia măsurile necesare pentru înregistrarea importurilor în cauză.

3.   Produsul în cauză

(5)

Produsul în cauză, obiect al prezentei reexaminări, este identic cu cel care a făcut obiectul anchetei al cărei rezultat l-a constituit impunerea măsurilor în vigoare pentru importurile de polietilenă tereftalată originară din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „anchetă inițială”), și anume polietilenă tereftalată (PET) cu un coeficient de vâscozitate mai mare sau egal cu 78 ml/g, în conformitate cu standardul ISO 1628-5, încadrată la codul NC 3907 60 20.

4.   Părțile în cauză

(6)

Comisia a informat oficial reclamantul și reprezentanții țării exportatoare cu privire la inițierea reexaminării. A oferit părților interesate posibilitatea de a-și face cunoscut punctul lor de vedere în scris și de a solicita audiență.

(7)

Comisia a trimis, de asemenea, reclamantului un formular de cerere pentru obținerea statutului de societate funcțională în condiții de economie de piață și un chestionar, primind răspunsuri în conformitate cu termenele fixate în acest scop. Comisia a cercetat și verificat toate informațiile considerate necesare în scopurile identificării fenomenului de dumping, în special cererea de obținere a statutului de societate funcțională în condiții de economie de piață și a efectuat o verificare la localurile reclamantului.

5.   Perioada de anchetă

(8)

Ancheta privind fenomenul de dumping a acoperit o perioadă cuprinsă între 1 octombrie 2003 și 31 decembrie 2004 (denumită în continuare „perioada de anchetă”).

C.   REZULTATELE ANCHETEI

1.   Calitatea de „exportator nou”

(9)

Ancheta a confirmat că reclamantul nu a exportat produsul în cauză în Comunitate în decursul perioadei de anchetă inițială și că a început exportul în Comunitate după perioada respectivă.

(10)

Mai mult, reclamantul a fost în măsură să demonstreze că nu a deținut relații cu nici un exportator sau producător din Republica Populară Chineză, supus măsurilor antidumping pentru importurile de polietilenă tereftalată din Republica Populară Chineză.

(11)

În consecință, este confirmat că reclamantul trebuie considerat „exportator nou”, în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de bază.

2.   Statutul de societate funcțională în condiții de economie de piață

(12)

În conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază, în cazul anchetelor antidumping privind importurile originare din Republica Populară Chineză, valoarea normală este determinată în conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(6) ale articolului respectiv pentru producătorii despre care s-a constatat că îndeplinesc criteriile enunțate la articolul 2 alineatul (7) litera (c), și anume condițiile unei economii de piață prevalează în ceea ce privește fabricarea și vânzarea produsului similar. Pe scurt, criteriile menționate anterior sunt următoarele:

deciziile întreprinderilor sunt luate ținând seama de semnalele pieței, fără intervenția semnificativă a statului, iar costurile reflectă valorile pieței;

utilizarea, de către întreprinderi, a unui set unic și clar de documente contabile esențiale care fac obiectul unui audit independent în conformitate cu standardele contabile internaționale (international accounting standards – IAS) și sunt utilizate în orice scopuri;

nici o denaturare nu este indusă de vechiul sistem de economie planificată;

existența unor legi privind falimentul și proprietatea garantează securitatea juridică și stabilitatea;

operațiile de schimb sunt realizate la cursul pieței.

(13)

Comisia a adunat toate informațiile estimate necesare și a verificat toate datele furnizate în cererea de acordare a statutului de economie de piață la localurile societății în cauză.

(14)

Ancheta a demonstrat că reclamantul respectă cele cinci criterii prevăzute la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază. În consecință, s-a considerat că trebuie acordat reclamantului statutul de societate funcțională în condiții de economie de piață.

3.   Dumping

(15)

În ceea ce privește determinarea valorii normale, Comisia a stabilit, mai întâi, dacă vânzările interne totale ale produsului în cauză realizate de reclamant sunt reprezentative în raport cu ansamblul vânzărilor sale la export în Comunitate. În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, vânzările interne au fost considerate reprezentative în cazul în care volumul total de vânzări efectuate pe piața internă reprezenta cel puțin 5 % din volumul total de vânzări la export către Comunitate. Comisia a stabilit că vânzările de polietilenă tereftalată realizate de reclamant pe piața internă au atins, la nivel global, volume reprezentative.

(16)

Nu s-a făcut nici o distincție între diferitele tipuri de produs în cauză. În consecință, nu a fost necesară inițierea unei examinări suplimentare pentru a constata dacă vânzările interne, considerate în funcție de tip, sunt suficient de reprezentative în temeiul articolului 2 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(17)

S-a verificat, de asemenea, dacă vânzările interne de polietilenă tereftalată realizate în cantități reprezentative pot fi considerate ca fiind efectuate în decursul operațiilor comerciale normale, stabilind proporția vânzărilor de polietilenă tereftalată (PET) profitabile clienților independenți. În cazul în care vânzările profitabile de polietilenă tereftalată au reprezentat 80 % sau mai mult din volumul total al vânzărilor interne de polietilenă tereftalată (PET), valoarea normală a fost calculată în funcție de prețul intern real, calculat ca medie ponderată a prețurilor tuturor vânzărilor interne de acest tip efectuate în decursul perioadei de anchetă, chiar dacă toate vânzările în cauză au fost sau nu profitabile.

(18)

Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (1) din regulamentul de bază, valoarea normală a fost bazată pe prețul achitat sau care urmează să fie achitat, pe piața internă a Republicii Populare Chineze.

(19)

Produsul în cauză a fost exportat direct clienților independenți în Comunitate. Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (8) din regulamentul de bază, prețul de export a fost stabilit pe baza prețurilor de export achitate efectiv sau care urmează să fie achitate.

(20)

Valoarea normală și prețurile de export au fost comparate pe baza prețului franco uzină. În scopul unei comparații echitabile, s-a ținut seama, în mod corespunzător, sub formă de ajustări, de diferențele care afectează comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. S-au acordat ajustări adecvate în toate cazurile în care s-au dovedit rezonabile, precise și susținute de elemente de probă verificate.

(21)

În conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (11) din regulamentul de bază, valoarea normală medie ponderată a fost comparată cu prețul de export mediu ponderat al produsului în cauză.

(22)

Comparația a demonstrat existența unui dumping. Marja de dumping exprimată în procente ale prețului net franco frontiera comunitară, înainte de vămuire, este de 5,6 % pentru Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

D.   MODIFICAREA MĂSURILOR CARE FAC OBIECTUL REEXAMINĂRII

(23)

Având în vedere rezultatele anchetei, se consideră că trebuie impus reclamantului un drept antidumping definitiv la nivelul marjei de dumping constatate.

(24)

În ceea ce privește forma măsurii, s-a considerat că dreptul antidumping modificat trebuie să ia aceeași formă ca drepturile impuse prin Regulamentul (CE) nr. 1467/2004. S-a stabilit că prețurile polietilenei tereftalate (PET) pot fluctua în funcție de evoluția cursului petrolului brut. În consecință, se consideră adecvată instituirea drepturilor sub forma unor sume specifice per tonă. Prin urmare, dreptul antidumping calculat pe baza marjei de dumping exprimată în procente, aplicabil importurilor de PET originare de la societatea Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. este de 45 EUR per tonă.

(25)

Marja de dumping de 5,6 % stabilită pentru perioada de anchetă este inferioară nivelului de eliminare a prejudiciului de 27,3 % stabilit la scară națională pentru Republica Populară Chineză în cadrul anchetei inițiale. În consecință, se propune impunerea unui drept care să se ridice la 45 EUR per tonă, în funcție de marja de dumping de 5,6 % și, în consecință, modificarea Regulamentului (CE) nr. 1467/2004 al Consiliului.

E.   PERCEPEREA RETROACTIVĂ A DREPTULUI ANTIDUMPING

(26)

Având în vedere cele menționate anterior, dreptul antidumping aplicabil reclamantului este perceput retroactiv în cazul importurilor produsului în cauză înregistrate în conformitate cu dispozițiile articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 523/2005 al Comisiei.

F.   NOTIFICAREA

(27)

Părțile interesate au fost informate cu privire la faptele și considerațiile esențiale pe baza cărora se intenționează instituirea unui drept antidumping definitiv modificat pentru importurile de polietilenă tereftalată (PET) de la reclamant și perceperea dreptului în cauză retroactivă pentru importurile care au fost înregistrate. Observațiile lor au fost primite și luate în considerare, după caz.

(28)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, prezenta reexaminare nu afectează data de expirare a măsurilor instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1467/2004,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Tabelul prevăzut la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1467/2004 se modifică după cum urmează:

„Țara

Societatea

Nivelul dreptului

Cod adițional TARIC

Republica Populară Chineză

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd.

45 EUR/t

A510”

(2)   Dreptul instituit astfel este, de asemenea, perceput retroactiv pentru importurile produsului în cauză care au fost înregistrate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 523/2005.

Autorităților vamale li se solicită sistarea înregistrării importurilor produsului în cauză originar din Republica Populară Chineză, fabricat de Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

(3)   Cu excepția unor indicații contrare, se aplică dispozițiile în vigoare privind drepturile vamale.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

B. BRADSHAW


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 271, 19.8.2004, p. 1.

(3)  JO L 84, 2.4.2005, p. 9.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

23


32005D0948


L 345/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 decembrie 2005

privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Belarus de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile

(2005/948/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității, un acord privind prelungirea cu un an a acordului bilateral și a protocoalelor care reglementează în prezent comerțul cu produse textile cu Republica Belarus, cu un anumit număr de ajustări ale limitelor cantitative.

(2)

Sub rezerva încheierii acestuia la o dată ulterioară, acordul trebuie semnat în numele Comunității.

(3)

Prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu începând cu 1 ianuarie 2006, până la îndeplinirea procedurilor necesare încheierii sale și sub rezerva aplicării provizorii reciproce de către Republica Belarus,

DECIDE:

Articolul 1

Sub rezerva încheierii la o dată ulterioară, președintele Consiliului este autorizat să numească persoanele împuternicite să semneze, în numele Comunității Europene, Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Belarus de modificare a Acordului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile, denumit în continuare „acordul”.

Articolul 2

Acordul se aplică cu titlu provizoriu până în momentul încheierii sale formale și sub rezerva aplicării cu titlu provizoriu reciproce de către Republica Belarus, începând cu 1 ianuarie 2006.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 3

(1)   În cazul în care Belarus nu respectă obligațiile care îi revin, în conformitate cu alineatul (2) punctul 4 din acord, contingentul stabilit pentru 2006 va fi readus la nivelurile stabilite pentru 2005.

(2)   Decizia de punere în aplicare a alineatului (1) va fi luată în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BECKETT


(1)  JO L 275, 8.11.1993, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1478/2005 al Comisiei din 12 septembrie 2005 (JO L 236, 13.9.2005, p. 3).


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

25


32005D0953


L 346/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 decembrie 2005

referitoare la încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Thailanda în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiilor referitoare la orez, prevăzute în lista comunitară CXL anexată la GATT 1994

(2005/953/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 26 iunie 2003, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 în vederea modificării anumitor concesii aplicabile orezului. Prin urmare, la 2 iulie 2003, Comunitatea Europeană a comunicat OMC intenția sa de a modifica anumite concesii din lista comunitară CXL.

(2)

Negocierile au fost conduse de Comisie, aceasta consultându-se cu comitetul creat în temeiul articolului 133 din tratat și ținând seama de directivele de negociere adoptate de Consiliu.

(3)

Comisia a negociat cu Statele Unite ale Americii, care sunt interesate în calitate de furnizor principal al produsului cu codul SA 1006 20 (orez decorticat) și în calitate de furnizor important al produsului cu codul SA 1006 30 (orez albit), cu Thailanda, care este interesată în calitate de furnizor principal al produsului cu codul SA 1006 30 (orez albit) și în calitate de furnizor important al produsului cu codul SA 1006 20 (orez decorticat), precum și cu India și Pakistan, care sunt interesate în calitate de furnizori importanți ai produsului cu codul SA 1006 20 (orez decorticat).

(4)

Acordurile cu India și Pakistan au fost aprobate în numele Comunității prin Deciziile 2004/617/CE (1) și respectiv 2004/618/CE (2). Un nou drept a fost stabilit prin Decizia 2004/619/CE (3), pentru orezul decorticat (codul NC 1006 20) și orezul albit (codul NC 1006 30). Acordul cu Statele Unite a fost aprobat prin Decizia 2005/476/CE (4).

(5)

Comisia a negociat cu succes un acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitate și Thailanda, care ar trebui, prin urmare, aprobat.

(6)

În scopul aplicării depline a acestui acord de la 1 septembrie 2005 și până la modificarea Regulamentului (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (5), Comisia trebuie autorizată să adopte derogări temporare de la Regulamentul menționat anterior și să adopte măsurile necesare de punere în aplicare.

(7)

Trebuie să se adopte măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei decizii în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (6),

DECIDE:

Articolul 1

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Thailanda în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiilor referitoare la orez, prevăzute în lista comunitară CXL anexată la GATT 1994, este aprobat în numele Comunității.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   În măsura în care este necesar pentru aplicarea deplină a acordului de la 1 septembrie 2005, Comisia poate deroga de la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, în conformitate cu procedura menționată la articolul 3 alineatul (2) din prezenta decizie, până la modificarea regulamentului menționat anterior, data limită fiind, în orice caz, 30 iunie 2006.

(2)   Comisia adoptă normele de aplicare a acordului, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din prezenta decizie.

Articolul 3

(1)   Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a cerealelor instituit la articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 (7).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este de o lună.

(3)   Comitetul adoptă regulamentul său de procedură.

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul pentru a angaja Comunitatea (8).

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BECKETT


(1)  JO L 279, 28.8.2004, p. 17.

(2)  JO L 279, 28.8.2004, p. 23.

(3)  JO L 279, 28.8.2004, p. 29.

(4)  JO L 170, 1.7.2005, p. 67.

(5)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78.

(8)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatului General al Consiliului.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

27


22005A1229(01)


L 346/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI

între Comunitatea Europeană și Thailanda în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiilor referitoare la orez, prevăzute în lista comunitară CXL anexată la GATT 1994

Bruxelles, 20 decembrie 2005.

Stimate domn,

În urma negocierilor dintre Comunitatea Europeană (CE) și Regatul Thailandei (Thailanda), în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiilor referitoare la orez, prevăzute în lista comunitară CXL anexată la Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 (GATT 1994), CE aprobă următoarele concluzii:

1.

Taxele vamale consolidate aplicate orezului decorticat (subpoziția SA 1006 20), orezului albit și semialbit (subpoziția SA 1006 30) și brizurilor de orez (subpoziția SA 1006 40) trebuie să se ridice la 65 EUR/tonă, 175 EUR/tonă și, respectiv, 128 EUR/tonă.

2.

CE aplică o rată a dreptului pentru orezul semialbit și albit (subpoziția SA 1006 30) în conformitate cu alineatele (3) și (6).

3.

Nivelul anual de referință al importului trebuie să corespundă volumului mediu al importurilor totale de orez semialbit și albit de orice origine din cadrul CE-25, efectuate în cursul anilor de comercializare (între 1 septembrie și 31 august) 2001/2002 – 2003/2004, plus 10 % (adică 337 168 tone).

4.

Nivelul semestrial de referință al importului: pentru fiecare an de comercializare, trebuie să se calculeze un nivel semestrial de referință al importului care să corespundă unei valori de 47 % din nivelul anual de referință al importului calculat la punctul 3 (adică 158 469 tone).

5.

Adaptarea la mijlocul anului a ratei dreptului aplicate: în termen de 10 zile de la terminarea primului semestru al fiecărui an de comercializare, CE revizuiește rata dreptului aplicată și, în cazul în care este necesar, o adaptează în modul următor:

(a)

în cazul în care importurile efective de orez semialbit și albit în cursul semestrului terminat sunt mai mari cu peste 15 % (adică mai mult de 182 239 tone) decât nivelul semestrial de referință al importului din această perioadă, calculat în conformitate cu punctul 4 de mai sus, CE aplică o rată a dreptului de 175 EUR/tonă;

(b)

în cazul în care importurile efective de orez semialbit și albit în cursul semestrului terminat sunt mai mici sau egale cu nivelul semestrial de referință al importului din această perioadă (adică mai mici sau egale cu 182 239 tone), calculat în conformitate cu punctul 4 de mai sus, plus 15 %, CE aplică o rată a dreptului de 145 EUR/tonă.

În sensul literelor (a) și (b) de mai sus, prin „importuri efective de orez semialbit și albit” se înțelege importurile de orice origine încadrându-se în CE-25 la subpoziția SA 1006 30.

6.

Adaptarea la sfârșitul anului a ratei dreptului aplicate: în termen de 10 zile de la terminarea anului de comercializare, CE revizuiește rata dreptului aplicată și, în cazul în care este necesar, o adaptează în felul următor:

(a)

în cazul în care importurile efective de orez semialbit și albit în cursul anului de comercializare încheiat sunt mai mari cu peste 15 % (adică mai mult de 387 743 tone) decât nivelul anual de referință al importului din această perioadă de 12 luni, calculat în conformitate cu punctului 3 de mai sus, CE aplică o rată a dreptului de 175 EUR/tonă;

(b)

în cazul în care importurile efective de orez semialbit și albit în cursul anului de comercializare încheiat sunt mai mici sau egale cu nivelul anual de referință al importului calculat în conformitate cu punctul 3 de mai sus, majorat cu 15 % (adică mai mici sau egale cu 387 743 tone), CE aplică o rata a dreptului de 145 EUR/tonă.

În sensul literelor (a) și (b) de mai sus, prin „importuri efective de orez semialbit și albit” se înțelege importurile de orice origine încadrându-se în CE-25 la subpoziția SA 1006 30.

7.

CT – Contingent tarifar: CE deschide un nou CT anual de 13 500 tone de orez semialbit și albit din care 4 313 tone trebuie alocate Thailandei. Taxa vamală aplicată în cadrul contingentului tarifar trebuie să fie zero.

8.

Brizuri de orez: pentru orezul de la subpoziția SA 1006 40, CE aplică un drept de import de 65 EUR/tonă.

9.

Volumul contingentului tarifar actual pentru brizurile de orez trebuie să fie mărit până la 100 000 tone. Taxa vamală aplicată în cadrul contingentului tarifar va fi egală cu taxa vamală menționată la punctul 8 de mai sus, micșorată cu 30,77 %.

10.

Date: nivelul efectiv anual și nivelul efectiv semestrial ale importului menționate la punctele 5 și 6 vor fi calculate pe baza datelor conținute în licențele CE de import de orez. CE publică aceste date pe Internet în fiecare săptămână.

11.

Transparență: CE publică fără întârziere orice adaptare a ratei dreptului aplicate.

12.

Consultare: la cererea uneia dintre părți, acestea se concertează, în termen de 30 de zile de la primirea unei astfel de cereri, asupra problemelor reglementate de prezentul acord.

13.

Dispozițiile prezentului acord se aplică de la 1 septembrie 2005.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să confirmați acordul guvernului dumneavoastră cu privire la cele de mai sus.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Comunității Europene

Image

Bangkok, 21 decembrie 2005.

Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră din data de astăzi, cu următorul text:

„În urma negocierilor dintre Comunitatea Europeană (CE) și Regatul Thailandei (Thailanda), în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiilor referitoare la orez, prevăzute în lista comunitară CXL anexată la Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 (GATT 1994), CE aprobă următoarele concluzii:

1.

Taxele vamale consolidate aplicate orezului decorticat (subpoziția SA 1006 20), orezului albit și semialbit (subpoziția SA 1006 30) și brizurilor de orez (subpoziția SA 1006 40) trebuie să se ridice la 65 EUR/tonă, 175 EUR/tonă și, respectiv, 128 EUR/tonă.

2.

CE aplică o rată a dreptului pentru orezul semialbit și albit (subpoziția SA 1006 30) în conformitate cu alineatele (3) și (6).

3.

Nivelul anual de referință al importului trebuie să corespundă volumului mediu al importurilor totale de orez semialbit și albit de orice origine din cadrul CE-25, efectuate în cursul anilor de comercializare (între 1 septembrie și 31 august) 2001/2002-2003/2004, plus 10 % (adică 337 168 tone).

4.

Nivelul semestrial de referință al importului: pentru fiecare an de comercializare, trebuie să se calculeze un nivel semestrial de referință al importului care să corespundă unei valori de 47 % din nivelul anual de referință al importului calculat la punctul 3 (adică 158 469 tone).

5.

Adaptarea la mijlocul anului a ratei dreptului aplicate: în termen de 10 zile de la terminarea primului semestru al fiecărui an de comercializare, CE revizuiește rata dreptului aplicată și, dacă este necesar, o adaptează în modul următor:

(a)

în cazul în care importurile efective de orez semialbit și albit în cursul semestrului terminat sunt mai mari cu peste 15 % (adică mai mult de 182 239 tone) decât nivelul semestrial de referință al importului din această perioadă, calculat în conformitate cu punctul 4 de mai sus, CE aplică o rată a dreptului de 175 EUR/tonă;

(b)

în cazul în care importurile efective de orez semialbit și albit în cursul semestrului terminat sunt mai mici sau egale cu nivelul semestrial de referință al importului din această perioadă (adică mai mici sau egale cu 182 239 tone), calculat în conformitate cu punctul 4 de mai sus, plus 15 %, CE aplică o rată a dreptului de 145 EUR/tonă.

În sensul literelor (a) și (b) de mai sus, prin «importuri efective de orez semialbit și albit» se înțeleg importurile de orice origine încadrându-se în CE-25 la subpoziția SA 1006 30.

6.

Adaptarea la sfârșitul anului a ratei dreptului aplicate: în termen de 10 zile de la terminarea anului de comercializare, CE revizuiește rata dreptului aplicată și, în cazul în care este necesar, o adaptează în felul următor:

(a)

în cazul în care importurile efective de orez semialbit și albit în cursul anului de comercializare încheiat sunt mai mari cu peste 15 % (adică mai mult de 387 743 tone) decât nivelul anual de referință al importului din această perioadă de 12 luni, calculat în conformitate cu punctului 3 de mai sus, CE aplică o rată a dreptului de 175 EUR/tonă;

(b)

în cazul în care importurile efective de orez semialbit și albit în cursul anului de comercializare încheiat sunt mai mici sau egale cu nivelul anual de referință al importului calculat în conformitate cu punctul 3 de mai sus, majorat cu 15 % (adică mai mici sau egale cu 387 743 tone), CE aplică o rată a dreptului de 145 EUR/tonă.

În sensul literelor (a) și (b) de mai sus, prin «importuri efective de orez semialbit și albit» se înțeleg importurile de orice origine încadrându-se în CE-25 la subpoziția SA 1006 30.

7.

CT – Contingent tarifar: CE deschide un nou CT anual de 13 500 tone de orez semialbit și albit din care 4 313 tone trebuie alocate Thailandei. Taxa vamală aplicată în cadrul contingentului tarifar trebuie să fie zero.

8.

Brizuri de orez: pentru orezul de la subpoziția SA 1006 40, CE aplică un drept de import de 65 EUR/tonă.

9.

Volumul contingentului tarifar actual pentru brizurile de orez trebuie să fie mărit până la 100 000 tone. Taxa vamală aplicată în cadrul contingentului tarifar va fi egal cu dreptul vamal menționat la punctul 8 de mai sus, micșorat cu 30,77 %.

10.

Date: nivelul efectiv anual și nivelul efectiv semestrial ale importului menționate la punctele 5 și 6 vor fi calculate pe baza datelor conținute în licențele CE de import de orez. CE publică aceste date pe Internet în fiecare săptămână.

11.

Transparență: CE publică fără întârziere orice adaptare a ratei dreptului aplicate.

12.

Consultare: la cererea uneia dintre părți, acestea se concertează, în termen de 30 de zile de la primirea unei astfel de cereri, asupra problemelor reglementate de prezentul acord.

13.

Dispozițiile prezentului acord se aplică de la 1 septembrie 2005.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să confirmați acordul guvernului dumneavoastră cu privire la cele de mai sus.”

Thailanda are onoarea de a confirma acordul său asupra conținutului acestei scrisori.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Regatului Thailandei

Image


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

31


32005D0954


L 346/31

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 21 decembrie 2005

de modificare a Acordului privind crearea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a permite acesteia finanțarea unor operațiuni în Mongolia

(2005/954/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 181a,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Deși este membră a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) din 2000, Mongolia nu este în prezent o țară în care banca este autorizată să desfășoare operațiuni finanțate din propriile resurse.

(2)

Ca răspuns la cererea formulată de către prim-ministrul mongol, Consiliul de Administrație al BERD s-a exprimat în unanimitate în favoarea admiterii Mongoliei ca țară în care banca desfășoară operațiuni.

(3)

Prin rezoluția din 30 ianuarie 2004, Consiliul Guvernatorilor BERD a votat în favoarea modificării acordului privind crearea băncii, care este necesară pentru a permite acesteia finanțarea de operațiuni în Mongolia. Toți guvernatorii băncii au votat favorabil, inclusiv guvernatorul reprezentant al Comunității Europene.

(4)

Cu toate acestea, în măsura în care modificarea se referă la obiectul și funcțiile băncii, trebuie ca această modificare să fie acceptată în mod formal de fiecare din țările și instituțiile sale membre, inclusiv de către Comunitatea Europeană.

(5)

Acceptarea prezentei modificări de către Comunitatea Europeană este necesară realizării obiectivelor sale în domeniul cooperării economice, financiare și tehnice cu țările terțe,

DECIDE:

Articolul 1

Modificarea Acordului privind crearea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, care este necesară pentru a permite acesteia finanțarea de operațiuni în Mongolia, se aprobă în numele Comunității.

Textul acestei modificări este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Guvernatorul BERD, reprezentant al Comunității Europene, comunică BERD declarația de acceptare a prezentei modificări.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

B. BRADSHAW


(1)  Aviz dat la 15 noiembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


Modificarea Acordului privind crearea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare

Articolul 1 din acord se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul băncii este, prin contribuția la progresul și reconstrucția economică a țărilor din Europa Centrală și de Est, care se angajează să respecte și pun în aplicare principiile democrației pluraliste, ale pluralismului și ale economiei de piață, favorizarea tranziției economiei lor către economia de piață și promovarea inițiativei private și a spiritului antreprenorial. Banca poate, de asemenea, să își realizeze obiectivul în Mongolia, în aceleași condiții. Ca urmare, orice trimitere făcută, în prezentul acord și în anexele sale, la «țările din Europa Centrală și de Est», la «țara beneficiară (țările beneficiare)» sau la «țara membră beneficiară (țările membre beneficiare)» se înțelege ca incluzând și Mongolia.”


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

33


32005R2173


L 347/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2173/2005 AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2005

privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Consiliul și Parlamentul European au salutat comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind un Plan de acțiune al UE referitor la aplicarea reglementărilor forestiere, la guvernare și la schimburile comerciale (FLEGT) ca un prim pas către abordarea chestiunii urgente a exploatării ilegale a pădurilor și a comerțului aferent.

(2)

Planul de acțiune pune accentul pe reformele guvernării și consolidarea capacității, sprijinite de acțiuni care au ca obiectiv dezvoltarea cooperării multilaterale și a măsurilor complementare orientate spre cerere, menite să reducă consumul de lemn recoltat ilegal și să contribuie la obiectivul mai larg al gestionării durabile a pădurilor în țările producătoare de lemn.

(3)

Planul de acțiune identifică instituirea unui regim de licențe ca o măsură pentru a se asigura că numai produsele din lemn fabricate în mod legal în conformitate cu legislația națională a țării producătoare pot intra în Comunitate și subliniază faptul că acest regim de licențe nu ar trebui să consituie o barieră în calea comerțului legitim.

(4)

Punerea în aplicare a regimului de licențe necesită ca importurile de produse din lemn în Comunitate să se supună unui sistem de verificări și controale care urmărește să garanteze legalitatea acestor produse.

(5)

În acest sens, Comunitatea ar trebui să încheie acorduri de parteneriat voluntare cu țări și organizații regionale, care urmează să instituie o obligație legală pentru o țară parteneră sau o organizație regională de a pune în aplicare un regim de licențe în conformitate cu calendarul prevăzut în fiecare acord de parteneriat.

(6)

În cadrul regimului de licențe, anumite produse din lemn exportate dintr-o țară parteneră și care intră în Comunitate la orice punct vamal desemnat pentru punerea în liberă circulație ar trebui însoțite de o licență emisă de țara parteneră, conform căreia produsele din lemn au fost produse din lemn intern care a fost recoltat în mod legal sau din lemn care a fost importat în mod legal într-o țară parteneră în conformitate cu legislația națională, după cum se stabilește în respectivul acord de parteneriat. Respectarea acestor reguli ar trebui supusă monitorizării unei părți terțe.

(7)

Autoritățile competente din statele membre ar trebui să verifice că fiecare transport este însoțit de o licență valabilă înainte de punerea în liberă circulație în Comunitate a transportului acoperit de această licență.

(8)

Fiecare stat membru ar trebui să stabilească sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament.

(9)

Regimul de licențe ar trebui să acopere inițial o gamă limitată de produse din lemn. Atunci când se convine astfel, gama de produse ar putea fi extinsă la alte categorii de produse.

(10)

Este important să se revizuiască în mod prompt anexele care specifică țările și produsele acoperite de regimul de licențe. Aceste revizuiri ar trebui să țină cont de evoluția punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat. O țară parteneră poate fi adăugată în anexa I după ce a notificat Comisia, iar Comisia a confirmat că această țară parteneră a introdus toate controalele necesare pentru a putea emite licențe pentru toate produsele enumerate în anexa II. O țară parteneră poate fi eliminată din anexa I fie atunci când a notificat cu un an în avans intenția sa de a pune capăt acordului de parteneriat, fie cu efect imediat, în cazul suspendării acordului său de parteneriat.

(11)

Anexa II poate fi modificată după ce Comisia și toate țările partenere au convenit asupra unei asemenea modificări. Anexa III poate fi modificată după ce Comisia și respectiva țară parteneră au convenit asupra unei asemenea modificări.

(12)

Modificările la anexele I, II, și III ar putea fi măsuri de punere în aplicare de natură tehnică și, pentru simplificarea și accelerarea procedurii, adoptarea lor ar trebui încredințată Comisiei. Aceste modificări ar trebui să includă codurile mărfurilor, la nivelul pozițiilor de patru cifre sau subpozițiilor de șase cifre ale versiunii în vigoare a anexei I la Sistemul Armonizat de Descriere și Codificare a Mărfurilor.

(13)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (1), făcându-se distincție între măsurile supuse procedurii comitetului de reglementare și cele supuse procedurii comitetului de gestionare, procedura comitetului de gestionare fiind în anumite cazuri, în vederea unei eficiențe sporite, mai adecvată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește un set comunitar de norme pentru importul unor produse din lemn în sensul punerii în aplicare a regimului de licențe FLEGT.

(2)   Regimul de licențe este pus în aplicare prin acordurile de parteneriat voluntare cu țările producătoare de lemn.

(3)   Prezentul regulament se aplică importurilor de produse din lemn stabilite în anexele II și III din țările partenere enumerate în anexa I.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

prin „regim de licențe pentru aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și schimburi comerciale” (în continuare denumit regim de licențe FLEGT) se înțelege emiterea de licențe pentru produse din lemn pentru exportul în Comunitate din țările partenere și punerea sa în aplicare în Comunitate, în special în dispozițiile comunitare privind controalele la frontieră;

2.

prin „țară parteneră” se înțelege orice stat sau organizație regională care intră într-un acord de parteneriat și este menționată în anexa I;

3.

prin „acord de parteneriat” se înțelege un acord între Comunitate și o țară parteneră, prin care Comunitatea și țara parteneră se angajează să coopereze în sprijinul planului de acțiune FLEGT și să pună în aplicare regimul de licențe FLEGT;

4.

prin „organizație regională” se înțelege o organizație alcătuită din state suverane care au transferat competențe acestei organizații, acordându-i capacitatea de a intra într-un acord de parteneriat în numele lor, în ceea ce privește chestiunile reglementate de regimul de licențe FLEGT, după cum sunt menționate în lista de la anexa I;

5.

prin „licența FLEGT” se înțelege un document eliberat într-un format standard în baza transportului sau participării la piață, care nu poate fi falsificat sau manipulat în mod fraudulos și este verificabil, care se referă la un transport ca fiind în conformitate cu cerințele regimului de licențe FLEGT, emis în mod legal și validat de autoritatea de emitere de licențe a unei țări partenere. Sistemele de emitere, înregistrare și comunicare a licențelor pot funcționa pe suport de hârtie sau electronic, după caz;

6.

prin „operator de piață” se înțelege un actor, privat sau public, implicat în activități de silvicultură, prelucrare sau comerț cu produse din lemn;

7.

prin „autoritate (autorități) de emitere de licențe” se înțeleg autoritățile desemnate de o țară parteneră pentru a emite și valida licențele FLEGT;

8.

prin „autoritate competentă (autorități competente)” se înțeleg autoritățile desemnate de statele membre pentru a verifica licențele FLEGT;

9.

prin „produse din lemn” se înțeleg produsele menționate în anexele II și III, cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT și care, atunci când sunt importate în Comunitate, nu pot fi calificate drept „bunuri de natură necomercială” după cum se prevede la articolul 1 punctul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (2);

10.

prin „lemn produs în mod legal” se înțeleg produse din lemn fabricate din lemn intern care a fost recoltat în mod legal sau lemn care a fost importat în mod legal într-o țară parteneră în conformitate cu legislația națională determinată de această țară parteneră, după cum se stabilește în acordul de parteneriat;

11.

prin „importuri” se înțelege punerea în liberă circulație a produselor din lemn în sensul articolului 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (3);

12.

prin „transport” se înțelege un transport de produse din lemn;

13.

prin „export” se înțelege părăsirea fizică sau scoaterea produselor din lemn din orice parte a teritoriului geografic al unei țări partenere pentru a le aduce în Comunitate;

14.

prin „monitorizare de către o parte terță” se înțelege un sistem prin care o organizație care este independentă de autoritățile guvernamentale ale unei țări partenere și de sectorul forestier și al lemnului al acesteia monitorizează și raportează cu privire la funcționarea regimului de licențe FLEGT.

CAPITOLUL II

REGIMUL DE LICENȚE FLEGT

Articolul 3

(1)   Regimul de licențe FLEGT se aplică numai importurilor din țările partenere.

(2)   Fiecare acord de parteneriat specifică un calendar convenit pentru punerea în aplicare a angajamentelor asumate prin respectivul acord.

Articolul 4

(1)   Importurile în Comunitate de produse din lemn exportate de țările partenere sunt interzise în cazul în care transportul nu este însoțit de o licență FLEGT.

(2)   Regimurile existente care garantează legalitatea și urmărirea fiabilă a produselor din lemn exportate din țările partenere pot reprezenta baza unei licențe FLEGT, cu condiția ca aceste regimuri să fi fost evaluate și aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2), pentru a oferi asigurarea necesară cu privire la legalitatea produselor din lemn în cauză.

(3)   Produsele din lemn din speciile enumerate în anexele A, B, și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (4) sunt exonerate de la cerința stabilită la alineatul (1) din prezentul articol. Comisia revizuiește prezenta excepție, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (3), până la 30 decembrie 2010.

Articolul 5

(1)   O licență FLEGT care însoțește fiecare transport este pusă la dispoziția autorității competente în același moment în care declarația vamală pentru respectivul transport este prezentată pentru punerea în liberă circulație în Comunitate. Autoritățile competente păstrează o înregistrare – în format electronic sau pe hârtie – a licenței FLEGT originale, împreună cu declarația vamală corespunzătoare.

Importul de produse din lemn în baza unei licențe FLEGT emise unui participant la piață este acceptat atâta timp cât licența operatorului de piață rămâne valabilă.

(2)   Autoritățile competente oferă Comisiei sau persoanelor ori organismelor desemnate de către Comisie acces la documentele și datele relevante, în cazul în care apar probleme care afectează funcționarea eficientă a regimului de licențe FLEGT.

(3)   Autoritățile competente acordă persoanelor sau organismelor desemnate de țările partenere ca fiind responsabile de monitorizarea de către o terță parte a regimului de licențe FLEGT acces la documentele și datele relevante, dar autoritățile competente nu sunt obligate să furnizeze nicio informație pentru care nu au permisiunea de a o comunica în conformitate cu legislația națională a acestora.

(4)   Autoritățile competente decid cu privire la necesitatea unor verificări suplimentare a transporturilor, utilizând o abordare bazată pe risc.

(5)   În caz de îndoieli cu privire la valabilitatea licenței, autoritățile competente pot cere autorităților de emitere a licenței să efectueze verificări suplimentare și pot solicita clarificări suplimentare, după cum se stabilește în acordul de parteneriat cu țara parteneră exportatoare.

(6)   Statele membre pot colecta taxe pentru acoperirea cheltuielilor necesare ce decurg din actele oficiale ale autorităților competente necesare în scopuri de control în temeiul prezentului articol.

(7)   Autoritățile vamale pot suspenda punerea în liberă circulație sau pot pune sub sechestru produse din lemn atunci când au motive să creadă că licența ar putea să nu fie valabilă. Costurile din timpul desfășurării verificării sunt suportate de importator, cu excepția cazului în care statul membru în cauză stabilește altfel.

(8)   Fiecare stat membru stabilește sancțiunile ce urmează a fi impuse atunci când sunt încălcate dispozițiile prezentului regulament. Aceste sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare.

(9)   Comisia adoptă cerințele detaliate pentru aplicarea prezentului articol în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (3).

Articolul 6

(1)   În cazul în care autoritățile competente stabilesc că nu este respectată cerința stabilită la articolul 4 alineatul (1), acestea iau măsuri în conformitate cu legislația națională în vigoare.

(2)   Statele membre trimit o notificare Comisiei cu privire la orice informații care sugerează că dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate.

Articolul 7

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente responsabile de punerea în aplicare a prezentului regulament și de comunicarea cu Comisia.

(2)   Comisia furnizează tuturor autorităților competente ale statelor membre numele și alte detalii relevante privind autoritățile de emitere de licențe desemnate de țările partenere, specimene autentificate ale ștampilelor și semnăturilor care certifică emiterea legală a unei licențe, precum și alte informații relevante primite cu privire la licențe.

Articolul 8

(1)   Statele membre sunt obligate să prezinte până la 30 aprilie un raport anual pentru anul calendaristic anterior, care include următoarele:

(a)

cantitățile de produse din lemn importate în statul membru în temeiul regimului de licențe FLEGT, pe fiecare poziție din SA menționată în anexele II și III și pe fiecare țară parteneră;

(b)

numărul de licențe FLEGT primite, pe fiecare poziție din SA menționată în anexele II și III și pe fiecare țară parteneră;

(c)

numărul de cazuri și cantitățile de produse din lemn implicate în situațiile în care s-a aplicat articolul 6 alineatul (1).

(2)   Comisia stabilește un format pentru rapoartele anuale, pentru a facilita monitorizarea regimului de licențe FLEGT.

(3)   Comisia pregătește până la 30 iunie un raport anual de sinteză bazat pe informațiile prezentate de statele membre în rapoartele lor anuale care acoperă anul calendaristic precedent și-l pune la dispoziția publicului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (5).

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 9

La doi ani de la intrarea în vigoare a primului acord de parteneriat, Comisia prezintă Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, bazat în special pe rapoartele de sinteză prevăzute la articolul 8 alineatul (3) și pe evaluările acordurilor de parteneriat. Acest raport este însoțit, după caz, de propuneri de ameliorare a regimului de licențe FLEGT.

Articolul 10

(1)   Comisia poate modifica lista țărilor partenere și a autorităților de emitere de licențe desemnate ale acestora prevăzute în anexa I, în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (3).

(2)   Comisia poate modifica lista de produse din lemn prevăzută în anexa II cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT, în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (3). Aceste modificări sunt adoptate de Comisie ținând cont de punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat FLEGT. Aceste modificări includ codurile mărfurilor, la nivelul pozițiilor de patru cifre sau subpozițiilor de șase cifre ale versiunii actuale a anexei I la Sistemul Armonizat de Descriere și Codificare a Mărfurilor.

(3)   Comisia poate modifica lista de produse din lemn prevăzută în anexa III, cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (3). Aceste modificări sunt adoptate de Comisie ținând cont de punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat FLEGT. Aceste modificări includ codurile mărfurilor, la nivelul pozițiilor de patru cifre sau al subpozițiilor de șase cifre ale versiunii în vigoare a anexei I la Sistemul Armonizat de Descriere și Codificare a Mărfurilor și se aplică numai pentru țările partenere corespondente menționate în anexa III.

Articolul 11

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și schimburi comerciale (FLEGT) (în continuare denumit comitetul).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BECKETT


(1)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 883/2005 (JO L 148, 11.6.2005, p. 5).

(3)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 117, 4.5.2005, p. 13).

(4)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1332/2005 al Comisiei (JO L 215, 19.8.2005, p. 1).

(5)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.


ANEXA I

ȚĂRI PARTENERE ȘI AUTORITĂȚILE DE EMITERE DE LICENȚE DESEMNATE ALE ACESTORA

 


ANEXA II

Produse din lemn cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT indiferent de țara parteneră

Poziție din SA

Descriere

4403

Lemn în stare brută, curățat sau nu de ritidom ori alburn, sau ecarisat

4406

Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare

4407

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

4408

Foi pentru placaj (inclusiv cele obținute prin retezarea lemnului impregnat), foi pentru furnir sau pentru alte lemne stratificate similare și alte lemne tăiate longitudinal, trasate sau derulate, chiar geluite, șlefuite sau lipite lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm

4412

Placaj, lemn furniruit și lemn impregnat similar


ANEXA III

Produse din lemn cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT numai în cazul țărilor partenere corespondente

Țară parteneră

Poziție din SA

Descriere

 

 

 


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

41


32005R2174


L 347/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2174/2005 AL CONSILIULUI

din 21 decembrie 2005

privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Japonia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

Consiliul a aprobat, în numele Comunității, prin Decizia 2005/958/CE din 21 decembrie 2005 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Japonia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 (1), acordul menționat anterior în vederea încheierii negocierilor începute în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din GATT din 1994,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele drepturilor vamale prevăzute de anexa la prezentul regulament se aplică în perioada indicată.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

B. BRADSHAW


(1)  JO L 347, 30.12.2005. p. 75.


ANEXĂ

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, descrierea mărfurilor este considerată ca având o valoare pur indicativă, concesiile fiind determinate, în cadrul prezentei anexe, de sfera de aplicare a codurilor NC, așa cum sunt în momentul adoptării prezentului regulament. În cazul în care în fața codului NC apare „ex”, concesiile sunt determinate atât de sfera de aplicare a codului NC, cât și de cea a descrierii corespunzătoare.

A doua parte

Tabelul drepturilor vamale

Codul NC

Descriere

Rata dreptului vamal

3702 32 19

Pelicule fotografice în role; pentru fotografii în culori; altele

Rată aplicabilă redusă fixată la 1,3 % (1)

8525 40 19

Aparate de luat imagini fixe; altele

Rată aplicabilă redusă fixată la 1,2 % (1)

8525 40 99

Aparate de luat imagini fixe; alte camere video cu înregistrare; altele

Rata aplicabilă redusă fixată la 12,5 % (1)


(1)  Ratele aplicabile reduse indicate mai sus vor fi aplicate timp de patru ani sau până când punerea în aplicare a rezultatelor rundei Programului pentru dezvoltare de la Doha va atinge nivelul tarifar de mai sus, în funcție de ceea ce se întâmplă mai întâi.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

43


32005R2175


L 347/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2175/2005 AL CONSILIULUI

din 21 decembrie 2005

privind punerea în aplicare a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană, care completează anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (1) instituie o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „Nomenclatura Combinată”, și stabilește ratele convenționale ale drepturilor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Prin Decizia 2005/959/CE din 21 decembrie 2005 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană (2), Consiliul a aprobat, în numele Comunității, acordul menționat anterior în vederea încheierii negocierilor deschise în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT 1994.

(3)

Este necesar ca Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 să fie completat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La anexa I partea 3 secțiunea III la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, anexa 7 „Contingente tarifare OMC care trebuie acordate de către autoritățile comunitare competente” se completează cu cantitățile din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

B. BRADSHAW


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 493/2005 (JO L 82, 31.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 347, 30.12.2005, p. 78.


ANEXĂ

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că textul de la descrierea mărfurilor nu are decât o valoare indicativă, concesiile fiind stabilite, în cadrul acestei anexe, în baza codurilor NC existente în momentul adoptării prezentului regulament. În cazul în care în fața codului NC există un „ex”, concesiile sunt stabilite în același timp în funcție de sfera de aplicare a codului NC și de descrierea corespunzătoare acestuia.

Codul NC

Descriere

Alte condiții

Poziții tarifare

 

ex 0201 20 90

 

ex 0201 30 00

 

ex 0202 20 90

 

ex 0202 30

 

ex 0206 10 95

 

ex 0206 29 91

„Carne de vită de înaltă calitate”; „bucăți selecționate de carne refrigerată sau congelată, provenind exclusiv de la animale crescute în sistem de pășunat, care nu au mai mult de patru incisivi permanenți «in wear» ale căror carcase au o greutate de cel mult 325 kilograme, având un aspect compact, o bună prezentare a cărnii de culoare deschisă și uniformă, precum și un strat de grăsime adecvat, dar nu excesiv. Toate bucățile sunt ambalate în vid și sunt denumite carne de calitate superioară”.

A se adăuga 1 000 de tone

Poziția tarifară 0204

Contingent pentru carne de oaie; „carne de oaie sau de capră, proaspătă, refrigerată sau congelată”.

A se adăuga 1 154 tone (greutatea carcasei) la partea alocată Noii Zeelande

Poziția tarifară ex 0405 10

Unt de origine neo-zeelandeză, cu o vechime de cel puțin șase săptămâni, cu un conținut de grăsime de cel puțin 80 %, dar de cel mult 82 %, obținut direct din lapte sau din smântână, fără a se folosi materiale conservate, într-un proces unic, autonom și neîntrerupt.

A se adăuga 735 tone la partea alocată Noii Zeelande


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

45


32005R2186


L 347/74

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2186/2005 AL COMISIEI

din 27 decembrie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 936/97 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 2005/959/CE a Consiliului din 21 decembre 2005 privind încheierea de acorduri sub forma unui schimb de scrisori între Comunitate și Japonia și între Comunitate și Noua Zeelandă (1), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 936/97 al Comisiei (2) prevede deschiderea și modul de gestionare, pe o bază multianuală, a unui anumit număr de contingente pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară.

(2)

La încheierea negocierilor între Comunitate și Noua Zeelandă, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT din 1994, în vederea modificării concesiilor prevăzute în listele cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană, Comunitatea a convenit să includă în lista cu angajamente, pentru toate statele membre, o majorare cu 1 000 tone a contingentului tarifar anual la importul de carne de vită și mânzat de calitate superioară.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 936/97 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 936/97 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf prima liniuță, expresia „59 100 tone” se înlocuiește cu expresia „60 100 tone”;

(b)

paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, totalul contingentelor tarifare se ridică la 59 600 tone pentru anul de import 2005/2006.”

2.

La articolul 2, litera (e) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, expresia „300 tone” se înlocuiește cu „1 300 tone”;

(b)

se adaugă paragraful al treilea după cum urmează:

„Cu toate acestea, pentru anul de import 2005/2006, contingentul tarifar se ridică la 800 tone, în greutate pe produs, pentru carnea care corespunde codurilor NC și care respectă definiția, menționate la primul și la al doilea paragraf”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 30.12.2005, p. 78.

(2)  JO L 137, 28.5.1997, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1118/2004 (JO L 217, 17.6.2004, p. 10).


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

46


32005D0958


L 347/75

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 21 decembrie 2005

referitoare la încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Japonia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

(2005/958/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 22 martie 2004, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile cu anumite state membre ale OMC în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace.

(2)

Negocierile au fost conduse de Comisie, aceasta consultându-se cu comitetul creat în temeiul articolului 133 din tratat și ținând seama de directivele de negociere adoptate de Consiliu.

(3)

Comisia a terminat negocierile prin încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Japonia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT din 1994. Este necesară aprobarea acestui acord,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Japonia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT din 1994 în ceea ce privește retragerea concesiilor specifice legată de retragerea listelor cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană este aprobat în numele Comunității.

Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul prin care Comunitatea Europeană își asumă obligații (1).

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

B. BRADSHAW


(1)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


 

Negocieri între Comunitatea Europeană și Japonia, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT, privind modificarea unor concesii din listele cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană.

Bruxelles, 21 decembrie 2005

Stimate domn,

Am onoarea de a mă referi la negocierile desfășurate recent între Comunitatea Europeană (CE) și Guvernul Japoniei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT din 1994, în vederea modificării concesiilor prevăzute în listele cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare a acestora la Comunitatea Europeană; aceste negocieri au fost inițiate ca urmare a notificării CE din 19 ianuarie 2004, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din GATT.

Am, de asemenea, onoarea de a vă informa că, din punctul de vedere al Comunității Europene, negocierile menționate anterior au condus la următoarele rezultate:

 

85254099: taxă aplicabilă redusă, fixată la 12,5 %;

 

37023219: taxă aplicabilă redusă, fixată la 1,3 %;

 

85254019: taxă aplicabilă redusă, fixată la 1,2 %.

Taxele aplicabile reduse, indicate mai sus, vor fi aplicate timp de patru ani sau până când punerea în aplicare a rezultatelor rundei programului pentru dezvoltare de la Doha va atinge nivelul tarifar de mai sus, în funcție de ceea ce se întâmplă mai întâi. Perioada de patru ani menționată anterior începe la data punerii în aplicare a măsurilor descrise în prezenta scrisoare.

CE integrează în lista sa cu angajamente, pentru teritoriul vamal al CE 25, concesiile care erau prevăzute în lista precedentă.

Atunci când CE și Guvernul Japoniei vor fi confirmat faptul că au o părere comună cu privire la rezultatul negocierilor evocat mai sus, după examinarea problemei în conformitate cu propriile lor proceduri, CE va pune cât mai repede în aplicare rezultatele menționate anterior, respectându-și procedurile interne, și în orice caz până la 1 ianuarie 2006.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să îmi confirmați că Guvernul Japoniei împărtășește opinia exprimată mai sus.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Comunității Europene

Image

Bruxelles, 21 decembrie 2005

Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră, cu următorul text:

„Negocieri între Comunitatea Europeană și Japonia, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT, privind modificarea unor concesii din listele cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană.

Am onoarea de a mă referi la negocierile desfășurate recent între Comunitatea Europeană (CE) și Guvernul Japoniei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT din 1994, în vederea modificării concesiilor prevăzute în listele cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare a acestora la Comunitatea Europeană; aceste negocieri au fost inițiate ca urmare a notificării CE din 19 ianuarie 2004, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din GATT.

Am, de asemenea, onoarea de a vă informa că, din punctul de vedere al Comunității Europene, negocierile menționate anterior au condus la următoarele rezultate:

 

85254099: taxă aplicabilă redusă, fixată la 12,5 %;

 

37023219: taxă aplicabilă redusă, fixată la 1,3 %;

 

85254019: taxă aplicabilă redusă, fixată la 1,2 %.

Taxele aplicabile reduse, indicate mai sus, vor fi aplicate timp de patru ani sau până când punerea în aplicare a rezultatelor rundei programului pentru dezvoltare de la Doha va atinge nivelul tarifar/drepturilor de mai sus, în funcție de ceea ce se întâmplă mai întâi. Perioada de patru ani menționată anterior începe la data punerii în aplicare a măsurilor descrise în prezenta scrisoare.

CE integrează în lista sa cu angajamente, pentru teritoriul vamal al CE 25, concesiile care erau prevăzute în lista precedentă.

Atunci când CE și Guvernul Japoniei vor fi confirmat faptul că au o părere comună cu privire la rezultatul negocierilor evocat mai sus, după examinarea problemei în conformitate cu propriile lor proceduri, CE va pune cât mai repede în aplicare rezultatele menționate anterior, respectându-și procedurile interne, și în orice caz până la 1 ianuarie 2006.”

Am onoarea de a vă informa că guvernul meu împărtășește opinia Comunității Europene și că nu mai este necesară nici o altă procedură din partea Guvernului Japoniei.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Guvernului Japoniei

Image


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

49


22005A1230(05)


L 347/76

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


 

Negocieri între Comunitatea Europeană și Japonia, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT, privind modificarea unor concesii din listele cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană.

Bruxelles, 21 decembrie 2005

Stimate domn,

Am onoarea de a mă referi la negocierile desfășurate recent între Comunitatea Europeană (CE) și Guvernul Japoniei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT, din 1994, în vederea modificării concesiilor prevăzute în listele cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare a acestora la Comunitatea Europeană; aceste negocieri au fost inițiate ca urmare a notificării CE din 19 ianuarie 2004, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din GATT.

Am, de asemenea, onoarea de a vă informa că, din punctul de vedere al Comunității Europene, negocierile menționate anterior au condus la următoarele rezultate:

 

85254099: taxă aplicabilă redusă, fixată la 12,5 %;

 

37023219: taxă aplicabilă redusă, fixată la 1,3 %;

 

85254019: taxă aplicabilă redusă, fixată la 1,2 %.

Taxele aplicabile reduse, indicate mai sus, vor fi aplicate timp de patru ani sau până când punerea în aplicare a rezultatelor rundei programului pentru dezvoltare de la Doha va atinge nivelul tarifar de mai sus, în funcție de ceea ce se întâmplă mai întâi. Perioada de patru ani menționată anterior începe la data punerii în aplicare a măsurilor descrise în prezenta scrisoare.

CE integrează în lista sa cu angajamente, pentru teritoriul vamal al CE 25, concesiile care erau prevăzute în lista precedentă.

Atunci când CE și Guvernul Japoniei vor fi confirmat faptul că au o poziție comună cu privire la rezultatul negocierilor evocat mai sus, după examinarea problemei în conformitate cu propriile lor proceduri, CE va pune cât mai repede în aplicare rezultatele menționate anterior, respectându-și procedurile interne, și în orice caz până la 1 ianuarie 2006.

Vă rog să binevoiți să confirmați că Guvernul Japoniei împărtășește poziția exprimată mai sus.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Comunității Europene

Image

Bruxelles, 21 decembrie 2005

Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră, cu următorul text:

„Negocieri între Comunitatea Europeană și Japonia, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT, privind modificarea unor concesii din listele cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană.

Am onoarea de a mă referi la negocierile desfășurate recent între Comunitatea Europeană (CE) și Guvernul Japoniei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT, din 1994, în vederea modificării concesiilor prevăzute în listele cu angajamentele Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare a acestora la Comunitatea Europeană; aceste negocieri au fost inițiate ca urmare a notificării CE din 19 ianuarie 2004, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din GATT.

Am, de asemenea, onoarea de a vă informa că, din punctul de vedere al Comunității Europene, negocierile menționate anterior au condus la următoarele rezultate:

 

85254099: taxă aplicabilă redusă, fixată la 12,5 %;

 

37023219: taxă aplicabilă redusă, fixată la 1,3 %;

 

85254019: taxă aplicabilă redusă, fixată la 1,2 %.

Taxele aplicabile reduse, indicate mai sus, vor fi aplicate timp de patru ani sau până când punerea în aplicare a rezultatelor rundei programului pentru dezvoltare de la Doha va atinge nivelul tarifar/drepturilor de mai sus, în funcție de ceea ce se întâmplă mai întâi. Perioada de patru ani menționată anterior începe la data punerii în aplicare a măsurilor descrise în prezenta scrisoare.

CE integrează în lista sa cu angajamente, pentru teritoriul vamal al CE 25, concesiile care erau prevăzute în lista precedentă.

Atunci când CE și Guvernul Japoniei vor fi confirmat faptul că au o poziție comună cu privire la rezultatul negocierilor evocat mai sus, după examinarea problemei în conformitate cu propriile lor proceduri, CE va pune cât mai repede în aplicare rezultatele menționate anterior, respectându-și procedurile interne, și în orice caz până la 1 ianuarie 2006.”

Am onoarea de a vă informa că guvernul meu împărtășește poziția Comunității Europene și că nu mai este necesară nici o altă procedură din partea Guvernului Japoniei.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Guvernului Japoniei

Image


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

51


32005D0959


L 347/78

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 21 decembrie 2005

privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană

(2005/959/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 22 martie 2004, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri cu anumite alte state membre ale OMC în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace.

(2)

Comisia a purtat negocieri în consultare cu comitetul înființat în temeiul articolului 133 din tratat și având în vedere directivele de negociere adoptate de Consiliu.

(3)

Comisia a finalizat negocierile privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din GATT 1994. Prin urmare, este necesară aprobarea acordului menționat.

(4)

Este necesar să se adopte măsurile necesare pentru aplicarea prezentei decizii în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (1),

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă în numele Comunității acordul sub forma unui schimb de scrisori încheiat între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamentele ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare al acestora la Uniunea Europeană, în ceea ce privește retragerea unor concesii specifice în legătură cu retragerea listelor de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace.

Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Comisia adoptă dispozițiile necesare pentru aplicarea acordului sub forma unui schimb de scrisori în conformitate cu procedura definită la articolul 3 din prezenta decizie.

Articolul 3

(1)   Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a cerealelor înființat prin articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (2) sau de comitetul competent înființat prin articolul corespunzător din regulamentul privind organizarea comună a pieței pentru produsul respectiv.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul prin care Comunitatea își asumă obligații (3).

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

B. BRADSHAW


(1)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(3)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

53


22005A1230(01)


L 347/80

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI

între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele de angajamente ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană

Bruxelles,

Stimate domn,

În urma inițierii negocierilor între Comunitatea Europeană (CE) și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 în vederea modificării concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul procesului de aderare a acestora la Comunitatea Europeană, se convin următoarele între CE și Noua Zeelandă în vederea încheierii negocierilor inițiate în urma notificării adresate de CE către OMC la 19 ianuarie 2004 în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT 1994:

 

CE este de acord să încorporeze în lista sa de angajamente pentru teritoriul vamal al CE-25 concesiile care au fost incluse în lista sa de angajamente anterioară.

 

CE este de acord să încorporeze în lista sa de angajamente pentru CE-25 concesiile care figurează în anexa la prezentul acord.

 

Noua Zeelandă acceptă componentele de bază ale abordării adoptate de CE pentru adaptarea obligațiilor în cadrul GATT ale CE-15 și ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace în urma recentei extinderi a CE: calcularea pe o bază netă a angajamentelor de export; calcularea pe o bază netă a contingentelor tarifare; agregarea angajamentelor privind ajutoarele naționale. Modalitățile juridice de aplicare se vor inspira din cele aplicate în cazul extinderii precedente a UE.

Prezentul acord intră în vigoare la data sosirii scrisorii de răspuns a Noii Zeelande care confirmă acordul acesteia, în urma unei analize efectuate de părți în conformitate cu propriile lor proceduri. CE se angajează să facă toate eforturile pentru a asigura instituirea măsurilor de aplicare adecvate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2006.

La solicitarea oricăreia dintre părți, se pot organiza oricând consultări cu privire la orice aspect al acordului.

Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Comunității Europene

Image

ANEXĂ

creșterea cu 1 154 tone (greutatea carcasei) a cotei alocate Noii Zeelande în cadrul contingentului tarifar comunitar pentru carne de oaie: „carne de animale din speciile ovină sau caprină, proaspătă, refrigerată sau congelată”;

creșterea cu 735 tone a cotei alocate Noii Zeelande în cadrul contingentului tarifar comunitar pentru unt: „unt de origine neo-zeelandeză, cu o vechime de cel puțin 6 săptămâni, cu un conținut de grăsime de cel puțin 80 %, dar de cel mult 82 %, obținut direct din lapte sau din smântână”;

creșterea cu 1 000 tone a contingentului tarifar pentru carne de animale din specia bovină, „de calitate superioară”: „bucăți selecționate de carne refrigerată sau congelată, provenind exclusiv de la bovine care au fost crescute în sistem de pășunat și nu au mai mult de patru incisivi permanenți «in wear», ale căror carcase au o greutate de cel mult 325 kg, având un aspect compact o bună prezentare a cărnii de culoare deschisă și uniformă, precum și un strat de grăsime adecvat, dar nu excesiv. Toate bucățile sunt ambalate în vid și sunt denumite carne de calitate superioară”.

Bruxelles,

Stimate domn,

Urmare a scrisorii dumneavoastră, cu textul care urmează:

„În urma inițierii negocierilor între Comunitatea Europeană (CE) și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 în vederea modificării concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace în cadrul procesului de aderare a acestora la Comunitatea Europeană, se convin următoarele între CE și Noua Zeelandă în vederea încheierii negocierilor inițiate în urma notificării adresate de CE către OMC la 19 ianuarie 2004 în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT 1994:

 

CE este de acord să încorporeze în lista sa de angajamente pentru teritoriul vamal al CE-25 concesiile care au fost incluse în lista sa de angajamente anterioară.

 

CE este de acord să încorporeze în lista sa de angajamente pentru CE-25 concesiile care figurează în anexa la prezentul acord.

 

Noua Zeelandă acceptă componentele de bază ale abordării adoptate de CE pentru adaptarea obligațiilor în cadrul GATT ale CE-15 și ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace în urma recentei extinderi a CE: calcularea pe o bază netă a angajamentelor de export; calcularea pe o bază netă a contingentelor tarifare; agregarea angajamentelor privind ajutoarele naționale. Modalitățile juridice de aplicare se vor inspira din cele aplicate în cazul extinderii precedente a UE.

Prezentul acord intră în vigoare la data sosirii scrisorii de răspuns a Noii Zeelande care confirmă acordul acesteia, în urma unei analize efectuate de părți în conformitate cu propriile lor proceduri. CE se angajează să facă toate eforturile pentru a asigura instituirea măsurilor de aplicare adecvate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2006.

La solicitarea oricăreia dintre părți, se pot organiza oricând consultări cu privire la orice aspect al acordului.”

Am onoarea de a vă aduce la cunoștință acordul guvernului meu.

Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Guvernului Noii Zeelande

Image


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

56


32005D0938


L 348/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 decembrie 2005

privind aprobarea în numele Comunității Europene a Acordului privind programul internațional pentru conservarea delfinilor

(2005/938/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comunitatea este competentă să adopte măsuri pentru conservarea și gestionarea resurselor de pescuit și să încheie acorduri cu țări terțe și organizații internaționale.

(2)

Comunitatea este parte contractantă la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, care impune tuturor membrilor comunității internaționale să coopereze la conservarea și gestionarea resurselor vii marine.

(3)

Comunitatea este parte contractantă la Acordul privind punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 pentru conservarea și gestionarea stocurilor de pești anadromi și a stocurilor de pești mari migratori.

(4)

În februarie 1998, cea de-a 35-a reuniune interguvernamentală privind conservarea tonului și a delfinilor din Pacificul de Est adoptă Acordul privind programul internațional pentru conservarea delfinilor (denumit în continuare Acordul). Acordul a fost semnat la Washington, la 21 mai 1998 și a intrat în vigoare la 15 februarie 1999.

(5)

În prezent există 15 părți contractante la acord, acestea fiind Bolivia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru, Spania, Statele Unite, Vanuatu și Venezuela.

(6)

Obiectivele acordului includ reducerea progresivă până la niveluri apropiate de zero a mortalității accidentale a delfinilor, cauzată de pescuitul tonului practicat cu plasă-pungă în Pacificul de Est, prin fixarea unor limite anuale și a unei durabilități pe termen lung a rezervelor de ton din zona prevăzută în acord.

(7)

Comunitatea recunoaște importanța acordului în protejarea pescuitului durabil ca mijloc de garantare a conservării ecologice a speciilor, în special a delfinilor.

(8)

Pescarii din Comunitate practică pescuitul rezervelor de ton în zona prevăzută în acord și este în interesul Comunității să joace un rol real în punerea în aplicare a acordului.

(9)

Comunitatea a semnat (2) Acordul și a decis să-l aplice în mod provizoriu (3) până la definitivarea procedurilor necesare pentru aderarea sa oficială la Comisia interamericană pentru tonul tropical (IATTC).

(10)

În conformitate cu articolul XIV din Acord, IATTC urmează să aibă un rol principal în coordonarea punerii în aplicare a Acordului și multe măsuri de punere în aplicare vor fi adoptate în cadrul IATTC.

(11)

În paralel, Spania a fost autorizată să adere temporar la Convenția de instituire a IATTC (4).

(12)

Spania a aderat la IATTC în iunie 2003.

(13)

Aderarea oficială a Comunității la IATTC va avea loc la intrarea în vigoare a Convenției pentru consolidarea IATTC instituită prin Convenția din 1949 dintre Statele Unite ale Americii și Republica Costa Rica (Convenția de la Antigua), la care Comunitatea este semnatară (5).

(14)

Până la intrarea în vigoare a Convenției de la Antigua, participarea efectivă a Comunității la lucrările IATTC și, în consecință, la toate activitățile și măsurile decise în cadrul Acordului se asigură prin calitatea de membru al IATTC a Regatului Spaniei, acționând în numele Comunității.

(15)

Prin urmare, Comunitatea este în prezent în măsură să aprobe Acordul și să-și asume în totalitate obligațiile și responsabilitățile ce-i revin în conformitate atât cu Acordul, cât și cu Convenția de instituire a IATTC,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul privind programul internațional pentru conservarea delfinilor este aprobat în numele Comunității.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să depună instrumentul de aprobare la guvernul Statelor Unite ale Americii în calitate de depozitar al Acordului în conformitate cu articolul XXXII din acest acord.

Adoptată la Bruxelles, 8 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

J. HUTTON


(1)  Avizul din 9 iunie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 132, 27.5.1999, p. 1.

(3)  JO L 147, 12.6.1999, p. 23.

(4)  JO L 155, 22.6.1999, p. 37.

(5)  JO L 15, 19.1.2005, p. 9.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

58


22005A1230(04)


L 348/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

privind programul internațional pentru conservarea delfinilor

PREAMBUL

PĂRȚILE LA PREZENTUL ACORD,

CONȘTIENTE de faptul că, în conformitate cu dispozițiile relevante de drept internațional, astfel cum sunt reflectate în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) din 1982, toate statele au datoria să ia măsuri sau să coopereze cu alte state în vederea adoptării măsurilor care se pot dovedi necesare pentru conservarea și gestionarea resurselor marine vii;

INSPIRATE din principiile conținute în Declarația de la Rio privirind mediul și dezvoltarea din 1992, precum și din dorința de a pune în aplicare principiile și normele din codul de conduită pentru pescuit responsabil adoptat de Conferința FAO din 1995;

SUBLINIIND voința politică a comunității internaționale de a contribui la sporirea eficacității măsurilor de conservare și gestionare a pescăriilor, prin aplicarea acordului de promovare a respectării măsurilor internaționale de conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea liberă, adoptat de Conferința FAO din 1993;

LUÂND ÎN CONSIDERARE de faptul că a cincizecea Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite adoptă, conform Rezoluției A/RES/50/24, Acordul privind punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 pentru conservarea și gestionarea populațiilor transzonale de pești și a rezervelor de pești mari migratori (Acordul Organizației Națiunilor Unite privind stocurile transzonale de pești și stocurile de pești mari migratori);

REAFIRMÂND angajamentele stabilite în Acordul de la La Jolla din 1992 și în Declarația din Panama din 1995;

ACCENTUÂND obiectivul eliminării mortalității delfinilor cauzată de pescuitul de ton practicat cu plasă-pungă în Pacificul de Est și obiectivul căutării unor mijloace ecologice de capturare a peștilor albacora de dimensiuni mari fără a-i asocia cu delfinii;

AVÂND ÎN VEDERE importanța pescuitului de ton ca sursă de hrană și de venit pentru populațiile părților și faptul că măsurile de conservare și gestionare trebuie să răspundă acestor necesități și să țină seama de impactul economic și social al măsurilor respective;

RECUNOSCÂND reducerea considerabilă a mortalității accidentale a delfinilor în urma Acordului de la La Jolla;

CONVINSE că dovezile științifice demonstrează că tehnica pescuitului de ton în asociere cu delfinii, conform normelor și procedurilor stabilite de Acordul de la La Jolla și reflectate în Declarația din Panama, s-a dovedit a fi o metodă eficace de protejare a delfinilor și de utilizare rațională a resurselor de ton din Pacificul de Est;

REAFIRMÂND că o cooperare multilaterală constituie mijlocul cel mai eficient pentru realizarea obiectivelor de conservare și utilizare durabilă a resurselor marine vii;

ANGAJATE să asigure durabilitatea rezervelor de ton în Pacificul de Est și să reducă treptat mortalitatea accidentală a delfinilor în pescuitul de ton din Pacificul de Est până se ajunge la niveluri apropiate de zero; să evite, să reducă și să diminueze până la minimum captura secundară și aruncarea tonului tânăr, precum și captura secundară a speciilor nevizate, ținând seama de interdependențele speciilor din ecosistem,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul I

Definiții

În sensul prezentului acord:

1.

„ton” reprezintă speciile din subordinul Scombroidei (Klawe, 1980), cu excepția genului Scomber;

2.

„delfin” reprezintă speciile din familia Delphinidae asociate pescuitului de albacora în zona prevăzută în acord;

3.

„navă” reprezintă o navă care pescuiește ton cu plase-pungă;

4.

„părți” reprezintă statele sau organizațiile regionale de integrare economică pentru care este în vigoare prezentul acord și care au fost de acord să fie legate prin prezentul acord;

5.

„organizație regională de integrare economică” reprezintă o organizație regională de integrare economică căreia statele membre i-au transferat competențe cu privire la chestiunile reglementate de prezentul acord, inclusiv autoritatea de a lua decizii care angajează statele membre cu privire la chestiunile respective;

6.

„IATTC” reprezintă Comisia interamericană pentru tonul tropical;

7.

„Acordul de la La Jolla” reprezintă instrumentul adoptat la reuniunea interguvernamentală care a avut loc în iunie 1992;

8.

„programul internațional pentru conservarea delfinilor” reprezintă programul internațional elaborat în temeiul prezentului acord pe baza Acordului de la La Jolla, așa cum a fost adoptat, modificat și îmbunătățit în conformitate cu Declarația din Panama;

9.

„programul de observatori la bord” reprezintă programul definit în anexa II;

10.

„Declarația din Panama” reprezintă declarația semnată în orașul Panama, Republica Panama, la 4 octombrie 1995;

11.

„director” reprezintă directorul de cercetări al IATTC.

Articolul II

Obiective

Obiectivele prezentului acord sunt:

1.

reducerea progresivă a mortalității accidentale a delfinilor cauzate de pescuitul tonului practicat cu plasă-pungă în zona prevăzută de acord până la un nivel apropiat de zero, prin fixarea unor limite anuale;

2.

în scopul eliminării mortalității delfinilor cauzate de acest tip de pescuit, căutarea unor mijloace ecologice de capturare a peștilor albacora de dimensiuni mari fără a-i asocia cu delfinii și

3.

asigurarea durabilității pe termen lung a rezervelor de ton din zona prevăzută în acord, precum și a resurselor marine asociate acestui tip de pescuit, ținând seama de interdependențele speciilor din ecosistem, cu accent deosebit, printre altele, pe evitarea sau reducerea la minimum a capturilor secundare și a capturii aruncate înapoi în mare de ton tânăr și de specii nevizate.

Articolul III

Zona de aplicare a Acordului

Zona de aplicare a prezentului acord (zona prevăzută de acord) este definită în anexa I.

Articolul IV

Principii generale

În cadrul IATTC, părțile procedează după cum urmează:

1.

adoptă măsuri care să asigure conservarea ecosistemelor, precum și măsuri de conservare și gestionare care să asigure durabilitatea pe termen lung a rezervelor de ton și a altor stocuri de resurse vii marine asociate pescuitului de ton practicat cu plasă-pungă în zona prevăzută în acord, pe baza celor mai bune date științifice disponibile, și abordează cu precauție, în conformitate cu dispozițiile relevante din codul de conduită FAO pentru pescuit responsabil și din Acordul Organizației Națiunilor Unite privind populațiile transzonale de pești și rezervele de pești mari migratori. Aceste măsuri sunt menite să mențină sau să restabilească biomasa de stocuri exploatate la nivelurile sau peste nivelurile capabile să asigure randamentul durabil maxim și au ca scop menținerea sau restabilirea biomasei de stocuri asociate la nivelurile sau peste nivelurile capabile să asigure randamentul durabil maxim și

2.

adoptă măsuri, în funcție de capacitățile lor, pentru evaluarea capturilor și a capturilor secundare de pește albacora tânăr și a altor stocuri de resurse vii marine asociate pescuitului de ton practicat cu plasă-pungă în zona prevăzută de acord și stabilesc măsuri în conformitate cu articolul VI, printre altele, pentru a evita sau reduce la minimum capturile secundare de pește albacora tânăr și capturile secundare de specii nevizate, în vederea asigurării pe termen lung a durabilității tuturor acestor specii, ținând seama de interdependențele speciilor din ecosistem.

Articolul V

Programul internațional pentru conservarea delfinilor

În conformitate cu programul internațional pentru conservarea delfinilor și ținând seama de obiectivele prezentului acord, părțile se angajează, printre altele:

1.

să limiteze mortalitatea accidentală totală a delfinilor în pescuitul de ton practicat cu plasă-pungă în zona prevăzută de acord la cel mult cinci mii anual, prin adoptarea și aplicarea de măsuri relevante care să includă:

(a)

instituirea unui sistem care să-i stimuleze pe comandanții de nave să continue reducerea mortalității accidentale a delfinilor, în scopul eliminării mortalității delfinilor în acest tip de pescuit;

(b)

instituirea, în cadrul IATTC, a unui sistem de formare tehnică și de acreditare a comandanților de nave și a echipajelor cu privire la uneltele de pescuit și utilizarea acestora, precum și cu privire la tehnicile de salvare și de protecție a delfinilor;

(c)

promovarea și susținerea, în cadrul IATTC, a cercetării destinate perfecționării uneltelor, echipamentelor și tehnicilor de pescuit, inclusiv a acelora utilizate în pescuitul de ton asociat cu delfini;

(d)

instituirea unui sistem echitabil de atribuire a limitelor de mortalitate a delfinilor (LMD), în conformitate cu ratele anuale de mortalitate a delfinilor, în conformitate cu anexele III și IV;

(e)

obligarea navelor lor respective cărora li s-a atribuit LMD sau care operează în alt mod în zona prevăzută în acord să respecte cerințele expuse în anexa VIII;

(f)

instituirea unui sistem de urmărire și verificare a tonului exploatat cu sau fără mortalitatea sau vătămarea gravă a delfinilor, pe baza elementelor expuse în anexa IX;

(g)

schimbul de date rezultate din cercetări științifice, culese de părți în temeiul prezentului acord în mod complet și la momentul potrivit și

(h)

realizarea de cercetări în scopul căutării unor mijloace ecologice de capturare a peștilor albacora de dimensiuni mari fără a-i asocia cu delfinii;

2.

să stabilească plafoanele anuale de mortalitate a delfinilor pe an și pe stoc și să examineze și să evalueze efectele acestor plafoane în conformitate cu anexa III și

3.

să examineze măsurile la o reuniune a părților.

Articolul VI

Durabilitatea resurselor vii marine

În temeiul articolului IV, părțile se angajează să elaboreze și să aplice, în cadrul IATTC, măsuri care să asigure durabilitatea pe termen lung a resurselor marine vii asociate pescuitului de ton practicat cu plasă-pungă în zona prevăzută de acord, ținând seama de interdependențele speciilor din ecosistem. În acest sens, părțile se angajează, printre altele:

1.

să elaboreze și să pună în aplicare un program având ca scop evaluarea, monitorizarea și reducerea la minimum a capturilor secundare de ton tânăr și a capturilor de specii nevizate în zona prevăzută de acord;

2.

să elaboreze și să solicite, în măsura în care este posibil, utilizarea unor unelte și tehnici de pescuit selective, sigure pentru mediul înconjurător și eficiente din punct de vedere al costurilor;

3.

să impună navelor lor care operează în zona prevăzută de acord să pună în libertate, în măsura în care este posibil, capturile secundare vii de broaște-țestoase marine și de alte specii amenințate sau pe cale de dispariție și

4.

să solicite IATTC să inițieze cercetări pentru a determina dacă reprezintă o amenințare pentru durabilitatea rezervelor de ton și de alte resurse vii marine asociate acestui tip de pescuit capacitatea de pescuit a navelor care pescuiesc în zona prevăzută de acord și, în cazul în care se constată acest lucru, să examineze măsurile posibile și să recomande adoptarea acestora ori de câte ori este cazul.

Articolul VII

Punerea în aplicare la nivel național

Fiecare parte adoptă, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne, măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare și respectarea prezentului acord, inclusiv, după caz, adoptarea actelor cu putere de lege și normelor administrative relevante.

Articolul VIII

Reuniunea părților

(1)   Părțile se reunesc periodic pentru a examina problemele referitoare la punerea în aplicare a prezentului acord și pentru a lua toate deciziile relevante legate de acesta.

(2)   Reuniunea ordinară a părților are loc cel puțin o dată pe an, de preferință în același timp cu reuniunea IATTC.

(3)   Părțile pot ține și reuniuni extraordinare, în cazul în care se consideră că este necesar. Reuniunile respective se convoacă la cererea oricărei părți, cu condiția ca majoritatea părților să susțină cererea.

(4)   Reuniunea părților se ține atunci când este prezent un cvorum. Cvorumul se obține atunci când este prezentă majoritatea părților. Această regulă se aplică și reuniunilor organelor auxiliare constituite în conformitate cu prezentul acord.

(5)   Reuniunile se țin în limbile spaniolă și engleză, iar documentele reuniunii părților sunt prezentate în ambele limbi menționate.

Articolul IX

Luarea deciziilor

Toate deciziile părților la reuniunile convocate în conformitate cu articolul VIII se iau în unanimitate.

Articolul X

Consiliul consultativ științific

Funcțiile consiliului consultativ științific, constituit în conformitate cu Acordul de la La Jolla, sunt cele prezentate în anexa V. Consiliul consultativ științific se constituie și funcționează în conformitate cu dispozițiile din anexa V.

Articolul XI

Comitetele consultative științifice naționale

(1)   Fiecare parte înființează, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne, un comitet consultativ științific național (CCSN), constituit din experți competenți, care acționează în cadrul capacităților lor individuale, provenind din sectorul public sau privat, precum și din organizații neguvernamentale, inclusiv, printre altele, cercetători specializați.

(2)   Funcțiile CCSN sunt, printre altele, cele prezentate în anexa VI.

(3)   Părțile asigură cooperarea CCSN prin reuniuni la intervale de timp regulate și la momente oportune pentru analizarea datelor și a situației stocurilor, precum și pentru elaborarea de avize privind realizarea obiectivelor prezentului acord. Aceste reuniuni au loc cel puțin o dată pe an, în același timp cu reuniunea ordinară a părților.

Articolul XII

Comisia de control internațional

Funcțiile Comisiei de control internațional, înființate în conformitate cu Acordul de la La Jolla, sunt cele prezentate în anexa VII. Comisia de control internațional este compusă și funcționează în conformitate cu dispozițiile din anexa VII.

Articolul XIII

Programul de observatori la bord

Programul de observatori la bord, elaborat în conformitate cu Acordul de la La Jolla funcționează în conformitate cu anexa II.

Articolul XIV

Rolul IATTC

Preconizând că IATTC va avea un rol esențial în coordonarea punerii în aplicare a prezentului acord, părțile solicită IATTC, printre altele, să ofere servicii de secretariat și să îndeplinească celelalte funcții precizate în prezentul acord sau convenite în conformitate cu prezentul acord.

Articolul XV

Finanțarea

Părțile contribuie la cheltuielile necesare pentru realizarea obiectivelor prezentului acord, prin instituirea și colectarea de taxe pe nave, al căror nivel se stabilește de către părți, fără a aduce atingere altor contribuții financiare voluntare.

Articolul XVI

Respectarea obligațiilor

(1)   Fiecare parte asigură respectarea efectivă de către navele aflate sub jurisdicția sa a măsurilor prevăzute în prezentul regulament sau adoptate în temeiul acestuia. În special, fiecare parte asigură, printre altele, printr-un program de anual de certificare și inspecție, respectarea de către navele aflate sub jurisdicția sa:

(a)

a cerințelor operaționale prevăzute în anexa VIII;

(b)

a cerințelor programului de observatori la bord prevăzute în anexa II.

(2)   În privința încălcărilor, fiecare parte aplică, luând în considerare recomandările Comisiei de control internațional, în conformitate cu dreptul intern, sancțiuni suficient de severe, astfel încât să fie eficiente pentru asigurarea respectării dispozițiilor prezentului acord și a măsurilor adoptate în temeiul acestuia și pentru a-i priva pe delincvenți de profiturile decurgând din activitățile lor ilegale. În cazul unor infracțiuni grave, aceste sancțiuni includ refuzul, suspendarea sau retragerea autorizației de pescuit.

(3)   Părțile stabilesc stimulente pentru comandanții și echipajele navelor, în vederea încurajării respectării prezentului acord și a obiectivelor acestuia.

(4)   Părțile adoptă măsuri de cooperare pentru a asigura respectarea prezentului acord, inspirându-se din deciziile adoptate în temeiul Acordului de la La Jolla.

(5)   Fiecare parte informează cu promptitudine Comisia de control internațional cu privire la măsurile de aplicare pe care le-a adoptat în conformitate cu prezentul acord, precum și cu privire la rezultatele acestora.

Articolul XVII

Transparența

(1)   Părțile promovează transparența punerii în aplicare a prezentului acord, inclusiv prin participare publică, după caz.

(2)   Reprezentanților organizațiilor interguvernamentale și reprezentanților organizațiilor neguvernamentale interesați de chestiuni legate de punerea în aplicare a prezentului acord li se oferă posibilitatea de a participa la reuniunile părților convocate în temeiul articolului VIII, în calitate de observatori sau în altă calitate, după caz, în conformitate cu orientările și criteriile prezentate în anexa X. Aceste organizații interguvernamentale și organizații neguvernamentale au acces în timp util la informațiile relevante, sub rezerva normelor de procedură privind accesul la aceste informații pe care le poate adopta o parte.

Articolul XVIII

Confidențialitatea

(1)   Reuniunea părților stabilește normele de confidențialitate pentru toate organismele care au acces la informații în conformitate cu prezentul acord.

(2)   Fără a aduce atingere normelor de confidențialitate care se pot adopta în conformitate cu alineatul (1) anterior, orice persoană care are acces la aceste informații confidențiale le poate dezvălui în cadrul unei proceduri judiciare sau administrative, în cazul în care o autoritate competentă a părții interesate solicită acest lucru.

Articolul XIX

Cooperarea cu alte organizații sau sisteme

Părțile cooperează cu organizații și sisteme subregionale, regionale și mondiale de gestionare și conservare a pescăriilor în scopul promovării realizării obiectivelor prezentului acord.

Articolul XX

Soluționarea litigiilor

(1)   Părțile cooperează în vederea prevenirii litigiilor. Orice parte poate să se consulte cu una sau mai multe alte părți cu privire la orice litigiu legat de interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentului acord pentru a ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru toți cât se poate de repede.

(2)   În cazul în care un litigiu nu se soluționează prin această consultare în termen rezonabil, părțile în cauză se consultă cât se poate de repede în vederea soluționării litigiului prin orice mijloace pașnice pe care pot să le decidă în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul XXI

Drepturile statelor

Nici o dispoziție a prezentului acord nu se poate interpreta într-un mod care să aducă atingere sau să submineze suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdicția exercitată de vreun stat în conformitate cu dreptul internațional, sau poziția sau opiniile acestuia cu privire la subiectele referitoare la dreptul mării.

Articolul XXII

Alte entități decât părțile

(1)   Părțile încurajează toate statele și organizațiile regionale de integrare economică menționate la articolul XXIV din prezentul acord care nu sunt părți la prezentul acord să devină sau să adopte actele cu putere de lege și norme administrative conforme cu dispozițiile acestuia.

(2)   Părțile cooperează, în conformitate cu prezentul acord și cu dreptul internațional, în vederea împiedicării navelor care arborează pavilioanele statelor care nu sunt părți să desfășoare activități care subminează aplicarea efectivă a prezentului acord. În acest sens, părțile atrag, printre altele, atenția altor entități decât părțile cu privire la navele acestora din urmă care desfășoară astfel de activități.

(3)   Părțile procedează la schimbul reciproc de informații, fie direct, fie prin intermediul directorului, cu privire la activitățile navelor care arborează pavilioanele altor entități decât părțile și care compromit aplicarea efectivă a prezentului acord.

Articolul XXIII

Anexele

Anexele fac parte integrantă din prezentul acord și, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare exprese, o trimitere la prezentul acord include o trimitere la anexele aferente acestuia.

Articolul XXIV

Semnătura

În perioada de la 21 mai 1998 până la 14 mai 1999, prezentul acord este deschis la Washington pentru semnătura statelor al căror litoral delimitează zona prevăzută în acord și a statelor sau a organizațiilor regionale de integrare economică membre ale IATTC sau ale căror nave pescuiesc ton în zona prevăzută în acord în intervalul de timp în care acordul este deschis pentru semnare.

Articolul XXV

Ratificarea, acceptarea sau aprobarea

Prezentul acord se supune ratificării, acceptării sau aprobării de către semnatari în conformitate cu actele cu putere de lege și procedurile interne.

Articolul XXVI

Aderarea

Prezentul acord rămâne deschis aderării oricărui stat sau oricărei organizații regionale de integrare economică ce îndeplinește cerințele de la articolul XXIV sau care este invitat(ă) în orice alt mod să adere la acord în temeiul unei decizii a părților.

Articolul XXVII

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la depunerea la depozitar a celui de al patrulea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

(2)   După data menționată la alineatul (1), cu privire la fiecare stat sau organizație regională de integrare economică ce îndeplinește cerințele de la articolul XXVI, acordul intră în vigoare pentru fiecare stat sau organizație regională de integrare economică la depunerea instrumentului acestuia (acesteia) de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

Articolul XXVIII

Rezerve

Prezentul acord nu admite nici o rezervă.

Articolul XXIX

Aplicare provizorie

(1)   Prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu de către un stat sau o organizație regională de integrare economică ce consimte la aplicarea provizorie a acestuia, adresând în acest sens depozitarului o notificare scrisă. Această aplicare provizorie întră în vigoare începând de la data primirii notificării.

(2)   Aplicarea provizorie de către un stat sau o organizație regională de integrare economică încetează la intrarea în vigoare a prezentului acord pentru statul respectiv sau organizația regională de integrare economică respectivă sau după ce acesta/aceasta notifică în scris depozitarului intenția sa de a înceta aplicarea provizorie.

Articolul XXX

Modificări

(1)   Orice parte poate să propună o modificare a prezentului acord prin punerea la dispoziția depozitarului a textului modificării propuse, cu cel puțin 60 de zile înainte de o reuniune a părților. Depozitarul oferă o copie a textului respectiv tuturor celorlalte părți.

(2)   Modificările la prezentul acord care se adoptă cu unanimitate la o reuniune a părților intră în vigoare la data la care părțile depun la depozitar instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare.

(3)   Cu excepția cazului în care părțile decid contrariul, anexele la prezentul acord se pot modifica în unanimitate la orice reuniune a părților. Cu excepția unor dispoziții contrare, modificările la o anexă intră în vigoare pentru toate părțile la data adoptării.

Articolul XXXI

Denunțarea

Orice parte poate denunța prezentul acord în orice moment după 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord cu privire la partea respectivă, printr-o notificare scrisă de denunțare adresată depozitarului. Depozitarul informează celelalte părți cu privire la denunțare în termen de 30 de zile de la primirea acestei notificări. Denunțarea intră în vigoare la șase luni de la data primirii acestei notificări.

Articolul XXXII

Depozitarul

Textele originale ale prezentului acord se depun la guvernul Statelor Unite ale Americii, care trimite copii certificate ale acestuia semnatarilor și părților la acord, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite pentru înregistrare și publicare, în conformitate cu articolul 102 al Cartei Organizației Națiunilor Unite.

DREPT CARE, plenipotențiarii subsemnați, pe deplin autorizați de către guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.

ADOPTAT la Washington DC, la data de douăzeci și unu mai o mie nouă sute nouăzeci și opt, în limbile engleză și spaniolă, cele două texte fiind autentice în aceeași măsură.

 


ANEXA I

ZONA PREVĂZUTĂ DE ACORD

Zona prevăzută de acord cuprinde zona din Oceanul Pacific delimitată de litoralul Americii de Nord, al Americii Centrale și al Americii de Sud și de următoarele linii:

(a)

paralela de 40° latitudine nordică, de la coasta Americii de Nord până la intersecția sa cu meridianul de 150° longitudine vestică;

(b)

meridianul de 150° longitudine vestică până la intersecția sa cu paralela de 40° latitudine sudică;

(c)

și paralela de 40° latitudine sudică până la intersecția sa cu coasta Americii de Sud.


ANEXA II

PROGRAMUL DE OBSERVATORI LA BORD

1.

Părțile pun în practică un program de observatori la bord în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe. În cadrul acestui program, fiecare parte poate să pună în practică și un program național de observatori, în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe.

2.

Fiecare parte impune navelor sale cu o capacitate de încărcare mai mare de 363 tone metrice (400 tone engleze) și care operează în zona prevăzută de acord să ia la bord un observator în fiecare călătorie de pescuit în zona prevăzută de acord. Cel puțin 50 % din observatorii de pe navele fiecărei părți sunt observatori IATTC; ceilalți pot proveni din cadrul programului național de observatori al părții, pe baza criteriilor prevăzute în prezenta anexă, precum și pe baza oricăror altor criterii stabilite la reuniunea părților.

3.

Toți observatorii trebuie:

(a)

să fi absolvit formarea tehnică stipulată de orientările stabilite de către părți;

(b)

să fie resortisanți ai uneia din părți sau membri ai personalului științific al IATTC;

(c)

să fie în măsură să îndeplinească îndatoririle prevăzute la punctul 4 din prezenta anexă și

(d)

să fie incluși într-o listă de observatori păstrată de IATTC sau, în cazul în care fac parte dintr-un program național de observatori, de partea care pune în aplicare programul respectiv.

4.

Îndatoririle observatorilor includ, printre altele, următoarele:

(a)

culegerea tuturor informațiilor relevante privind operațiunile de pescuit practicate de navele la care sunt repartizați și care sunt necesare pentru punerea în aplicare a prezentului acord;

(b)

punerea la dispoziția comandantului navei la care sunt repartizați a tuturor măsurilor stabilite de părți în conformitate cu prezentul acord;

(c)

punerea la dispoziția comandantului navei la care sunt repartizați a evidenței mortalității delfinilor corespunzătoare navei respective;

(d)

elaborarea de rapoarte cu privire la informațiile culese în conformitate cu prezentul punct, oferind comandantului navei ocazia de a include în aceste rapoarte orice informații pe care acesta le consideră relevante;

(e)

transmiterea acestor rapoarte directorului sau programului național corespunzător, pentru a fi utilizate în conformitate cu punctul 1 din anexa VII la prezentul acord și

(f)

exercitarea altor funcții convenite de către părți.

5.

Observatorii:

(a)

cu excepția cazurilor precizate la punctul 4 literele (d) și (e) din prezenta anexă, tratează drept confidențiale toate informațiile cu privire la operațiunile de pescuit ale navelor și la proprietarii navelor și acceptă această cerință în scris ca o condiție a statutului de observator;

(b)

respectă cerințele stabilite în actele cu putere de lege și normele administrative ale părții care exercită jurisdicția asupra navei la care este repartizat observatorul, în măsura în care aceste cerințe nu sunt incompatibile cu dispozițiile prezentei anexe;

(c)

se abțin de la emiterea sau vizarea oricărui certificat sau a altor documente referitoare la operațiunile de pescuit ale navei, cu excepția cazului în care există o aprobare a părților pentru aceasta și

(d)

respectă ierarhia și normele generale de conduită care se aplică întregului personal al navei, cu condiția ca aceste norme să nu interfereze cu îndatoririle observatorilor descrise în prezenta anexă și cu obligațiile personalului navei prevăzute la punctul 6 din prezenta anexă;

6.

Responsabilitățile părților și ale comandanților navelor referitoare la observatori includ, printre altele, următoarele aspecte:

(a)

observatorilor li se permite accesul la personalul navei și la uneltele și echipamentele specificate în anexa VIII;

(b)

observatorilor li se permite, la cerere, accesul la echipamentele enumerate în continuare, în cazul în care acestea sunt prezente pe nava la care au fost repartizați, pentru a le facilita îndeplinirea îndatoririlor prevăzute la punctul 4;

(i)

echipamente de navigație prin satelit;

(ii)

ecrane de vizualizare cu afișare radar, atunci când sunt în funcțiune;

(iii)

binocluri de putere mare, inclusiv în timpul urmăririi și încercuirii delfinilor pentru a facilita identificarea lor, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate de către personalul navei și

(iv)

mijloacele electronice de comunicare.

(c)

observatorii au acces la puntea de lucru a navei în timpul recuperării plasei și peștelui și la orice specimen, viu sau mort, care este adus la bordul navei în timpul unei lansări în vederea prelevării de probe biologice în conformitate cu programul de observatori la bord sau în temeiul altor dispoziții ale autorităților naționale competente în cadrul unui program național de observatori;

(d)

observatorilor li se oferă cazare și masă, precum și facilități sanitare în condiții egale cu cele ale echipajului;

(e)

observatorilor li se pune la dispoziție un spațiu corespunzător pe punte sau în cabina pilotului pentru activitatea lor administrativă, precum și un spațiu pe punte potrivit pentru îndeplinirea îndatoririlor de observare și

(f)

părțile asigură condiții, astfel încât comandanții, membrii echipajului și proprietarii navelor să nu stânjenească, să nu intimideze, să nu interfereze, să nu influențeze, să nu corupă sau să nu încerce să corupă un observator în exercitarea îndatoririlor sale.

7.

Părțile:

(a)

asigură observatorilor din cadrul programelor lor naționale respective utilizează aceleași condiții de culegere a informațiilor ca și cele prevăzute pentru observatorii IATTC și

(b)

prezintă directorului copii ale tuturor datelor brute culese de observatorii din cadrul programelor lor naționale respective în timp util după încheierea călătoriei în care au fost culese datele, precum și rezumate și rapoarte comparabile cu cele prezentate de către observatorii IATTC.

8.

În timp util după fiecare călătorie supravegheată de un observator IATTC, i se solicită directorului, în conformitate cu cerințele de confidențialitate aplicabile, să furnizeze părții sub a cărei jurisdicție a pescuit nava copii ale tuturor datelor brute, ale rezumatelor și ale rapoartelor referitoare la călătorie.

9.

Fără a aduce atingere altor dispoziții din prezenta anexă, în cazul în care directorul constată că nu este posibilă repartizarea unui observator din cadrul programului de observatori la bord, o navă supusă jurisdicției unei părți care pescuiește în zona prevăzută în acord fără a lansa năvodul pentru încercuirea delfinilor poate să utilizeze un observator format din alt program internațional, cu condiția ca programul respectiv să fie aprobat de părți, care să culeagă informațiile pertinente pentru programul de observatori la bord și să confirme directorului că nava respectivă nu lansează uneltele pentru delfini.

10.

Nu se repartizează niciun observator unei nave cu LMD, cu excepția cazului în care comandantul navei de pescuit figurează pe lista comandanților calificați stabilită în conformitate cu anexa VII alineatul (1) litera (e).

11.

Directorul poate să repartizeze, după dorință, navelor aparținând altor state decât părțile observatori din cadrul programului de observatori la bord, cu condiția ca nava și comandantul navei să respecte toate cerințele din prezenta anexă, precum și toate celelalte cerințe aplicabile din prezentul acord. Directorul are obligația să informeze părțile în timp util cu privire la această repartizare.

12.

Taxele

(a)

Părțile stabilesc valoarea taxelor anuale pentru nave care să acopere costurile programului de observatori la bord. Taxele se calculează în funcție de capacitatea de încărcare a fiecărei nave sau de orice alt criteriu specificat de părți.

(b)

În momentul în care o parte prezintă directorului lista navelor în conformitate cu anexa IV la prezentul acord, aceasta prezintă, de asemenea, plata în dolari SUA, pentru taxele stabilite în conformitate cu punctul 12 litera (a) din prezenta anexă, cu specificarea navelor pentru care se achită taxele.

(c)

Pentru navele pentru care nu s-au plătit taxele prevăzute la punctul 12 litera (b) din prezenta anexă, nu se repartizează niciun observator.

13.

Datele furnizate de observatori

(a)

Pe baza datelor furnizate de observatori se stabilește dacă:

(i)

o navă a atins sau a depășit LMD;

(ii)

o parte a atins sau a depășit LMD sa națională sau

(iii)

flota a atins sau depășit un plafon anual de mortalitate a delfinilor fixat pe stoc și pe an.

(b)

Orice parte care dorește să prezinte obiecții cu privire la datele furnizate de observatori trebuie să furnizeze Comisiei de control internațional motivele obiecțiilor sale și dovezi în sprijinul acestor obiecții.

(c)

Comisia de control internațional va studia dovezile furnizate de către o parte și va emite o recomandare către reuniunea părților de a examina dovezile respective.

(d)

Părțile vor studia dovezile și recomandarea Comisiei de control internațional și vor lua o decizie cu privire la valabilitatea obiecției și la necesitatea modificării datelor furnizate de observator.


ANEXA III

PLAFOANELE ANUALE DE MORTALITATE A DELFINILOR PE STOC ȘI PE AN

1.

Părțile stabilesc, într-o reuniune convocată în conformitate cu articolul VIII din prezentul acord, un plafon anual de mortalitate a delfinilor pe stoc și pe an pentru fiecare stoc de delfini, pe baza celor mai bune dovezi științifice disponibile, cuprins între 0,2 % și 0,1 % din surplusul minim estimat (Nmin), calculat de Serviciul național pentru pescării maritime al SUA sau după norme de calcul echivalente care ar putea fi elaborate sau recomandate de consiliul consultativ științific, dar în niciun caz mortalitatea accidentală anuală totală a delfinilor nu este mai mare de 5 000, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord. În 2001 și ulterior, plafonul anual pe stoc se fixează la 0,1 % din Nmin.

2.

Părțile procedează în 1998 sau cât mai curând posibil după această dată la o analiză științifică și la o evaluare a progreselor înregistrate în raport cu obiectivul anului 2001 și formulează, după caz, recomandări. Până în anul 2001, în cazul în care mortalitatea anuală este mai mare de 0,2 % din Nmin pentru oricare din stocurile de delfini, toate lansările pentru acel stoc și pentru toate bancurile mixte care conțin membri ai acelui stoc încetează pentru anul respectiv. Începând cu anul 2001, în cazul în care mortalitatea anuală este mai mare de 0,1 % din Nmin pentru oricare din stocurile de delfini, toate lansările pentru acel stoc și pentru toate bancurile mixte care conțin membri ai acelui stoc trebuie să înceteze pentru anul respectiv. În cazul în care mortalitatea anuală este mai mare de 0,1 % din Nmin fie pentru stocurile de S.I. orientalis, fie pentru stocurile de delfini pestriți din zona de nord-est, părțile efectuează o analiză și o evaluare științifică și au în vedere alte recomandări.

3.

În sensul prezentului acord, părțile utilizează estimarea actuală a surplusului absolut al stocurilor de delfini din Pacificul de Est, prezentată Comisiei internaționale pentru vânătoarea de balene de către Wade și Gerrodette în 1992, realizată pe baza informațiilor culese de navele de cercetări ale Serviciului național pentru pescuitul maritim al SUA în perioada 1986-1990, până când părțile convin cu privire la actualizarea cifrelor. Aceste actualizări ar putea să fie obținute din analiza datelor rezultate din croaziere de cercetare viitoare și a indicilor de surplus, precum și din alte date științifice relevante obținute de la părți, de la IATTC și de la alte organizații științifice.

4.

Părțile instituie un sistem, bazat pe comunicările prezentate în timp util de către observatori, pentru a asigura punerea în aplicare eficace și respectarea plafonului anual de mortalitate a delfinilor pe stoc și pe an.

5.

În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părțile instituie un sistem pentru atribuirea unui plafon anual de mortalitate a delfinilor pe stoc și pe an pentru fiecare stoc pentru anul următor și anii ulteriori. Sistemul respectiv asigură distribuirea limitelor de mortalitate menționate la punctul 1 din prezenta anexă între navele părților care sunt eligibile pentru limitele de mortalitate a delfinilor, în conformitate cu anexa IV. Atunci când instituie sistemul, părțile țin seama de cele mai bune dovezi științifice de care dispun cu privire distribuția și surplusul stocurilor în cauză, precum și de alți parametri pe care reuniunea părților îi stabilește la o dată ulterioară.


ANEXA IV

LIMITELE DE MORTALITATE A DELFINILOR (LMD)

I.   ATRIBUIREA LMD

1.

(a)

Fiecare parte prezintă celorlalte părți, prin intermediul directorului, înainte de data de 1 octombrie a fiecărui an, o listă a navelor care au o capacitate de încărcare mai mare de 363 tone metrice (400 tone engleze) aflate sub jurisdicția sa și care au solicitat o LMD pentru tot anul următor, indicând celelalte nave susceptibile de a opera în zona prevăzută de acord în anul următor.

(b)

Fiecare parte prezintă celorlalte părți, prin intermediul directorului, înainte de data de 1 aprilie a fiecărui an, o listă a navelor aflate sub jurisdicția sa care au o capacitate de încărcare mai mare de 363 tone metrice (400 tone engleze) și care au solicitat o LMD pentru al doilea semestru al anului respectiv.

2.

Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an sau până la o dată ulterioară, în cazul în care s-a convenit astfel, Comisia de control internațional prezintă părților o listă a navelor solicitante admisibile care sunt eligibile să primească o LMD pentru tot anul următor. În privința LMD pentru al doilea semestru, Comisia de control internațional prezintă părților până la data de 1 mai a fiecărui an sau până la o dată ulterioară, în cazul în care s-a convenit astfel, o listă a navelor solicitante admisibile care sunt eligibile să primească o LMD pentru al doilea semestru al anului respectiv.

3.

În sensul prezentului acord, o navă se consideră admisibilă, în cazul în care:

(a)

autoritățile naționale competente au certificat faptul că aceasta posedă toate uneltele și echipamentele de protecție a delfinilor prevăzute în anexa VIII;

(b)

comandantul și echipajul acesteia au primit formarea aprobată în domeniul tehnicilor de punere în libertate și salvare a delfinilor, la un nivel comparabil cu cel stabilit de reuniunea părților;

(c)

are o capacitate de încărcare mai mare de 363 tone metrice (400 tone engleze);

(d)

comandantul acesteia este considerat calificat datorită experienței anterioare și

(e)

nava nu se consideră neadmisibilă în conformitate cu secțiunea II din prezenta anexă.

4.

O navă nu se consideră admisibilă în conformitate cu punctul 2, în cazul în care, la data solicitării în conformitate cu punctul 1 din prezenta anexă, nava operează sub jurisdicția unei părți ale cărei acte cu putere de lege și norme administrative aplicabile interzic navelor aflate sub jurisdicția sa să pescuiască ton în asociere cu delfini; de asemenea, nu se atribuie LMD unei părți în vederea acordării permiselor de pescuit în zona prevăzută de acord navelor care arborează pavilionul altui stat, ale cărui acte cu putere de lege interzic navelor aflate sub jurisdicția sa să pescuiască ton în asociere cu delfini.

5.

La calcularea valorii medii a LMD (LMDM) pentru fiecare navă și la distribuirea între părți pentru anul următor, în conformitate cu indicațiile de la punctul 5 din prezenta secțiune, se utilizează un procentaj de 98 % sau un alt cuantum nerezervat, care ar putea fi stabilit de către părți, din limita globală de mortalitate a delfinilor pentru pescuitul în cauză (5 000 sau alte limite inferioare care ar putea fi stabilite de către părți).

6.

LMDM se calculează prin împărțirea cuantumului nerezervat din LMD global pentru pescuitul stabilit în conformitate cu punctul 4 la numărul total de nave admisibile care solicită LMD pentru un an întreg. Distribuirea LMD între părți se calculează prin înmulțirea LMDM cu numărul de nave admisibile care solicită LMD pentru un an întreg și care operează sub jurisdicția fiecărei părți.

7.

Restul de 2 % sau un alt cuantum care ar putea fi stabilit de către părți din LMD global pentru pescuitul în cauză se păstrează ca rezervă separată de alocare a LMD, care este gestionată la aprecierea directorului. Orice parte poate să solicite directorului să atribuie LMD din această rezervă de alocare a LMD navelor care pescuiesc sub jurisdicția sa și care, în mod normal, nu pescuiesc ton în zona prevăzută de acord, dar care ar putea dori ocazional să participe la pescuit în zona prevăzută de acord în mod limitat, cu condiția ca aceste nave, precum și comandanții și echipajele lor să îndeplinească cerințele operaționale și de formare prevăzute în anexa VIII la prezentul acord și respectiv cerințele precizate la punctele 2 și 3 din prezenta secțiune. Orice mortalitate accidentală provocată de navele care operează în zona prevăzută de acord sub jurisdicția oricăreia din părțile care nu au solicitat LMD pentru flotele lor se deduce, de asemenea, din această rezervă de alocare a LMD.

8.

Nu se atribuie LMD unei nave în cazul în care, în cursul ultimului an în care a beneficiat de o LMD anterior anului în care o solicită, mai puțin de 5 % din numărul total de lansări au fost pentru delfini și captura medie de albacora în plasele sale pentru delfini nu a fost de cel puțin 3 tone metrice pe lansare. În caz contrar, nava nu poate primi o LMD în anul următor, cu excepția cazului în care există motive de forță majoră, convenite în conformitate cu anexa IV la prezentul acord, care nu i-au permis să respecte cerințele respective. Această dispoziție nu se aplică unei nave care solicită o LMD pentru prima oară.

9.

Nu se atribuie LMD unei nave în legătură cu care părțile au stabilit că a comis infracțiuni, confirmate prin aplicarea de măsuri împotriva sa de către partea sub jurisdicția căreia operează, care diminuează eficacitatea programului internațional pentru conservarea delfinilor.

10.

Părțile individuale cu nave admisibile care urmează să pescuiască ton în asociere cu delfini își gestionează LMD în mod responsabil, cu condiția ca nicio navă individuală să nu primească o LMD anuală totală mai mare decât LMD stabilită pentru 1997 de către Comisia de control internațional, menționată în procesele verbale de la cea de-a paisprezecea reuniune a comisiei menționate, desfășurată la 19 și 20 februarie 1997 în cadrul Acordului de la La Jolla. Nicio parte nu alocă ansamblului navelor sale admisibile un număr de LMD mai mare decât cel pe care această parte l-a primit în conformitate cu secțiunile I și III din prezenta anexă. Nicio atribuire inițială de LMD nu poate avea ca efect primirea de către o navă a unei LMD mai mari decât LMDM, cu excepția cazului în care performanța acesteia în reducerea mortalității delfinilor, măsurată de către Comisia de control internațional pe baza datelor din cei doi ani anteriori, este mai bună decât performanța medie a flotei internaționale în ansamblu. Nicio atribuire inițială a LMD nu poate avea ca efect primirea de către o navă a unei LMD mai mari decât LMDM în cazul în care, în cursul celor doi ani anteriori, aceasta a comis una din infracțiunile identificate în secțiunea III punctul 4 din prezenta anexă, sub rezerva condițiilor stabilite în conformitate cu alineatul menționat.

11.

În cazul în care mortalitatea totală cauzată de flota oricărei părți este egală sau mai mare decât cantitatea totală a LMD distribuite acesteia în conformitate cu prezenta anexă, toate navele care operează sub jurisdicția acelei părți încetează pescuitul de ton în asociere cu delfini.

12.

Fiecare parte notifică directorului până la data de 1 februarie a fiecărui an alocarea inițială între navele flotei sale a LMD ce i-au fost atribuite. Nicio navă nu poate să înceapă pescuitul tonului asociat cu delfini până când directorul nu primește această notificare.

II.   UTILIZAREA LMD

1.

Orice navă căreia i s-a atribuit o LMD și nu lansează uneltele pentru delfini înainte de 1 aprilie în anul respectiv sau căreia i s-a atribuit o LMD pentru al doilea semestru și nu lansează uneltele pentru delfini înainte de 1 octombrie în anul respectiv, sau căreia i s-a atribuit o LMD per călătorie din rezerva de alocare a LMD și care nu lansează uneltele pentru delfini în cursul călătoriei respective, cu excepția unui caz de forță majoră sau ca urmare a unor circumstanțe excepționale aprobate de Comisia de control internațional, își pierde LMD și nu poate lansa uneltele pentru delfini în restul anului. Fără a aduce atingere dispoziției de la punctul 9 din anexa VII referitoare la luarea deciziilor de către Comisia de control internațional, o cerere a unei părți, în numele oricăreia din navele sale, pentru a obține o scutire din motive de forță majoră sau circumstanțe excepționale se consideră acceptată de către Comisia de control internațional, cu excepția cazului în care majoritatea membrilor guvernamentali ai respectivei comisii susțin o obiecție întemeiată, formulată oficial de o altă parte cu privire la cererea respectivă. Toate cererile de scutiri trebuie transmise secretariatului până la data de 1 aprilie, iar orice obiecții oficiale trebuie transmise secretariatului până la data de 20 aprilie. O navă care-și pierde LMD de două ori consecutiv nu va fi eligibilă pentru a primi o LMD pentru anul următor.

2.

În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Comisia de control internațional elaborează și recomandă, în cooperare cu personalul științific al IATTC, un sistem cu ajutorul căruia să se determine utilizarea LMD pentru a reține cererile pentru LMD considerate neîntemeiate. Acest sistem recomandat se prezintă pentru a fi apreciat de către reuniunea părților.

III.   UTILIZAREA LMD CONFISCATE SAU NEUTILIZATE

1.

După data de 1 aprilie a fiecărui an, orice LMD despre care directorul constată că nu este utilizată în conformitate cu secțiunea II sau care s-a pierdut în alt mod se reatribuie părților în conformitate cu dispozițiile din prezenta secțiune.

2.

Până la data de 1 mai a fiecărui an, directorul redistribuie între părți numărul de LMD atribuite pentru întregul an acelor nave care nu le-au utilizat, în conformitate cu secțiunea II, sau care s-au pierdut în alt mod, în conformitate cu formula stabilită în conformitate cu punctul 5 din secțiunea I, dar după ce este adaptată mai întâi în conformitate cu literele (a), (b) și (c) prezentate în continuare. Aceste valori suplimentare ale LMD se pot reatribui de către fiecare parte între navele admisibile aflate sub jurisdicția părții respective, sub rezerva restricțiilor și condițiilor prevăzute la punctele 3, 4, 5, 6 și 7 din prezenta secțiune.

(a)

La reatribuire nu se iau în considerare navele care au pierdut sau cărora li s-au confiscat LMD în conformitate cu prezentul alineat, și nici navele care solicită LMD pentru al doilea semestru după termenul limită prevăzut la punctul 1 din secțiunea I;

(b)

Înainte de fixarea numărului de LMD disponibile pentru reatribuire în conformitate cu prezenta secțiune, adaptarea se face prin scăderea din acest număr a mortalității constatate a delfinilor cauzate de navele care au pierdut LMD în conformitate cu punctul 1 din secțiunea II.

(c)

Înainte de fixarea numărului LMD disponibile pentru reatribuire în conformitate cu prezenta secțiune, directorul scade o treime din LMDM calculată în conformitate cu punctul 5 din secțiunea I, pe care o atribuie fiecărei nave care solicită LMD pentru al doilea semestru înainte de termenul limită stabilit în conformitate cu punctul 1 din secțiunea I. Directorul atribuie părților aceste LMD pentru al doilea semestru în mod proporțional, în funcție de jurisdicția părților respective asupra navelor care fac obiectul prezentului paragraf. LMD atribuite pentru al doilea semestru acestor nave de către părțile sub jurisdicția cărora operează navele nu depășesc o treime din LMDM calculată în conformitate cu punctul 5 din secțiunea I. Aceste nave nu pot începe lansarea năvodului pentru încercuirea delfinilor înainte de data de 1 iulie a anului respectiv.

3.

Orice parte poate să adapteze, prin mărire sau micșorare, LMD pentru navele sale admisibile care îndeplinesc criteriile specificate la punctul 2 din secțiunea I a prezentei anexe, cu condiția ca niciunei nave să nu i se atribuie o LMD astfel adaptată mai mare cu 50 % față de LMD inițială, cu excepția cazului în care performanța acesteia în reducerea cu succes a mortalității delfinilor, măsurată de Comisia de control internațional, este de cel puțin 60 % din performanța flotei internaționale în ansamblu, determinată de Comisie pe baza datelor anului anterior. O parte care procedează la această adaptare notifică acest lucru directorului până la 20 mai și nicio astfel de adaptare nu produce efecte până nu este notificată directorului.

4.

Nicio parte nu poate să mărească LMD inițială a unei nave în cazul în care Comisia de control internațional a constatat, și partea sub a cărei jurisdicție operează nava recunoaște că, în cursul anului respectiv sau în cei doi ani precedenți:

(a)

nava a practicat pescuitul fără observator;

(b)

nava a lansat uneltele pentru delfini fără să dispună de o LMD;

(c)

nava a lansat uneltele pentru delfini după ce și-a atins LMD;

(d)

nava a instalat în cunoștință de cauză uneltele pentru delfini într-un stoc de delfini protejat printr-o interdicție;

(e)

comandantul, echipajul sau proprietarul navei a comis oricare din acțiunile descrise în punctul 6 litera (f) din anexa II la prezentul acord;

(f)

nava a lansat uneltele de pescuit pe timpul nopții, acțiune pasibilă de sancțiuni;

(g)

nava a utilizat explozivi în orice fază a unei operațiuni de pescuit care implica delfini.

Pentru infracțiunile descrise la literele (a), (b), (c), (d), (f) și (g), se consideră că o parte și-a dat aprobarea în cazul în care aceasta nu prezintă obiecții Comisiei de control internațional în termen de șase luni de la data prezentării la Comisie a unei posibile infracțiuni. Pentru infracțiunea descrisă la litera (e), se consideră că o parte și-a dat aprobarea în cazul în care aceasta nu prezintă obiecții Comisiei de control internațional în termen de douăsprezece luni de la data prezentării infracțiunii.

O notificare a unei părți că o posibilă infracțiune este obiectul unei anchete se consideră a fi o obiecție în sensul prezentului alineat, cu condiția ca secretariatul să primească notificarea înaintea expirării termenului relevant de 6 sau 12 luni.

În aceste cazuri, se consideră că o parte și-a dat aprobarea pentru constatarea infracțiunii în cazul în care aceasta nu-și încheie ancheta și nu raportează Comisiei de control internațional rezultatele finale în termen de doi ani de la data la care posibila infracțiune a fost prezentată inițial părții, cu excepția situațiilor prevăzute în alineatul următor.

În cazul în care partea în cauză nu este în măsură să definitiveze ancheta în termen de doi ani, partea transmite Comisiei de control internațional situația actualizată a anchetei și data estimată a definitivării. Partea prezintă acest raport la fiecare reuniune ulterioară a Comisiei până la soluționarea cazului. În cazul în care nu se elaborează un raport, se consideră că partea respectivă este de acord cu constatarea posibilei infracțiuni. Secretariatul informează partea interesată cu privire la cazurile pentru care termenul final expiră în curând și pentru care este necesară actualizarea informațiilor.

5.

O navă nu poate fi eligibilă pentru atribuirea unei LMD suplimentare de către o parte, cu excepția cazului în care aceasta deține la bord, în tot cursul anului, toate uneltele și echipamentele necesare pentru protecția delfinilor; o astfel de suplimentare a LMD atribuite nu se poate face pentru o navă care a depășit LMD inițială înainte de 1 aprilie, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale, convenite de reuniunea părților în consultare cu Comisia de control internațional.

6.

Pentru orice navă care depășește în cursul unui anumit an LMD adaptată în conformitate cu prezenta anexă, cantitatea corespunzătoare depășirii, suplimentată cu 50 %, se deduce, cu excepția cazului în care Comisia de control internațional recomandă contrariul, din LMD atribuite navei respective pentru anii următori de către partea sub jurisdicția căreia operează nava, în conformitate cu directivele respectivei comisii.

7.

În cazul în care o navă își atinge sau depășește în orice moment LMD adaptată în conformitate cu prezenta anexă, nava respectivă încetează imediat orice activitate de pescuit a tonului în asociere cu delfini.

IV.   PUNEREA ÎN APLICARE

1.

Părțile se asigură că, la punerea în aplicare a sistemului de LMD instituit prin prezenta anexă, plafonul anual de mortalitate a delfinilor pe stoc și pe an specificat în anexa III nu este depășit.

2.

În cazurile de circumstanțe neobișnuite sau excepționale care nu sunt prevăzute în prezenta anexă, părțile pot, în conformitate cu recomandările Comisiei de control internațional, să adopte măsurile considerate necesare, în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe, în vederea aplicării sistemului LMD.

3.

În cazul în care mortalitatea pentru un an determinat depășește nivelurile considerate importante de către Comisia de control internațional, aceasta din urmă recomandă părților să țină o reuniune pentru studierea și identificarea cauzelor mortalității și pentru formularea unor stategii în vederea combaterii cauzelor menționate.


ANEXA V

CONSILIUL CONSULTATIV ȘTIINȚIFIC

1.

Părțile asigură funcționarea consiliului consultativ științific, compus din specialiști tehnici și înființat în temeiul Acordului de la La Jolla pentru a acorda asistență directorului în probleme referitoare la cercetare în vederea:

(a)

modificării tehnologiei actuale cu plasă-pungă pentru a reduce riscul provocării mortalității delfinilor și

(b)

căutării unor mijloace alternative de capturare a albacora de dimensiuni mari.

2.

Funcțiile și responsabilitățile consiliului sunt următoarele:

(a)

să se reunească cel puțin o dată pe an;

(b)

să studieze proiectele, propunerile și programele de cercetare ale IATTC pentru a căuta să îndeplinească obiectivele specificate la punctul 1 anterior;

(c)

să acorde consiliere directorului cu privire la metodologia, facilitarea și orientarea cercetării în vederea realizării obiectivelor specificate la punctul 1 anterior;

(d)

să acorde asistență directorului în localizarea surselor de finanțare pentru realizarea acestei cercetări.

3.

Consiliul este compus din cel mult 10 membri, din care cel mult doi provin dintr-o singură țară, selectați din rândul comunității științifice internaționale, dintre experții în unelte de pescuit, din industria de pescuit, precum și din rândul specialiștilor în domeniul mediului înconjurător. Directorul propune membrii în funcție de competența tehnică a acestora, iar părțile aprobă numirea fiecăruia în parte.


ANEXA VI

COMITETELE CONSULTATIVE ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE

1.

Funcțiile comitetelor științifice consultative naționale, înființate în conformitate cu articolul XI din prezentul acord costau, printre altele, în:

primirea și analizarea datelor relevante, inclusiv a datelor furnizate autorităților naționale de către director;

acordarea de consiliere și recomandări guvernelor lor de măsuri și acțiuni care ar trebui întreprinse în vederea conservării și gestionării stocurilor de resurse marine vii în zona prevăzută de acord;

adresarea de recomandări guvernelor lor, referitoare la necesitățile în domeniul cercetării, inclusiv al cercetării privind ecosistemele, efectele factorilor climatici, de mediu și socio-economici, efectele pescuitului, precum și recomandări referitoare la măsurile prevăzute de prezentul acord, tehnicile și practicile de pescuit și cercetarea în domeniul tehnologiei uneltelor de pescuit, inclusiv realizarea și utilizarea instrumentelor de pescuit selective, fără pericol pentru mediu și eficiente din punct de vedere al costurilor, precum și coordonarea și facilitarea acestor cercetări;

realizarea de analize și evaluări științifice până în 1998 sau cât se poate de curând după această dată, privind progresele înregistrate în raport cu obiectivul anului 2001 de atingere a unui plafon anual pe stoc și pe an de 0,1 % Nmin și adresarea de recomandări corespunzătoare guvernelor lor referitoare la analizele și evaluările menționate, precum și la alte evaluări pentru 2001, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord;

asigurarea schimbului permanent, integral și în timp util între părți și comitetele consultative științifice naționale de date privind capturile de ton și specii asociate, precum și capturile secundare, inclusiv datele privind mortalitatea delfinilor, în vederea elaborării recomandărilor de conservare și gestionare adresate guvernelor lor, precum și a recomandărilor de aplicare și cercetare științifică, fără încălcarea caracterului confidențial al datelor comerciale confidențiale;

consultarea, după caz, cu alți experți, în vederea culegerii de cât mai multe informații care ar putea fi utile pentru realizarea obiectivelor prezentului acord și

îndeplinirea altor funcții pe care guvernele respective ar putea să le atribuie acestora.

2.

Rapoartele comitetelor consultative științifice naționale, inclusiv cele ale reuniunilor lor de cooperare, se pun la dispoziția părților și a publicului, cu respectarea cerințelor de confidențialitate aplicabile.

3.

În afară de reuniunile prevăzute la articolul XI alineatul (3), directorul poate să convoace reuniuni în scopul facilitării consultărilor între comitetele consultative științifice naționale.

4.

Reuniunile comitetelor consultative științifice naționale au ca scop:

schimbul de informații;

analizarea activității de cercetare a IATTC pentru realizarea obiectivelor prezentului acord și

adresarea de recomandări directorului cu privire la programul viitor de cercetare pentru realizarea obiectivelor prezentului acord.

5.

Membrii comitetelor consultative științifice naționale care reprezintă orice parte la reuniune sunt desemnați de partea respectivă.


ANEXA VII

COMISIA DE CONTROL INTERNAȚIONAL

1.

În conformitate cu articolul XII din prezentul acord, Comisia de control internațional are următoarele funcții:

(a)

în fiecare an redactează o listă a navelor care se califică pentru a primi LMD în conformitate cu anexa IV;

(b)

analizează rapoartele care-i sunt transmise, referitoare la expedițiile de pescuit ton efectuate de navele care constituie obiectul prezentului acord;

(c)

identifică posibilele infracțiuni, pe baza listei de posibile infracțiuni aprobată de reuniunea părților;

(d)

informează fiecare parte, prin intermediul directorului, cu privire la posibilele infracțiuni comise de navele care arborează pavilionul sau operează sub jurisdicția părții respective și primește de la acea parte informații privind măsurile adoptate;

(e)

raportează în mod permanent măsurile adoptate de către părți pentru a oferi comandanților de nave de pescuit o formare specifică și ține o listă a comandanților navelor de pescuit hotărâți să respecte cerințele de performanță fixate, pe baza informațiilor furnizate de fiecare dintre părți;

(f)

recomandă reuniunii părților măsuri pertinente pentru realizarea obiectivelor prezentului acord, în special cele referitoare la utilizarea uneltelor, echipamentelor și tehnicilor de pescuit, ținând seama de progresul tehnologic, precum și pentru adoptarea de stimulente corespunzătoare pentru ca echipajele și comandanții să îndeplinească obiectivele prezentului acord;

(g)

pregătește și transmite reuniunii părților un raport anual privind acele aspecte ale exploatării flotei referitoare la punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv o sinteză a posibilelor infracțiuni identificate și a măsurilor adoptate de către părți;

(h)

recomandă părților modalități de reducere progresivă a mortalității accidentale a delfinilor în pescuitul din zona prevăzută de acord și

(i)

îndeplinește alte funcții atribuite de reuniunea părților.

2.

Comisia de control internațional este compusă din reprezentanți ai părților (membri guvernamentali), trei reprezentanți ai organizațiilor ecologice neguvernamentale cu experiență recunoscută în domenii aferente prezentului acord și care au sediul pe teritoriul unei părți și trei reprezentanți ai industriei de ton care operează sub jurisdicția oricăreia dintre părți în zona prevăzută de acord (membri neguvernamentali).

3.

Membrii neguvernamentali au un mandat de doi ani, începând de la prima reuniune a Comisiei de control internațional imediat după alegerea lor.

4.

Membrii neguvernamentali se aleg în conformitate cu procedura prezentată în continuare:

(a)

înainte de expirarea mandatului unui membru neguvernamental, organizațiile neguvernamentale relevante pot prezenta directorului candidaturi cu 60 de zile înaintea expirării mandatului respectiv. Fiecare candidatură se însoțește de un curriculum vitae. Membrii neguvernamentali actuali pot fi propuși pentru perioade suplimentare;

(b)

după ce a primit candidaturile, directorul le transmite în scris părților, în termen de 10 zile. Părțile ar trebui să trimită voturile directorului în termen de 20 de zile de la transmiterea candidaturilor de către director. Cu ocazia acestei alegeri, cei trei candidați pentru din fiecare sector neguvernamental care primesc cele mai multe voturi sunt aleși; candidatul care se clasează pe locul patru ca număr de voturi este desemnat membru supleant. În caz de egalitate de voturi, directorul ar trebui să solicite părților un nou vot pentru determinarea membrului și a membrului supleant.

(c)

în cazul în care postul unui membru neguvernamental devine vacant permanent din motive de deces, demisie sau absență la trei reuniuni consecutive ale Comisiei de control internațional, membrul supleant ocupă acel post pentru restul mandatului. Candidatul care se clasează pe locul cinci ca număr de voturi în alegerile menționate la literele (a) și (b) este desemnat membru supleant. În cazul în care alte locuri devin vacante, directorul informează organizațiile neguvernamentale relevante, astfel încât acestea să poată să propună noi candidați în vederea alegerilor, în conformitate cu procedura descrisă la literele (a) și (b);

(d)

fiecare membru supleant poate să participe la reuniunile Comisiei de control internațional, dar nu are dreptul să ia cuvântul în cazul în care toți membrii din sectorul acestuia sunt prezenți.

5.

Comisia de control internațional se reunește de cel puțin trei ori pe an, iar una din reuniuni va avea loc cu ocazia reuniunii ordinare a părților.

6.

Comisia de control internațional poate să convoace reuniuni suplimentare la cererea a cel puțin două părți, cu condiția ca majoritatea părților să susțină cererea.

7.

Reuniunile Comisiei de control internațional sunt prezidate de un președinte ales de membrii guvernamentali la începutul fiecărei reuniuni, care decide ordinea de zi. Orice membru are dreptul să solicite ca orice decizie luată de președinte să fie supusă procedurii specificate la punctul 9 din prezenta anexă.

8.

Reuniunile au loc în limbile spaniolă și engleză, iar documentele Comisiei de control internațional se prezintă în ambele limbi menționate.

9.

Deciziile la reuniunile Comisiei de control internațional se adoptă cu unanimitate de către membrii guvernamentali.

10.

Participării la reuniunile Comisiei de control internațional se aplică următoarele criterii:

(a)

nu există restricții cu privire la numărul de persoane pe care o parte le poate include în delegația sa la o reuniune a Comisiei de control internațional;

(b)

orice stat membru al IATTC sau semnatar al prezentului acord poate fi reprezentat de un observator;

(c)

orice stat care nu este membru al IATTC și orice stat sau organizație regională de integrare economică ce nu este semnatar(ă) a prezentului acord poate să fie reprezentat(ă) de un observator, în cazul în care notifică acest lucru în prealabil membrilor guvernamentali ai Comisiei de control internațional, cu excepția cazului în care un membru guvernamental al acestei comisii prezintă obiecții în scris;

(d)

directorul poate să invite reprezentanții organizațiilor interguvernamentale în calitate de observatori, în cazul în care notifică acest lucru în prealabil membrilor Comisiei de control internațional, cu excepția cazului în care un membru guvernamental al acestei comisii prezintă obiecții în scris;

(e)

în oricare din cazurile menționate la literele (c) și (d) anterioare, directorul nu divulgă identitatea părții care are obiecții;

(f)

fiecare observator este limitat la doi delegați, dar poate să aducă mai mulți în cazul în care are avizul a două treimi din membrii guvernamentali ai Comisiei de control internațional.

11.

În cazuri de urgență și fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 9 din prezenta anexă, Comisia de control internațional poate să ia decizii prin corespondență prin intermediul votului membrilor guvernamentali, în conformitate cu următoarea procedură:

(a)

propunerea este transmisă tuturor membrilor Comisiei de control internațional, în scris, împreună cu documentația pertinentă, cu cel puțin 14 zile înainte de data propusă de aplicare a rezoluției, acțiunii sau măsurii; voturile se transmit directorului cu cel puțin șapte zile înaintea datei propuse de aplicare;

(b)

propunerea se consideră urgentă, cu excepția cazului în care o majoritate simplă a membrilor guvernamentali prezintă obiecții în scris; propunerea se acceptă, cu excepția cazului în care un membru guvernamental prezintă obiecții în scris și

(c)

directorul comunică propunerea împreună cu documentația însoțitoare, primește și numără voturile și informează membrii Comisiei de control internațional cu privire la rezultatele unui vot de îndată ce votul se încheie.

12.

Directorul îndeplinește funcțiile de secretar, care cuprind:

(a)

participarea la convocarea și organizarea reuniunilor Comisiei de control internațional;

(b)

prezentarea informațiilor solicitate de către Comisia de control internațional pentru îndeplinirea funcțiilor și a responsabilităților sale, inclusiv a formularelor acestei comisii utilizate de observatori și a formularelor cu informații de pe teren privind activitățile navelor, mortalitatea delfinilor, precum și prezența, starea și utilizarea echipamentelor și uneltelor de protecție a delfinilor;

(c)

redactarea proceselor verbale ale tuturor reuniunilor, a proiectelor rapoartelor speciale și a documentelor aferente activităților Comisiei de control internațional;

(d)

transmiterea la fiecare dintre părți, pentru examinare, recomandări și informare cu privire la posibile infracțiuni identificate de către Comisia de control internațional în cazul navelor aflate sub jurisdicția sa;

(e)

transmiterea către Comisia de control internațional a informațiilor primite de la părți cu privire la măsurile adoptate în cazul unor posibile infracțiuni identificate de către Comisia de control internațional;

(f)

publicarea raportului anual al Comisiei de control internațional și punerea acestuia la dispoziția publicului, în conformitate cu instrucțiunile date de reuniunea părților;

(g)

prezentarea membrilor Comisiei de control internațional a informațiilor primite de la părți, menționate la punctul 1 litera (e) din prezenta anexă;

(h)

îndeplinirea altor sarcini necesare pentru executarea funcțiilor Comisiei de control internațional, atribuite de către părți.

13.

Regulamentul de procedură al Comisiei de control internațional poate fi modificat de reuniunea părților. Comisia de control internațional poate recomanda modificări.

14.

Membrii Comisiei de control internațional și toți ceilalți participanți invitați să participe la reuniunile acestei comisii în calitate de observatori tratează toate informațiile prezentate la aceste reuniuni în conformitate cu dispozițiile de confidențialitate prevăzute la articolul XVIII din prezentul acord.


ANEXA VIII

CERINȚELE OPERAȚIONALE REFERITOARE LA NAVE

1.

În sensul prezentei anexe:

(a)

„porțiune” reprezintă o secțiune de plasă cu o adâncime de aproximativ 6 brațe;

(b)

„recul” reprezintă procedura pentru punerea în libertate a delfinilor capturați, prin inversarea sensului de mers al motorului(motoarelor) în timpul recuperării plasei, astfel încât plasa să rămână în apă pentru a forma un canal, iar parâma superioară la partea superioară a canalului de imersiune;

(c)

„mănunchi” reprezintă o lungime de parâmă superioară strânsă;

(d)

„recoltare” reprezintă acea operațiune din procesul de pescuit în care captura este concentrată aproape de suprafața apei pentru a fi încărcată la bordul navei.

2.

Cerințe privind uneltele și echipamentele de protecție a delfinilor

O navă cu o capacitate de încărcare mai mare de 363 tone metrice (400 tone engleze) care practică pescuitul în zona prevăzută de acord îndeplinește următoarele condiții:

(a)

dispune de o plasă-pungă prevăzută cu un panou pentru protecția delfinilor cu următoarele caracteristici:

(i)

o lungime minimă de 180 de brațe (măsurată înainte de instalare), cu excepția panourilor pentru protecția delfinilor din plasele care sunt mai adânci de 18 porțiuni, la care lungimea minimă trebuie să fie stabilită la 10 brațe pe lungimea fiecărei porțiuni a plasei. Panoul pentru protecția delfinilor trebuie să fie instalat astfel încât să acopere canalul de recul în lungul parâmei superioare, începând de la extremitatea exterioară a ultimului mănunchi de la proră, tras pe o lungime de cel puțin două treimi din distanța dintre partea superioară a canalului de recul și punctul în care plasa este atașată la pupă. Panoul pentru protecția delfinilor este constituit dintr-o rețea cu ochiuri mici, de cel mult 1 ¼ țoli (3,2 cm) în stare întinsă, care se întinde de la parâma superioară până la o adâncime minimă de două porțiuni.

(ii)

fiecare extremitate este identificată cu un reper foarte vizibil;

(iii)

toate spațiile dintre plute sau furtropul superior și ochiurile mici au un diametru de cel mult 1 3/8 țoli (3,5 cm).

(b)

dispune de cel puțin trei șalupe în stare de funcționare, prevăzute cu centuri de remorcaj sau bare de remorcare și cu parâme de remorcare;

(c)

dispune de o plută în stare de funcționare, potrivită pentru observarea și salvarea delfinilor;

(d)

dispune de cel puțin două măști în stare de funcționare, potrivite pentru observare submarină și

(e)

dispune de un proiector cu rază mare de acțiune și cu o putere de minimum 140 000 lumeni.

3.

Cerințe de protecție și punere în libertate a delfinilor și interdicții

O navă cu o capacitate de încărcare mai mare de 363 tone metrice (400 tone engleze) care practică pescuitul în zona prevăzută de acord trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

efectuează o operațiune de recul în cursul fiecărei lansări de unelte în care sunt capturați delfini, până când nu mai este posibilă evacuarea delfinilor vii din plasă prin acest procedeu. În timpul reculului, se afectează cel puțin un membru al echipajului pentru a ajuta la punerea în libertate a delfinilor;

(b)

continuă eforturile de punere în libertate a delfinilor vii rămași în plasă după recul, astfel încât toți delfinii vii să fie puși în libertate înaintea inițierii procedurii de recoltare;

(c)

nu recoltează delfini vii și nu utilizează un minciog pentru aceștia;

(d)

evită vătămarea sau uciderea delfinilor capturați în cursul activităților de pescuit;

(e)

încheie procedura de recul la cel mult 30 de minute de la apusul soarelui, în conformitate cu precizarea de către o sursă precisă și fiabilă aprobată de către părți. O lansare a uneltelor care nu îndeplinește cerința menționată este calificată ca „lansare pe durata nopții a uneltelor de pescuit”;

(f)

nu utilizează niciun tip de exploziv în cursul unei faze a operației de pescuit care implică delfini (rachetele de semnalizare submarine nu se consideră a fi explozivi);

(g)

încetează lansarea năvodului pentru încercuirea delfinilor în momentul în care se atinge LMD;

(h)

în cazul în care navei nu i s-a atribuit o LMD, nu lansează năvodul pentru încercuirea delfinilor în mod intenționat și

(i)

efectuează o reglare periodică a plaselor pentru a asigura o amplasare corectă a panourilor pentru protecția delfinilor în cursul procedurii de recul, ținând seama de criteriile stabilite de Comisia de control internațional.

Se subliniază că cerințele menționate anterior nu ar trebui să ducă la punerea membrilor echipajului în situații care să prezinte riscuri inutile pentru securitatea lor personală.

4.

Excepții

(a)

O navă care nu a primit LMD este scutită de cerințele de la punctul 2 din prezenta anexă și de a obligația de efectuare a manevrei de recul menționate la punctul 3 din prezenta anexă, cu excepția cazului în care partea sub jurisdicția căreia se află nava decide altceva.

(b)

oricare dintre aceste nave care capturează delfini în mod accidental încearcă să-i pună în libertate, utilizând toate mijloacele de care dispune, inclusiv întreruperea lansării uneltelor, și ținând seama de cerințele specificate la punctul 3 din prezenta anexă.

5.

Tratamentul observatorilor

Comandanții, membrii echipajului, precum și alți membri ai personalului își respectă responsabilitățile referitoare la prezența observatorilor la bordul navelor lor, în conformitate cu specificațiile punctului 6 din anexa II.

6.

Navele cu o capacitate mai mică de 363 tone metrice (400 tone engleze)

O navă cu o capacitate de încărcare de 363 tone metrice (440 tone engleze) sau mai mică nu poate să lanseze năvodul pentru încercuirea intenționată a delfinilor.


ANEXA IX

ELEMENTELE UNUI PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI VERIFICARE A TONULUI

1.

În conformitate cu articolul V alineatul (1) litera (f), părțile stabilesc un program pentru urmărirea și verificarea tonului recoltat de navele din zona prevăzută de acord, ținând seama de următoarele elemente:

(a)

calcularea greutății în vederea urmăririi tonului capturat, descărcat, prelucrat și exportat;

(b)

măsuri suplimentare pentru perfecționarea relatărilor actuale ale observatorilor, inclusiv stabilirea criteriilor de formare și perfecționare a capacităților și procedurilor de monitorizare și raportare;

(c)

desemnarea amplasării rezervorului, a procedurilor pentru închiderea etanșă a calelor, a procedurilor de control și certificare atât deasupra punții, cât și sub punte sau prin metode la fel de eficiente;

(d)

semnalarea, primirea și stocarea bazelor de date provenite din transmisiile radio sau prin fax de la nave, care conțin informații referitoare la urmărirea și verificarea tonului;

(e)

verificarea și urmărirea de pe uscat a tonului pe toată durata operațiunilor de pescuit, transbordare și introducerea în conserve cu ajutorul datelor înregistrate în cursul călătoriilor prin programul de observatori la bord;

(f)

realizarea de verificări și controale periodice prin sondaj la produsele de ton capturat, descărcat sau prelucrat și

(g)

acordarea accesului la datele relevante în timp util.

2.

Fiecare parte aplică prezentul program pe teritoriul său cu privire la navele aflate sub jurisdicția sa și în zonele marine față de care își exercită suveranitatea sau drepturile suverane și jurisdicția.


ANEXA X

ORIENTĂRI ȘI CRITERII DE PARTICIPARE A OBSERVATORILOR LA REUNIUNEA PĂRȚILOR

1.

Directorul invită la reuniunile părților, convocate în conformitate cu articolul VIII, organizațiile interguvernamentale a căror activitate este relevantă pentru punerea în aplicare a prezentului acord, precum și organisme care nu sunt părți, a căror participare poate promova punerea în aplicare a prezentului acord.

2.

Organizațiile neguvernamentale (ONG) cu experiență recunoscută în domenii care prezintă interes pentru prezentul acord sunt eligibile pentru a participa în calitate de observatori la toate reuniunile părților convocate în conformitate cu articolul VIII, cu excepția reuniunilor cu ușile închise sau a reuniunilor șefilor de delegații.

3.

O organizație neguvernamentală care dorește să participe în calitate de observator la o reuniune a părților notifică directorului dorința sa de participare cu cel puțin 50 de zile înaintea reuniunii. Directorul notifică părților numele acestor ONG-uri cu cel puțin 45 de zile înaintea începerii reuniunii.

4.

În cazul în care o reuniune a părților se ține la mai puțin de 50 de zile de la notificare, directorul aplică o mai mare flexibilitate cu privire la data trimiterii invitațiilor.

5.

O organizație neguvernamentală care dorește să participe în calitate de observator la o reuniune poate face acest lucru, cu excepția cazului în care o majoritate a părților prezintă obiecții în mod oficial în scris cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii reuniunii în cauză.

6.

Orice observator participant poate:

(a)

să participe la reuniuni, sub rezerva dispozițiilor de la punctul 2 din prezenta anexă, dar nu participă la vot;

(b)

să facă declarații verbale în timpul reuniunilor la invitația președintelui;

(c)

să distribuie documente la reuniune, cu acordul președintelui, și

(d)

să se angajeze în alte activități, după caz și cu acordul președintelui.

7.

Directorul poate să solicite observatorilor ONG plata unor taxe rezonabile și suportarea costurilor aferente participării lor (de exemplu, cheltuielile pentru fotocopiere).

8.

Tuturor observatorilor admiși la o reuniune a părților li se trimite sau li se furnizează pe altă cale aceeași documentație care este pusă la dispoziția părților, cu excepția documentației care conține date comerciale confidențiale.

9.

Toți observatorii admiși la o reuniune a părților respectă normele și procedurile aplicabile altor participanți la reuniune.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

84


32006D1208(01)


C 298/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 noiembrie 2006

privind poziția care trebuie adoptată de către Comunitate în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical cu privire la prelungirea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 1994

(2006/C 298/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

întrucât:

(1)

Acordul internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 a fost semnat și aplicat provizoriu de către Comunitate prin Decizia 96/493/CE a Consiliului (2).

(2)

Acordul care succedă Acordul internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 a fost încheiat cu succes în cadrul UNCTAD în ianuarie 2006.

(3)

Acordul internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2006, cu excepția cazului în care va fi prorogat după această dată, prin decizie a Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical, până la intrarea în vigoare a acordului destinat să îl înlocuiască, în conformitate cu dispozițiile articolului 46 alineatul (3).

(4)

Prelungirea acestui acord este în interesul Comunității.

(5)

Este necesar să se stabilească poziția Comunității Europene în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical,

DECIDE:

Articolul 1

Poziția Comunității Europene în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical este de a vota în favoarea prorogării Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 1994, până la intrarea în vigoare provizorie sau definitivă a acordului din 2006 destinat să îi succeadă.

Articolul 2

Comunitatea Europeană va solicita o decizie a Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical care are ca scop limitarea duratei prorogării Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 sau stabilirea unei clauze de revizuire.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

E. HEINÄLUOMA


(1)  Doc. 12953/06 — COM(2006) 469 final.

(2)  JO L 208, 17.8.1996, p. 1.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

85


32006R0033


L 007/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 33/2006 AL CONSILIULUI

din 9 ianuarie 2006

de extindere a dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 la importurile anumitor mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiași produs expediat din Republica Democrată Populară Laos

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolele 9 și 13,

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsuri în vigoare

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 119/97 (2) (denumit în continuare „regulament inițial”), Consiliul a instituit drepturi antidumping definitive la importurile anumitor mecanisme de îndosariere cu inele (denumite în continuare „produs în cauză”) originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „China”), a căror valoare este egală cu diferența dintre prețul minim de import de 325 EUR per 1 000 de piese pentru mecanismele cu 17 sau cu 23 inele, iar prețul net franco frontieră comunitară, înainte de vămuire, de 32,5 % până la 39,4 % pentru alte mecanisme decât cele cu 17 și 23 inele.

(2)

Ca urmare a unei anchete inițiate în conformitate cu dispozițiile articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 384/96, Consiliul a modificat și mărit drepturile menționate anterior pentru alte mecanisme decât cele cu 17 sau cu 23 inele prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 2100/2000 (3) (denumită în continuare „ancheta de verificare a asumării măsurilor”). Drepturile antidumping definitive modificate se încadrează între 51,2 % și 78,8 %.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1208/2004 al Consiliului (4), Consiliul a extins măsurile instituite prin regulamentul inițial la importurile de mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Republica Socialistă Vietnam (denumită în continuare „Vietnam”).

(4)

Ca urmare a unei reexaminări, în temeiul expirării măsurilor, drepturile au fost reinstituite prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 al Consiliului (5).

2.   Cerere de reexaminare

(5)

La 28 februarie 2005, Comisia a primit o cerere, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, prin care i se solicită inițierea unei anchete privind presupunerile de eludare a măsurilor antidumping instituite la importurile anumitor mecanisme de îndosariere cu inele originare din China. Cererea a fost depusă de Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, în numele producătorilor care reprezintă o parte majoritară din producția comunitară de anumite mecanisme de îndosariere cu inele (denumiți în continuare „reclamanți”). Cererea a stipulat eludarea măsurilor antidumping în vigoare la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din China prin transbordarea produsului în cauză în Republica Democrată Populară Laos (denumită în continuare „Laos”).

(6)

Ancheta a demonstrat că modificarea configurației comerțului nu are la bază suficiente motivații sau justificări, cu excepția impunerii măsurilor antidumping, și că efectele corective ale măsurilor actuale sunt compromise în ceea ce privește prețurile și cantitățile. Importurile, în volum mare, de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Laos par să fi înlocuit importurile produsului respectiv originar din China și Vietnam. Mai mult, elementele de probă suficiente atestă că prețurile importurilor menționate anterior în cantități crescânde sunt mai mici decât prețul neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

(7)

În cele din urmă, reclamanții susțin că prețurile anumitor mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Laos au făcut obiectul unor practici de dumping în raport cu valoarea normală stabilită anterior pentru produsul în cauză.

3.   Inițiere

(8)

Stabilindu-se, după consultarea comitetului consultativ, că există elemente de probă suficiente care să justifice inițierea unei anchete în conformitate cu dispozițiile articolului 13 din regulamentul de bază, Comisia a demarat o anchetă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 559/2005 (6) (denumit în continuare „regulament de deschidere”). În conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (3) și ale articolului 14 alineatele (3) și (5) din regulamentul de bază, Comisia a solicitat, de asemenea, în cadrul regulamentului de deschidere, autorităților vamale să înregistreze importurile anumitor mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Vietnam, fie că au fost sau nu declarate ca originare din țara respectivă, de la 14 aprilie 2005.

4.   Ancheta

(9)

Comisia a informat oficial autoritățile Chinei și Laosului, producătorii-exportatorii, importatorii din Comunitate, cunoscuți ca fiind în cauză, precum și industria comunitară, care au semnat reclamația, cu privire la inițierea anchetei. Comisia a trimis chestionare producătorilor-exportatorilor stabiliți în China și în Laos, precum și importatorilor din Comunitate citați în cadrul cererii sau cunoscuți Comisiei din ancheta anterioară. Comisia a oferit părților interesate posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere în scris și de a solicita audiență în termenul fixat în regulamentul de deschidere. Toate părțile au fost informate asupra faptului că lipsa de cooperare poate conduce la aplicarea dispozițiilor articolului 18 din regulamentul de bază și la stabilirea concluziilor pe baza datelor disponibile.

(10)

Nici un producător-exportator stabilit în China sau în Laos nu a răspuns chestionarului. Comisia nu a primit, nici ea, observații ale autorităților chineze sau laoțiene.

(11)

Un importator comunitar a răspuns că nu a importat nici un tip de mecanism de îndosariere cu inele originar din Laos în decursul perioadei de anchetă, dar nu a furnizat alte informații.

5.   Perioada de anchetă

(12)

Ancheta a avut loc în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004 (denumită în continuare „perioada de anchetă”). S-au adunat informații privind perioada cuprinsă între 2001 și sfârșitul perioadei de anchetă pentru a examina modificarea invocată în cazul configurației comerțului.

B.   REZULTATELE ANCHETEI

1.   Generalități/grad de cooperare

(13)

Astfel cum s-a menționat la consideretele 10 și 11, nici un producător-exportator de mecanisme de îndosariere cu inele stabilit în China sau Laos nu a participat la anchetă și nici un importator comunitar nu a depus informații pertinente pentru anchetă. În consecință, concluziile privind exporturile de mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Laos către Comunitate au trebuit stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu dispozițiile articolului 18 din regulamentul de bază.

2.   Produs în cauză și produs similar

(14)

Produsele în cauză, astfel cum sunt prezentate în ancheta inițială, sunt mecanisme de îndosariere cu inele, încadrate la codul NC ex 8305 10 00. Acestea sunt compuse din două plăci dreptunghiulare sau fire din oțel, care conțin cel puțin patru semi-inele din fire de oțel menținute împreună de o placă de acoperire din oțel. Mecanismele se deschid fie prin tragerea semi-inelelor, fie cu ajutorul unui mic dispozitiv din oțel atașat la produsul în cauză. În general, mecanismele de îndosariere cu inele conțin următoarele elemente: inel, placă, capac, bulon și, după caz, dispozitiv de deschidere.

(15)

Pe baza informațiilor disponibile, se concluzionează că mecanismele de îndosariere cu inele exportate din China către Comunitate și cele expediate din Laos către Comunitate au aceleași caracteristici fizice de bază și sunt destinate acelorași scopuri. În consecință, sunt considerate produse similare, în temeiul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază. În cursul anchetei, nu s-a depus nici o probă contrară.

3.   Modificarea configurației comerțului între țările terțe și Comunitate

(16)

Deoarece societățile laoțiene nu au cooperat, volumul și valoarea exporturilor produsului în cauză originar din Laos către Comunitate au fost determinate pe baza informațiilor disponibile, în cazul de față, a datelor statistice colectate de statele membre și compilate de Comisie, în conformitate cu dispozițiile articolului 14 alineatul (6) din regulamentul de bază și Eurostat.

(17)

Ca urmare a impunerii măsurilor definitive la importurile în Comunitate ale produsului în cauză originar din țara respectivă, importurile din China au scăzut în mod semnificativ de la 1 684 tone în 1999 la 302 tone în 2001 și 2002. Acestea au cunoscut pe urmă o ușoară creștere atingând 330 tone în 2003 și 354 tone în 2004. Cu toate acestea, trebuie menționat că, în al doilea semestru al anului 2004, importurile din China au început, din nou, să scadă, astfel cum se arată în tabelul prezentat în continuare. În paralel, importurile în Comunitate de mecanisme de îndosariere cu inele originare din Laos, inexistente între 2001 și 2003, au ajuns la 492 tone în 2004 (perioada de anchetă). Statisticile demonstrează că importurile din Laos continuă să crească în 2005.

(18)

Trebuie, de asemenea, menționat că structura comerțului marcată de o scădere a importurilor din China care coincide cu o creștere substanțială a importurilor din Laos în 2004 prezintă o legătură directă cu structura comerțului constatată în cadrul anchetei sub forma eludării măsurilor, care a condus la extinderea măsurilor impuse de ancheta inițială importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele originare din Vietnam. De fapt, din 1999, importurile produsului în cauză originar din Vietnam au crescut considerabil: inexistente între 1999 și 2001, au ajuns la 1 105 tone în 2002 și 1 778 tone în 2003. Ca urmare a extinderii măsurilor instituite în cadrul anchetei inițiale la importurile din Vietnam în Comunitate, importurile respective au scăzut semnificativ, ajungând la 353 tone în 2004 (= perioada de anchetă). Statisticile indică inexistența importurilor în 2005. De fapt, dacă se analizează pe bază semestrială, se constată că importurile din Vietnam aproape s-au oprit în primul semestru din 2004, în timp ce măsurile privind importurile de mecanisme de îndosariere cu inele din China au fost extinse la importurile din Vietnam (publicare la 1 iulie 2004, a se vedea considerentul 3). În același timp, importurile din Laos, care erau inexistente în anii precedenți, au ajuns la 100 tone în primul semestru din 2004 și la 392 tone în al doilea semestru din 2004; este clar că importurile în cauză au înlocuit, cel puțin în parte, cele din Vietnam și China. Prin urmare, importurile declarate din Laos confirmă o configurație a comerțului valabilă din 1999, dat fiind că nici un import nu s-a efectuat din Laos înainte de extinderea măsurilor către Vietnam.

Țara

2001

2002

2003

2004 (perioada de anchetă) primul semestru

2004 (perioada de anchetă) al doilea semestru

China (7)

302

302

330

212

142

Vietnam (8)

0

1 105

1 778

353

0

Laos (9)

0

0

0

100

392

Sursa: date statistice colectate de statele membre și compilate de Comisie, în conformitate cu dispozițiile articolului 14 alineatul (6) din regulamentul de bază și de Eurostat.

4.   Lipsa de motivație suficientă și de justificare economică

(19)

Importurile în Comunitate din Laos au început în 2004, după deschiderea, în august 2003, a anchetei cu privire la importurile de mecanisme de îndosariere cu inele din Vietnam, ceea ce a coincis cu o modificare a configurației comerțului dintre China, Vietnam și Laos, pe de o parte, și Comunitate, pe de altă parte, astfel cum s-a menționat la considerentul 18.

(20)

Se remarcă o coincidență temporală între scăderea netă a importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele din Vietnam, care s-a produs în momentul extinderii măsurilor ca urmare a anchetei privind eludarea măsurilor și creșterea importurilor produsului în cauză originar din Laos. Trebuie amintit că autoritățile laoțiene, precum și potențialii producători-exportatori stabiliți în țara respectivă, au fost informați asupra anchetei în curs. Cu toate acestea, nu s-a comunicat nici un element de probă care să permită concluzionarea existenței unei veritabile producții a produsului în cauză în Laos, nici o societate din Laos nu a cooperat la anchetă. Prin urmare, s-a concluzionat, pe baza informațiilor disponibile, că, în lipsa unei motivații suficiente și a unei justificări economice în temeiul articolului 13 alineatul (1) a doua teză din regulamentul de bază, modificarea configurației comerțului rezultă din extinderea dreptului antidumping la bunurilor expediate din Vietnam.

5.   Neutralizarea efectelor corective ale dreptului în ceea ce privește prețurile și/sau cantitățile de produs similar

(21)

Din datele menționate la considerentul 18, reiese că s-a modificat radical configurația importurilor comunitare de produs în cauză, în ceea ce privește cantitățile, în urma extinderii măsurilor din China la Vietnam, în 2004. Ca urmare a extinderii respective, importurile din Vietnam în Comunitate au scăzut semnificativ în 2004 și au fost sistate în 2005, în timp ce, în paralel, s-a constatat o considerabilă creștere a exporturilor către Comunitate a produsului în cauză originar din Laos. În conformitate cu datele furnizate de Eurostat, suma totală a exporturilor din Laos a fost de 492 tone în 2004. Tendința aceasta se confirmă în primul trimestru din 2005. În consecință, este evident că modificarea marcantă a fluxurilor comerciale a compromis efectele corective ale măsurilor privind cantitățile importate pe piața Comunității.

(22)

În ceea ce privește prețurile produsului în cauză expediat din Laos, a fost necesar, în absența unei cooperări, să se ia în considerare datele Eurostat care au reprezentat cele mai bune informații disponibile. S-a constat că prețul mediu al exporturilor din Laos către Comunitate este inferior nivelului de eliminare a prejudiciului stabilit în ancheta inițială, ceea ce compromite efectele corective ale dreptului instituit în ceea ce privește prețurile.

(23)

În consecință, s-a concluzionat că importurile produsului în cauză originar din Laos compromit efectele corective ale dreptului, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și prețul.

6.   Dovada dumpingului în raport cu valorile normale stabilite anterior pentru produsele similare

(24)

Astfel cum s-a menționat la considerentul 13, ținând seama de lipsa de cooperare și pentru a stabili prețurile de export către Uniunea Europeană, s-au utilizat datele Eurostat la nivel NC, în conformitate cu dispozițiile articolului 18 din regulamentul de bază, în vederea determinării existenței, în decursul perioadei de anchetă, a elementelor de probă ale unui dumping în cazul exporturilor produsului în cauză originar din Laos către Comunitate.

(25)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din regulamentul de bază, respectivele prețuri de export au fost comparate cu valoarea normală stabilită anterior, în cazul de față, valoarea normală stabilită cel mai recent odată cu reexaminarea în temeiul expirării măsurilor. La efectuarea examinării în cauză (a se vedea considerentul 4), India a fost considerată țara analoagă cu economie de piață adecvată pentru China, iar valoarea normală a fost stabilită pe baza prețurilor, precum și a valorii normale realizate în țara analoagă respectivă.

(26)

Dată fiind lipsa de cooperare și în conformitate cu dispozițiile articolului 18 din regulamentul de bază, pentru a compara prețul de export și valoarea normală, s-a considerat adecvată supoziția că sortimentul de produse analizat pe durata prezentei anchete a fost identic cu cel analizat la reexaminarea în temeiul expirării măsurilor aplicabile importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele originare din China.

(27)

În conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază, comparația valorii normale medii ponderate stabilite o dată cu ancheta de reexaminare în temeiul expirării măsurilor și a mediei ponderate a prețurilor de export constatate în decursul prezentei perioade de anchetă, exprimată în procent al prețului de import cif frontiera comunitară, înainte de vămuire, a demonstrat un dumping substanțial.

C.   MĂSURI

(28)

Având în vedere cele menționate anterior, s-a constatat că măsurile au fost eludate în sensul articolului 13 alineatul (1) a doua teză din regulamentul de bază. În conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (1) prima teză din regulamentul respectiv, măsurile antidumping aplicabile importurilor de produs în cauză originare din China, modificate prin ancheta de verificare a asumării măsurilor, ar trebui extinse la importurile aceluiași produs expediat din Laos, fie că a fost sau nu declarat originar din țara în cauză.

(29)

Având în vedere dispozițiile articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază care prevede că se pot aplica măsuri importurilor înregistrate de la data înregistrării, trebuie să se perceapă dreptul antidumping la importurile de mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Laos, care au fost înregistrate la intrarea în Comunitate, în conformitate cu regulamentul de deschidere.

(30)

Măsurile extinse ar trebui să corespundă celor stabilite la articolul 1 alineatul (2) din regulamentul inițial, astfel cum a fost modificat ultima dată prin regulamentul de verificare a asumării măsurilor și se prezintă după cum urmează:

(a)

pentru mecanismele cu 17 și cu 23 inele, valoarea dreptului este egală cu diferența dintre prețul minim de import, de 325 EUR per 1 000 piese, și prețul net franco frontiera comunitară nevămuit;

(b)

pentru alte mecanisme decât cele cu 17 sau cu 23 inele, dreptul rezidual este de 78,8 %.

(31)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, care prevede aplicarea măsurilor extinse importurilor care au fost înregistrate la intrarea în Comunitate în temeiul regulamentului de deschidere, drepturile ar trebui percepute la importurile înregistrate de anumite mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Laos.

D.   CERERI DE EXONERARE

(32)

Chiar dacă prezenta anchetă nu a permis identificarea, în Laos, a exportatorilor de produs în cauză în Comunitate și dacă nici unul nu s-a prezentat Comisiei, ceilalți exportatori care au intenția de a depune o cerere de exonerare de la dreptul antidumping extins în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (4) din regulamentul de bază sunt invitați să completeze un chestionar care să permită Comisiei să stabilească dacă exonerarea solicitată este justificată. Exonerarea se poate acorda după o evaluare a situației pieței produsului în cauză, a capacității de producție și a nivelului de utilizare a capacităților sale, a achizițiilor și a vânzărilor, a probabilității continuării practicilor pentru care nu există suficientă motivație sau justificare economică și a elemente de probă pentru dumping. Comisia efectuează, în mod normal, și vizite de verificare. Cererea trebuie adresată Comisiei în cele mai scurte termene și trebuie să conțină toate informațiile utile privind, în special, orice modificare a activităților societății în raport cu producția sau vânzările.

E.   PROCEDURA

(33)

Părțile interesate au fost informate asupra faptelor și considerațiilor generale pe baza cărora Consiliul intenționa să extindă dreptul antidumping definitiv în vigoare și au avut posibilitatea de a-și prezenta observațiile și de a fi audiate. Nu s-a primit nici o observație de natură să modifice concluziile menționate anterior,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Dreptul antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 privind importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele încadrate la codul NC ex 8305 10 00 originare din Republica Populară Chineză:

(a)

pentru mecanismele cu 17 și cu 23 inele (coduri TARIC 8305100021 și 8305100029), egal cu diferența dintre prețul minim de import, de 325 EUR per 1 000 piese, și prețul net franco frontiera comunitară înainte de vămuire;

(b)

pentru alte mecanisme decât cele cu 17 sau cu 23 inele (coduri TARIC 8305100011 și 8305100019), de 78,8 %,

este extins la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Republica Democrată Populară Laos, fie că au fost sau nu declarate ca originare din țara respectivă (coduri TARIC 8305100013 și 8305100023).

În sensul prezentului regulament, mecanismele de îndosariere cu inele sunt compuse din două plăci dreptunghiulare sau fire din oțel, care conțin cel puțin patru semi-inele din fire de oțel menținute împreună printr-o placă de acoperire din oțel. Mecanismele se deschid fie prin tragerea semi-inelelor, fie cu ajutorul unui mic dispozitiv din oțel atașat la produsul în cauză.

(2)   Drepturile extinse în temeiul alineatului (1) din prezentul articol sunt percepute la importurile înregistrate în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatele (3) și 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 384/96.

(3)   Dispozițiile în vigoare privind drepturile vamale sunt aplicabile.

Articolul 2

(1)   Cererile de exonerare de la dreptul extins în conformitate cu dispozițiile articolului 1 sunt redactate în una dintre limbile oficiale ale Comunității și trebuie să fie semnate de o persoană autorizată să reprezinte solicitantul. Cererea trebuie trimisă la următoarea adresă:

Comisia Europeană

Direcția Generală Comerț

Direcția B

Birou: J-79 05/17

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

(2)   În conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, Comisia, după consultarea comitetului consultativ, poate exonera de la dreptul extins prin intermediul articolului 1, prin decizie, importurile care, în conformitate cu cele constatate, nu eludează dreptul antidumping instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004.

Articolul 3

Autoritățile vamale sunt invitate să întrerupă înregistrarea importurilor instituită în conformitate cu dispozițiile articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 559/2005.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 ianuarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

U. PLASSNIK


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 22, 24.1.1997, p. 1.

(3)  JO L 250, 5.10.2000, p. 1.

(4)  JO L 232, 1.7.2004, p. 1.

(5)  JO L 359, 4.12.2004, p. 11.

(6)  JO L 94, 13.4.2005, p. 26.

(7)  1 684 tone în 1999.

(8)  Nici un import în 1999.

(9)  Nici un import în 1999.

Sursa: date statistice colectate de statele membre și compilate de Comisie, în conformitate cu dispozițiile articolului 14 alineatul (6) din regulamentul de bază și de Eurostat.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

90


32006R0035


L 007/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 35/2006 AL COMISIEI

din 11 ianuarie 2006

de modificare a anexelor I, V și VII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Pentru punerea în aplicare a Memorandumului de înțelegere între Comisia Europeană și organismul chinez omolog este necesară reintroducerea dispozițiilor inițiale ale anexei I privind descrierea produselor.

(2)

Consiliul a aprobat, prin Decizia 2005/948/CE (2), semnarea și aplicarea provizorie a unui Acord bilateral între Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 ar trebui modificat corespunzător.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru textile instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)

În cazul în care nu se precizează materialul constitutiv al produselor din categoriile de la 1 la 144 originare din Vietnam și China, se consideră că aceste produse sunt constituite exclusiv din lână sau păr fin de animale, din bumbac sau din fibre sintetice sau artificiale.”

2.

Anexa V se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

3.

La anexa VII, tabelul se înlocuiește cu tabelul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 ianuarie 2006.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 275, 8.11.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1478/2005 al Comisiei (JO L 236, 13.9.2005, p. 3).

(2)  JO L 345, 28.12.2005, p. 21.


ANEXA I

Anexa V la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 se înlocuiește cu următorul text:

ANEXA V

LIMITE CANTITATIVE COMUNITARE

(a)   aplicabile pentru anul 2006

(Descrierea completă a mărfurilor este prevăzută în anexa I)

Limite cantitative comunitare

Țara terță

Categoria

Unitatea

2 006

Belarus

GRUPA IA

 

 

1

tone

1 585

2

tone

6 000

3

tone

242

GRUPA IB

 

 

4

1 000 bucăți

1 672

5

1 000 bucăți

1 105

6

1 000 bucăți

1 550

7

1 000 bucăți

1 252

8

1 000 bucăți

1 160

GRUPA IIA

 

 

9

tone

363

20

tone

329

22

tone

524

23

tone

255

39

tone

241

GRUPA IIB

 

 

12

1 000 perechi

5 959

13

1 000 bucăți

2 651

15

1 000 bucăți

1 569

16

1 000 bucăți

186

21

1 000 bucăți

930

24

1 000 bucăți

844

26/27

1 000 bucăți

1 117

29

1 000 bucăți

468

73

1 000 bucăți

329

83

tone

184

GRUPA IIIA

 

 

33

tone

387

36

tone

1 309

37

tone

463

50

tone

207

GRUPA IIIB

 

 

67

tone

356

74

1 000 bucăți

377

90

tone

208

GRUPA IV

 

 

115

tone

95

117

tone

2 100

118

tone

471

Serbia (1)

GRUPA IA

 

 

1

tone

 

2

tone

 

2a

tone

 

3

tone

 

GRUPA IB

 

 

5

1 000 bucăți

 

6

1 000 bucăți

 

7

1 000 bucăți

 

8

1 000 bucăți

 

GRUPA IIA

 

 

9

tone

 

GRUPA IIB

 

 

15

1 000 bucăți

 

16

1 000 bucăți

 

GRUPA IIIB

 

 

67

tone

 

Vietnam (2)

GRUPA IB

 

 

4

1 000 bucăți

 

5

1 000 bucăți

 

6

1 000 bucăți

 

7

1 000 bucăți

 

8

1 000 bucăți

 

GRUPA IIA

 

 

9

tone

 

20

tone

 

39

tone

 

GRUPA IIB

 

 

12

1 000 perechi

 

13

1 000 bucăți

 

14

1 000 bucăți

 

15

1 000 bucăți

 

18

tone

 

21

1 000 bucăți

 

26

1 000 bucăți

 

28

1 000 bucăți

 

29

1 000 bucăți

 

31

1 000 bucăți

 

68

tone

 

73

1 000 bucăți

 

76

tone

 

78

tone

 

83

tone

 

GRUPA IIIA

 

 

35

tone

 

41

tone

 

GRUPA IIIB

 

 

10

1 000 perechi

 

97

tone

 

GRUPA IV

 

 

118

tone

 

GRUPA V

 

 

161

tone

 

(b)   aplicabile pentru anii 2005, 2006 și 2007

(Descrierea completă a mărfurilor este prevăzută la anexa I)

Limite convenite

Țara terță

Categoria

Unitatea

De la 11 iunie la 31 decembrie 2005 (3)

2006

2007

China

GRUPA IA

 

 

 

 

2 (inclusiv 2a)

tone

20 212

61 948

69 692

GRUPA IB

 

 

 

 

4 (4)

1 000 bucăți

161 255

540 204

594 225

5

1 000 bucăți

118 783

189 719

219 674

6

1 000 bucăți

124 194

338 923

382 880

7

1 000 bucăți

26 398

80 493

88 543

GRUPA IIA

 

 

 

 

20

tone

6 451

15 795

17 770

39

tone

5 521

12 349

13 892

GRUPA IIB

 

 

 

 

26

1 000 bucăți

8 096

27 001

29 701

31

1 000 bucăți

108 896

219 882

248 261

GRUPA IV

 

 

 

 

115

tone

2 096

4 740

5 214

Apendicele A la Anexa V

Categoria

Țara terță

Observații

4

China

În scopul imputării produselor exportate asupra limitelor cantitative convenite, se poate aplica o rată de conversie de cinci articole de îmbrăcăminte (cu excepția celor pentru sugari) cu o talie comercială de cel mult 130 cm contra trei articole de îmbrăcăminte cu o talie comercială de peste 130 cm, într-un cuantum de maximum 5 % din limita cantitativă în cauză.

Licența de export pentru aceste produse trebuie să cuprindă, în rubrica 9, cuvintele «Se aplică rata de conversie pentru articole de îmbrăcăminte cu talii comerciale ce nu depășesc 130 cm».


(1)  Restricțiile cantitative pentru Serbia nu se aplică în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind comerțul cu produse textile (JO L 90, 8.4.2005, p. 36). Comunitatea Europeană își rezervă dreptul de a aplica din nou restricții cantitative în anumite condiții.

(2)  Restricțiile cantitative pentru Vietnam sunt suspendate în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind accesul pe piață (JO L 75, 22.3.2005, p. 35). Comunitatea Europeană își rezervă dreptul de a aplica din nou restricții cantitative în anumite condiții.

(3)  Mărfurile importate în Comunitate și expediate înainte de 11 iunie 2005, dar prezentate în vederea punerii în liberă circulație la acea dată sau ulterior nu se impută asupra limitelor cantitative. Autorizațiile de import pentru aceste produse se acordă automat și fără limite cantitative de către autoritățile competente ale statelor membre pe baza dovezii corespunzătoare, cum ar fi conosamentul, și la prezentarea unei declarații semnate de importator că aceste mărfuri au fost expediate către Comunitate înainte de acea dată. Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93, importurile de produse expediate înainte de 11 iunie 2005 se pun, de asemenea, în liberă circulație la prezentarea unui document de supraveghere emis în conformitate cu articolul 10a (2a) din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93.

Autorizațiile de import pentru mărfurile expediate spre Comunitate între 11 iunie și 12 iulie 2005 se acordă automat și nu pot fi refuzate pe motiv că nu mai există cantități disponibile în cadrul limitelor cantitative ale anului 2005. Cu toate acestea, importurile tuturor mărfurilor expediate începând cu 11 iunie 2005 sunt imputate asupra limitelor cantitative pentru anul 2005.

Acordarea autorizațiilor de import nu necesită prezentarea licențelor de export corespunzătoare pentru mărfurile expediate către Comunitate înainte de punerea în aplicare de către China a sistemului de acordare a licențelor de export (20 iulie 2005).

Cererile de licențe de import, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru mărfurile care au fost expediate între 11 iunie și 19 iulie 2005 (inclusiv) se prezintă autorităților competente ale unui stat membru cel târziu la 20 septembrie 2005.

Mărfurile expediate înainte de 12 iulie nu trebuie să fie expediate direct către Comunitate pentru a beneficia de scutirea de la aplicarea limitelor cantitative, chiar dacă autoritățile comunitare competente pot refuza aceste avantaje dacă au motive să suspecteze că ele au fost expediate spre altă destinație înainte de 12 iulie în scopul ocolirii prezentului regulament, în cazul în care aceste operațiuni nu corespund practicilor comerciale normale sau din simple motive de logistică. Cu titlu de exemplu, se consideră a corespunde unor practici comerciale normale expedierea mărfurilor către centrele de distribuție ale întreprinderilor importatoare, prezentarea de către importator a unui contract sau a unei scrisori de credit cu o dată anterioară datei de expediție sau transbordarea mărfurilor în afara Chinei pe alte mijloace de transport într-un termen rezonabil de scurt.

Creșterile limitelor convenite introduse prin regulament trebuie să permită eliberarea licențelor de import pentru mărfurile expediate către Comunitate între 13 și 19 iulie 2005 sau pentru mărfurile expediate către Comunitate după 20 iulie 2005 în baza unei licențe de export eliberată de China în termen de valabilitate, care depășesc limitele convenite introduse prin Regulamentul (CE) nr. 1084/2005 al Comisiei (JO L 177, 9.7.2005, p. 19) în anexa V la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93.

În cazul în care mărfurile expediate spre Comunitate între 13 și 19 iulie 2005 depășesc aceste limite, Comisia poate autoriza eliberarea unor licențe de import suplimentare după informarea Comitetului pentru textile și după ce a efectuat transferul a 2 072 924 kg de produse de la categoria 2 în conformitate cu dispozițiile anexei VIII.

(4)  A se vedea apendicele A.


ANEXA II

Tabelul din anexa VII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 se înlocuiește cu următorul tabel:

„TABEL

LIMITE CANTITATIVE COMUNITARE APLICABILE MĂRFURILOR REIMPORTATE ÎN CADRUL OPERAȚIUNILOR DE PERFECȚIONARE PASIVĂ

Limite cantitative comunitare

Țara terță

Categoria

Unitatea

2006

Belarus

GRUPA IB

 

 

4

1 000 bucăți

5 055

5

1 000 bucăți

7 047

6

1 000 bucăți

9 398

7

1 000 bucăți

7 054

8

1 000 bucăți

2 402

GRUPA IIB

 

 

12

1 000 perechi

4 749

13

1 000 bucăți

744

15

1 000 bucăți

4 120

16

1 000 bucăți

839

21

1 000 bucăți

2 741

24

1 000 bucăți

706

26/27

1 000 bucăți

3 434

29

1 000 bucăți

1 392

73

1 000 bucăți

5 337

83

tone

709

GRUPA IIIB

 

 

74

1 000 bucăți

931

Serbia (1)

GRUPA IB

 

 

5

1 000 bucăți

 

6

1 000 bucăți

 

7

1 000 bucăți

 

8

1 000 bucăți

 

GRUPA IIB

 

 

15

1 000 bucăți

 

16

1 000 bucăți

 

Vietnam (2)

GRUPA IB

 

 

4

1 000 bucăți

 

5

1 000 bucăți

 

6

1 000 bucăți

 

7

1 000 bucăți

 

8

1 000 bucăți

 

GRUPA IIB

 

 

12

1 000 perechi

 

13

1 000 bucăți

 

15

1 000 bucăți

 

18

tone

 

21

1 000 bucăți

 

26

1 000 bucăți

 

31

1 000 bucăți

 

68

tone

 

76

tone

 

78

tone

 


Țara terță

Categoria

Unitatea

Limite specifice convenite

De la 11 iunie la 31 decembrie 2005 (3)

2006

2007

China

GRUPA IB

 

 

 

 

4

1 000 bucăți

208

408

449

5

1 000 bucăți

453

886

975

6

1 000 bucăți

1 642

3 216

3 538

7

1 000 bucăți

439

860

946

GRUPA IIB

 

 

 

 

26

1 000 bucăți

791

1 550

1 705

31

1 000 bucăți

6 301

12 341

13 575


(1)  Restricțiile cantitative pentru Serbia nu se aplică în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind comerțul cu produse textile (JO L 90, 8.4.2005, p. 36). Comunitatea Europeană își rezervă dreptul de a aplica din nou restricții cantitative în anumite condiții.

(2)  Restricțiile cantitative pentru Vietnam sunt suspendate în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind accesul pe piață (JO L 75, 22.3.2005, p. 35). Comunitatea Europeană își rezervă dreptul de a aplica din nou restricții cantitative în anumite condiții.

(3)  Produsele textile respective expediate din Comunitate spre Republica Populară Chineză pentru perfecționare înainte de 11 iunie 2005 și reimportate în Comunitate după această dată beneficiază de aceste dispoziții, în baza dovezii corespunzătoare, cum ar fi declarația de export.”


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

97


32006R0073


L 012/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2006 AL CONSILIULUI

din 13 ianuarie 2006

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile de uree originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Estonia, Libia, Lituania, România și Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1), în special articolele 8 și 9,

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA ANTERIOARĂ

(1)

La 21 octombrie 2000 Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, deschiderea unei proceduri antidumping (2) privind importurile de uree (denumit în continuare „produs în cauză”) originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Egipt, Estonia, Libia, Lituania, Polonia, România și Ucraina.

(2)

Această procedura a dus, în iulie 2001, la instituirea, prin Regulamentul (CE) nr. 1497/2001 (3), a drepturilor antidumping provizorii la importurilor de uree originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Estonia, Libia, Lituania, România și Ucraina și la închiderea procedurii privind importurile de uree originară din Egipt și din Polonia.

(3)

În sensul aceluiași regulament, Comisia a acceptat un angajament oferit de producătorul-exportator bulgar, Chimco AD. Sub rezerva condițiilor enunțate în Regulamentul (CE) nr. 1497/2001, importurile în Comunitate ale produsului în cauză fabricat de această societate au fost scutite de plata drepturilor antidumping provizorii menționate anterior, prin aplicarea articolul 3 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(4)

Ulterior, Consiliul, în sensul Regulamentului (CE) nr. 92/2002 (4), a instituit drepturi definitive la importurile de uree originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Estonia, Libia, Lituania, România și Ucraina. Regulamentul în cauză, sub rezerva condițiilor enunțate, scutea, de asemenea, de plata drepturilor antidumping definitive mărfurile fabricate și exportate direct de Chimco AD, al cărui angajament fusese deja acceptat definitiv în stadiul provizoriu al procedurii, către primul consumator independent din Comunitate. În conformitate cu considerentul 137 din regulamentul definitiv, prețul minim al angajamentului a fost adaptat datorită unei modificări a nivelului de eliminare a prejudiciului.

B.   ÎNCĂLCAREA ANGAJAMENTULUI

(5)

Angajamentul oferit de societatea Chimco AD o obligă, în primul rând, să exporte produsul în cauză către Comunitate la sau peste anumite niveluri de prețuri minime stabilite în angajament. Acest nivel de preț minim trebuie respectat într-o medie ponderată trimestrială. Societatea se mai angajează să nu eludeze angajamentul prin încheierea de angajamente de compensare cu o altă parte. Mai mult, Chimco AD este obligată să comunice Comisiei Europene un raport trimestrial care să cuprindă toate vânzările de produs în cauză către Comunitatea Europeană.

(6)

Chimco AD nu a transmis informațiile suplimentare solicitate în cadrul a două rapoarte cu respectarea specificațiilor tehnice stabilite. În plus, ulterior Chimco AD nu a mai trimis nici cea mai mică informație referitoare la rapoartele trimestriale. Prin urmare, se formulează concluzia că societatea nu a respectat obligația, care îi revenea, de a prezenta Comisiei Europene rapoarte trimestriale privind totalitatea vânzărilor de produs în cauză către Comunitatea Europeană și, astfel, și-a încălcat angajamentul.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 2082/2005 al Comisiei (5) prezintă mai detaliat natura încălcărilor constatate.

(8)

Datorită acestor încălcări, acceptarea angajamentului oferit de Chimco AD (cod adițional TARIC A272) a fost retrasă prin Regulamentul (CE) nr. 2082/2005 și trebuie să se instituie de îndată un drept antidumping definitiv la importurile produsului în cauză fabricat și exportat de societatea în cauză.

(9)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, nivelul dreptului antidumping trebuie fixat pe baza faptelor stabilite în contextul anchetei care a dus la angajament. Deoarece ancheta respectivă s-a încheiat determinând în mod definitiv existența unui dumping și a unui prejudiciu, astfel cum este explicat în Regulamentul (CE) nr. 92/2002, se consideră potrivit să se fixeze dreptul antidumping definitiv aplicabil, înainte de vămuire, la prețul net franco frontiera comunitară, la același nivel și sub aceeași formă ca în cazul dreptului instituit de regulamentul în cauză, și anume 21,43 EUR pe tonă.

C.   MODIFICAREA REGULAMENTULUI (CE) NR. 92/2002

(10)

Ținând seama de cele menționate anterior, trebuie să se modifice Regulamentul (CE) nr. 92/2002 în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 92/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2) mențiunea referitoare la Bulgaria se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Țara de origine

Produs de

Drept antidumping definitiv (EUR pe tonă)

Cod adițional TARIC

Bulgaria

Toate societățile

21,43

–”

2.

La articolul 2 alineatul (1) tabelul referitor la Bulgaria se elimină:

„Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

Bulgaria

Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza

A272”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 ianuarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

U. PLASSNIK


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 301, 21.10.2000, p. 2.

(3)  JO L 197, 21.7.2001, p. 4.

(4)  JO L 17, 19.1.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1107/2002 (JO L 168, 27.6.2002, p. 1).

(5)  JO L 333, 20.12.2005, p. 26.


11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

99


32006R0085


L 015/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 85/2006 AL CONSILIULUI

din 17 ianuarie 2006

de instituire a dreptului antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importul de somon de crescătorie originar din Norvegia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolul 9,

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

1.1.   Măsuri provizorii

(1)

La sfârșitul unei anchete antidumping inițiate la 23 octombrie 2004 (2), Comisia, prin Regulamentul (CE) nr. 628/2005 (3), a instituit drepturi antidumping provizorii la importul de somon de crescătorie originar din Norvegia (denumit în continuare „regulament de instituire a dreptului antidumping provizoriu”). Aceste drepturi antidumping provizorii, care se prezentau sub forma unor drepturi ad valorem cuprinse între 6,8 și 24,5 % pentru produsele importate, se aplicau de la 27 aprilie 2005.

(2)

La 1 iulie 2005, Comisia, prin Regulamentul (CE) nr. 1010/2005 (4) (denumit în continuare „regulament de modificare”), a modificat forma măsurilor provizorii, înlocuind drepturile ad valorem cu un preț minim de import de 2,81 EUR pe kilogram de echivalent de pește întreg și a prelungit cu trei luni aplicarea măsurilor provizorii.

1.2.   Continuarea procedurii

(3)

După publicarea regulamentului de instituire a dreptului antidumping provizoriu, părțile au fost informate asupra faptelor și a considerațiilor pe care se bazează regulamentul provizoriu. Unele dintre acestea și-au prezentat observațiile în scris. Toate părțile în cauză care au dorit au avut posibilitatea de fi audiate de Comisie.

(4)

După publicarea regulamentului de modificare, toate părțile au fost informate asupra faptelor și a considerațiilor esențiale pe care se bazează modificarea regulamentului provizoriu. Unele dintre acestea și-au prezentat observațiile în scris. Toate părțile în cauză care au dorit au avut posibilitatea de a fi audiate de Comisie.

(5)

De asemenea, toate părțile au fost informate asupra faptelor și a considerațiilor esențiale pe baza cărora s-a preconizat recomandarea instituirii unor măsuri antidumping definitive, precum și a unor modalități de percepere a sumelor depuse cu titlu de drepturi provizorii. Li s-a acordat, de asemenea, un termen pentru a-și prezenta observațiile asupra informațiilor comunicate.

(6)

Comentariile prezentate oral sau în scris de părțile în cauză au fost examinate și, după caz, luate în considerare în sensul concluziilor definitive.

(7)

Comisia a continuat cercetarea tuturor informațiilor considerate necesare în sensul concluziilor sale definitive. Trebuie subliniat că vizitelor de verificare efectuate la sediile societăților prevăzute la considerentul 7 din regulamentul de instituire a dreptului antidumping provizoriu s-au adăugat, după instituirea măsurilor provizorii, vizite la fața locului la următorii utilizatori comunitari și asociații de utilizatori comunitari:

Norlax, Outrup, Danemarca;

SIF Franța, Boulogne-sur-Mer, Franța;

Asociația Daneză a Exportatorilor și Operatorilor de Pește, Copenhaga, Danemarca;

Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels, Hamburg, Germania;

Asociația Poloneză a Operatorilor de Pește, Koszalin, Polonia;

Sindicatul Național al Somonului și Păstrăvului afumat, Paris, Franța.

2.   PRODUS ÎN CAUZĂ ȘI PRODUS SIMILAR

(8)

Dat fiind că nu s-a prezentat nici o observație în ceea ce privește produsul în cauză și produsul similar, conținutul și concluziile provizorii din considerentele 10-14 din regulamentul provizoriu sunt confirmate.

3.   DUMPING

3.1.   Eșantionare

(9)

Astfel cum s-a explicat la considerentul 18 din regulamentul provizoriu, la două societăți nu li s-a putut atribui o marjă individuală de dumping în stadiul provizoriu. Cu toate acestea, astfel cum s-a indicat, Comisia a continuat să ancheteze asupra acestui aspect în stadiul definitiv al procedurii. Cele două societăți în cauză au comunicat în continuare informațiile necesare calculării unei marje definitive individuale.

(10)

În lipsa oricărui alt comentariu asupra acestui aspect, concluziile formulate la considerentele 16 și 17 din regulamentul provizoriu sunt confirmate definitiv.

3.2.   Valoare normală

(11)

Metoda utilizată pentru stabilirea valorii normale a exportatorilor norvegieni nu a făcut obiectul nici unui comentariu după comunicarea concluziilor provizorii. Prin urmare, concluziile asupra acestui aspect, expuse la considerentele 19-31 din regulamentul provizoriu, sunt confirmate definitiv.

(12)

Cu toate acestea, mai multe observații s-au formulat asupra tratamentului unor elemente de cost în cursul constituirii valorii normale, în conformitate cu metoda descrisă la considerentul 26 din regulamentul provizoriu.

3.2.1.   Observații generale

(13)

În cazul în care valoarea normală constituită a fost utilizată, Comisia a calculat costurile inerente producerii produsului în cauză pe durata perioadei de anchetă. În cazul în care acestea erau direct imputabile, au fost luate în considerare costurile reale. În caz contrar, costurile au fost imputate pe baza imputării istorice a societății în cauză, atât timp cât aceasta a comunicat această informație oferind elemente de probă, sau, în lipsa acestei informații, pe baza cifrei de afaceri, în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(14)

Elementele de cost care nu au putut fi calculate direct pentru durata perioadei de anchetă au fost evaluate după cele mai recente conturi disponibile verificate.

3.2.2.   Cheltuieli extraordinare

(15)

În stadiul provizoriu, Comisia a luat în considerare toate cheltuielile extraordinare aferente produsului în cauză, declarate de societăți pentru perioada de anchetă. Aceste cheltuieli extraordinare cuprind un anumit număr de costuri corespunzătoare diferitelor societăți, dar acoperă în general amortizările activelor corporale, închiderea instalațiilor de crescătorie, de sacrificare și de prelucrare și indemnizațiile de concediere plătite angajaților. Mai multe societăți au contestat această procedură, prezentând două argumente. S-a afirmat mai întâi că aceste cheltuieli extraordinare nu ar trebui pur și simplu luate în considerare, deoarece este vorba despre costuri punctuale care ar trebui să fie complet excluse din costul normal de producție al somonului. Apoi, s-a afirmat că, indiferent dacă se includ aceste costuri, este necesar să fie repartizate pe perioada reală la care acestea se raportează, de exemplu, pe durata de viață utilă a unei instalații de prelucrare în cazul în care cheltuiala extraordinară conține acest tip de activ.

(16)

Fiind vorba despre afirmația conform căreia toate cheltuielile extraordinare trebuie excluse în totalitate, Comisia observă că industria norvegiană a somonului este în restructurare de un anumit număr de ani. Prin urmare, numeroase societăți au declarat cheltuieli extraordinare pe mai multe exerciții financiare. Așadar, este clar că nu este vorba despre costuri izolate și punctuale privind numai unele societăți. Aceste cheltuieli apar ca niște costuri inerente producției de somon, iar a le exclude în totalitate ar însemna să se subestimeze costul real de producție. Afirmația a fost, deci, respinsă.

(17)

În ceea ce privește a doua afirmație, Comisia subliniază că aceste cheltuieli extraordinare luate în considerare în sensul stabilirii provizorii corespund costurilor declarate efectiv de societățile în cauză pe perioada anchetei pe baza deciziilor lor financiare. Comisia și-a însușit demersul adoptat de societăți.

(18)

Cu toate acestea, este adevărat că etalarea acestor cheltuieli pe o perioadă determinată ar elimina orice impact excesiv al momentului ales de societăți pentru a le declara. În mod ideal, toate cheltuielile extraordinare declarate pentru un activ dat ar trebui repartizate pe durata de viață utilă a acestui activ, astfel încât să se obțină un cost mediu anual. Cu toate acestea, este necesar să se sublinieze că nici o societate nu a recurs la acest calcul. Comisia a decis deci să rețină cheltuielile extraordinare declarate de societățile din eșantion pe ultimele trei exerciții financiare, bazându-se pe cele mai recente situații financiare disponibile și imputând o treime din acestea producției de somon pe perioada anchetei, pe baza cifrei de afaceri. S-a considerat corespunzătoare o perioadă de trei ani, în măsura în care este vorba despre o perioadă medie necesară pentru creșterea unui somotei pentru prelevare.

3.2.3.   Amortizarea licențelor și a cheltuielilor financiare

(19)

Mai multe societăți au subliniat, de asemenea, că nu ar trebui incluse costurile de amortizare a licențelor de crescătorie și a sarcinilor financiare în costul de producție a somonului. Trebuie precizat în privința evaluării amortizării licențelor că crescătorii norvegieni de somon au obligația, în mod legal, de a deține o licență valabilă. În ceea ce privește amortizarea cheltuielilor financiare, trebuie precizat că acestea din urmă rezultă în mod deosebit din alocarea numerarului disponibil, adesea în cadrul creditelor acordate unor societăți în legătură din industria somonului, iar societățile în cauză nu sunt societăți de investiții financiare.

(20)

Din aceste motive, Comisia confirmă că aceste costuri de amortizare se raportează la unele cheltuieli efectuate de societățile în cauză și pe care acestea a trebuit să le suporte. S-a confirmat, de asemenea, că aceste cheltuieli trebuie imputate activităților principale, printre care creșterea somonului, astfel încât afirmația este respinsă. Ca pentru cheltuielile extraordinare, s-a considerat că este necesar să se impute producției de somon, pe baza cifrei de afaceri, o treime din toate cheltuielile suportate de societățile în cauză pe ultimele trei exerciții financiare.

3.2.4.   Amortizarea biomasei

(21)

Două societăți din eșantion au afirmat că amortizările valorii biomasei nu trebuie luate în considerare în costul de producție a somonului, subliniind că acestea se referă la adaptări contabile care se bazează pe valoarea proiectată a vânzărilor de somon din viitor și că nu este vorba despre costuri reale.

(22)

În cazul în care societățile erau în măsură să demonstreze că aceste amortizări rezultau efectiv din evoluția valorilor pieței, și nu din orice alt indicator, precum pierderile, mortalitatea sau bolile, Comisia a concluzionat că acestea nu trebuie luate în considerare în sensul calculului valorii normale, acceptându-se astfel, într-o anumită măsură, cererea societăților din eșantion.

3.2.5.   Preț de transfer al materiilor prime

(23)

S-a afirmat că marja de profit a societăților asociate trebuia dedusă în cursul evaluării costului materiilor prime achiziționate acestor părți, ceea ce ar fi conform cu abordarea adoptată față de societățile integrate pentru care numai costul de producție, în afara marjei, este luat în considerare în calcularea costului produselor finite. În speță, argumentul se referă în mod deosebit la achizițiile de somotei de la societățile în legătură cu societățile din eșantion.

(24)

Trebuie să se precizeze în această privință că instituțiile comunitare nu erau în măsură să verifice costul de producție al somoteilor, deoarece societățile în cauză nu l-au comunicat. Deci le-a fost imposibil să evalueze beneficiile și pierderile aferente acestor vânzări între întreprinderile asociate. În plus, nu s-a prezentat nici o dovadă care să indice că utilizarea acestor prețuri de transfer afecta fiabilitatea valorii normale instituite pentru somon. Argumentul a trebuit deci să fie respins.

3.2.6.   Costuri pentru hrană

(25)

Unele societăți au afirmat că un cost pentru hrană prea ridicat a fost utilizat de Comisie, subliniind, în mod deosebit, că se lua în considerare de două ori costul hranei peștilor morți înaintea prelevării, prima dată în costul hranei peștilor prelevați, iar a doua oară în costurile legate de mortalitate.

(26)

Argumentul a fost examinat și, atunci când s-a constatat că acest cost a fost efectiv contabilizat de două ori, s-a operat adaptarea necesară.

3.3.   Preț la export

(27)

În lipsa oricărui comentariu privind stabilirea prețului la export, concluziile formulate la considerentele 32-34 din regulamentul provizoriu sunt confirmate definitiv.

3.4.   Comparație

(28)

În lipsa unor observații privind comparația dintre valoarea normală și prețurile la export, concluziile formulate la considerentul 35 din regulamentul provizoriu sunt confirmate definitiv.

3.5.   Marjă de dumping

3.5.1.   Societăți reținute în eșantion

(29)

S-au stabilit în mod definitiv marje individuale de dumping pentru cele 10 societăți din eșantion, în conformitate cu metoda descrisă la considerentul 36 din regulamentul provizoriu. După caz, aceste marje au fost adaptate pentru a ține seama de argumentele expuse la considerentele 11-26 din prezentul regulament.

3.5.2.   Societăți care nu au fost reținute în eșantion

(30)

Având în vedere lipsa de comentariu privind stabilirea marjei de dumping a societăților care nu au fost reținute în eșantion, concluziile formulate la considerentele 38 și 39 din regulamentul provizoriu sunt confirmate definitiv.

3.5.3.   Societăți care nu au cooperat

(31)

La fel, în lipsa unor observații privind stabilirea marjei de dumping a societăților care nu au cooperat, concluziile formulate la considerentele 40 și 41 din regulamentul provizoriu sunt confirmate definitiv.

3.5.4.   Marjă de dumping

(32)

Pe această bază, marjele definitive de dumping, exprimate în procent al prețului CIF (cost, asigurare și navlu) frontieră comunitară, înainte de vămuire, se ridică la:

Societatea

Marjă definitivă de dumping

Marine Harvest Norway AS, Postbox 4102 Dreggen, 5835 Bergen, Norvegia

11,2 %

Fjord Seafood Sales AS și Fjord Seafood Norway AS, Toftsundet, 8900 Brønnøysund, Norvegia

15,0 %

Pan Fish Norway AS, Grimmergata 5, 6002 Ålesund, Norvegia

17,7 %

Stolt Sea Farm AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norvegia

10,0 %

Follalaks AS, 8286 Nordfold, Norvegia

20,0 %

Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, 8455 Stokmarknes, Norvegia

0,8 %

Hydrotech AS, Bentnesveien 50, 6512 Kristiansund, Norvegia

18,0 %

Grieg Seafood AS, C. Sundtsgt 17/19, 5804 Bergen, Norvegia

20,9 %

Sinkaberg-Hansen AS, Postbox 134, 7901 Rørvik, Norvegia

2,6 %

Seafarm Invest AS, 8764 Lovund, Norvegia

11,2 %

Media ponderată pentru societățile care au cooperat dar nu au fost reținute în eșantion

14,8 %

Marja reziduală

20,9 %

(33)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul de bază, se concluzionează că marja de dumping de la Nordlaks Oppdrett AS este de minimis, fiind mai mică de 2 %.

4.   PREJUDICIU

4.1.   Definiția producției și a industriei comunitare

(34)

După comunicarea concluziilor provizorii, au fost formulate numeroase afirmații și alegații în ceea ce privește evaluarea producției comunitare, definiția industriei comunitare și componența eșantionului de producători comunitari. Comisia a aprofundat deci ancheta privind prejudiciul și a procedat la o analiză suplimentară a datelor comunicate de către producătorii comunitari. În caz de necesitate, aceasta a solicitat informații mai ample tuturor societăților care constituie industria comunitară în stadiul provizoriu. Această anchetă suplimentară i-a permis să tragă concluziile definitive privind producția și industria comunitară și să îmbunătățească precizia și coerența datelor utilizate pentru a aprecia toți indicatorii de prejudiciu.

(35)

Mai mulți producători-exportatori și producători asociați exportatorilor norvegieni au subliniat încă o dată că ar trebui incluși în definiția producției comunitare.

(36)

Comisia a revizuit toate argumentele în sprijinul acestei afirmații, care au fost deja prezentate la în stadiul provizoriu. Cu toate acestea, având în vedere dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de bază, s-a considerat că relația dintre acești producători asociați și exportatorii sau importatorii produsului, care este obiectul dumpingului, este de natură să îi incite pe producătorii în cauză să se comporte diferit de producătorii independenți.

(37)

Se reamintește că cinci producători stabiliți în Uniunea Europeană, aparținând marilor grupuri norvegiene active în producția și vânzarea produsului în cauză, și-au formulat observațiile în scris și au răspuns la chestionar. Observațiile lor scrise reflectau în mare măsură argumentele ridicate de producătorii norvegieni în cursul anchetei. Cu toate că s-a constatat că aceștia suportau, de asemenea, efectele deprecierii prețurilor și că au cedat cote de piață în avantajul importurilor de dumping originare din Norvegia, nu s-au opus mai puțin inițierii anchetei și instituirii oricărei măsuri antidumping. Se consideră că această atitudine este puternic influențată de relația lor cu exportatorii norvegieni. Ca urmare, în conformitate cu regulamentul de bază, producția lor nu a fost luată în considerare în scopul calculului producției comunitare. Constatările prezentate la considerentul 44 din regulamentul provizoriu sunt deci confirmate.

(38)

Ancheta suplimentară a confirmat că producția comunitară totală estimată a produsului în cauză este de aproximativ 22 000 tone pe durata perioadei de anchetă.

(39)

În ceea ce privește industria comunitară, analiza detaliată a datelor comunicate de industria somonului a precizat că unele societăți nu mai produc somon, nu au produs pe durata perioadei de anchetă, au produs numai anumite tipuri de somon, au fost puse sub sechestru pe durata perioadei de anchetă sau nu au comunicat datele în formatul solicitat. S-a concluzionat că numai informațiile furnizate de 15 producători comunitari, care erau semnatarii reclamației sau o sprijineau în mod explicit, puteau fi luate în considerare în sensul definiției industriei comunitare, ceea ce a influențat indicatorii de prejudiciu macroeconomici stabiliți la nivelul întregii industrii comunitare și, în special, producția, capacitățile de producție, procentul de utilizare a capacităților, volumul vânzărilor, cota de piață, ocuparea forței de muncă și productivitatea. Datele revizuite sunt prezentate în continuare în detaliu la considerentele 61-75.

(40)

Din ancheta suplimentară rezultă că cei 15 producători comunitari semnatari ai reclamației, care au cooperat, au produs aproape 18 000 tone de somon pe durata perioadei de anchetă, ceea ce reprezintă aproximativ 82 % din producția comunitară totală estimată a produsului în cauză, indicată la considerentul 38 anterior. În alți termeni, este vorba despre o proporție majoră a producției comunitare. Așadar, se consideră că producătorii comunitari semnatari ai reclamației constituie industria comunitară în sensul articolului 4 alineatul (1) și articolului 5 alineatul (4) din regulamentul de bază.

4.2.   Eșantionare în scopul evaluării prejudiciului

(41)

Se reamintește că, deoarece Comunitatea are un mare număr de producători de somon de crescătorie, avizul de inițiere prevedea recurgerea la tehnici de eșantionare pentru evaluarea prejudiciului.

(42)

În observațiile formulate după comunicarea concluziilor provizorii, mai multe părți în cauză au afirmat că eșantionul de producători comunitari nu este reprezentativ. Conform acestora, unele societăți depind total de producția de somon biologic, din care acestea au făcut o specialitate și care diferă de somonul clasic, iar indicatorii de prejudiciu nu au fost stabiliți în mod precis.

(43)

Comisia a recurs la o analiză suplimentară a datelor comunicate de către producătorii comunitari, în special a celor din eșantion. Această analiză suplimentară a confirmat că producătorii comunitari continuă să producă în principal somon clasic. Cu toate acestea, în cazul în care s-a constatat că societățile din eșantion produc somon biologic, s-a decis excluderea acestui tip de somon din anchetă, în măsura în care costul său de producție și prețul său de vânzare sunt în general mai ridicate. Toți indicatorii de prejudiciu prezentați în continuare au fost reexaminați, ținând seama de excluderea somonului biologic.

4.3.   Anchetă privind prejudiciul și tehnicile de eșantionare

(44)

Câțiva producători-exportatori au observat că unii indicatori de prejudiciu se bazează pe informațiile verificate la nivelul eșantionului, în timp ce alții se bazează pe datele adunate la nivelul întregii industrii comunitare, deducând că analiza prejudiciului era lipsită, din această cauză, de obiectivitate.

(45)

Această afirmație trebuie respinsă. În caz de recurgere la eșantionare, se practică în mod constant evaluarea și analiza indicatorilor microeconomici de prejudiciu sau legați de rezultatele la nivelul producătorilor din industria comunitară reținuți în eșantion și cele ale indicatorilor macroeconomici de prejudiciu pe baza informațiilor obținute în întreaga industrie comunitară.

(46)

Se reamintește că analiza prejudiciului se bazează pe:

(a)

indicatori de prejudiciu, precum prețurile de vânzare, stocurile, rentabilitatea, randamentul investițiilor, fluxurile de trezorerie, investițiile, aptitudinea de a mobiliza capitaluri și salariile, stabilite pe baza informațiilor verificate la nivelul eșantionului; și pe

(b)