EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1601

Decizia (PESC) 2023/1601 a Consiliului din 3 august 2023 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

ST/12087/2023/INIT

OJ L 196, 4.8.2023, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1601/oj

4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/37


DECIZIA (PESC) 2023/1601 A CONSILIULUI

din 3 august 2023

de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC (1).

(2)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei, inclusiv de pe teritoriul Belarusului. Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(3)

La 2 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/356 (2), prin care s-a modificat titlul Deciziei 2012/642/PESC și au fost introduse măsuri restrictive suplimentare ca răspuns la implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

(4)

În concluziile sale din 20 și 21 octombrie 2022, Consiliul European a făcut apel la autoritățile belaruse să înceteze să mai favorizeze războiul de agresiune al Rusiei prin faptul că le permit forțelor armate ruse să utilizeze teritoriul belarus și că oferă sprijin armatei ruse. Consiliul European a afirmat că regimul belarus trebuie să își respecte pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional și că Uniunea este în continuare pregătită să adopte rapid sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului.

(5)

La 18 ianuarie 2023, în cadrul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Uniunea a emis o declarație privind situația drepturilor omului în Belarus, în care și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la situația dezastruoasă și în curs de deteriorare a drepturilor omului din Belarus sub regimul Lukașenko și a condamnat în continuare activitățile regimului de la Minsk menite să sprijine agresiunea barbară a Rusiei împotriva Ucrainei, precum și încercările reînnoite de a utiliza migranți în mod cinic și violent pentru a crea situații de criză la frontierele Uniunii.

(6)

În concluziile sale din 23 martie 2023 și din 29 și 30 iunie 2023, Consiliul European a condamnat sprijinul militar constant acordat de Belarus pentru războiul de agresiune al Rusiei și a subliniat că Belarusul trebuie să nu mai permită forțelor armate ruse să se folosească de teritoriul său, inclusiv pentru desfășurarea de arme nucleare tactice.

(7)

Având în vedere gravitatea situației și ca răspuns la implicarea continuă a Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, este oportun să se introducă măsuri restrictive suplimentare.

(8)

În special, este oportun să se interzică vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniții. Produsele care fac obiectul acestei interdicții intră, de asemenea, sub incidența Regulamentului (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3). În acest context, Decizia 2012/642/PESC se tratează ca lex specialis și, prin urmare, în cazul unui conflict, prevalează asupra Regulamentului (UE) nr. 258/2012.

(9)

Este, de asemenea, oportun ca interdicția privind exporturile de produse și tehnologii cu dublă utilizare și de produse și tehnologii avansate să fie extinsă și mai mult și să se introducă restricții suplimentare la exportul de produse care ar putea contribui la consolidarea militară și tehnologică a Belarusului sau la dezvoltarea sectorului său de apărare și securitate, în special produse care au fost utilizate de Rusia pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei.

(10)

Este, de asemenea, oportun să se impună o interdicție la export pentru produsele și tehnologiile adecvate pentru a fi utilizate în aviație și în industria spațială, inclusiv pentru motoarele de aeronave și piesele acestora, atât pentru aeronavele cu pilot, cât și pentru aeronavele fără pilot la bord.

(11)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare măsura respectivă.

(12)

Prin urmare, Decizia 2012/642/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/642/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1a

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 1 din prezenta decizie, se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de arme de foc, de piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniții, astfel cum figurează pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), precum și de arme de foc și alte arme, astfel cum figurează pe lista din anexa VI la prezenta decizie, indiferent dacă sunt originare sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al respectivelor produse ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor respective.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții (JO L 94, 30.3.2012, p. 1).”"

2.

La articolul 2c, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, ale tuturor produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare care figurează pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului (*2) către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre, sau utilizând nave sau aeronave aflate sub pavilionul acestora, indiferent dacă astfel de produse și tehnologii provin sau nu de pe teritoriul acestora.

(*2)  Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (JO L 206, 11.6.2021, p. 1).”"

3.

La articolul 2c alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;”.

4.

La articolul 2c alineatul (3), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor; sau”.

5.

La articolul 2c alineatul (3), litera (f) se elimină.

6.

La articolul 2c alineatul (3), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.”

7.

La articolul 2c alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția literei (f) de la primul paragraf, exportatorul declară în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și informează autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.”

8.

La articolul 2c alineatul (4), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități controlate de stat sau deținute de stat în proporție de peste 50 %;”.

9.

La articolul 2c alineatul (4), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor; sau”.

10.

La articolul 2c alineatul (4), se adaugă următoarea literă:

„(h)

asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Belarus, cu excepția guvernului acestei țări și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern.”

11.

La articolul 2c, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt datorate în temeiul unor contracte încheiate înainte de 3 martie 2022 sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autorizația să fie solicitată înainte de 1 mai 2022.”

12.

La articolul 2c, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Uniune.”

13.

La articolul 2c alineatul (7), punctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează în anexa II ori că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul articolului 2da alineatul (1) litera (a); sau

(ii)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b).”

14.

La articolul 2d alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;”.

15.

La articolul 2d alineatul (3), litera (f) se elimină.

16.

La articolul 2d alineatul (3), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.”

17.

La articolul 2d alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția literei (f) de la primul paragraf, exportatorul declară în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și informează autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.”

18.

La articolul 2d alineatul (4), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități controlate de stat sau deținute de stat în proporție de peste 50 %;”.

19.

La articolul 2d alineatul (4), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor; sau”.

20.

La articolul 2d alineatul (4), se adaugă următoarea literă:

„(h)

asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Belarus, cu excepția guvernului acestei țări și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern.”

21.

La articolul 2d, se introduce următorul alineat:

„(4a)   Fără a aduce atingere alineatului (4) litera (e) și prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritatea competentă poate autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce a stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă sunt destinate încetării, până la 6 februarie 2024, a contractelor și operațiunilor în curs la data de 5 august 2023, necesare pentru furnizarea de servicii de telecomunicații civile populației civile din Belarus.”

22.

La articolul 2d, se introduce următorul alineat:

„(5a)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8536 69, 8536 90, 8541 30 și 8541 60 până la 6 februarie 2024 sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă, în măsura în care acest lucru este necesar pentru prelucrarea respectivelor produse în Belarus de către o întreprindere comună în care o societate stabilită în Uniune deține o participație majoritară la 5 august 2023, în scopul importului ulterior în Uniune și al producerii ulterioare în Uniune a unor produse destinate utilizării în sectorul sănătății sau în cel farmaceutic ori în domeniul cercetării și dezvoltării.”

23.

La articolul 2d, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Uniune.”

24.

La articolul 2d alineatul (7), punctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat în anexa II ori că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul articolului 2da alineatul (1) litera (a); sau

(ii)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b).”

25.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2sa

(1)   Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de produse și tehnologii adecvate pentru utilizarea în aviație sau în industria spațială, indiferent dacă provin sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării lor în Belarus, de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1).

(3)   Se interzice furnizarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activități: furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de servicii de revizie, reparații, inspecție, înlocuire, modificare sau remediere a defectelor unei aeronave sau ale unei componente de aeronavă, cu excepția inspecției premergătoare zborului, în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1).

(4)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor și tehnologiilor respective.

(5)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (4) nu se aplică executării până la 4 septembrie 2023 a contractelor încheiate înainte de 5 august 2023 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(6)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile naționale competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, executarea unui contract de leasing financiar pentru aeronave încheiat înainte de 5 august 2023, după ce au stabilit că:

(a)

acesta este strict necesar pentru a asigura rambursarea leasingului către o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru care nu intră sub incidența niciuneia dintre măsurile restrictive prevăzute în prezenta decizie; și

(b)

nu va fi pusă la dispoziția contrapărții belaruse nicio resursă economică, cu excepția transferului dreptului de proprietate asupra aeronavei după rambursarea integrală a leasingului financiar.

(7)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8517 71 00, 8517 79 00 și 9026 00 00 sau asistența tehnică, serviciile de intermediere, finanțarea sau asistența financiară aferente acestora, după ce au stabilit că acest lucru este necesar în scopuri medicale sau farmaceutice ori în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de consumabile medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau pentru evacuări.

Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare pentru scopuri medicale, farmaceutice sau umanitare în conformitate cu prezentul alineat, autoritățile naționale competente nu acordă autorizație pentru exporturi niciunei persoane fizice sau juridice, niciunei entități sau niciunui organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.

(8)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

(9)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere articolului 2c alineatul (4) litera (b) și articolului 2d alineatul (4) litera (b).

(10)   Interdicția de la alineatul (4) litera (a) nu se aplică schimbului de informații care vizează stabilirea de standarde tehnice în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1).

(11)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.”

26.

Textul prevăzut în anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexa VI la Decizia 2012/642/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 285, 17.10.2012, p. 1).

(2)  Decizia (PESC) 2022/356 a Consiliului din 2 martie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus (JO L 67, 2.3.2022, p. 103).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții (JO L 94, 30.3.2012, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA VI

Lista armelor de foc și a altor arme menționate la articolul 1a

Codul NC

Descriere

9303

Alte arme de foc și dispozitive similare care utilizează încărcături explozive

ex 9304

Alte arme (de exemplu, puști, carabine și pistoale cu resort, cu aer comprimat sau cu gaz), cu excepția celor de la poziția 9307


Top