EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1420

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1420 al Comisiei din 22 august 2022 privind autorizarea acidului L-glutamic și a glutamatului monosodic produse de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/5883

JO L 218, 23.8.2022, p. 17–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1420/oj

23.8.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 218/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1420 AL COMISIEI

din 22 august 2022

privind autorizarea acidului L-glutamic și a glutamatului monosodic produse de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor pentru hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost transmisă o cerere de autorizare a acidului L-glutamic și a glutamatului monosodic produse de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea acidului L-glutamic și a glutamatului monosodic produse de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale pentru a le clasifica în categoria „aditivi nutriționali” și „aditivi senzoriali”.

(4)

Solicitantul a cerut ca aditivul pentru hrana animalelor să fie autorizat și în vederea utilizării în apa de băut. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 nu permite însă autorizarea „compușilor aromatizanți” în vederea utilizării în apa de băut. Prin urmare, trebuie să nu se permită utilizarea în apa de băut a glutamatului monosodic produs de Corynebacterium glutamicum KCCM 80188. Faptul că utilizarea aditivului ca substanță aromatizantă nu este autorizată în apa de băut nu exclude utilizarea acestuia în hrana combinată pentru animale administrată prin intermediul apei.

(5)

În avizul său din 26 ianuarie 2022 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, acidul L-glutamic și glutamatul monosodic produse de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 nu au efecte adverse asupra sănătății animalelor, asupra siguranței consumatorilor sau asupra mediului. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că aceste substanțe nu sunt considerate nici iritante pentru piele sau ochi, nici sensibilizante pentru piele, însă sunt considerate un risc în caz de inhalare. Prin urmare, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri adecvate de protecție pentru a se preveni efectele negative asupra sănătății umane, îndeosebi în ceea ce privește utilizatorii aditivului. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că aceste substanțe au potențialul de a fi eficace ca aditivi nutriționali și compuși aromatizanți în hrana pentru animale. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul referitor la metodele de analiză a aditivului în hrana pentru animale, transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea acidului L-glutamic și a glutamatului monosodic produse de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea respectivelor substanțe trebuie autorizată astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament.

(7)

Pentru a face posibil un control mai bun, trebuie prevăzute restricții și condiții. Mai exact, pe eticheta aditivului pentru hrana animalelor trebuie indicat conținutul recomandat. Atunci când acest conținut este depășit, pe eticheta preamestecurilor trebuie indicate anumite informații.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Substanțele menționate în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupului funcțional „aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage”, sunt autorizate ca aditivi pentru hrana animalelor, sub rezerva condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

(2)   Substanțele specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, se autorizează pentru a fi utilizate ca aditivi în nutriția animalelor în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 august 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2022;20(3):7156.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie: aditivi nutriționali

Grupa funcțională: aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage

2b620i

Acid L-glutamic

Compoziția aditivului

Acid L-glutamic

Caracterizarea substanței active

Acid L-glutamic produs de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681

Puritate: ≥ 98 %

Formula chimică: C5H9O4N

Numărul CAS: 56-86-0

Număr Einecs: 200-293-7

Metoda analitică  (1)

Pentru identificarea acidului L-glutamic în aditivul destinat hranei pentru animale:

Monografii din Codexul substanțelor chimice din alimente: „Acid L-glutamic”

Pentru identificarea acidului glutamic în aditivul destinat hranei pentru animale:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție vizibilă sau detecția fluorescenței (IEC-VIS/FLD); sau

cromatografie cu schimb de ioni cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție fotometrică (IEC-VIS)

Pentru cuantificarea acidului glutamic în preamestecuri:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție vizibilă sau detecția fluorescenței (IEC-VIS/FLD); sau

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și cu detecție fotometrică (IEC-VIS) – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (anexa III partea F)

Pentru cuantificarea acidului glutamic în hrana animalelor:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și cu detecție fotometrică (IEC-VIS) – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (anexa III partea F)

Toate speciile de animale

-

-

-

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

2.

Aditivul poate fi utilizat prin intermediul apei de băut.

3.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale în caz de inhalare sau de contact cu pielea. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală adecvate, inclusiv cu echipamente de protecție respiratorie.

4.

Declarații care trebuie să apară pe suportul utilizat în etichetarea aditivului și a preamestecurilor: „Suplimentarea cu acid L-glutamic, îndeosebi prin intermediul apei de băut, trebuie să țină seama de toți aminoacizii esențiali și esențiali în anumite condiții pentru a evita dezechilibrele.”

12 septembrie 2032


Numărul de identificare al aditivului

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie: aditivi senzoriali

Grupa funcțională: compuși aromatizanți

2b620i

Acid L-glutamic

Compoziția aditivului

Acid L-glutamic

Caracterizarea substanței active

Acid L-glutamic produs de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681

Puritate: ≥ 98 %

Formula chimică: C5H9O4N

Numărul CAS: 56-86-0

Număr Einecs: 200-293-7

Metoda analitică  (2)

Pentru identificarea acidului L-glutamic în aditivul destinat hranei pentru animale:

Monografii din Codexul substanțelor chimice din alimente: „Acid L-glutamic”

Pentru identificarea acidului glutamic în aditivul destinat hranei pentru animale:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție vizibilă sau detecția fluorescenței (IEC-VIS/FLD); sau

cromatografie cu schimb de ioni cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție fotometrică (IEC-VIS)

Pentru cuantificarea acidului glutamic în preamestecuri:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție vizibilă sau detecția fluorescenței (IEC-VIS/FLD); sau

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și cu detecție fotometrică (IEC-VIS) – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (anexa III partea F)

Toate speciile de animale

-

-

-

1.

Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

3.

Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”

4.

Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului de substanță activă în furajul complet menționat la punctul 3.

5.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale în caz de inhalare sau de contact cu pielea. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală adecvate, inclusiv cu echipamente de protecție respiratorie.

12 septembrie 2032


Numărul de identificare al aditivului

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică.

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie: aditivi nutriționali

Grupa funcțională: aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage

2b621ii

Glutamat monosodic

Compoziția aditivului

Glutamat monosodic

Caracterizarea substanței active

Glutamat monosodic produs de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681

Puritate: ≥ 99 %

Formula chimică: C5H8NaNOH2O

Numărul CAS: 6106-04-3

Număr Einecs: 205-538-1

Metoda analitică  (3)

Pentru identificarea L-glutamatului monosodic monohidrat în aditivul destinat hranei pentru animale:

Monografii din Codexul substanțelor chimice din alimente: „L-glutamat monosodic”

Pentru cuantificarea glutamatului monosodic din aditivul destinat hranei pentru animale:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție vizibilă sau detecția fluorescenței (IEC-VIS/FLD); sau

cromatografie cu schimb de ioni cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție fotometrică (IEC-VIS)

Pentru cuantificarea glutamatului monosodic din preamestecuri:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție vizibilă sau detecția fluorescenței (IEC-VIS/FLD); sau

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și cu detecție fotometrică (IEC-VIS) – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (anexa III partea F)

Pentru cuantificarea glutamatului monosodic din hrana pentru animale:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și cu detecție fotometrică (IEC-VIS) – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (anexa III partea F)

Toate speciile de animale

-

-

-

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

2.

Aditivul poate fi utilizat prin intermediul apei de băut.

3.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale în caz de inhalare sau de contact cu pielea. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală adecvate, inclusiv cu echipamente de protecție respiratorie.

4.

Declarații care trebuie să apară pe suportul utilizat în etichetarea aditivului și a preamestecurilor: „Suplimentarea cu glutamat monosodic, îndeosebi prin intermediul apei de băut, trebuie să țină seama de toți aminoacizii esențiali și esențiali în anumite condiții pentru a evita dezechilibrele.”

12 septembrie 2032


Numărul de identificare al aditivului

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică.

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie: aditivi senzoriali

Grupa funcțională: compuși aromatizanți

2b621ii

Glutamat monosodic

Compoziția aditivului

Glutamat monosodic

Caracterizarea substanței active

Glutamat monosodic produs de Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681

Puritate: ≥ 99 %

Formula chimică: C5H8NaNOH2O

Numărul CAS: 6106-04-3

Număr Einecs: 205-538-1

Metoda analitică  (4)

Pentru identificarea L-glutamatului monosodic monohidrat în aditivul destinat hranei pentru animale:

Monografii din Codexul substanțelor chimice din alimente: „L-glutamat monosodic”

Pentru cuantificarea glutamatului monosodic din aditivul destinat hranei pentru animale:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție vizibilă sau detecția fluorescenței (IEC-VIS/FLD); sau

cromatografie cu schimb de ioni cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție fotometrică (IEC-VIS)

Pentru cuantificarea glutamatului monosodic din preamestecuri:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție vizibilă sau detecția fluorescenței (IEC-VIS/FLD); sau

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și cu detecție fotometrică (IEC-VIS) – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (anexa III partea F)

Toate speciile de animale

-

-

-

1.

Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

3.

Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”

4.

Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului de substanță activă în furajul complet menționat la punctul 3.

5.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale în caz de inhalare sau de contact cu pielea. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală adecvate, inclusiv cu echipamente de protecție respiratorie.

12 septembrie 2032


(1)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(4)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


Top