EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1288R(01)

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/1288 al Comisiei din 6 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile referitoare la conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, care precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor în legătură cu indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității, precum și conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile în documentele precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 196 din 25 iulie 2022)

JO L 332, 27.12.2022, p. 1–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/corrigendum/2022-12-27/oj

27.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/1


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/1288 al Comisiei din 6 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile referitoare la conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, care precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor în legătură cu indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității, precum și conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile în documentele precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 196 din 25 iulie 2022 )

La pagina 1, textul Regulamentului delegat (UE) 2022/1288 al Comisiei din 6 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile referitoare la conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, care precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor în legătură cu indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității, precum și conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile în documentele precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice se înlocuiește cu următorul text:

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/… AL COMISIEI

din 6 aprilie 2022

de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile referitoare la conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, care precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor în legătură cu indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității, precum și conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile în documentele precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (1), în special articolul 2a alineatul (3), articolul 4 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 4 alineatul (7) al doilea paragraf, articolul 8 alineatul (3) al patrulea paragraf, articolul 8 alineatul (4) al patrulea paragraf, articolul 9 alineatul (5) al patrulea paragraf, articolul 9 alineatul (6) al patrulea paragraf, articolul 10 alineatul (2) al patrulea paragraf, articolul 11 alineatul (4) al patrulea paragraf și articolul 11 alineatul (5) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare ar trebui să fie suficient de clare, concise și vizibile pentru a permite investitorilor finali să ia decizii în cunoștință de cauză. În acest scop, investitorii finali ar trebui să aibă acces la date fiabile pe care să le poată utiliza și analiza în timp util și în mod eficient. Prin urmare, informațiile astfel furnizate ar trebui verificate și revizuite în conformitate cu directivele, regulamentele și dispozițiile naționale menționate la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088. În plus, ar trebui stabilite norme privind publicarea informațiilor respective pe site-urile web, în cazul în care o astfel de publicare este impusă de Regulamentul (UE) 2019/2088.

(2)

Conținutul și prezentarea informațiilor privind durabilitatea legate de produsele financiare care se raportează la un coș de indici ar trebui să ofere investitorilor finali o imagine cuprinzătoare a caracteristicilor acestor produse financiare. Prin urmare, este necesar ca informațiile privind durabilitatea referitoare la un indice care este desemnat drept criteriu de referință și este alcătuit dintr-un coș de indici să vizeze atât coșul, cât și fiecare indice din coș.

(3)

Pentru investitorii finali care sunt interesați de performanța în materie de durabilitate a participanților la piața financiară și a consultanților financiari, este esențial ca informațiile furnizate de către participanții la piața financiară cu privire la principalele efecte negative ale deciziilor lor de investiții asupra factorilor de durabilitate și de către consultanții financiari cu privire la principalele efecte negative ale consultanței lor de investiții sau de asigurări asupra factorilor de durabilitate să fie cuprinzătoare. Așadar, aceste informații ar trebui să acopere atât investițiile directe, cât și investițiile indirecte în active.

(4)

Este necesar să se asigure faptul că informațiile furnizate pot fi comparate cu ușurință și că indicatorii referitori la principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate pot fi ușor de înțeles. Comparabilitatea și inteligibilitatea ar fi îmbunătățite dacă s-ar face o distincție între, pe de o parte, indicatorii referitori la efectele negative care conduc întotdeauna la efecte negative principale și, pe de altă parte, indicatorii suplimentari referitori la efectele negative asupra factorilor de durabilitate care sunt principali pentru participanții la piața financiară. Este însă important să se asigure faptul că efectele negative ale deciziilor de investiții asupra climei sau asupra altor factori de durabilitate legați de mediu sunt considerate la fel de importante ca și efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate care vizează aspectele sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării și luării de mită. Prin urmare, indicatorii suplimentari referitori la principalele efecte negative ar trebui să se refere la cel puțin unul dintre acești factori. Pentru a asigura coerența cu alte informații privind durabilitatea, indicatorii referitori la principalele efecte negative ar trebui să utilizeze indicatori standardizați, dacă este cazul, și să se bazeze pe indicatorii utilizați în Regulamentele delegate (UE) 2020/1818 (2) și (UE) 2021/2139 (3) ale Comisiei.

(5)

Pentru a consolida și mai mult comparabilitatea informațiilor care trebuie publicate, informațiile privind principalele efecte negative ar trebui să se refere la perioade de referință cuprinse între data de 1 ianuarie și data de 31 decembrie a anului precedent și ar trebui să fie publicate până la data de 30 iunie a fiecărui an ca dată comună. Cu toate acestea, este posibil ca portofoliile de investiții ale participanților la piața financiară să se modifice constant în aceste perioade de referință. Prin urmare, stabilirea principalelor efecte negative ar trebui efectuată la cel puțin patru date specifice în cursul perioadelor de referință, iar rezultatul mediu ar trebui să fie publicat anual. Pentru a se asigura faptul că investitorii finali pot compara modul în care participanții la piața financiară au luat în considerare principalele efecte negative de-a lungul timpului, participanții la piața financiară ar trebui să furnizeze o comparație istorică de la an la an a rapoartelor lor pentru cel puțin ultimele cinci perioade de referință, dacă sunt disponibile.

(6)

Participanții la piața financiară care iau în considerare principalele efecte negative pentru prima dată într-un anumit an calendaristic ar trebui să fie tratați în mod corespunzător, asigurându-se totodată faptul că investitorii finali primesc suficiente informații înainte de a lua deciziile de investiții. Acești participanți la piața financiară ar trebui, prin urmare, să furnizeze informații cu privire la acțiunile planificate sau la obiectivele stabilite pentru următoarea perioadă de referință, astfel încât să se evite sau să se reducă orice efecte negative principale identificate. Din același motiv, aceștia ar trebui, de asemenea, să furnizeze informații cu privire la politicile lor de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate și cu privire la standardele internaționale pe care le vor aplica în perioada de referință următoare.

(7)

Investitorii finali ar trebui, indiferent de statul membru în care își au reședința, să poată compara principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate cu privire la care au fost furnizate informații. Participanții la piața financiară ar trebui, prin urmare, să furnizeze o sinteză a informațiilor lor atât într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale, cât și într-una din limbile oficiale ale statelor membre în care sunt puse la dispoziție produsele financiare ale respectivilor participanți la piața financiară.

(8)

Consultanții financiari utilizează informațiile privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate care sunt furnizate de participanții la piața financiară. Informațiile furnizate de consultanții financiari pentru a indica dacă și în ce mod iau în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței lor de investiții sau de asigurări ar trebui, prin urmare, să descrie cu claritate modul în care informațiile furnizate de participanții la piața financiară sunt prelucrate și integrate în consultanța lor de investiții sau de asigurări. În special, consultanții financiari care se bazează pe criterii sau praguri referitoare la principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, care sunt utilizate pentru a selecta produsele financiare sau pentru a oferi consultanță cu privire la acestea ar trebui să publice criteriile sau pragurile respective.

(9)

Indicatorii amprentei de carbon nu sunt încă pe deplin dezvoltați. Participanții la piața financiară care, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2019/2088, menționează în informațiile publicate la nivel de entitate gradul de aliniere a produselor lor financiare la obiectivele Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ar trebui, prin urmare, să își bazeze aceste informații pe scenarii climatice prospective.

(10)

O modalitate prin care produsele financiare pot promova caracteristici de mediu sau sociale este luarea în considerare a principalelor efecte negative ale deciziilor de investiții. Produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile trebuie, ca parte a informațiilor furnizate cu privire la respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, să ia, de asemenea, în considerare indicatorii de durabilitate în legătură cu efectele negative menționate la articolul 4 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (UE) 2019/2088. Din aceste motive, participanții la piața financiară ar trebui să indice, în cadrul informațiilor lor privind durabilitatea, modul în care iau în considerare, pentru produsele financiare respective, principalele efecte negative ale deciziilor lor de investiții asupra factorilor de durabilitate.

(11)

Articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2019/2088 impune participanților la piața financiară care pun la dispoziție produse financiare ce promovează caracteristici de mediu sau sociale să publice aceste caracteristici fără a induce în eroare investitorii finali. Aceasta implică faptul că participanții la piața financiară nu ar trebui să furnizeze informații privind durabilitatea, inclusiv prin clasificarea produselor, într-o manieră care nu reflectă modul în care produsul financiar promovează efectiv respectivele caracteristici de mediu sau sociale. Prin urmare, participanții la piața financiară ar trebui să publice numai acele criterii de selecție a activelor suport care sunt obligatorii pentru procesul de luare a deciziilor privind investițiile, și nu criteriile pe care le pot ignora sau omite dacă doresc.

(12)

Produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale pot fi utilizate pentru a investi într-o gamă largă de active suport, dintre care unele pot să nu îndeplinească ele însele condițiile pentru a fi considerate drept investiții durabile sau pot să nu contribuie la caracteristicile de mediu sau sociale specifice promovate de produsul financiar. Exemple de astfel de investiții sunt instrumentele de hedging, investițiile neverificate în scopuri de diversificare, investițiile pentru care nu există date sau numerarul deținut ca lichiditate auxiliară. Participanții la piața financiară care pun la dispoziție astfel de produse financiare ar trebui, prin urmare, să fie pe deplin transparenți în ceea ce privește alocarea investițiilor suport în aceste categorii de investiții.

(13)

Produsele financiare pot promova caracteristici de mediu sau sociale în mai multe moduri, inclusiv într-un document precontractual sau periodic, în denumirea produsului sau în orice comunicare cu caracter publicitar cu privire la strategia lor de investiții, standardele privind produsele financiare, etichetele la care aderă sau condițiile aplicabile pentru înregistrarea automată. Pentru a asigura comparabilitatea și inteligibilitatea caracteristicilor de mediu sau sociale promovate, participanții la piața financiară care pun la dispoziție produse financiare ce promovează caracteristici de mediu sau sociale ar trebui să confirme informațiile privind promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale în anexele la documentele sau informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile precontractuale și periodice.

(14)

Produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale au grade diferite de ambiție în ceea ce privește durabilitatea. Prin urmare, în cazul în care produsele financiare respective urmăresc parțial realizarea de investiții durabile, participanții la piața financiară ar trebui să confirme acest lucru în anexele la documentele sau informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile precontractuale și periodice, pentru a se asigura că investitorii finali sunt în măsură să înțeleagă diferitele grade de durabilitate și să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză în ceea ce privește durabilitatea.

(15)

Deși produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile ar trebui să efectueze doar investiții durabile, aceste produse pot efectua, într-o anumită măsură, și alte investiții în cazul în care li se solicită acest lucru în temeiul normelor sectoriale specifice. Prin urmare, este oportun să se prevadă obligația furnizării de informații cu privire la valoarea și scopul oricăror alte investiții, astfel încât să se poată verifica dacă investițiile respective nu împiedică produsul financiar să își atingă obiectivul de investiții durabile.

(16)

Multe produse financiare se bazează pe strategii de excludere fondate pe criterii de mediu sau sociale. Investitorilor finali ar trebui să li se furnizeze informațiile necesare pentru a evalua efectele unor astfel de criterii asupra deciziilor de investiții, precum și efectele unor astfel de strategii de excludere asupra componenței portofoliului rezultat. Practica de piață demonstrează că unele strategii de excludere sunt prezentate ca fiind eficace deși, de fapt, aceste strategii de excludere conduc la excluderea doar a unui număr limitat de investiții ori sunt bazate pe excluderi impuse prin lege. Este, prin urmare, necesar să se abordeze preocupările legate de „dezinformarea ecologică”, și anume, în special, practica ce constă în obținerea unui avantaj concurențial neloial prin recomandarea unui produs financiar ca fiind ecologic sau durabil, când, de fapt, acest produs financiar nu îndeplinește standardele de mediu de bază sau alte standarde legate de durabilitate. Pentru a preveni vânzarea inadecvată și dezinformarea ecologică și pentru a le permite investitorilor finali să înțeleagă mai bine efectele strategiilor de excludere aplicate de anumite produse financiare, participanții la piața financiară ar trebui să confirme orice angajament în ceea ce privește investițiile excluse, în special ca elemente obligatorii ale strategiei de investiții, în informațiile privind alocarea activelor și în informațiile privind indicatorii de durabilitate utilizați pentru măsurarea efectelor unor astfel de strategii.

(17)

Regulamentul (UE) 2019/2088 vizează reducerea asimetriei informațiilor din relațiile comitent-prepus în ceea ce privește promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și obiectivele de investiții durabile. În acest scop, regulamentul respectiv impune participanților la piața financiară să furnizeze informații precontractuale și pe site-uri web pentru investitorii finali atunci când acționează în calitate de prepuși ai respectivilor investitori finali. Pentru ca această cerință să fie pe deplin eficace, participanții la piața financiară ar trebui să monitorizeze pe parcursul întregului ciclu de viață al unui produs financiar modul în care produsul respectiv respectă caracteristicile de mediu sau sociale care au făcut obiectul publicării de informații sau obiectivul de investiții durabile. Participanții la piața financiară ar trebui, prin urmare, să explice, în cadrul informațiilor furnizate pe site-ul lor web, mecanismele de control intern sau extern instituite pentru a monitoriza în mod continuu această conformitate.

(18)

Regulamentul (UE) 2019/2088 precizează că evaluarea practicilor de bună guvernanță face parte integrantă din produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale ori care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile. Prin urmare, participanții la piața financiară care pun la dispoziție produse financiare ce promovează caracteristici de mediu sau sociale ori care au un obiectiv de investiții durabile ar trebui să furnizeze informații cu privire la politicile lor de evaluare a practicilor de bună guvernanță ale societăților în care s-a investit.

(19)

Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/2088 impune participanților la piața financiară care pun la dispoziție produse financiare ce promovează caracteristici de mediu sau sociale și care utilizează un indice desemnat drept criteriu de referință să furnizeze informații în care să precizeze dacă și în ce măsură acest indice este consecvent cu caracteristicile respective. În schimb, articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2088 impune participanților la piața financiară care pun la dispoziție produse financiare ce au ca obiectiv realizarea de investiții durabile și care utilizează un indice desemnat drept criteriu de referință să furnizeze informații privind modul în care indicele respectiv este aliniat la obiectivul de investiții respectiv, precum și motivul și modul în care indicele desemnat diferă de un indice general al pieței. Pentru astfel de produse financiare, participanții la piața financiară ar trebui, prin urmare, să demonstreze în mod clar că modul în care este conceput indicele desemnat este adecvat pentru îndeplinirea obiectivului de investiții durabile declarat și că strategia produsului financiar asigură alinierea continuă a produsului financiar la indicele respectiv. Prin urmare, pentru astfel de produse financiare, informațiile metodologice ar trebui să fie furnizate la nivel de indice.

(20)

Participanții la piața financiară pot utiliza diverse metode de investiții pentru a se asigura că produsele financiare pe care le pun la dispoziție îndeplinesc caracteristicile de mediu sau sociale ori obiectivul de investiții durabile. Participanții la piața financiară pot investi direct în titlurile de valoare emise de societățile în care s-a investit sau pot face investiții indirecte. Participanții la piața financiară ar trebui să fie transparenți cu privire la ponderea din investițiile lor care este deținută în mod direct și ponderea care este deținută indirect. În special, participanții la piața financiară ar trebui să explice modul în care utilizarea instrumentelor derivate este compatibilă cu caracteristicile de mediu sau sociale pe care produsul financiar le promovează sau cu obiectivul de investiții durabile.

(21)

Pentru a asigura claritatea pentru investitorii finali, informațiile precontractuale cu privire la produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale ar trebui să indice clar, printr-o declarație, că aceste produse nu au ca obiectiv realizarea de investiții durabile. În același scop și pentru a asigura condiții de concurență echitabile cu produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile, informațiile precontractuale, informațiile publicate pe site-uri web și informațiile periodice cu privire la produsele care promovează caracteristici de mediu sau sociale ar trebui să menționeze, de asemenea, proporția investițiilor durabile.

(22)

Articolul 2 punctul 17 din Regulamentul (UE) 2019/2088 definește o investiție durabilă ca fiind o investiție într-o activitate economică care contribuie la un obiectiv de mediu sau social ori o investiție în capital uman sau în comunități dezavantajate din punct de vedere economic sau social, cu condiția ca astfel de investiții să nu prejudicieze în mod semnificativ vreunul dintre obiectivele respective și ca societățile în care s-a investit să aplice practici de bună guvernanță. Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” este deosebit de important pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile, întrucât respectarea acestui principiu este un criteriu necesar pentru a evalua dacă o investiție îndeplinește obiectivul de investiții durabile. Cu toate acestea, acest principiu este, de asemenea, relevant pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale în cazul în care produsele financiare respective realizează investiții durabile, întrucât participanții la piața financiară ar trebui să furnizeze informații privind proporția investițiilor durabile realizate. Participanții la piața financiară care pun la dispoziție produse financiare ce promovează caracteristici de mediu sau sociale și realizează parțial investiții durabile ori produse financiare ce au ca obiectiv realizarea de investiții durabile ar trebui, prin urmare, să furnizeze informații cu privire la respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”. Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” este legat de publicarea de informații privind principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate. Din acest motiv, informațiile privind produsele financiare care se referă la respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” ar trebui să explice modul în care au fost luați în considerare indicatorii referitori la efectele negative. În plus, întrucât aceste informații sunt strâns legate de Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (4), este oportun să se solicite informații suplimentare privind alinierea investițiilor la garanțiile minime prevăzute în regulamentul respectiv.

(23)

Pentru a le permite investitorilor finali să înțeleagă mai bine strategiile de investiții oferite, participanții la piața financiară ar trebui să utilizeze informațiile privind durabilitatea publicate pe site-urile web pentru a dezvolta aspectele prezentate într-un mod concis în documentele precontractuale și pentru a furniza informații suplimentare relevante pentru respectivii investitori finali. Înainte de a încheia un contract, participanții la piața financiară ar trebui să îi informeze pe investitorii finali că pot consulta mai multe informații detaliate, specifice produsului pe site-ul web și să le furnizeze un link către informațiile respective.

(24)

Informațiile cu privire la produs publicate pe site-ul web ar trebui să ofere detalii suplimentare referitoare la strategia de investiții utilizată pentru produsul financiar în cauză, inclusiv politica de evaluare a bunei guvernanțe a societăților în care s-a investit, precum și metodologiile utilizate pentru a evalua dacă produsul financiar îndeplinește caracteristicile de mediu sau sociale ori obiectivele de investiții durabile. În plus, participanții la piețele financiare ar trebui să publice pe site-ul lor web o sinteză clară, succintă și ușor de înțeles a informațiilor furnizate în cadrul raportării periodice.

(25)

În ceea ce privește conținutul informațiilor periodice prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/2088, participanții la piața financiară ar trebui să furnizeze un set minim de indicatori cantitativi și calitativi standardizați și comparabili, care să demonstreze modul în care fiecare produs financiar îndeplinește caracteristicile de mediu sau sociale pe care le promovează sau obiectivul de investiții durabile pe care îl vizează. Acești indicatori ar trebui să fie relevanți pentru conceptul și strategia de investiții a produsului financiar, astfel cum sunt descrise în informațiile precontractuale ale produsului financiar. În special, pentru a asigura coerența între informațiile precontractuale și informațiile periodice, participanții la piața financiară ar trebui să precizeze în informațiile lor periodice indicatorii de durabilitate specifici menționați în informațiile precontractuale care au fost utilizați pentru a măsura modul în care au fost îndeplinite caracteristicile de mediu sau sociale ori în care a fost atins obiectivul de investiții durabile.

(26)

Este necesar să se asigure faptul că investitorii finali au o imagine de ansamblu clară asupra investițiilor produsului financiar. Prin urmare, participanții la piața financiară ar trebui să furnizeze în rapoartele periodice prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/2088 informații privind efectele celor mai importante 15 investiții ale produsului financiar. Aceste investiții principale ar trebui selectate pe baza investițiilor care reprezintă cea mai mare parte a investițiilor în cursul perioadei acoperite de raportul periodic, calculate la intervale corespunzătoare pentru a fi reprezentative pentru perioada respectivă. Cu toate acestea, în cazul în care mai puțin de 15 investiții reprezintă jumătate din investițiile produsului financiar, participanții la piața financiară ar trebui să furnizeze informații numai cu privire la investițiile respective. În plus, pentru a asigura o comparabilitate adecvată în timp, participanții la piața financiară ar trebui să furnizeze o comparație istorică de la an la an a rapoartelor lor periodice pentru cel puțin ultimele cinci perioade, sub rezerva disponibilității rapoartelor periodice pentru perioadele respective.

(27)

Participanții la piața financiară care pun la dispoziție produse financiare ce utilizează un criteriu de referință pentru a îndeplini caracteristicile de mediu sau sociale ori obiectivul de investiții durabile ar trebui să fie transparenți în ceea ce privește măsura în care produsul financiar poate să rămână aliniat la criteriul de referință desemnat atunci când vizează să îndeplinească caracteristica sau obiectivul respectiv. Din acest motiv și pentru a promova coerența cu informațiile privind aspectele de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) a căror furnizare la nivelul indicilor de referință este prevăzută de Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului (5), participanții la piața financiară ar trebui să compare în rapoartele lor periodice performanța produsului financiar în cauză cu cea a criteriului de referință desemnat pentru toți indicatorii de durabilitate relevanți pentru a demonstra că criteriul de referință desemnat este aliniat la caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar ori la obiectivul său de investiții durabile. Această comparație ar trebui, de asemenea, să le permită investitorilor finali să determine cu claritate măsura în care produsul financiar are o performanță durabilă în comparație cu performanța unui produs dominant.

(28)

Este necesar să se asigure faptul că investitorii finali pot beneficia de informații privind durabilitatea în legătură cu o ofertă de produs financiar din partea unui participant la piața financiară din alt stat membru. Participanții la piața financiară ar trebui, prin urmare, să prezinte o sinteză a informațiilor furnizate în aceste informații privind durabilitatea într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale. În cazul în care un produs financiar este pus la dispoziție în afara statului membru în care este stabilit participantul la piața financiară, ar trebui furnizată, de asemenea, o sinteză a informațiilor respective într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este pus la dispoziție produsul financiar.

(29)

Este necesar să se asigure comparabilitatea declarației privind principalele efecte negative, a informațiilor precontractuale și a informațiilor periodice prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/2088, precum și să se asigure că aceste informații sunt ușor de înțeles de către investitorii finali. Prin urmare, este oportun să se stabilească modele standard pentru prezentarea informațiilor respective. Din același motiv, modelele ar trebui să conțină explicații succinte ale termenilor-cheie utilizați în modelele respective.

(30)

Anumite produse financiare pot oferi investitorilor finali o gamă de opțiuni de investiții suport. Este necesar să se asigure faptul că investitorii finali sunt informați cu privire la performanța potențială în materie de durabilitate a acestor produse și că participanții la piața financiară au obligația de a furniza informații cu privire la opțiunile care promovează caracteristici de mediu sau sociale ori care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile. Informațiile respective ar trebui să clarifice faptul că, pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale, măsura în care produsele respective îndeplinesc caracteristicile respective depinde de proporția de opțiuni selectate de investitorul final care promovează aceste caracteristici și de perioada în care investitorul final investește în opțiunile respective. Informațiile furnizate ar trebui, de asemenea, să clarifice faptul că, pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile, toate opțiunile de investiții suport trebuie să aibă ca obiectiv realizarea de investiții durabile. Există produse financiare care oferă investitorilor finali o gamă de opțiuni de investiții suport, una sau mai multe dintre opțiunile de investiții suport calificându-se drept produs financiar care promovează caracteristici de mediu sau sociale. Pentru a se asigura transparența deplină, este important să se garanteze că informațiile referitoare la aceste produse financiare acoperă și aceste opțiuni. Există, de asemenea, produse financiare în cazul cărora una sau mai multe dintre opțiunile de investiții suport sunt produse financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile. Și în acest caz, informațiile referitoare la produsele respective ar trebui să acopere opțiunile respective. Există, de asemenea, produse financiare cu una sau mai multe opțiuni de investiții suport care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile, dar în cazul cărora opțiunile respective nu sunt produse financiare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 12 din Regulamentul (UE) 2019/2088. Întrucât aceste opțiuni se încadrează într-un produs financiar global care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2019/2088 și au ca obiectiv realizarea de investiții durabile, este oportun să se solicite furnizarea unor informații minime cu privire la obiectivul lor de investiții durabile.

(31)

Informațiile precontractuale pentru produsele financiare care oferă o gamă de opțiuni de investiții suport ar trebui să ofere un nivel adecvat de informații legate de durabilitate cu privire la produsul financiar în ansamblu. Investitorilor finali ar trebui să li se furnizeze o listă sintetică a opțiunilor de investiții suport legate de durabilitate și o indicație clară a locurilor unde pot fi găsite informații legate de durabilitate cu privire la opțiunile respective. Lista respectivă ar trebui să asigure faptul că opțiunile de investiții suport sunt clasificate în mod corespunzător în ceea ce privește obiectivul de investiții durabile și promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale.

(32)

Includerea informațiilor legate de durabilitate direct sub formă de anexe la informațiile precontractuale menționate în Regulamentul (UE) 2019/2088 poate împiedica investitorul final să primească informații clare și concise, deoarece produsul financiar poate oferi o gamă largă de opțiuni de investiții suport și un număr corespunzător de anexe de informații. În astfel de cazuri, ar trebui să se permită ca aceste informații să fie furnizate printr-o trimitere la alte informații publicate în temeiul directivelor, al regulamentelor sau al legislației naționale. În mod similar, pentru informațiile periodice referitoare la produsele financiare care oferă o gamă de opțiuni de investiții suport, informațiile periodice ar trebui să se refere numai la opțiunile de investiții în care s-a investit, deoarece opțiunile de investiții în care s-a investit efectiv stabilesc măsura în care produsul financiar îndeplinește caracteristicile de mediu sau sociale pe care le promovează sau își atinge obiectivul de investiții durabile.

(33)

Regulamentul (UE) 2020/852 a modificat Regulamentul (UE) 2019/2088 impunând obligația ca participanții la piața financiară să includă în informațiile precontractuale și periodice privind produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile și care investesc într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv de mediu în sensul articolului 2 punctul 17 din regulamentul respectiv, informații privind obiectivul de mediu, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2020/852, precum și o descriere a modului și a măsurii în care investițiile suport ale produsului financiar sunt în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, astfel cum se menționează la articolul 3 din regulamentul respectiv. În plus, Regulamentul (UE) 2019/2088 impune, de asemenea, în prezent și obligația ca participanții la piața financiară să includă în informațiile precontractuale și periodice privind produsele financiare care promovează caracteristici de mediu informații necesare pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile și care investesc într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv de mediu în sensul regulamentului respectiv. Este necesar să li se dea investitorilor finali posibilitatea să compare cu ușurință gradul de durabilitate din punctul de vedere al mediului al investițiilor realizate de produsele financiare în activități economice durabile. Prin urmare, în sensul articolului 6 alineatele (1) și (2) și al articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088, participanții la piața financiară ar trebui să includă în anexele la documentele sau în informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (2) din regulamentul respectiv reprezentări grafice ale unor astfel de investiții, pe baza unui indicator standardizat, numărătorul constând în valoarea de piață a investițiilor în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului și numitorul constând în valoarea de piață a tuturor investițiilor. Pentru a oferi informații fiabile investitorilor finali, numărătorul ar trebui să includă valoarea de piață a investițiilor în societățile în care s-a investit, care reprezintă proporția activităților economice durabile din punctul de vedere al mediului ale respectivelor societăți în care s-a investit, precum și veniturile din titluri de creanță, în cazul în care condițiile titlurilor de creanță impun ca veniturile respective să fie utilizate pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului. Pentru a include toate investițiile care pot finanța activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, ar trebui să fie posibilă includerea la numărător a activelor de infrastructură, a activelor imobiliare, a activelor de securitizare și a investițiilor în alte produse financiare, astfel cum se menționează la articolul 5 primul paragraf și la articolul 6 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852. Din cauza lipsei unor metodologii fiabile pe baza căreia să se determine în ce măsură expunerile realizate prin intermediul instrumentelor financiare derivate sunt expuneri la activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, astfel de expuneri nu ar trebui incluse la numărător. Numitorul ar trebui să constea în valoarea de piață a tuturor investițiilor.

(34)

În prezent, nu există o metodologie adecvată pentru a calcula în ce măsură expunerile față de administrații centrale, bănci centrale și emitenți supranaționali („expuneri suverane”) constituie expuneri la activități economice durabile din punctul de vedere al mediului. Pentru a spori gradul de sensibilizare a investitorilor finali, este oportun să se calculeze și să se reprezinte grafic nivelul investițiilor în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului în două moduri. Prima modalitate este de a permite includerea la numărător a investițiilor în titluri de creanță emise de administrații centrale, bănci centrale și emitenți supranaționali, în cazul în care condițiile titlurilor de creanță impun ca veniturile să fie utilizate pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, și includerea la numitor a investițiilor în titluri de creanță emise de administrații centrale, bănci centrale și emitenți supranaționali, indiferent de utilizarea veniturilor. Pentru a permite investitorilor finali să ia decizii de investiții mai bine fundamentate, participanții la piața financiară ar trebui să explice de ce anumite expuneri suverane nu țin de activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, inclusiv în cazul în care acest lucru se întâmplă din cauza lipsei unor metodologii adecvate pentru a calcula în ce măsură expunerile respective reprezintă expuneri la activități economice durabile din punctul de vedere al mediului. A doua modalitate este de a exclude expunerile suverane de la numărător și de la numitor, îmbunătățind astfel comparabilitatea între produsele financiare și permițând investitorilor finali să evalueze în ce măsură produsele financiare investesc în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului fără includerea expunerilor suverane.

(35)

Participanții la piața financiară ar trebui să se poată baza pe furnizori de date terți în cazul în care întreprinderile nu și-au respectat încă obligația, prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, de a publica informații cu privire la modul și măsura în care activitățile lor sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului în temeiul articolelor 3 și 9 din regulamentul respectiv. Pentru a evalua investițiile în societăți în care s-a investit care nu fac obiectul obligației de publicare a informațiilor prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, participanții la piața financiară ar trebui să evalueze și să utilizeze datele raportate public. Numai în cazul în care astfel de date nu sunt disponibile, participanților la piața financiară ar trebui să li se permită să utilizeze date care au fost obținute fie direct de la societățile în care s-a investit, fie de la terți, în fiecare caz, cu condiția ca datele puse la dispoziție în cadrul unor astfel de furnizări de informații să fie echivalente cu datele puse la dispoziție în cadrul informațiilor publicate în conformitate cu articolul 8.

(36)

Este necesar să se asigure faptul că pentru produsele financiare se publică în mod consecvent informații cu privire la gradul în care investițiile în societățile în care s-a investit care sunt întreprinderi nefinanciare reprezintă investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, în temeiul articolelor 3 și 9 din Regulamentul (UE) 2020/852. În acest scop, participanții la piața financiară ar trebui să selecteze fie proporția din cifra de afaceri, din cheltuielile de capital sau din cheltuielile de exploatare pentru a calcula indicatorul-cheie de performanță per produs financiar pentru a măsura gradul respectiv și ar trebui să publice selecția respectivă în anexele la documente sau în informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088. Pentru a asigura comparabilitatea între produsele financiare și pentru a facilita înțelegerea investitorilor finali, indicatorul-cheie de performanță implicit ar trebui să fie cifra de afaceri. Cheltuielile de capital sau cheltuielile de exploatare ar trebui utilizate numai în cazul în care caracteristicile produsului financiar justifică o astfel de utilizare, în special în cazul în care cheltuielile de capital sau cheltuielile de exploatare sunt mai reprezentative pentru gradul în care produsele financiare respective investesc în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului și cu condiția ca o astfel de utilizare să fie explicată. Pentru societățile în care s-a investit care sunt întreprinderi financiare, astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2178 al Comisiei (6), comparabilitatea ar trebui realizată prin impunerea utilizării aceluiași indicator-cheie de performanță pentru același tip de întreprindere financiară. Pentru întreprinderile de asigurare și de reasigurare care desfășoară activități de subscriere de asigurări generale, ar trebui să fie posibilă combinarea atât a indicatorilor-cheie de performanță pentru investiții, cât și a celor de subscriere într-un singur indicator-cheie de performanță. Pentru a promova transparența pentru investitorii finali, este necesar să se solicite ca publicările de informații periodice privind modul și măsura în care investițiile suport ale produsului financiar sunt realizate în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului să ofere o comparație cu nivelul vizat al investițiilor în activitățile economice respective care figurează în informațiile precontractuale. Pentru a se asigura comparabilitatea și transparența, în informațiile publicate periodic ar trebui să se indice în ce măsură s-au realizat investiții în activitățile economice respective în funcție de cifra de afaceri, cheltuielile de capital și cheltuielile de exploatare.

(37)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece toate se referă la informațiile care trebuie furnizate de participanții la piața financiară și de consultanții financiari în legătură cu informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare impuse în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2088. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a se facilita formarea, de către participanții la piețele financiare și consultanții financiari, a unei imagini cuprinzătoare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul regulamentului menționat, este necesar ca toate standardele tehnice de reglementare prevăzute la articolul 2a alineatul (3), articolul 4 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 4 alineatul (7) al doilea paragraf, articolul 8 alineatul (3) al patrulea paragraf, articolul 8 alineatul (4) al patrulea paragraf, articolul 9 alineatul (5) al patrulea paragraf, articolul 9 alineatul (6) al patrulea paragraf, articolul 10 alineatul (2) al patrulea paragraf, articolul 11 alineatul (4) al patrulea paragraf și articolul 11 alineatul (5) al patrulea paragraf să fie incluse într-un singur regulament.

(38)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (autoritățile europene de supraveghere).

(39)

Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere menționat la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7), la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (9) a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, al Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, și al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(40)

Este necesar să li se dea participanților la piața financiară și consultanților financiari posibilitatea să se adapteze la cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat. Prin urmare, data aplicării sale ar trebui amânată până la 1 ianuarie 2023. Cu toate acestea, este necesar să se prevadă obligația ca participanții la piața financiară care au luat în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 sau în conformitate cu obligația prevăzută la articolul 4 alineatul (3) sau (4) din regulamentul respectiv, până la 31 decembrie 2022, să publice pentru prima dată pe site-urile lor web informațiile privind efectele respective, în secțiuni separate intitulate „Declarație privind principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate”, până la 30 iunie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DEFINIȚII ȘI DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„întreprindere financiară” înseamnă un AFIA astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (10), o societate de administrare astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (11), o societate de investiții autorizată în conformitate cu articolele 27, 28 și 29 din Directiva 2009/65/CE care nu și-a desemnat pentru administrare o societate de administrare autorizată în conformitate cu articolele 6, 7 și 8 din directiva respectivă, o instituție de credit astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (12), o firmă de investiții astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, o întreprindere de asigurare astfel cum este definită la articolul 13 punctul 1 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13), o întreprindere de reasigurare astfel cum este definită la articolul 13 punctul 4 din Directiva 2009/138/CE sau orice entitate dintr-o țară terță care desfășoară activități similare, face obiectul legislației unei țări terțe și este supravegheată de o autoritate de supraveghere dintr-o țară terță;

2.

„întreprindere nefinanciară” înseamnă o întreprindere care nu este o întreprindere financiară astfel cum este definită la punctul 1;

3.

„expunere suverană” înseamnă o expunere față de administrații centrale, bănci centrale și emitenți supranaționali;

4.

„activitate economică durabilă din punctul de vedere al mediului” înseamnă o activitate economică care respectă cerințele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/852;

5.

„activitate economică de tranziție” înseamnă o activitate economică care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/852;

6.

„activitate economică de facilitare” înseamnă o activitate economică care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (UE) 2020/852.

Articolul 2

Principii generale pentru prezentarea informațiilor

(1)   Participanții la piața financiară și consultanții financiari furnizează informațiile prevăzute de prezentul regulament gratuit și într-un mod care să fie ușor accesibil, nediscriminatoriu, vizibil, simplu, concis, inteligibil, corect, clar și care să nu inducă în eroare. Participanții la piața financiară și consultanții financiari prezintă și expun informațiile prevăzute de prezentul regulament într-un mod ușor de citit, utilizând caractere de dimensiuni lizibile și un stil ce facilitează înțelegerea informațiilor respective. Participanții la piața financiară pot adapta dimensiunea și tipul caracterelor și culorile utilizate în modelele prevăzute în anexele I-V la prezentul regulament.

(2)   Participanții la piața financiară și consultanții financiari furnizează informațiile prevăzute de prezentul regulament într-un format electronic cu funcție de căutare, cu excepția cazului în care legislația sectorială menționată la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088 prevede altfel.

(3)   Participanții la piața financiară și consultanții financiari actualizează informațiile publicate pe site-urile lor web în conformitate cu prezentul regulament și menționează în mod clar data publicării informațiilor și data actualizării. În cazul în care informațiile respective sunt prezentate sub forma unui fișier care poate fi descărcat, participanții la piața financiară și consultanții financiari indică istoricul versiunilor în denumirea fișierului.

(4)   Participanții la piața financiară și consultanții financiari furnizează, în cazul în care sunt disponibili, identificatorii entităților juridice (LEI) și numerele internaționale de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) atunci când se referă la entități sau produse financiare în informațiile furnizate în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 3

Criterii de referință cu coș de indici

În cazul în care un indice desemnat drept criteriu de referință este alcătuit dintr-un coș de indici, participanții la piața financiară și consultanții financiari furnizează informațiile referitoare la indicele respectiv pentru coșul respectiv și pentru fiecare indice din coșul în cauză.

CAPITOLUL II

TRANSPARENȚA CU PRIVIRE LA EFECTELE NEGATIVE ASUPRA FACTORILOR DE DURABILITATE

SECȚIUNEA 1

Participanții la piața financiară

Articolul 4

Declarația participanților la piața financiară conform căreia nu iau în considerare principalele efecte negative ale deciziilor lor de investiții asupra factorilor de durabilitate

(1)   Până la data de 30 iunie a fiecărui an, participanții la piața financiară menționați la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/2088, la articolul 4 alineatul (3) sau la articolul 4 alineatul (4) din regulamentul respectiv publică pe site-urile lor web, într-o secțiune separată intitulată: „Declarație privind principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate”, informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/2088, la articolul 4 alineatele (2), (3) și (4) din regulamentul respectiv și la articolele 4-10 din prezentul regulament. Informațiile respective acoperă perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie și data de 31 decembrie a anului precedent și sunt publicate în secțiunea „Informații privind durabilitatea” menționată la articolul 23 din prezentul regulament.

(2)   Participanții la piața financiară publică declarația menționată la alineatul (1) respectând formatul din modelul prevăzut în tabelul 1 din anexa I.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru participanții la piața financiară care publică pentru prima dată declarația menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 sau la articolul 4 alineatul (3) ori (4) din regulamentul respectiv, informațiile menționate la alineatul (1) acoperă perioada cuprinsă între data la care au fost luate în considerare pentru prima dată principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și data de 31 decembrie a anului respectiv. Respectivii participanți la piața financiară publică informațiile din declarația menționată la alineatul (1) până la data de 30 iunie a anului următor.

Articolul 5

Secțiunea dedicată sintezei

În secțiunea dedicată sintezei din tabelul 1 din anexa I, participanții la piața financiară trebuie să includă toate elementele următoare:

(a)

numele participantului la piața financiară la care se referă declarația privind efectele negative asupra durabilității;

(b)

faptul că sunt luate în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate;

(c)

perioada de referință a declarației;

(d)

o sinteză a principalelor efecte negative.

Secțiunea dedicată sintezei din tabelul 1 din anexa I se redactează în toate limbile următoare:

(a)

una dintre limbile oficiale ale statului membru de origine al participantului la piața financiară și, dacă este diferită, o limbă suplimentară uzuală în domeniul finanțelor internaționale;

(b)

în cazul în care produsul financiar al participantului la piața financiară este pus la dispoziție într-un stat membru gazdă, una dintre limbile oficiale ale statului membru gazdă respectiv.

Secțiunea dedicată sintezei trebuie să aibă cel mult două pagini în format A4 atunci când este tipărită.

Articolul 6

Descrierea principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate

(1)   În secțiunea „Descrierea principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate” din tabelul 1 din anexa I, participanții la piața financiară completează toate câmpurile care vizează indicatorii referitori la principalele efecte negative ale deciziilor lor de investiții asupra factorilor de durabilitate și adaugă toate informațiile următoare:

(a)

informații privind unul sau mai mulți indicatori privind clima și alți indicatori legați de mediu suplimentari, astfel cum se prevede în tabelul 2 din anexa I;

(b)

informații privind unul sau mai mulți indicatori suplimentari pentru aspectele sociale și cele legate de personal, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării și luării de mită, astfel cum se prevede în tabelul 3 din anexa I;

(c)

informații privind orice alți indicatori utilizați pentru identificarea și evaluarea efectelor negative principale suplimentare asupra unui factor de durabilitate.

(2)   În secțiunea „Descrierea principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate” din tabelul 1 din anexa I, participanții la piața financiară descriu acțiunile întreprinse în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent și acțiunile planificate sau obiectivele stabilite pentru perioada ulterioară cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie pentru a evita sau a reduce principalele efecte negative identificate.

(3)   Participanții la piața financiară includ în coloanele „Efect” din secțiunea „Descrierea principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate” din tabelul 1 din anexa I o cifră privind efectul reprezentând media efectelor la 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie, pentru fiecare perioadă cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

Articolul 7

Descrierea politicilor de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

(1)   În secțiunea „Descrierea politicilor de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate” din tabelul 1 din anexa I, participanții la piața financiară descriu politicile lor de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate, precum și modul în care politicile respective sunt actualizate și aplicate, inclusiv toate informațiile următoare:

(a)

data la care organul de conducere al participantului la piața financiară a aprobat politicile respective;

(b)

modul în care este repartizată responsabilitatea pentru punerea în aplicare a politicilor respective în cadrul strategiilor și procedurilor organizaționale;

(c)

metodologiile de selectare a indicatorilor menționați la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și de identificare și evaluare a principalelor efecte negative menționate la articolul 6 alineatul (1) și, în special, o explicație a modului în care metodologiile respective iau în considerare probabilitatea apariției principalelor efecte negative și gravitatea acestor efecte, inclusiv caracterul lor potențial iremediabil;

(d)

orice marjă de eroare aferentă metodologiilor menționate la litera (c) de la prezentul alineat, cu o explicație a marjei respective;

(e)

sursele de date utilizate.

(2)   În cazul în care informațiile referitoare la oricare dintre indicatorii utilizați nu sunt disponibile imediat, participanții la piața financiară includ în secțiunea „Descrierea politicilor de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate” din tabelul 1 din anexa I detalii privind eforturile depuse pentru a obține informațiile fie direct de la societățile în care s-a investit, fie prin efectuarea de cercetări suplimentare, prin cooperarea cu furnizori de date terți sau cu experți externi sau prin formularea unor ipoteze rezonabile.

Articolul 8

Secțiunea privind politicile de implicare

(1)   În secțiunea „Politici de implicare” din tabelul 1 din anexa I, participanții la piața financiară trebuie să furnizeze toate informațiile următoare:

(a)

după caz, sinteze ale politicilor de implicare menționate la articolul 3g din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (14);

(b)

sinteze ale oricăror alte politici de implicare menite să reducă principalele efecte negative.

2.   Sintezele menționate la alineatul (1) trebuie să descrie toate elementele următoare:

(a)

indicatorii pentru efectele negative luate în considerare în politicile de implicare menționate la alineatul (1);

(b)

modul în care aceste politici de implicare vor fi adaptate în cazul în care nu există nicio reducere a principalelor efecte negative pe parcursul mai multor perioade cu privire la care s-a raportat.

Articolul 9

Secțiunea privind trimiterile la standardele internaționale

(1)   În secțiunea „Trimiteri la standardele internaționale” din tabelul 1 din anexa I, participanții la piața financiară descriu dacă și în ce măsură aderă la coduri de conduită responsabilă în afaceri și la standarde recunoscute la nivel internațional privind obligația de diligență și raportarea și, după caz, gradul lor de aliniere la obiectivele Acordului de la Paris.

(2)   Descrierea menționată la alineatul (1) trebuie să conțină informații cu privire la toate elementele următoare:

(a)

indicatorii utilizați pentru luarea în considerare a principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate menționați la articolul 6 alineatul (1) care măsoară aderarea sau alinierea menționată la alineatul (1);

(b)

metodologia și datele utilizate pentru a măsura aderarea sau alinierea menționată la alineatul (1), inclusiv o descriere a sferei de acoperire, a surselor de date și a modului în care metodologia utilizată previzionează principalele efecte negative aferente societăților în care s-a investit;

(c)

dacă se utilizează un scenariu climatic prospectiv și, în caz afirmativ, denumirea și furnizorul scenariului respectiv și data la care a fost conceput;

(d)

în cazul în care nu se utilizează un scenariu climatic prospectiv, o explicație a motivului pentru care participantul la piața financiară consideră că scenariile climatice prospective sunt irelevante.

Articolul 10

Comparația istorică

Participanții la piața financiară care au descris efectele negative asupra factorilor de durabilitate în cursul unei perioade anterioare perioadei pentru care trebuie publicate informații în conformitate cu articolul 6 furnizează în secțiunea „Descrierea principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate” din tabelul 1 din anexa I o comparație istorică între perioada cu privire la care se raportează și perioada anterioară cu privire la care s-a raportat și, ulterior, fiecare perioadă anterioară cu privire la care s-a raportat, până la ultimele cinci perioade anterioare.

SECȚIUNEA 2

Consultanții financiari

Articolul 11

Declarația consultanților financiari conform căreia iau în considerare în consultanța lor în materie de asigurări sau de investiții principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate

(1)   Consultanții financiari menționați la articolul 2 punctul 11 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2019/2088 care aplică articolul 4 alineatul (5) litera (a) din regulamentul respectiv publică informațiile menționate la articolul 4 alineatul (5) litera (a) din regulamentul respectiv într-o secțiune separată de pe site-ul lor web intitulată „Declarația privind principalele efecte negative ale consultanței în materie de asigurări asupra factorilor de durabilitate”.

(2)   Consultanții financiari menționați la articolul 2 punctul 11 literele (c)-(f) din Regulamentul (UE) 2019/2088 care aplică articolul 4 alineatul (5) litera (a) din regulamentul respectiv publică informațiile menționate la articolul 4 alineatul (5) litera (a) din regulamentul respectiv într-o secțiune separată de pe site-ul lor web intitulată „Declarație privind principalele efecte negative ale consultanței de investiții asupra factorilor de durabilitate”.

(3)   Declarația și informațiile menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să conțină detalii privind procesul utilizat de consultanții financiari pentru a selecta produsele financiare pentru care oferă consultanță, inclusiv toate informațiile următoare:

(a)

modul în care consultanții financiari utilizează informațiile publicate de participanții la piața financiară în temeiul prezentului regulament;

(b)

dacă respectivii consultanți financiari clasifică și selectează produsele financiare pe baza indicatorilor enumerați în tabelul 1 din anexa I și a unor eventuali indicatori suplimentari și, după caz, o descriere a metodologiei de clasificare și selecție utilizate;

(c)

orice criterii sau praguri bazate pe principalele efecte negative enumerate în tabelul 1 din anexa I, care sunt utilizate pentru selectarea produselor financiare sau oferirea de consultanță cu privire la acestea.

SECȚIUNEA 3

Declarația participanților la piața financiară conform căreia nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și declarația consultanților financiari conform căreia nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței lor în materie de investiții sau de asigurări

Articolul 12

Declarația participanților la piața financiară conform căreia nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor lor de investiții asupra factorilor de durabilitate

(1)   Participanții la piața financiară menționați la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/2088 publică informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv într-o secțiune separată de pe site-ul lor web intitulată „Neluarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate”.

(2)   Declarația menționată la alineatul (1) include toate informațiile următoare:

(a)

o declarație vizibilă potrivit căreia participantul la piața financiară nu ia în considerare niciun efect negativ al deciziilor sale de investiții asupra factorilor de durabilitate;

(b)

motivele pentru care participantul la piața financiară nu ia în considerare niciun efect negativ al deciziilor sale de investiții asupra factorilor de durabilitate și, dacă este cazul, informații cu privire la intenția participantului la piața financiară de a lua sau nu în considerare astfel de efecte negative făcând referire la indicatorii enumerați în tabelul 1 din anexa I și, în caz afirmativ, cu privire la momentul luării în considerare a acestora.

Articolul 13

Declarația consultanților financiari conform căreia nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței lor în materie de investiții sau de asigurări

(1)   Consultanții financiari menționați la articolul 2 punctul 11 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2019/2088 care aplică articolul 4 alineatul (5) litera (b) din regulamentul respectiv publică informațiile menționate la articolul 4 alineatul (5) litera (b) din regulament într-o secțiune separată de pe site-ul lor web intitulată „Neluarea în considerare a efectelor negative ale consultanței în materie de asigurări asupra factorilor de durabilitate”.

(2)   Consultanții financiari menționați la articolul 2 punctul 11 literele (c)-(f) din Regulamentul (UE) 2019/2088 care aplică articolul 4 alineatul (5) litera (b) din regulamentul respectiv publică informațiile menționate la articolul 4 alineatul (5) litera (b) din regulamentul respectiv într-o secțiune separată de pe site-ul lor web intitulată „Neluarea în considerare a efectelor negative ale consultanței de investiții asupra factorilor de durabilitate”.

(3)   Declarația și informațiile menționate la alineatele (1) și (2) includ toate informațiile următoare:

(a)

o declarație vizibilă conform căreia consultantul financiar nu ia în considerare niciun efect negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței sale în materie de investiții sau de asigurări;

(b)

motivele pentru care consultantul financiar nu ia în considerare niciun efect negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței sale în materie de investiții sau de asigurări și, dacă este cazul, informații cu privire la intenția consultantului financiar de a lua sau nu în considerare astfel de efecte negative făcând referire la indicatorii enumerați în tabelul 1 din anexa I și, în caz afirmativ, cu privire la momentul luării în considerare a acestora.

CAPITOLUL III

INFORMAȚII PRECONTRACTUALE PRIVIND PRODUSELE

SECȚIUNEA 1

Promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Articolul 14

Prezentarea de către participanții la piața financiară a informațiilor precontractuale care trebuie furnizate în temeiul articolului 8 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (2a) din Regulamentul (UE) 2019/2088

(1)   Participanții la piața financiară prezintă informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 8 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (2a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 în formatul modelului prevăzut în anexa II la prezentul regulament. Aceste informații se anexează documentelor sau informațiilor menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088.

(2)   Participanții la piața financiară includ în corpul principal al documentelor sau al informațiilor menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 o declarație vizibilă potrivit căreia în anexa la documentele sau la informațiile respective sunt disponibile informații privind caracteristicile de mediu sau sociale.

(3)   Participanții la piața financiară furnizează la începutul anexei la documentele sau la informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 toate informațiile următoare:

(a)

dacă produsul financiar intenționează să realizeze investiții durabile;

(b)

dacă produsul financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, fără a avea ca obiectiv realizarea de investiții durabile.

Articolul 15

Informații privind investițiile durabile în secțiunea referitoare la alocarea activelor în ceea ce privește produsele financiare care promovează caracteristici de mediu

(1)   Pentru produsele financiare menționate la articolul 6 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852, participanții la piața financiară trebuie să prevadă, în secțiunea „În ce măsură minimă sunt aliniate investițiile durabile care au un obiectiv de mediu la taxonomia UE?” din modelul prevăzut în anexa II, toate elementele următoare:

(a)

o reprezentare grafică sub forma unei diagrame circulare a:

(i)

gradului în care investițiile totale sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, calculat în conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4) din prezentul regulament;

(ii)

gradului în care investițiile totale, excluzând expunerile suverane, sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, calculat în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din prezentul regulament;

(b)

o descriere a investițiilor care stau la baza produselor financiare care sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, indicând inclusiv dacă respectarea de către investițiile respective a cerințelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/852 va face obiectul unei asigurări furnizate de unul sau mai mulți auditori sau al unei examinări de către una sau mai multe părți terțe și, în caz afirmativ, numele auditorului sau al părții terțe;

(c)

în cazul în care produsele financiare investesc în alte activități economice decât activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, o explicație clară a motivelor care justifică acest demers;

(d)

în cazul în care produsele financiare au expuneri suverane, iar participantul la piața financiară nu poate evalua măsura în care expunerile respective contribuie la activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, o explicație descriptivă a proporției din investițiile totale a investițiilor care constau în expunerile respective.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), participanții la piața financiară utilizează:

(a)

același indicator-cheie de performanță pentru investițiile totale în întreprinderi nefinanciare;

(b)

același indicator-cheie de performanță pentru investițiile totale în același tip de întreprinderi financiare.

În cazul întreprinderilor de asigurare și de reasigurare care desfășoară activități de subscriere pentru asigurarea generală, indicatorul-cheie de performanță poate combina indicatorii-cheie de performanță în materie de investiții și de activități de subscriere în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2178.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (b), descrierea include toate elementele următoare:

(a)

în ceea ce privește societățile în care s-a investit care sunt întreprinderi nefinanciare, o mențiune care să indice dacă gradul în care investițiile respective sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului este măsurat în funcție de cifra de afaceri sau dacă, datorită caracteristicilor produsului financiar, participantul la piața financiară a decis că se efectuează un calcul mai reprezentativ atunci când gradul respectiv este măsurat prin intermediul cheltuielilor de capital sau de exploatare, precum și motivul deciziei respective, inclusiv o explicație a motivului pentru care decizia respectivă este adecvată pentru investitorii care investesc în produsul financiar;

(b)

în cazul în care informațiile cu privire la gradul în care investițiile respective sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului nu reies ușor din informațiile publicate de societățile în care s-a investit, detalii privind măsura în care participantul la piața financiară a obținut informații echivalente direct de la societățile în care s-a investit sau de la furnizori terți;

(c)

o defalcare a proporțiilor minime ale investițiilor în activitățile economice de tranziție și în activitățile economice de facilitare, exprimate în fiecare caz ca procent din totalitatea investițiilor produsului financiar.

Articolul 16

Informații privind investițiile durabile în secțiunea referitoare la alocarea activelor în ceea ce privește produsele financiare care promovează caracteristici sociale

Pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale și care includ un angajament în favoarea investițiilor durabile cu un obiectiv social, participanții la piața financiară trebuie să includă în secțiunea „Care este alocarea activelor planificată pentru acest produs financiar?” din modelul prevăzut în anexa II ponderea minimă a acestor investiții durabile.

Articolul 17

Calcularea gradului în care investițiile respective sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului

(1)   Gradul în care investițiile respective sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului se calculează în conformitate cu următoarea formulă:

Formula

în cazul în care „investițiile produsului financiar în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului” reprezintă suma valorilor de piață ale următoarelor investiții ale produsului financiar:

(a)

pentru titlurile de creanță și titlurile de capital ale societăților în care s-a investit, în cazul în care o parte din activitățile respectivelor societăți în care s-a investit este asociată cu activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, valoarea de piață a acelei proporții a respectivelor titluri de creanță sau titluri de capital;

(b)

pentru titlurile de creanță, altele decât cele menționate la litera (a), în cazul în care termenii titlurilor de creanță respective impun ca o parte din venituri să fie utilizată exclusiv pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, valoarea de piață a proporției respective;

(c)

pentru obligațiunile emise în temeiul legislației Uniunii privind obligațiunile durabile din punctul de vedere al mediului, valoarea de piață a obligațiunilor respective;

(d)

pentru investițiile în active imobiliare care pot fi considerate activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, valoarea de piață a investițiilor respective;

(e)

pentru investițiile în active de infrastructură care pot fi considerate activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, valoarea de piață a investițiilor respective;

(f)

pentru investițiile în poziții din securitizare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 19 din Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului (15), cu expuneri suport în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, valoarea de piață corespunzătoare proporției expunerilor respective;

(g)

pentru investițiile în produsele financiare menționate la articolul 5 primul paragraf și la articolul 6 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852, valoarea de piață a proporției produselor financiare respective care reprezintă gradul în care investițiile respective sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, calculată în conformitate cu prezentul articol.

Gradul în care investițiile respective sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului se calculează prin aplicarea metodologiei utilizate pentru calcularea pozițiilor scurte nete prevăzute la articolul 3 alineatul (4) și alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (16).

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), proporția activităților societăților în care s-a investit aferentă unor activități economice durabile din punctul de vedere al mediului se calculează pe baza celor mai adecvați indicatori-cheie de performanță pentru investițiile produsului financiar, utilizând următoarele informații:

(a)

pentru societățile în care s-a investit, menționate la articolul 8 alineatul (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2020/852, informațiile publicate de respectivele societăți în care s-a investit, în conformitate cu articolul respectiv;

(b)

pentru alte societăți în care s-a investit, informații echivalente obținute de către participantul la piața financiară direct de la societățile în care s-a investit sau de la furnizori terți.

(3)   În ceea ce privește informațiile publicate menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (a) și la articolul 19 alineatul (1) litera (a), în cazul societăților în care s-a investit care sunt întreprinderi nefinanciare și fac obiectul obligației de a publica informații nefinanciare în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2021/2178 și în cazul altor întreprinderi nefinanciare care nu fac obiectul acestei obligații, calculul menționat la alineatul (2) utilizează cifra de afaceri ca același tip de indicator-cheie de performanță pentru toate întreprinderile nefinanciare.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), în cazul în care, datorită caracteristicilor produsului financiar, cheltuielile de capital sau cheltuielile de exploatare permit realizarea unui calcul mai reprezentativ al gradului în care o investiție este efectuată în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, calculul poate utiliza cel mai adecvat dintre cei doi indicatori-cheie de performanță. În cazul societăților în care s-a investit care sunt întreprinderi financiare și fac obiectul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/852, precum și în cazul altor întreprinderi financiare care nu fac obiectul acestei obligații, calculul menționat la alineatul (2) utilizează indicatorii-cheie de performanță menționați în secțiunea 1.1 literele (b)-(e) din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2021/2178.

(5)   În cazul informațiilor publicate menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (a) punctul (ii), la articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (ii), la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) și la articolul 62 alineatul (1) litera (b) punctul (iii), se aplică alineatele (1)-(4) de la prezentul articol, cu excepția faptului că expunerile suverane sunt excluse din calculul numărătorului și al numitorului formulei de la alineatul (1).

SECȚIUNEA 2

Obiectivul realizării de investiții durabile

Articolul 18

Prezentarea de către participanții la piața financiară a informațiilor precontractuale care trebuie furnizate pentru produsele financiare în temeiul articolului 9 alineatele (1)-(4a) din Regulamentul (UE) 2019/2088

(1)   Participanții la piața financiară prezintă informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 9 alineatele (1)-(4a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 și al prezentei secțiuni într-o anexă la documentul sau la informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088. Aceștia prezintă informațiile respective în formatul modelului prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

(2)   Participanții la piața financiară includ în corpul principal al documentului sau al informațiilor menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 o declarație vizibilă potrivit căreia în anexă sunt disponibile informații privind investițiile durabile.

(3)   Participanții la piața financiară includ la începutul anexei la documentele sau la informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 o declarație potrivit căreia produsul financiar are drept obiectiv realizarea de investiții durabile.

Articolul 19

Informații privind investițiile durabile pentru produsele financiare care au drept obiectiv realizarea de investiții durabile

(1)   Pentru produsele financiare menționate la articolul 5 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852, participanții la piața financiară trebuie să includă în secțiunea „Care este alocarea activelor și ponderea minimă a investițiilor durabile?”: din modelul prevăzut în anexa III toate informațiile următoare:

(a)

o reprezentare grafică sub forma unei diagrame circulare:

(i)

în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din prezentul regulament;

(ii)

în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din prezentul regulament;

(b)

o descriere în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(c)

în cazul în care produsele financiare investesc în activități economice care contribuie la un obiectiv de mediu, iar activitățile economice respective nu sunt durabile din punctul de vedere al mediului, o explicație clară a motivelor care justifică acest demers;

(d)

în cazul în care produsele financiare au expuneri suverane, iar participantul la piața financiară nu poate evalua măsura în care expunerile respective contribuie la activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, o explicație descriptivă a proporției în investițiile totale a investițiilor care constau în expunerile respective.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), participanții la piața financiară aplică articolul 15 alineatul (2).

(3)   În sensul alineatului (1) litera (b), participanții la piața financiară aplică articolul 15 alineatul (3).

(4)   Pentru produsele financiare care investesc într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv social, participanții la piața financiară trebuie să includă în secțiunea „Care este alocarea activelor și ponderea minimă a investițiilor durabile?” din modelul prevăzut în anexa III proporția minimă a investițiilor respective.

SECȚIUNEA 3

Produse financiare cu opțiuni de investiții

Articolul 20

Produse financiare cu una sau mai multe opțiuni de investiții suport care permit ca produsele financiare respective să fie considerate drept produse financiare ce promovează caracteristici de mediu sau sociale

(1)   Prin derogare de la articolele 14-17, în cazul în care un produs financiar îi oferă investitorului opțiuni de investiții, iar una sau mai multe dintre respectivele opțiuni de investiții califică produsul financiar drept produs financiar care promovează caracteristici de mediu sau sociale, participanții la piața financiară introduc în corpul principal al documentului sau al informațiilor menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 o declarație vizibilă care confirmă toate elementele următoare:

(a)

că produsul financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale;

(b)

că aceste caracteristici de mediu sau sociale nu vor fi îndeplinite decât dacă produsul financiar investește în cel puțin una dintre opțiunile de investiții menționate în lista prevăzută la alineatul (2) litera (a) de la prezentul articol și că cel puțin una dintre aceste opțiuni este menținută în perioada de deținere a produsului financiar;

(c)

că sunt disponibile informații suplimentare cu privire la caracteristicile respective în anexele menționate la alineatul (3) de la prezentul articol sau, după caz, sunt accesibile prin trimiterile menționate la alineatul (5) de la prezentul articol.

(2)   Declarația vizibilă menționată la alineatul (1) este însoțită de toate elementele următoare:

(a)

o listă a opțiunilor de investiții menționate la alineatul (3), prezentate în conformitate cu categoriile opțiunilor de investiții menționate la alineatul respectiv literele (a), (b) și (c);

(b)

proporțiile opțiunilor de investiții din cadrul fiecăreia dintre categoriile menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) în raport cu numărul total de opțiuni de investiții oferite de produsul financiar.

(3)   Participanții la piața financiară furnizează în anexele la documentul sau la informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 toate informațiile următoare pentru categoriile de opțiuni de investiții de mai jos:

(a)

pentru fiecare opțiune de investiții care se califică drept produs financiar ce promovează caracteristici de mediu sau sociale, informațiile menționate la articolele 14-17 din prezentul regulament;

(b)

pentru fiecare opțiune de investiții care se califică drept produs financiar ce are ca obiectiv realizarea de investiții durabile, informațiile menționate la articolele 18 și 19 din prezentul regulament;

(c)

pentru fiecare opțiune de investiții care are ca obiectiv realizarea de investiții durabile și nu este un produs financiar, informațiile privind obiectivul de investiții durabile.

(4)   Participanții la piața financiară prezintă informațiile menționate la alineatul (3) litera (a) conform modelului prevăzut în anexa II și informațiile menționate la alineatul (3) litera (b) conform modelului prevăzut în anexa III.

(5)   Prin derogare de la alineatul (3), în cazul în care un produs financiar îi oferă investitorului o gamă de opțiuni de investiții, astfel încât informațiile referitoare la respectivele opțiuni de investiții nu pot fi furnizate în anexele la documentul sau la informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 într-un mod clar și concis din cauza numărului de anexe necesare, participanții la piața financiară pot furniza informațiile menționate la alineatul (3) de la prezentul articol prin includerea, în corpul principal al documentului sau al informațiilor publicate menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088, a unor trimiteri la anexele la informațiile prevăzute în directivele, regulamentele și dispozițiile naționale menționate la alineatul respectiv în care pot fi găsite informațiile în cauză.

Articolul 21

Produse financiare cu opțiuni de investiții suport care au toate ca obiectiv realizarea de investiții durabile

(1)   Prin derogare de la articolele 18 și 19, în cazul în care un produs financiar îi oferă investitorului opțiuni de investiții, iar respectivele opțiuni de investiții au toate ca obiectiv realizarea de investiții durabile, participanții la piața financiară confirmă într-o declarație vizibilă, în corpul principal al documentului sau al informațiilor menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul 2019/2088, că produsul financiar are ca obiectiv realizarea de investiții durabile și că informațiile referitoare la obiectivul respectiv sunt disponibile în anexele la documentul sau la informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 sau, după caz, sunt accesibile prin trimiterile menționate la alineatul (5) de la prezentul articol.

(2)   Declarația vizibilă menționată la alineatul (1) este însoțită de toate elementele următoare:

(a)

o listă a opțiunilor de investiții menționate la alineatul (3), prezentată în conformitate cu categoriile opțiunilor de investiții menționate la alineatul respectiv literele (a) și (b);

(b)

proporțiile fiecăreia dintre categoriile de opțiuni de investiții menționate la alineatul (3) literele (a) și (b) în cadrul fiecăreia dintre aceste categorii în raport cu numărul total de opțiuni de investiții oferite de produsul financiar.

(3)   Participanții la piața financiară furnizează în anexele la documentul sau la informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 toate informațiile următoare pentru categoriile de opțiuni de investiții de mai jos:

(a)

pentru fiecare opțiune de investiții care se califică drept produs financiar ce are ca obiectiv realizarea de investiții durabile, informațiile menționate la articolele 18 și 19 din prezentul regulament;

(b)

pentru fiecare opțiune de investiții care are ca obiectiv realizarea de investiții durabile și nu este un produs financiar, informațiile privind obiectivul de investiții durabile.

(4)   Participanții la piața financiară prezintă informațiile menționate la alineatul (3) litera (a) în conformitate cu modelul prevăzut în anexa III.

(5)   Prin derogare de la alineatul (3), în cazul în care un produs financiar îi oferă investitorului o gamă de opțiuni de investiții, astfel încât informațiile referitoare la opțiunile de investiții respective nu pot fi furnizate în anexele la documentul sau la informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 într-un mod clar și concis din cauza numărului de anexe necesare, participanții la piața financiară pot furniza informațiile menționate la alineatul (3) de la prezentul articol prin includerea, în corpul principal al documentului sau al informațiilor publicate menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088, a unor trimiteri la anexele la informațiile publicate aplicabile prevăzute în directivele, regulamentele și dispozițiile naționale menționate la alineatul respectiv în care pot fi găsite informațiile în cauză.

Articolul 22

Informații privind opțiunile de investiții suport care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile și care nu sunt ele însele produse financiare

Informațiile privind obiectivul de investiții durabile menționate la articolul 20 alineatul (3) litera (c) și la articolul 21 alineatul (3) litera (b) conțin toate elementele următoare:

(a)

o descriere a obiectivului de investiții durabile;

(b)

o listă a indicatorilor utilizați pentru a măsura îndeplinirea obiectivului de investiții durabile respectiv;

(c)

o descriere a modului în care investițiile nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de investiții durabile, inclusiv toate elementele următoare:

(i)

modul în care sunt luați în considerare indicatorii privind efectele negative din tabelul 1 din anexa I și orice indicatori relevanți din tabelele 2 și 3 din anexa respectivă;

(ii)

dacă investiția durabilă este aliniată la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv principiile și drepturile prevăzute în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația Organizației Internaționale a Muncii cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și în Carta internațională a drepturilor omului.

CAPITOLUL IV

PUBLICAREA DE INFORMAȚII PRIVIND PRODUSELE PE SITE-UL WEB

Articolul 23

Secțiunea de pe site-ul web dedicată publicării de informații privind durabilitatea în legătură cu produsele financiare

Participanții la piața financiară publică, pentru fiecare produs financiar, informațiile menționate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2088 într-o secțiune separată intitulată „Informații privind durabilitatea”, în aceeași parte a site-ului lor web în care se găsesc și celelalte informații referitoare la produsul financiar, inclusiv comunicările cu caracter publicitar. Participanții la piața financiară identifică în mod clar produsul financiar la care se referă informațiile din secțiunea dedicată informațiilor privind durabilitatea și prezintă în mod vizibil caracteristicile de mediu sau sociale ori obiectivul de investiții durabile al produsului financiar respectiv.

SECȚIUNEA 1

Publicarea pe site-ul web de informații privind produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

Articolul 24

Secțiunile de pe site-ul web dedicate publicării de informații privind produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

Pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale, participanții la piața financiară publică informațiile menționate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2088 și la articolele 25-36 din prezentul regulament în următoarea ordine și conținând toate secțiunile următoare intitulate:

(a)

„Sinteză”;

(b)

„Fără obiective de investiții durabile”;

(c)

„Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar”;

(d)

„Strategia de investiții”;

(e)

„Proporția investițiilor”;

(f)

„Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale”;

(g)

„Metodologii”;

(h)

„Surse de date și prelucrarea datelor”;

(i)

„Limitări ale metodologiilor și ale datelor”;

(j)

„Obligația de diligență”;

(k)

„Politicile de implicare”;

(l)

în cazul în care un indice este desemnat drept criteriu de referință pentru îndeplinirea caracteristicilor de mediu sau sociale promovate de produsul financiar, „Criteriul de referință desemnat”.

Articolul 25

Secțiunea „Sinteză” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

(1)   În secțiunea de pe site-ul web intitulată „Sinteză”, menționată la articolul 24 litera (a), participanții la piața financiară sintetizează toate informațiile cuprinse în diferitele secțiuni menționate la articolul respectiv cu privire la produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale. Secțiunea dedicată sintezei are o lungime maximă de două pagini în format A4 atunci când este tipărită.

(2)   Secțiunea „Sinteză” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (a) trebuie să fie accesibilă în cel puțin următoarele limbi:

(a)

una dintre limbile oficiale ale statului membru de origine și, în cazul în care aceasta este diferită și produsul financiar este pus la dispoziție în mai multe state membre, o limbă suplimentară uzuală în domeniul finanțelor internaționale;

(b)

în cazul în care produsul financiar este pus la dispoziție într-un stat membru gazdă, una dintre limbile oficiale ale statului membru gazdă respectiv.

Articolul 26

Secțiunea „Fără obiective de investiții durabile” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

(1)   În secțiunea „Fără obiective de investiții durabile” de pe site-ul web, menționată la articolul 24 litera (b), participanții la piața financiară introduc următoarea declarație: „Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv realizarea de investiții durabile.”

(2)   În cazul în care produsul financiar se angajează să facă una sau mai multe investiții durabile, participanții la piața financiară explică, în secțiunea de pe site-ul web intitulată „Fără obiective de investiții durabile” menționată la articolul 24 litera (b), modul în care investiția durabilă nu aduce prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de investiții durabile, inclusiv toate elementele următoare:

(a)

modul în care sunt luați în considerare indicatorii privind efectele negative din tabelul 1 din anexa I și orice indicatori relevanți din tabelele 2 și 3 din anexa respectivă;

(b)

dacă investiția durabilă este aliniată la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv principiile și drepturile prevăzute în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația Organizației Internaționale a Muncii cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și în Carta internațională a drepturilor omului.

Articolul 27

Secțiunea „Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (c), participanții la piața financiară descriu caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsele financiare.

Articolul 28

Secțiunea „Strategia de investiții” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Strategia de investiții” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (d), participanții la piața financiară descriu toate elementele următoare:

(a)

strategia de investiții utilizată pentru a îndeplini caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar;

(b)

politica de evaluare a practicilor de bună guvernanță ale societăților în care s-a investit, inclusiv în ceea ce privește structurile de conducere solide, relațiile cu angajații, remunerarea personalului și respectarea obligațiilor fiscale.

Articolul 29

Secțiunea „Proporția investițiilor” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Proporția investițiilor” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (e), participanții la piața financiară introduc informațiile menționate la articolul 14 și fac distincția între expunerile directe față de entitățile în care s-a investit și toate celelalte tipuri de expuneri față de entitățile respective.

Articolul 30

Secțiunea „Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (f), participanții la piața financiară descriu modul în care caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar și indicatorii de durabilitate utilizați pentru a măsura îndeplinirea fiecăreia dintre caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar sunt monitorizați pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului financiar și mecanismele de control intern sau extern aferente.

Articolul 31

Secțiunea „Metodologii pentru caracteristicile de mediu sau sociale” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Metodologii pentru caracteristicile de mediu sau sociale” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (g), participanții la piața financiară descriu metodologiile de măsurare a modului în care sunt îndeplinite caracteristicile sociale sau de mediu promovate de produsul financiar.

Articolul 32

Secțiunea „Surse de date și prelucrarea datelor” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Surse de date și prelucrarea datelor” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (h), participanții la piețele financiare descriu toate elementele următoare:

(a)

sursele de date utilizate pentru îndeplinirea fiecăreia dintre caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar;

(b)

măsurile luate pentru a asigura calitatea datelor;

(c)

modul de prelucrare a datelor;

(d)

proporția de date care sunt estimate.

Articolul 33

Secțiunea „Limitări ale metodologiilor și ale datelor” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Limitări ale metodologiilor și ale datelor” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (i), participanții la piețele financiare descriu toate elementele următoare:

(a)

orice limitare a metodologiilor menționate la articolul 24 litera (g) și a surselor de date menționate la articolul 24 litera (h);

(b)

modul în care aceste limitări nu afectează modalitatea în care sunt îndeplinite caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar.

Articolul 34

Secțiunea „Obligația de diligență” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Obligația de diligență” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (j), participanții la piața financiară descriu obligația de diligență aplicată cu privire la activele suport ale produsului financiar, inclusiv controalele interne și externe privind obligația de diligență respectivă.

Articolul 35

Secțiunea „Politicile de implicare” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Politicile de implicare” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (k), participanții la piața financiară descriu politicile de implicare puse în aplicare în cazul în care implicarea face parte din strategia de investiții în domeniul mediului sau în domeniul social, inclusiv orice proceduri de gestionare aplicabile controverselor legate de durabilitate în societățile în care s-a investit.

Articolul 36

Secțiunea „Criteriul de referință desemnat” de pe site-ul web pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

(1)   În secțiunea „Criteriul de referință desemnat” de pe site-ul web menționată la articolul 24 litera (l), participanții la piața financiară descriu dacă un indice a fost desemnat drept criteriu de referință pentru a îndeplini caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar și modul în care indicele respectiv este aliniat la caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar, inclusiv datele de intrare, metodologiile utilizate pentru selectarea datelor respective, metodologiile de reechilibrare și modul în care este calculat indicele.

(2)   În cazul în care o parte dintre informațiile menționate la alineatul (1) sau toate aceste informații sunt publicate pe site-ul web al administratorului criteriului de referință, se furnizează un link către informațiile respective.

SECȚIUNEA 2

Publicarea pe site-ul web de informații privind produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

Articolul 37

Publicarea pe site-ul web de informații privind produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

Pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile, participanții la piața financiară publică informațiile menționate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2088 și la articolele 38-49 din prezentul regulament în următoarea ordine și conținând toate secțiunile următoare intitulate:

(a)

„Sinteză”;

(b)

„Fără prejudicii semnificative aduse obiectivului de investiții durabile”;

(c)

„Obiectivul de investiții durabile al produsului financiar”;

(d)

„Strategia de investiții”;

(e)

„Proporția investițiilor”;

(f)

„Monitorizarea obiectivului de investiții durabile”;

(g)

„Metodologii”;

(h)

„Surse de date și prelucrarea datelor”;

(i)

„Limitări ale metodologiilor și ale datelor”;

(j)

„Obligația de diligență”;

(k)

„Politicile de implicare”;

(l)

„Îndeplinirea obiectivului de investiții durabile”.

Articolul 38

Secțiunea „Sinteză” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

(1)   În secțiunea „Sinteză” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (a), participanții la piața financiară sintetizează toate informațiile cuprinse în diferitele secțiuni menționate la articolul 37 respectiv cu privire la produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile. Secțiunea dedicată sintezei are o lungime maximă de două pagini în format A4 atunci când este tipărită.

(2)   Secțiunea „Sinteză” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (a) trebuie să fie accesibilă în cel puțin următoarele limbi:

(a)

una dintre limbile oficiale ale statului membru de origine și, în cazul în care aceasta este diferită și produsul financiar este pus la dispoziție în mai multe state membre, o limbă suplimentară uzuală în domeniul finanțelor internaționale;

(b)

în cazul în care produsul financiar este pus la dispoziție într-un stat membru gazdă, una dintre limbile oficiale ale statului membru gazdă respectiv.

Articolul 39

Secțiunea „Fără prejudicii semnificative aduse obiectivului de investiții durabile” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Fără prejudicii semnificative aduse obiectivului de investiții durabile” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (b), participanții la piața financiară explică măsura în care și motivul pentru care investițiile produsului financiar nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de investiții durabile, incluzând toate informațiile următoare:

(a)

modul în care sunt luați în considerare indicatorii privind efectele negative din tabelul 1 din anexa I și orice indicatori relevanți din tabelele 2 și 3 din anexa respectivă;

(b)

dacă investiția durabilă este aliniată la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv principiile și drepturile prevăzute în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația Organizației Internaționale a Muncii cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și în Carta internațională a drepturilor omului.

Articolul 40

Secțiunea „Obiectivul de investiții durabile al produsului financiar” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Obiectivul de investiții durabile al produsului financiar” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (c), participanții la piața financiară descriu obiectivul de investiții durabile al produsului financiar.

Articolul 41

Secțiunea „Strategia de investiții” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Strategia de investiții” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (d), participanții la piața financiară descriu toate elementele următoare:

(a)

strategia de investiții utilizată pentru îndeplinirea obiectivului de investiții durabile;

(b)

politica de evaluare a practicilor de bună guvernanță ale societăților în care s-a investit, inclusiv în ceea ce privește structurile de conducere solide, relațiile cu angajații, remunerarea personalului și respectarea obligațiilor fiscale.

Articolul 42

Secțiunea „Proporția investițiilor” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Proporția investițiilor” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (e), participanții la piața financiară introduc informațiile menționate în secțiunea intitulată „Care este alocarea activelor și ponderea minimă a investițiilor durabile?” în modelul prevăzut în anexa III la prezentul regulament și fac distincția între expunerile directe față de entitățile în care s-a investit și toate celelalte tipuri de expuneri față de entitățile respective.

Articolul 43

Secțiunea „Monitorizarea obiectivului de investiții durabile” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Monitorizarea obiectivului de investiții durabile” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (f), participanții la piața financiară descriu modul în care obiectivul de investiții durabile și indicatorii de durabilitate utilizați pentru a măsura îndeplinirea obiectivului de investiții durabile sunt monitorizați pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului financiar și mecanismele de control intern sau extern aferente.

Articolul 44

Secțiunea „Metodologii” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Metodologii” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (g), participanții la piața financiară descriu metodologiile utilizate pentru a măsura îndeplinirea obiectivului de investiții durabile și modul în care sunt utilizați indicatorii de durabilitate pentru a măsura îndeplinirea obiectivului de investiții durabile.

Articolul 45

Secțiunea „Surse de date și prelucrarea datelor” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Surse de date și prelucrarea datelor” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (h), participanții la piețele financiare descriu toate elementele următoare:

(a)

sursele de date utilizate pentru îndeplinirea obiectivului de investiții durabile al produsului financiar;

(b)

măsurile luate pentru a asigura calitatea datelor;

(c)

modul de prelucrare a datelor;

(d)

proporția de date care sunt estimate.

Articolul 46

Secțiunea „Limitări ale metodologiilor și ale datelor” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Limitări ale metodologiilor și ale datelor” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (i), participanții la piețele financiare descriu toate elementele următoare:

(a)

orice limitări ale metodologiilor menționate la articolul 37 litera (g) și ale surselor de date menționate la articolul 37 litera (h);

(b)

motivele pentru care astfel de limitări nu afectează îndeplinirea obiectivului de investiții durabile.

Articolul 47

Secțiunea „Obligația de diligență” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Obligația de diligență” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (j), participanții la piața financiară descriu obligația de diligență aplicată cu privire la activele suport ale produsului financiar, inclusiv controalele interne și externe privind obligația de diligență respectivă.

Articolul 48

Secțiunea „Politicile de implicare” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Politicile de implicare” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (k), participanții la piața financiară descriu politicile de implicare puse în aplicare în cazul în care implicarea face parte din obiectivul de investiții durabile, inclusiv orice proceduri de gestionare aplicabile controverselor legate de durabilitate în societățile în care s-a investit.

Articolul 49

Secțiunea „Îndeplinirea obiectivului de investiții durabile” de pe site-ul web pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

(1)   În secțiunea „Îndeplinirea obiectivului de investiții durabile” de pe site-ul web menționată la articolul 37 litera (l), participanții la piața financiară descriu toate elementele următoare:

(a)

pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile și pentru care un indice a fost desemnat drept criteriu de referință, modul în care indicele respectiv este aliniat la obiectivul de investiții durabile al produsului financiar, inclusiv datele de intrare, metodologiile utilizate pentru selectarea datelor respective, metodologiile de reechilibrare și modul în care este calculat indicele;

(b)

pentru produsele financiare care au ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon, o declarație potrivit căreia criteriul de referință se califică drept indice UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau indice UE de referință aliniat la Acordul de la Paris, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctele 23a și 23b din Regulamentul (UE) 2016/1011, precum și un link către metodologia utilizată pentru calcularea indicilor respectivi.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), în cazul în care informațiile menționate la litera respectivă sunt publicate pe site-ul web al administratorului criteriului de referință, se furnizează un link către informațiile respective.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), în cazul în care nu este disponibil niciun indice UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau niciun indice UE de referință aliniat la Acordul de la Paris, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctele 23a și 23b din Regulamentul (UE) 2016/1011, secțiunea „Îndeplinirea obiectivului de investiții durabile” de pe site-ul web menționată la articolul 38 litera (l) din prezentul regulament indică acest fapt și explică modul în care se asigură depunerea de eforturi continue pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de carbon în vederea îndeplinirii obiectivelor Acordului de la Paris. Participanții la piața financiară explică măsura în care produsul financiar respectă cerințele metodologice prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/1818.

CAPITOLUL V

PUBLICAREA DE INFORMAȚII PRIVIND PRODUSELE ÎN RAPOARTELE PERIODICE

SECȚIUNEA 1

Promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Articolul 50

Cerințe privind prezentarea și conținutul rapoartelor periodice pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

(1)   În cazul produselor financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale, participanții la piața financiară prezintă informațiile menționate la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2088 într-o anexă la documentul sau la informațiile menționate la articolul 11 alineatul (2) din regulamentul respectiv, conform modelului prevăzut în anexa IV la prezentul regulament.

(2)   Participanții la piața financiară includ în corpul principal al documentului sau al informațiilor menționate la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088 o declarație vizibilă potrivit căreia în anexa respectivă sunt disponibile informații privind caracteristicile de mediu sau sociale.

Articolul 51

Îndeplinirea caracteristicilor de mediu sau sociale promovate de produsele financiare

În secțiunea „În ce măsură au fost îndeplinite caracteristicile de mediu și/sau sociale promovate de acest produs financiar?” din modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament, participanții la piața financiară furnizează toate informațiile următoare:

(a)

măsura în care caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar au fost îndeplinite în cursul perioadei acoperite de raportul periodic, inclusiv performanța indicatorilor de durabilitate utilizați pentru a măsura modul în care este îndeplinită fiecare dintre aceste caracteristici de mediu sau sociale și ce instrumente financiare derivate au fost utilizate, în cazul în care s-a recurs la acestea, pentru a îndeplini respectivele caracteristici de mediu sau sociale;

(b)

pentru produsele financiare menționate la articolul 6 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852, o identificare a obiectivelor de mediu prevăzute la articolul 9 din regulamentul respectiv la care a contribuit investiția durabilă care stă la baza produsului financiar;

(c)

în cazul în care participantul la piața financiară a furnizat cel puțin un raport periodic anterior în conformitate cu prezenta secțiune pentru produsul financiar, o comparație istorică între perioada acoperită de raportul periodic și perioadele acoperite de rapoartele periodice anterioare;

(d)

pentru produsele financiare care au inclus un angajament de a face investiții durabile, o explicație a modului în care investițiile respective au contribuit la obiectivele de investiții durabile menționate la articolul 2 punctul 17 din Regulamentul (UE) 2019/2088 și nu au afectat în mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective în perioada acoperită de raportul periodic, inclusiv toate elementele următoare:

(i)

modul în care au fost luați în considerare indicatorii privind efectele negative din tabelul 1 din anexa I și orice indicatori relevanți din tabelele 2 și 3 din anexa respectivă;

(ii)

dacă investiția durabilă a fost aliniată la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv principiile și drepturile prevăzute în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația Organizației Internaționale a Muncii cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și în Carta internațională a drepturilor omului;

(e)

informații privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, astfel cum se menționează în secțiunea „Acest produs financiar ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate?” din modelul prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 52

Principalele investiții pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

(1)   Secțiunea „Care au fost principalele investiții ale acestui produs financiar?” din modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament conține o listă, în ordinea descrescătoare a mărimii, a celor 15 investiții care reprezintă cea mai mare proporție din investițiile produsului financiar în perioada acoperită de raportul periodic, precizând inclusiv sectorul și țările în care au fost realizate investițiile respective.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care numărul investițiilor reprezentând 50 la sută din investițiile produsului financiar în cursul perioadei acoperite de raportul periodic este mai mic de 15, secțiunea menționată la alineatul (1) trebuie să conțină o listă a investițiilor respective, în ordinea descrescătoare a mărimii, precizând inclusiv sectoarele și țările în care au fost realizate investițiile respective.

Articolul 53

Alocarea activelor de către produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale

În secțiunea „Care a fost alocarea activelor?” din modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament, participanții la piața financiară furnizează o descriere a investițiilor produsului financiar, inclusiv toate elementele următoare:

(a)

proporțiile din investițiile produsului financiar care au îndeplinit caracteristicile de mediu sau sociale promovate în cursul perioadei acoperite de raportul periodic;

(b)

scopul restului investițiilor efectuate în perioada acoperită de raportul periodic, inclusiv o descriere a eventualelor garanții sociale sau de mediu minime și a măsurii în care investițiile respective sunt utilizate pentru acoperirea riscurilor, se referă la numerarul deținut ca lichiditate auxiliară sau sunt investiții pentru care nu există date suficiente.

Articolul 54

Proporția investițiilor în diferite sectoare și subsectoare economice

În secțiunea „În ce sectoare economice au fost realizate investițiile?” din modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament, participanții la piața financiară furnizează informații cu privire la proporția investițiilor efectuate în cursul perioadei acoperite de raportul periodic în diferite sectoare și subsectoare, inclusiv în sectoarele și subsectoarele economiei care obțin venituri din explorarea, mineritul, extracția, producția, prelucrarea, depozitarea, rafinarea sau distribuția combustibililor fosili, inclusiv transportul, depozitarea și comercializarea acestora, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 62 din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului (17).

Articolul 55

Informații privind investițiile în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu

(1)   În cazul în care produsele financiare menționate la articolul 6 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852 au inclus un angajament de a face investiții în activități economice care contribuie la un obiectiv de mediu în sensul articolului 2 punctul 17 din Regulamentul 2019/2088, secțiunea „Care a fost proporția investițiilor legate de durabilitate?” din modelul prevăzut în anexa IV trebuie să conțină toate informațiile următoare:

(a)

o defalcare a proporției investițiilor pentru fiecare dintre obiectivele de mediu prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2020/852 la care au contribuit investițiile respective;

(b)

o descriere a investițiilor în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului în perioada acoperită de raportul periodic, inclusiv:

(i)

dacă respectarea de către investițiile respective a cerințelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/852 a făcut obiectul unei asigurări furnizate de unul sau mai mulți auditori sau al unei examinări de către una sau mai multe părți terțe și, în caz afirmativ, numele auditorului sau al părții terțe;

(ii)

o reprezentare grafică sub forma unei diagrame cu bare a investițiilor totale în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului în cursul perioadei acoperite de raportul periodic, calculate în conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4);

(iii)

o reprezentare grafică sub forma unei diagrame cu bare a gradului în care investițiile totale sunt investiții în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului în cursul perioadei acoperite de raportul periodic, excluzând însă expunerile suverane, calculat în conformitate cu articolul 17 alineatul (5);

(iv)

informațiile menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (b);

(v)

o defalcare a proporțiilor investițiilor efectuate în cursul perioadei acoperite de raportul periodic în activități economice de tranziție și în activități economice de facilitare, exprimate în fiecare caz ca procent din totalitatea investițiilor produsului financiar;

(vi)

în cazul în care produsul financiar a investit în activități durabile care contribuie la un obiectiv de mediu, dar care nu sunt activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, o explicație clară a motivelor care justifică acest demers;

(vii)

în cazul în care participantul la piața financiară a furnizat cel puțin un raport periodic anterior în conformitate cu prezenta secțiune pentru produsul financiar, o comparație istorică a gradului în care investițiile au fost efectuate în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului în cursul perioadei acoperite de raportul periodic și al perioadelor anterioare;

(viii)

în cazul în care participantul la piața financiară nu a putut evalua măsura în care expunerile suverane au contribuit la activități economice durabile din punctul de vedere al mediului în perioada acoperită de raportul periodic, o explicație descriptivă a motivelor și a dimensiunii expunerilor respective în raport cu totalul investițiilor.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (b) punctele (ii) și (iii), se aplică toate elementele următoare:

(a)

la agregarea investițiilor în întreprinderi nefinanciare, cifra de afaceri, cheltuielile de capital și cheltuielile de exploatare se calculează și sunt incluse în reprezentarea grafică;

(b)

la agregarea investițiilor în întreprinderi financiare, cifra de afaceri și, după caz, cheltuielile de capital se calculează și sunt incluse în reprezentarea grafică;

(c)

în cazul întreprinderilor de asigurare și de reasigurare care desfășoară activități de subscriere pentru asigurarea generală, indicatorul-cheie de performanță poate fi o combinație a indicatorilor-cheie de performanță în materie de investiții și subscriere în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2178.

Articolul 56

Informații privind produsele financiare care promovează caracteristici sociale

Pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale care au inclus un angajament în ceea ce privește realizarea de investiții durabile cu un obiectiv social, secțiunea „Care a fost ponderea investițiilor legate de durabilitate?” din modelul prevăzut în anexa IV trebuie să conțină ponderea respectivelor investiții durabile.

Articolul 57

Performanța în materie de durabilitate a indicelui desemnat drept criteriu de referință pentru caracteristicile de mediu sau sociale

(1)   În secțiunea „Care a fost performanța acestui produs financiar în raport cu criteriul de referință desemnat?” din modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament, participanții la piața financiară furnizează, pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale, toate informațiile următoare:

(a)

o explicație a modului în care indicele desemnat drept criteriu de referință diferă de un indice general relevant al pieței, precizând inclusiv performanța, în perioada acoperită de raportul periodic, a indicatorilor de durabilitate considerați relevanți de către participantul la piața financiară pentru a determina alinierea indicelui la caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar și la factorii MSG menționați în declarația privind indicele de referință publicată de administratorul indicelui de referință în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011;

(b)

o comparație între performanța produsului financiar și indicatorii care măsoară factorii de durabilitate ai indicelui menționat la litera (a) în perioada acoperită de raportul periodic;

(c)

o comparație între performanța produsului financiar și un indice general relevant al pieței în perioada acoperită de raportul periodic.

(2)   Comparațiile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) sunt prezentate, după caz, fie sub forma unui tabel, fie sub forma unei reprezentări grafice.

SECȚIUNEA 2

Obiectivul realizării de investiții durabile

Articolul 58

Cerințe privind prezentarea și conținutul rapoartelor periodice pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În cazul produselor financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile, participanții la piața financiară prezintă informațiile menționate la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2088 într-o anexă la documentul sau la informațiile menționate la articolul 11 alineatul (2) din regulamentul respectiv, conform modelului prevăzut în anexa V la prezentul regulament. Participanții la piața financiară includ în corpul principal al documentului sau al informațiilor menționate la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088 o declarație vizibilă potrivit căreia în anexa respectivă sunt disponibile informații privind investițiile durabile.

Articolul 59

Îndeplinirea obiectivului de investiții durabile al produsului financiar

În secțiunea „În ce măsură a fost îndeplinit obiectivul de investiții durabile al acestui produs financiar?” din modelul prevăzut în anexa V, participanții la piața financiară furnizează toate informațiile următoare:

(a)

măsura în care obiectivul de investiții durabile a fost atins în cursul perioadei acoperite de raportul periodic, inclusiv performanța:

(i)

indicatorilor de durabilitate menționați în subsecțiunea „Ce indicatori de durabilitate sunt utilizați pentru a măsura îndeplinirea obiectivului de investiții durabile al acestui produs financiar?” din secțiunea „Care este obiectivul de investiții durabile al acestui produs financiar?” din modelul prevăzut în anexa III la prezentul regulament;

(ii)

oricăror instrumente financiare derivate menționate în subsecțiunea „Cum permite utilizarea instrumentelor financiare derivate îndeplinirea obiectivului de investiții durabile?” din secțiunea „Care este alocarea activelor și ponderea minimă a investițiilor durabile?” din modelul prevăzut în anexa III la prezentul regulament, utilizate pentru atingerea obiectivului de investiții durabile;

(b)

pentru produsele financiare menționate la articolul 5 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852, o identificare a obiectivelor de mediu prevăzute la articolul 9 din regulamentul respectiv la care a contribuit investiția durabilă care stă la baza produsului financiar;

(c)

pentru produsele financiare menționate la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088, informații cu privire la modul în care obiectivul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon a fost aliniat la Acordul de la Paris, conținând o descriere a contribuției produsului financiar în perioada acoperită de raportul periodic la îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris, inclusiv în ceea ce privește un indice UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau un indice UE de referință aliniat la Acordul de la Paris, factorii MSG și criteriile avute în vedere de administratorul de indici de referință în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/1818;

(d)

în cazul în care participanții la piața financiară au furnizat cel puțin un raport periodic anterior în conformitate cu prezenta secțiune pentru produsul financiar, o comparație istorică între perioada actuală acoperită de raportul periodic și perioadele anterioare;

(e)

o explicație a modului în care investițiile durabile au contribuit la un obiectiv de investiții durabile și nu au adus prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de investiții durabile în perioada acoperită de raportul periodic, inclusiv toate elementele următoare:

(i)

modul în care au fost luați în considerare indicatorii privind efectele negative din tabelul 1 din anexa I și orice indicatori relevanți din tabelele 2 și 3 din anexa respectivă;

(ii)

dacă investiția durabilă a fost aliniată la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv principiile și drepturile prevăzute în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația Organizației Internaționale a Muncii cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și în Carta internațională a drepturilor omului;

(f)

informații privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, astfel cum se menționează în secțiunea „Acest produs financiar ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate?” din modelul prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 60

Principalele investiții pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

(1)   În secțiunea „Care au fost principalele investiții ale acestui produs financiar?” din modelul prevăzut în anexa V, participanții la piața financiară întocmesc o listă, în ordinea descrescătoare a mărimii, a celor 15 investiții care reprezintă cea mai mare proporție din investițiile produsului financiar în perioada acoperită de raportul periodic, precizând inclusiv sectoarele și țările în care au fost realizate investițiile respective.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care numărul investițiilor reprezentând 50 la sută din investițiile produsului financiar în cursul perioadei acoperite de raportul periodic este mai mic de 15, secțiunea menționată la alineatul (1) trebuie să conțină o listă a investițiilor respective, în ordinea descrescătoare a mărimii, precizând inclusiv sectoarele și țările în care au fost realizate investițiile respective.

Articolul 61

Proporția investițiilor legate de durabilitate pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

În secțiunea „Care a fost proporția investițiilor legate de durabilitate?” din modelul prevăzut în anexa V, participanții la piața financiară furnizează toate informațiile următoare:

(a)

proporțiile investițiilor produsului financiar care au contribuit la obiectivul de investiții durabile;

(b)

scopul restului investițiilor efectuate în perioada acoperită de raportul periodic, inclusiv o descriere a eventualelor garanții sociale sau de mediu minime și a măsurii în care investițiile respective sunt utilizate pentru acoperirea riscurilor sau se referă la numerarul deținut ca lichiditate auxiliară;

(c)

proporția investițiilor din perioada acoperită de raportul periodic în diferite sectoare și subsectoare.

Articolul 62

Informații privind investițiile durabile pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile

(1)   Pentru produsele financiare menționate la articolul 5 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852, secțiunea „Care a fost proporția investițiilor legate de durabilitate?” din modelul prevăzut în anexa V trebuie să conțină informațiile următoare:

(a)

o defalcare în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (a);

(b)

o descriere a investițiilor durabile în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului în cursul perioadei acoperite de raportul periodic, inclusiv:

(i)

informații în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (i);

(ii)

o reprezentare grafică sub forma unei diagrame cu bare în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (ii);

(iii)

o reprezentare grafică sub forma unei diagrame cu bare în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (iii);

(iv)

informațiile menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (b);

(v)

o defalcare în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (v);

(vi)

în cazul în care produsul financiar a investit în investiții durabile cu un obiectiv de mediu, dar care nu sunt activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, o explicație clară a motivelor care justifică acest demers;

(vii)

în cazul în care participantul la piața financiară a furnizat cel puțin un raport periodic anterior în conformitate cu prezenta secțiune pentru produsul financiar, o comparație istorică a gradului în care investițiile au fost efectuate în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului în cursul perioadei acoperite de raportul periodic și al perioadelor anterioare;

(c)

o explicație descriptivă în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (viii);

(d)

pentru produsele financiare care au realizat investiții durabile cu un obiectiv social, secțiunea „Care a fost ponderea investițiilor durabile din punct de vedere social în perioada acoperită de raportul periodic” din modelul prevăzut în anexa V trebuie să conțină, de asemenea, ponderea respectivelor investiții durabile.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (b) punctele (ii) și (iii), participanții la piața financiară aplică articolul 55 alineatul (2).

Articolul 63

Performanța în materie de durabilitate a indicelui desemnat drept criteriu de referință pentru obiectivul realizării de investiții durabile

(1)   În secțiunea „Care a fost performanța acestui produs financiar în raport cu criteriul de referință în materie de durabilitate?” din modelul prevăzut în anexa V, participanții la piața financiară furnizează, pentru produsele financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile și pentru care un indice a fost desemnat drept criteriu de referință, toate informațiile următoare:

(a)

o explicație a modului în care indicele desemnat drept criteriu de referință diferă de un indice general relevant al pieței, incluzând cel puțin performanța, în perioada acoperită de raportul periodic, a indicatorilor de durabilitate considerați relevanți de către participantul la piața financiară pentru a determina alinierea indicelui la obiectivul de investiții durabile, inclusiv factorii MSG menționați în declarația privind indicele de referință publicată de administratorul indicelui de referință în conformitate cu articolul 27 alineatul (2a) din Regulamentul (UE) 2016/1011;

(b)

o comparație între performanța produsului financiar și indicatorii care măsoară factorii de durabilitate ai indicelui menționat la litera (a) în perioada acoperită de raportul periodic;

(c)

o comparație între performanța produsului financiar și un indice general relevant al pieței în perioada acoperită de raportul periodic.

(2)   Comparațiile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) sunt prezentate fie sub forma unui tabel, fie sub forma unei reprezentări grafice.

SECȚIUNEA 3

Comparații istorice pentru rapoartele periodice

Articolul 64

Comparații istorice pentru rapoartele periodice

(1)   Pe baza comparațiilor istorice menționate la articolul 51 litera (c), la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (vii), la articolul 59 litera (d) și la articolul 62 alineatul (1) litera (b) punctul (vii), participanții la piața financiară compară perioada acoperită de raportul periodic cu perioadele acoperite de rapoartele periodice anterioare și, ulterior, cu fiecare perioadă anterioară acoperită de un raport periodic, cel puțin până la ultimele cinci perioade anterioare.

(2)   În sensul comparațiilor istorice menționate la articolul 51 litera (c) și la articolul 59 litera (d), participanții la piața financiară raportează în mod consecvent în timp cu privire la performanța indicatorilor de durabilitate și furnizează toate informațiile următoare:

(a)

în cazul în care se publică informații cantitative, cifrele cu o valoare relativă, cum ar fi impactul per euro investit;

(b)

indicatorii care fac obiectul unei asigurări furnizate de un auditor sau al unei examinări efectuate de o parte terță;

(c)

proporția activelor suport ale produsului financiar menționată în secțiunea „Care a fost proporția investițiilor legate de durabilitate?” din modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament și în secțiunea „Care a fost proporția investițiilor legate de durabilitate?” din modelul prevăzut în anexa V.

SECȚIUNEA 4

Produse financiare cu opțiuni de investiții

Articolul 65

Produse financiare cu una sau mai multe opțiuni de investiții suport care permit ca produsele financiare respective să fie considerate drept produse financiare ce promovează caracteristici de mediu sau sociale

(1)   Prin derogare de la articolele 50-57, în cazul în care un produs financiar îi oferă investitorului opțiuni de investiții, iar una sau mai multe dintre respectivele opțiuni de investiții califică produsul financiar respectiv drept un produs financiar care promovează caracteristici de mediu sau sociale, participanții la piața financiară introduc în corpul principal al documentului sau al informațiilor menționate la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088 o declarație vizibilă care confirmă toate elementele următoare:

(a)

că produsul financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale;

(b)

că îndeplinirea acestor caracteristici este condiționată de investirea în cel puțin una dintre opțiunile de investiții menționate la prezentul articol alineatul (2), precum și de deținerea a cel puțin uneia dintre aceste opțiuni pe perioada de deținere a produsului financiar;

(c)

că în anexele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol sunt disponibile informații suplimentare cu privire la caracteristicile sociale sau de mediu respective.

(2)   Participanții la piața financiară furnizează în anexele la documentul sau la informațiile menționate la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088 toate informațiile următoare:

(a)

pentru fiecare opțiune de investiții în care s-a investit și care se califică drept produs financiar ce promovează caracteristici de mediu sau sociale, informațiile menționate la articolele 50-57 din prezentul regulament;

(b)

pentru fiecare opțiune de investiții în care s-a investit și care se califică drept produs financiar ce are ca obiectiv realizarea de investiții durabile, informațiile menționate la articolele 58-63 din prezentul regulament;

(c)

pentru fiecare opțiune de investiții în care s-a investit și care are ca obiectiv realizarea de investiții durabile, dar care nu este un produs financiar, informații privind obiectivul de investiții durabile.

(3)   Participanții la piața financiară prezintă informațiile menționate la alineatul (2) litera (a) conform modelului prevăzut în anexa IV și informațiile menționate la alineatul (2) litera (b) conform modelului prevăzut în anexa V.

Articolul 66

Produse financiare cu opțiuni de investiții suport care au toate ca obiectiv realizarea de investiții durabile

(1)   Prin derogare de la articolele 58-63, în cazul în care un produs financiar îi oferă investitorului opțiuni de investiții și toate opțiunile de investiții respective au ca obiectiv realizarea de investiții durabile, participanții la piața financiară confirmă, într-o declarație vizibilă în corpul principal al documentului sau al informațiilor menționate la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088, că produsul financiar are ca obiectiv realizarea de investiții durabile și că informațiile referitoare la obiectivul respectiv sunt disponibile în anexele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol.

(2)   Participanții la piața financiară furnizează în anexele la documentul sau la informațiile menționate la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2088 toate informațiile următoare:

(a)

pentru fiecare opțiune de investiții în care s-a investit și care se califică drept produs financiar ce are ca obiectiv realizarea de investiții durabile, informațiile menționate la articolele 58-63;

(b)

pentru fiecare opțiune de investiții în care s-a investit și care are ca obiectiv realizarea de investiții durabile, dar care nu este un produs financiar, informații privind obiectivul realizării de investiții durabile.

(3)   Participanții la piața financiară prezintă informațiile menționate la alineatul (2) litera (a) conform modelului prevăzut în anexa V.

Articolul 67

Informații privind opțiunile de investiții suport care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile și care nu sunt ele însele produse financiare

Informațiile privind obiectivul realizării de investiții durabile menționat la articolul 65 alineatul (2) litera (c) și la articolul 66 alineatul (2) litera (b) trebuie să conțină toate elementele următoare:

(a)

o descriere a obiectivului de investiții durabile;

(b)

măsura în care obiectivul realizării de investiții durabile a fost îndeplinit în perioada acoperită de raportul periodic, inclusiv performanța indicatorilor de durabilitate utilizați pentru a măsura efectele durabile globale ale opțiunilor care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile;

(c)

o descriere a modului în care investițiile nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de investiții durabile, inclusiv toate elementele următoare:

(i)

modul în care sunt luați în considerare indicatorii privind efectele negative din tabelul 1 din anexa I și orice indicatori relevanți din tabelele 2 și 3 din anexa respectivă;

(ii)

dacă investiția durabilă este aliniată la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv principiile și drepturile prevăzute în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația Organizației Internaționale a Muncii cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și în Carta internațională a drepturilor omului.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 68

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 aprilie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

Model de declarație privind principalele efecte negative asupra durabilității

În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții:

1.

„categoriile 1, 2 și 3 ale emisiilor de GES” înseamnă categoriile emisiilor de gaze cu efect de seră menționate la punctul (1) litera (e) subpunctele (i)-(iii) din anexa III la Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului (18);

2.

„emisii de gaze cu efect de seră (GES)” înseamnă emisiile de gaze cu efect de seră astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului (19);

3.

„medie ponderată” înseamnă raportul dintre ponderea investiției participantului la piața financiară în cadrul unei societăți în care s-a investit și „valoarea întreprinderii” aferentă societății în care s-a investit;

4.

„valoarea întreprinderii” înseamnă suma, la sfârșitul exercițiului fiscal, a capitalizării bursiere a acțiunilor ordinare, a capitalizării bursiere a acțiunilor preferențiale și a valorii contabile a tuturor datoriilor și intereselor care nu controlează, fără deducerea numerarului sau a echivalentelor de numerar;

5.

„societăți care își desfășoară activitatea în sectorul combustibililor fosili” înseamnă societăți care obțin venituri din explorarea, mineritul, extracția, producția, prelucrarea, depozitarea, rafinarea sau distribuția, inclusiv transportul, depozitarea și comercializarea combustibililor fosili, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 62 din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului (20);

6.

„surse regenerabile de energie” înseamnă surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia mareelor, a valurilor și alt tip de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;

7.

„surse neregenerabile de energie” înseamnă alte surse de energie decât cele menționate la punctul 6;

8.

„intensitatea consumului de energie” înseamnă raportul dintre consumul de energie per unitate de activitate, de producție sau orice alt indicator al societății în care s-a investit și consumul total de energie al respectivei societăți în care s-a investit;

9.

„sectoare climatice cu impact ridicat” înseamnă sectoarele enumerate în secțiunile A-H și în secțiunea L din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (21);

10.

„zonă protejată” înseamnă zonele desemnate în Baza de date comună privind zonele desemnate (Common Database on Designated Areas – CDDA) a Agenției Europene de Mediu;

11.

„zonă bogată în biodiversitate în afara zonelor protejate” înseamnă terenuri bogate în biodiversitate, astfel cum se menționează la articolul 7b alineatul (3) din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului (22);

12.

„emisii în apă” înseamnă emisii directe de substanțe prioritare astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 30 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (23) și emisii directe de nitrați, fosfați și pesticide;

13.

„zone cu stres hidric ridicat” înseamnă regiunile în care procentul din totalul apei retrase este ridicat (40 %-80 %) sau extrem de ridicat (peste 80 %) în instrumentul „Aqueduct” aferent Atlasului riscurilor legate de apă, elaborat de Institutul Mondial al Resurselor (World Resources Institute – WRI);

14.

„deșeuri periculoase și deșeuri radioactive” înseamnă deșeuri periculoase și deșeuri radioactive;

15.

„deșeuri periculoase” înseamnă deșeuri periculoase astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (24);

16.

„deșeuri radioactive” înseamnă deșeuri radioactive astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 7 din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului (25);

17.

„deșeuri nereciclate” înseamnă orice deșeuri care nu sunt reciclate în sensul definiției „reciclării” de la articolul 3 punctul 17 din Directiva 2008/98/CE;

18.

„activități care afectează în mod negativ zonele sensibile din punctul de vedere al biodiversității” înseamnă activități care se caracterizează prin toate elementele următoare:

(a)

activitățile respective conduc la deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor și perturbă speciile pentru care a fost desemnată o zonă protejată;

(b)

pentru activitățile respective, nu au fost puse în aplicare niciuna dintre concluziile, măsurile de atenuare sau evaluările impactului adoptate în temeiul oricăreia dintre următoarele directive sau dispoziții naționale sau standarde internaționale echivalente cu directivele respective:

(i)

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (26);

(ii)

Directiva 92/43/CEE a Consiliului (27);

(iii)

o evaluare a impactului asupra mediului (EIM), astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) litera (g) din Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (28);

(iv)

pentru activitățile situate în țări terțe, concluziile, măsurile de atenuare sau evaluările impactului adoptate în conformitate cu dispozițiile naționale sau cu standardele internaționale echivalente cu directivele și evaluările impactului enumerate la punctele (i), (ii) și (iii);

19.

„zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității” înseamnă rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate (Key Biodiversity Areas – KBAS), precum și alte zone protejate, astfel cum se menționează în apendicele D din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei (29);

20.

„specii amenințate” înseamnă specii pe cale de dispariție, inclusiv de floră și faună, enumerate pe Lista roșie europeană sau pe lista roșie a UICN, astfel cum se menționează în secțiunea 7 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139;

21.

„despădurire” înseamnă conversia temporară sau permanentă, efectuată de către om, a terenurilor împădurite în terenuri neîmpădurite;

22.

„Principiile Pactului mondial al ONU” înseamnă cele zece principii ale Pactului mondial al Organizației Națiunilor Unite;

23.

„disparitatea salarială de gen în formă neajustată” înseamnă diferența dintre câștigurile salariale orare brute medii ale angajaților remunerați de sex masculin și cele ale angajaților remunerați de sex feminin, exprimată ca procent din câștigurile salariale orare brute medii ale angajaților remunerați de sex masculin;

24.

„consiliu” înseamnă organul administrativ, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi;

25.

„politica în domeniul drepturilor omului” înseamnă un angajament politic aprobat la nivelul consiliului cu privire la drepturile omului, potrivit căruia activitățile economice ale societății în care s-a investit sunt în concordanță cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

26.

„avertizor de integritate” înseamnă „persoana care efectuează raportarea”, astfel cum este definită la articolul 5 punctul 7 din Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului (30);

27.

„poluanți anorganici” înseamnă emisii în limitele sau inferioare nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL), astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 13 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (31), pentru produse chimice anorganice în cantități mari – substanțe solide și alte produse;

28.

„poluanți atmosferici” înseamnă emisiile directe de dioxizi de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm) și particule fine în suspensie (PM 2,5), astfel cum sunt definite la articolul 3 punctele 5-8 din Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului (32), amoniac (NH3) astfel cum este menționat în directiva respectivă și metale grele, astfel cum sunt menționate în anexa I la directiva respectivă;

29.

„substanțe care diminuează stratul de ozon” înseamnă substanțele enumerate în Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon.

În sensul prezentei anexe se aplică următoarele formule:

1.

„emisiile de GES” se calculează în conformitate cu următoarea formulă:

Image 1

2.

„amprenta de carbon” se calculează în conformitate cu următoarea formulă:

Image 2

3.

„intensitatea GES a societăților în care s-a investit” se calculează în conformitate cu următoarea formulă:

Image 3

4.

„intensitatea GES a entităților suverane” se calculează în conformitate cu următoarea formulă:

Image 4

5.

„activele imobiliare ineficiente” se calculează în conformitate cu următoarea formulă:

Image 5

În sensul formulelor, se aplică următoarele definiții:

1.

„valoarea curentă a investiției” înseamnă valoarea în EUR a investiției efectuate de participantul la piața financiară în societatea în care s-a investit;

2.

„valoarea întreprinderii” înseamnă suma, la sfârșitul exercițiului fiscal, a capitalizării bursiere a acțiunilor ordinare, a capitalizării bursiere a acțiunilor preferențiale și a valorii contabile a tuturor datoriilor și intereselor care nu controlează, fără deducerea numerarului sau a echivalentelor de numerar;

3.

„valoarea curentă a tuturor investițiilor” înseamnă valoarea în EUR a tuturor investițiilor efectuate de participantul la piața financiară;

4.

„clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (nearly zero-energy building – NZEB)”, „cererea de energie primară (primary energy demand – PED)” și „certificatul de performanță energetică (CPE)” au înțelesul stabilit la articolul 2 punctele 2, 5 și 12 din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului (33).

Tabelul 1

Declarație privind principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

Participant la piețele financiare [denumirea și, dacă este cazul, LEI]

Sinteză

[Denumirea și, dacă este cazul, LEI] ia în considerare principalele efecte negative ale deciziilor sale de investiții asupra factorilor de durabilitate. Prezenta declarație reprezintă situația consolidată a principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate a [denumirea participantului la piața financiară] [după caz, a se introduce „și a filialelor sale, și anume [a se enumera filialele incluse]”].

Această declarație privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate acoperă perioada de referință cuprinsă între [a se introduce1 ianuariesau data la care principalele efecte negative au fost luate în considerare pentru prima dată] și 31 decembrie [anul n].

[Sinteza menționată la articolul 5 furnizată în limbile menționate la primul paragraf]

Descrierea principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate

[Informațiile menționate la articolul 7 în formatul prezentat mai jos]

Indicatori aplicabili investițiilor în societăți în care s-a investit

Indicator privind efectele negative asupra durabilității

Indicator

Efect [anul n]

Efect [anul n-1]

Explicație

Acțiuni întreprinse și acțiuni planificate și obiective stabilite pentru următoarea perioadă de referință

INDICATORI PRIVIND CLIMA ȘI ALȚI INDICATORI LEGAȚI DE MEDIU

Emisii de gaze cu efect de seră

1.

Emisii de GES

Emisii de GES din categoria 1

 

 

 

 

 

Emisii de GES din categoria 2

 

 

 

 

 

Emisii de GES din categoria 3

 

 

 

 

 

Emisiile totale de GES

 

 

 

 

2.

Amprenta de carbon

Amprenta de carbon

 

 

 

 

3.

Intensitatea GES a societăților în care s-a investit

Intensitatea GES a societăților în care s-a investit

 

 

 

 

4.

Expunerea la întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul combustibililor fosili

Ponderea investițiilor în întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul combustibililor fosili

 

 

 

 

5.

Ponderea consumului și a producției de energie din surse neregenerabile

Ponderea consumului de energie din surse neregenerabile și a producției de energie din surse neregenerabile a societăților în care s-a investit provenite din sursele neregenerabile de energie, comparativ cu sursele regenerabile de energie, exprimată ca procent din totalul surselor de energie

 

 

 

 

6.

Intensitatea consumului de energie per sector climatic cu impact ridicat

Consumul de energie în GWh la fiecare milion EUR din veniturile societăților în care s-a investit, per sector climatic cu impact ridicat

 

 

 

 

Biodiversitatea

7.

Activități care afectează negativ zonele sensibile din punctul de vedere al biodiversității

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care au unități de lucru/operațiuni situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora, în cazul în care activitățile respectivelor societăți în care s-a investit afectează în mod negativ zonele respective

 

 

 

 

Apă

8.

Emisii în apă

Tone de emisii în apă generate de societățile în care s-a investit per milion EUR investit, exprimate ca medie ponderată

 

 

 

 

Deșeuri

9.

Ponderea deșeurilor periculoase și a deșeurilor radioactive

Tone de deșeuri periculoase și de deșeuri radioactive generate de societățile în care s-a investit per milion EUR investit, exprimate ca medie ponderată

 

 

 

 

INDICATORI PENTRU ASPECTELE SOCIALE ȘI CELE LEGATE DE PERSONAL, RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI, CHESTIUNILE LEGATE DE COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI A DĂRII ȘI LUĂRII DE MITĂ

Aspecte sociale și aspecte legate de personal

10.

Încălcări ale principiilor Pactului mondial al ONU și ale Orientărilor pentru întreprinderile multinaționale, elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care au fost implicate în încălcări ale principiilor Pactului mondial al ONU sau ale Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale

 

 

 

 

11.

Lipsa proceselor și a mecanismelor de asigurare a conformității pentru monitorizarea conformității cu principiile Pactului mondial al ONU și cu Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care nu dispun de politici de monitorizare a respectării principiilor Pactului mondial al ONU sau a Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale sau de mecanisme de soluționare a reclamațiilor/plângerilor pentru a aborda încălcările principiilor Pactului mondial al ONU sau ale Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale

 

 

 

 

12.

Disparitatea salarială de gen în formă neajustată

Disparitatea salarială medie de gen în formă neajustată a societăților în care s-a investit

 

 

 

 

13.

Diversitatea de gen în cadrul consiliului

Raportul mediu dintre membrii consiliilor de administrație de sex feminin și cei de sex masculin în societățile în care s-a investit, exprimat ca procent din totalul membrilor consiliilor de administrație

 

 

 

 

14.

Expunerea la arme controversate (mine antipersonal, muniții cu dispersie, arme chimice și biologice)

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit implicate în fabricarea sau vânzarea de arme controversate

 

 

 

 

Indicatori aplicabili investițiilor în entități suverane și supranaționale

Indicator privind efectele negative asupra durabilității

Indicator

Efect [anul n]

Efect [anul n-1]

Explicație

Acțiuni întreprinse și acțiuni planificate și obiective stabilite pentru următoarea perioadă de referință

Mediu

15.

Intensitatea GES

Intensitatea GES a țărilor în care s-a investit

 

 

 

 

Sociale

16.

Țările în care s-a investit și care fac obiectul unor încălcări cu caracter social

Numărul țărilor în care s-a investit și care fac obiectul unor încălcări cu caracter social (număr absolut și număr relativ împărțit la toate țările în care s-a investit), astfel cum se menționează în tratatele și convențiile internaționale, în principiile Națiunilor Unite și, dacă este cazul, în dreptul intern

 

 

 

 

Indicatori aplicabili investițiilor în active imobiliare

Indicator privind efectele negative asupra durabilității

Indicator

Efect [anul n]

Efect [anul n-1]

Explicație

Acțiuni întreprinse și acțiuni planificate și obiective stabilite pentru următoarea perioadă de referință

Combustibili fosili

17.

Expunerea la combustibili fosili prin intermediul activelor imobiliare

Ponderea investițiilor în active imobiliare implicate în extracția, depozitarea, transportul sau fabricarea combustibililor fosili

 

 

 

 

Eficiența energetică

18.

Expunerea la active imobiliare ineficiente din punct de vedere energetic

Ponderea investițiilor în active imobiliare ineficiente din punct de vedere energetic

 

 

 

 

Alți indicatori pentru principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate

[Informații privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) în formatul din tabelul 2]

[Informații privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) în formatul din tabelul 3]

[Informații privind orice alte efecte negative asupra factorilor de durabilitate, utilizate pentru a identifica și a evalua alte efecte negative principale asupra unui factor de durabilitate, menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (c) în formatul din tabelul 2 sau tabelul 3]

Descrierea politicilor de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate

[Informațiile prevăzute la articolul 7]

Politici de implicare

[Informațiile prevăzute la articolul 8]

Trimiteri la standardele internaționale

[Informațiile prevăzute la articolul 9]

Comparația istorică

[Informațiile prevăzute la articolul 10]


Tabelul 2

Indicatori privind clima și alți indicatori legați de mediu suplimentari

Efectul negativ asupra durabilității

Efectul negativ asupra factorilor de durabilitate

(calitativ sau cantitativ)

Indicator

Indicatori aplicabili investițiilor în societăți în care s-a investit

INDICATORI PRIVIND CLIMA ȘI ALȚI INDICATORI LEGAȚI DE MEDIU

Emisii

1.

Emisii de poluanți anorganici

Tone de echivalent poluanți anorganici per milion EUR investit, exprimate ca medie ponderată

2.

Emisii de poluanți atmosferici

Tone de echivalent poluanți atmosferici per milion EUR investit, exprimate ca medie ponderată

3.

Emisii de substanțe care diminuează stratul de ozon

Tone de echivalent substanțe care diminuează stratul de ozon per milion EUR investit, exprimate ca medie ponderată

4.

Investiții în întreprinderi care nu dispun de inițiative de reducere a emisiilor de carbon

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care nu dispun de inițiative de reducere a emisiilor de carbon destinate alinierii la Acordul de la Paris

Performanța energetică

5.

Defalcarea consumului de energie pe tipuri de surse neregenerabile de energie

Ponderea energiei din surse neregenerabile utilizată de societățile în care s-a investit, defalcată pe fiecare sursă neregenerabilă de energie

Emisii generate de

apă, deșeuri și materiale

6.

Utilizarea și reciclarea apei

1.

Cantitatea medie de apă consumată de societățile în care s-a investit (în metri cubi) per milion EUR din veniturile societăților în care s-a investit

2.

Procentul mediu ponderat de apă reciclată și reutilizată de societățile în care s-a investit

7.

Investiții în întreprinderi care nu dispun de politici de gestionare a apei

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care nu dispun de politici de gestionare a apei

8.

Expunerea la zone cu stres hidric ridicat

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care dețin unități de lucru situate în zone cu stres hidric ridicat, dar care nu dispun de o politică de gestionare a apei

9.

Investiții în întreprinderi care produc substanțe chimice

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit ale căror activități se încadrează la diviziunea 20.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006

10.

Degradarea solului, deșertificare, impermeabilizarea solului

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit ale căror activități cauzează degradarea terenurilor, deșertificarea sau impermeabilizarea solului

11.

Investiții în întreprinderi care nu aplică practici durabile privind terenurile/agricultura

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care nu aplică practici sau politici durabile privind terenurile/agricultura

12.

Investiții în întreprinderi care nu aplică practici durabile privind oceanele/mările

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care nu aplică practici sau politici durabile privind oceanele/mările

13.

Ponderea deșeurilor nereciclate

Tone de deșeuri nereciclate generate de societățile în care s-a investit per milion EUR investit, exprimate ca medie ponderată

14.

Specii naturale și zone protejate

1.

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit ale căror operațiuni afectează speciile amenințate

2.

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care nu dispun de o politică de protecție a biodiversității care să acopere zonele operaționale deținute, închiriate, gestionate într-o zonă protejată sau o zonă bogată în biodiversitate aflată în afara zonelor protejate, sau adiacent acesteia

15.

Despădurire

Ponderea investițiilor în întreprinderi care nu dispun de o politică de combatere a despăduririi

Titluri de valoare verzi

16.

Ponderea titlurilor de valoare care nu sunt emise în temeiul legislației Uniunii privind obligațiunile durabile din punctul de vedere al mediului

Ponderea titlurilor de valoare în investiții care nu sunt emise în temeiul legislației Uniunii privind obligațiunile durabile din punctul de vedere al mediului

Indicatori aplicabili investițiilor în entități suverane și supranaționale

Titluri de valoare verzi

17.

Ponderea obligațiunilor care nu sunt emise în temeiul legislației Uniunii privind obligațiunile durabile din punctul de vedere al mediului

Ponderea obligațiunilor care nu sunt emise în temeiul legislației Uniunii privind obligațiunile durabile din punctul de vedere al mediului

Indicatori aplicabili investițiilor în active imobiliare

Emisii de gaze cu efect de seră

18.

Emisii de GES

Emisiile de GES din categoria 1 generate de active imobiliare

Emisiile de GES din categoria 2 generate de active imobiliare

Emisiile de GES din categoria 3 generate de active imobiliare

Emisiile totale de GES generate de active imobiliare

Consumul de energie

19.

Intensitatea consumului de energie

Consumul de energie în GWh al activelor imobiliare deținute pe metru pătrat

Deșeuri

20.

Producerea de deșeuri în cadrul operațiunilor

Ponderea activelor imobiliare care nu sunt dotate cu instalații de sortare a deșeurilor și care nu fac obiectul unui contract de recuperare sau de reciclare a deșeurilor

Consumul de resurse

21.

Consumul de materii prime pentru construcții noi și renovări majore

Ponderea materiilor prime de construcție (fără cele recuperate, reciclate și bioproduse) din greutatea totală a materialelor de construcție utilizate în construcții noi și renovări majore

Biodiversitatea

22.

Artificializarea terenurilor

Ponderea suprafeței fără vegetație (suprafețe fără vegetație pe sol, dar și pe acoperișuri, terase și pereți) în raport cu suprafața totală a parcelelor tuturor activelor


Tabelul 3

Indicatori suplimentari pentru aspectele sociale și cele legate de personal, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării și luării de mită

INDICATORI PENTRU ASPECTELE SOCIALE ȘI CELE LEGATE DE PERSONAL, RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI, CHESTIUNILE LEGATE DE COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI A DĂRII ȘI LUĂRII DE MITĂ

Efectul negativ asupra durabilității

Efectul negativ asupra factorilor de durabilitate

(calitativ sau cantitativ)

Indicator

Indicatori aplicabili investițiilor în societăți în care s-a investit

Aspecte sociale și aspecte legate de personal

1.

Investiții în societăți care nu dispun de politici de prevenire a accidentelor la locul de muncă

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care nu dispun de o politică de prevenire a accidentelor la locul de muncă

2.

Rata accidentelor

Rata accidentelor în societățile în care s-a investit, exprimată ca medie ponderată

3.

Numărul de zile pierdute ca urmare a vătămărilor, accidentelor, deceselor sau bolilor

Numărul de zile lucrătoare pierdute ca urmare a vătămărilor, accidentelor, deceselor sau bolilor aferent societăților în care s-a investit, exprimat ca medie ponderată

4.

Lipsa unui cod de conduită al furnizorului

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care nu dispun de un cod de conduită al furnizorului (împotriva condițiilor de muncă nesigure, a muncii precare, a muncii copiilor și a muncii forțate)

5.

Lipsa unui mecanism de soluționare a reclamațiilor/plângerilor în legătură cu aspectele privind personalul

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit, care nu dispun de un mecanism de soluționare a reclamațiilor/plângerilor în legătură cu aspectele privind personalul

6.

Protecția insuficientă a avertizorilor de integritate

Ponderea investițiilor în entități care nu dispun de politici privind protecția avertizorilor de integritate

7.

Incidente de discriminare

1.

Numărul de incidente de discriminare raportate în societățile în care s-a investit, exprimat ca medie ponderată

2.

Numărul de incidente de discriminare care au condus la sancțiuni în societățile în care s-a investit, exprimat ca medie ponderată

8.

Un nivel excesiv al raportului dintre remunerația directorului general și cea a lucrătorilor

Raportul mediu, în cadrul societăților în care s-a investit, dintre remunerația totală anuală pentru angajatul cu cea mai ridicată remunerație și remunerația medie anuală totală pentru toți angajații (excluzând angajatul cu cea mai ridicată remunerație)

Drepturile omului

9.

Lipsa unei politici în domeniul drepturilor omului

Ponderea investițiilor în entități care nu dispun de o politică în domeniul drepturilor omului

10.

Lipsa procesului de diligență

Ponderea investițiilor în entități care nu dispun de un proces de diligență pentru a identifica, a preveni, a atenua și a aborda impactul negativ asupra drepturilor omului

11.

Lipsa proceselor și a măsurilor de prevenire a traficului de persoane

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care nu dispun de politici de combatere a traficului de persoane

12.

Operațiuni și furnizori expuși unui risc semnificativ de producere a unor incidente de muncă a copiilor

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit expuse la operațiuni și furnizori vizați de un risc semnificativ de producere a unor incidente implicând munca copiilor, din punctul de vedere al zonelor geografice sau al tipului de operațiune

13.

Operațiuni și furnizori expuși unui risc semnificativ de incidente de muncă forțată

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit expuse la operațiuni și furnizori vizați de un risc semnificativ de producere a unor incidente de muncă forțată ca urmare a zonelor geografice și/sau a tipului de operațiune

14.

Numărul de cazuri identificate de probleme și incidente grave privind drepturile omului

Numărul de cazuri de probleme și incidente grave privind drepturile omului legate de societățile în care s-a investit, calculate pe baza unei medii ponderate

Combaterea corupției și a dării și luării de mită

15.

Lipsa unor politici de combatere a corupției și a dării și luării de mită

Ponderea investițiilor în entități care nu dispun de politici de combatere a corupției și a dării și luării de mită în concordanță cu Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

16.

Cazuri în care nu s-au luat măsuri suficiente pentru a aborda situațiile de încălcare a standardelor de combatere a corupției și a dării și luării de mită

Ponderea investițiilor în societăți în care s-a investit care se confruntă cu deficiențe identificate în ceea ce privește acțiunile întreprinse pentru a remedia încălcările procedurilor și a standardelor de combatere a corupției și a dării sau luării de mită

17.

Numărul condamnărilor și valoarea amenzilor pentru încălcarea legilor de combatere a corupției și a dării sau luării de mită

Numărul condamnărilor și valoarea amenzilor pentru încălcarea legilor de combatere a corupției și a dării sau luării de mită de către societățile în care s-a investit

Indicatori aplicabili investițiilor în entități suverane și supranaționale

Sociale

18.

Scorul mediu în materie de inegalitate a veniturilor

Distribuția veniturilor și inegalitatea economică în rândul participanților într-o anumită economie, inclusiv un indicator cantitativ explicat în coloana pentru explicații

 

19.

Scorul mediu în materie de libertate de exprimare

Măsurarea gradului în care organizațiile politice și cele ale societății civile pot funcționa liber, inclusiv un indicator cantitativ explicat în coloana pentru explicații

Drepturile omului

20.

Performanța medie în ceea ce privește drepturile omului

Măsurarea performanței medii în ceea ce privește drepturile omului a țărilor în care s-a investit, utilizând un indicator cantitativ explicat în coloana pentru explicații

Factori de guvernanță

21.

Scorul mediu în materie de corupție

Măsurarea nivelului perceput al corupției în sectorul public utilizând un indicator cantitativ explicat în coloana pentru explicații

 

22.

Jurisdicțiile fiscale necooperante

Investiții în jurisdicții de pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale

 

23.

Scorul mediu în materie de stabilitate politică

Măsurarea probabilității ca regimul actual să fie răsturnat prin utilizarea forței, folosind un indicator cantitativ explicat în coloana pentru explicații

 

24.

Scorul mediu în materie de stat de drept

Măsurarea nivelului corupției, a lipsei drepturilor fundamentale și a deficiențelor din domeniul justiției civile și penale, utilizând un indicator cantitativ explicat în coloana pentru explicații

ANEXA II

Model pentru furnizarea de informații precontractuale pentru produsele financiare menționate la articolul 8 alineatele (1), (2) și (2a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 și la articolul 6 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

ANEXA III

Model pentru furnizarea de informații precontractuale pentru produsele financiare menționate la articolul 9 alineatele (1)-(4a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 și la articolul 5 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

ANEXA IV

Model pentru furnizarea periodică de informații pentru produsele financiare menționate la articolul 8 alineatele (1), (2) și (2a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 și la articolul 6 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

Image 27

ANEXA V

Model pentru furnizarea periodică de informații pentru produsele financiare menționate la articolul 9 alineatele (1)-(4a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 și la articolul 5 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/852

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Image 33


(1)  JO L 317, 9.12.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/1818 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris (JO L 406, 3.12.2020, p. 17).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu (JO L 442, 9.12.2021, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

(5)  Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2178 al Comisiei din 6 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea conținutului și a modului de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate de întreprinderile care fac obiectul articolului 19a sau 29a din Directiva 2013/34/UE în ceea ce privește activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului și prin precizarea metodologiei pentru respectarea acestei obligații de furnizare de informații (JO L 443, 10.12.2021, p. 9).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(10)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(11)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(13)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(14)  Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă (JO L 184, 14.7.2007, p. 17).

(15)  Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (JO L 86, 24.3.2012, p. 1).

(17)  Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

(18)  Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

(19)  Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 156, 19.6.2018, p. 26).

(20)  Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

(21)  Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(22)  Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului (JO L 350, 28.12.1998, p. 58).

(23)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(24)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(25)  Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199, 2.8.2011, p. 48).

(26)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(27)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(28)  Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 026, 28.1.2012, p. 1).

(29)  Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu (JO L 442, 9.12.2021, p. 1).

(30)  Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).

(31)  Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

(32)  Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

(33)  Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (JO L 153, 18.6.2010, p. 13).


Top