EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1015

Decizia (PESC) 2023/1015 a Consiliului din 23 mai 2023 de confirmare a participării Danemarcei la PESCO și de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2315 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante

ST/9101/2023/INIT

JO L 136, 24.5.2023, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1015/oj

24.5.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/73


DECIZIA (PESC) 2023/1015 A CONSILIULUI

din 23 mai 2023

de confirmare a participării Danemarcei la PESCO și de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2315 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 46 alineatul (3),

având în vedere Protocolul nr. 10 privind cooperarea structurată permanentă stabilită prin articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană, atașat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

având în vedere avizul Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Articolul 46 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede că orice stat membru care dorește să participe la cooperarea structurată permanentă (PESCO) notifică intenția sa Consiliului și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”).

(2)

La 1 iunie 2022, în Danemarca a avut loc un referendum privind revocarea excepției de la participarea la decizii și acțiuni ale Uniunii care au implicații în materie de apărare, prevăzute la articolul 5 din Protocolul nr. 22 la tratate privind poziția Danemarcei. Referendumul respectiv a avut ca rezultat votul în favoarea revocării.

(3)

În conformitate cu articolul 7 din Protocolul nr. 22, Danemarca a informat celelalte state membre, printr-o scrisoare din partea ministrului afacerilor externe adresată la 20 iunie 2022, că, începând cu 1 iulie 2022, nu mai dorește să se prevaleze de articolul 5 din protocolul respectiv.

(4)

La 23 martie 2023, Consiliul și Înaltul Reprezentant au primit din partea Danemarcei o notificare în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) din TUE, conform căreia Danemarca are intenția de a participa la PESCO.

(5)

Danemarca și-a stabilit în planul său național de punere în aplicare capacitatea de a respecta angajamentele mai stricte cuprinse în anexa la Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului (1), pe care statele membre participante și le-au asumat unul față de celălalt.

(6)

Având în vedere că au fost întrunite condițiile necesare, este așadar oportun ca Consiliul să adopte o decizie de confirmare a participării Danemarcei la PESCO.

(7)

Decizia (PESC) 2017/2315 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se confirmă participarea Danemarcei la PESCO.

Articolul 2

La articolul 2 din Decizia (PESC) 2017/2315, se introduce următoarea liniuță după a treia liniuță:

„—

Danemarca,”.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante (JO L 331, 14.12.2017, p. 57).


Top