EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0578

Decizia (PESC) 2022/578 a Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

ST/7900/2022/INIT

JO L 111, 8.4.2022, p. 70–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/578/oj

8.4.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/70


DECIZIA (PESC) 2022/578 A CONSILIULUI

din 8 aprilie 2022

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei. Atacul respectiv reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(4)

În concluziile sale din 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în cei mai fermi termeni posibili agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei ONU și subminează securitatea și stabilitatea europeană și mondială. Consiliul European a solicitat pregătirea și adoptarea urgentă a unui nou pachet de sancțiuni individuale și economice.

(5)

În concluziile sale din 24 martie 2022, Consiliul European a declarat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei încalcă grav dreptul internațional și provoacă pierderi de vieți omenești și rănirea civililor la o scară enormă, și că Uniunea este în continuare pregătită să elimine lacunele și să vizeze eludările efective și potențiale ale măsurilor restrictive deja adoptate, precum și să acționeze rapid cu noi sancțiuni substanțiale coordonate împotriva Rusiei și a Belarusului, menite să obstrucționeze în mod eficace capacitatea Rusiei de a continua agresiunea.

(6)

Având în vedere gravitatea situației și ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, ar trebui să fie introduse măsuri restrictive suplimentare. În special, ar trebui ca interdicția privind depozitele să fie extinsă la cripto-portofele, precum și ca interdicțiile privind exportul bancnotelor exprimate în euro și vânzarea de valori mobiliare exprimate în euro să fie extinse la toate monedele oficiale ale statelor membre. Ar trebui interzise, de asemenea, atribuirea și continuarea executării contractelor de achiziții publice și a concesiunilor către sau împreună cu resortisanți ruși și entități sau organisme stabilite în Rusia. În plus, ar trebui interzisă acordarea de sprijin, inclusiv de finanțare și de asistență financiară sau de orice alt beneficiu, dintr-un program al Uniunii, al Euratom sau al unui stat membru pentru entități ruse deținute sau controlate de stat. Ar trebui totodată introdusă interdicția de a fi beneficiar, de a acționa în calitate de administrator fiduciar sau într-o calitate similară pentru persoanele și entitățile ruse, precum și interdicția de a furniza anumite servicii fiduciilor. Mai mult, ar trebui interzis accesul în porturile de pe teritoriul Uniunii al navelor înregistrate sub pavilionul Rusiei. De asemenea, ar trebui să se restricționeze exporturile de combustibil pentru avioane cu reacție și de alte produse către Rusia, precum și să se introducă restricții suplimentare la importul de anumite produse exportate de Rusia sau originare din Rusia, inclusiv cărbune și alți combustibili fosili solizi. În final, ar trebui de asemenea să i se interzică oricărei întreprinderi de transport rutier stabilite în Rusia să transporte produse pe cale rutieră pe teritoriul Uniunii, inclusiv în tranzit.

(7)

Totodată, ar trebui extinsă derogarea de la interdicția de a efectua tranzacții cu anumite entități de stat la Elveția, Spațiul Economic European și Balcanii de Vest. Uniunea se așteaptă la o aliniere rapidă și completă a tuturor țărilor din regiune la măsurile restrictive ale UE, inclusiv cele privind acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina. În plus, ar trebui să se modifice sau să se introducă anumite derogări în raport cu restricțiile care privesc produsele și tehnologia cu dublă utilizare, produsele și tehnologia ce ar putea contribui la consolidarea militară și tehnologică a Rusiei sau la dezvoltarea sectorului său de apărare și securitate, produsele și tehnologiile adecvate pentru a fi utilizate în aviație sau în industria spațială, combustibilii pentru avioane cu reacție și aditivii pentru combustibili, precum și produsele de lux.

(8)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(9)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1aa alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

tranzacțiilor care sunt strict necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul în Uniune, într-o țară membră a Spațiului Economic European, în Elveția sau în Balcanii de Vest, în mod direct sau indirect, de gaze naturale și petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier din sau prin Rusia;”.

2.

La articolul 1aa alineatul (3), se adaugă următoarea literă:

„(c)

tranzacțiilor pentru achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de cărbune și alți combustibili fosili solizi până la 10 august 2022.”

3.

La articolul 1aa, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.”

4.

Articolul 1b se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1b

(1)   Se interzice acceptarea oricăror depozite de la cetățeni ruși sau de la persoane fizice care își au reședința în Rusia ori de la persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia, în cazul în care valoarea totală a depozitelor efectuate de aceste persoane fizice sau juridice, entități sau organisme per instituție de credit depășește 100 000 EUR.

(2)   Se interzice furnizarea de portofele de criptoactive, de conturi de criptoactive sau de servicii de păstrare în custodie de criptoactive resortisanților ruși sau persoanelor fizice care își au reședința în Rusia ori persoanelor juridice, entităților sau organismelor stabilite în Rusia, în cazul în care valoarea totală a criptoactivelor acestor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme aferentă fiecărui portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie depășește 10 000 EUR.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției sau persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.

(4)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică depozitelor care sunt necesare pentru comerțul transfrontalier neinterzis cu produse și servicii între Uniune și Rusia.

(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie este:

(a)

necesară pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor menționate la alineatul (1) și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilitate publică;

(b)

destinată exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

(d)

necesară în scopuri oficiale ale unei misiuni diplomatice, ale unui oficiu consular sau ale unei organizații internaționale.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.

(6)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie este:

(a)

necesară în scopuri umanitare, precum furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări; sau

(b)

necesară pentru activitățile societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.”

5.

La articolul 1d, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzice vânzarea de valori mobiliare exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru emise după data de 12 aprilie 2022 sau de unități ale organismelor de plasament colectiv care implică o expunere la astfel de valori mobiliare oricărui resortisant rus sau oricărei persoane fizice care își are reședința în Rusia sau oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit în Rusia.”

6.

Articolul 1f se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1f

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de bancnote exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru către Rusia sau către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv către guvernul și Banca Centrală a Rusiei, sau în scopul utilizării în Rusia.

(2)   Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de bancnote exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru, cu condiția ca o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export să fie necesar(ă) pentru:

(a)

uzul personal al persoanelor fizice care călătoresc în Rusia sau al rudelor lor apropiate care călătoresc împreună cu acestea; sau

(b)

scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau organizațiilor internaționale din Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.”

7.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 1h

(1)   Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența Directivelor 2014/23/UE (*1), 2014/24/UE (*2), 2014/25/UE (*3), 2009/81/CE (*4) ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:

(a)

un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;

(b)

o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau

(c)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat,

inclusiv, în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului, subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în sensul directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/CE.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza atribuirea și continuarea executării contractelor destinate:

(a)

exploatării, întreținerii, dezafectării și gestionării deșeurilor radioactive, aprovizionării cu combustibil, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, și continuării proiectării, construcției sau dării în exploatare necesare pentru finalizarea instalațiilor nucleare civile, precum și furnizării de materiale precursoare pentru producția de radioizotopi medicali și de aplicații medicale similare, de tehnologie critică pentru monitorizarea radiațiilor din mediu, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(b)

cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

(c)

furnizării de produse sau servicii strict necesare care pot fi furnizate doar de persoanele menționate la alineatul (1) sau care pot fi furnizate în cantități suficiente doar de persoanele menționate la alineatul (1);

(d)

funcționării reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional;

(e)

achiziționării, importului sau transportului din sau prin Rusia, în Uniune, de gaze naturale și petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier; sau

(f)

achiziționării, importului sau transportului în Uniune de cărbune și alți combustibili fosili solizi până la 10 august 2022.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizații acordate în temeiul prezentului articol.

(4)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul executării, până la 10 octombrie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022.

(5)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 1i

(1)   Se interzice furnizarea de sprijin, în mod direct sau indirect, inclusiv de finanțare și asistență financiară sau de orice alt beneficiu, dintr-un program al Uniunii, al Euratom sau dintr-un program național al unui stat membru și în baza unor contracte în sensul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 (*5), către orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit în Rusia, deținut sau controlat de stat în proporție de peste 50 %.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică:

(a)

scopurilor umanitare, urgențelor de sănătate publică, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale;

(b)

programelor fitosanitare și veterinare;

(c)

cooperării interguvernamentale privind programele spațiale și în cadrul Acordului privind reactorul termonuclear experimental internațional;

(d)

exploatării, întreținerii, dezafectării și gestionării deșeurilor radioactive, aprovizionării cu combustibil, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, precum și furnizării de materiale precursoare pentru producția de radioizotopi medicali și de aplicații medicale similare, de tehnologie critică pentru monitorizarea radiațiilor din mediu, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(e)

schimburilor ce vizează mobilitatea persoanelor și contactelor interpersonale;

(f)

programelor privind clima și mediul, cu excepția sprijinului acordat în contextul cercetării și inovării;

(g)

funcționării reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 1j

(1)   Se interzice înregistrarea, furnizarea unui sediu social și a unei adrese comerciale sau administrative, precum și furnizarea de servicii de administrare unei fiducii sau oricărei construcții juridice similare care are drept constituitor sau drept beneficiar:

(a)

resortisanți ruși sau persoane fizice care își au reședința în Rusia;

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia;

(c)

persoane juridice, entități sau organisme ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a) sau (b);

(d)

persoane juridice, entități sau organisme controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a), (b) sau (c);

(e)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism menționat la litera (a), (b), (c) sau (d).

(2)   Se interzice, începând cu 10 mai 2022, să se acționeze sau să se ia măsuri ca o altă persoană să acționeze în calitate de administrator fiduciar, acționar nominal, director, secretar sau o poziție similară pentru o fiducie ori o construcție juridică similară menționată la alineatul (1).

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică operațiunilor care sunt strict necesare pentru încetarea până la 10 mai 2022 a contractelor care nu respectă prezentul articol încheiate înainte de 9 aprilie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(4)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică atunci când constituitorul sau beneficiarul este un resortisant al unui stat membru sau o persoană fizică ce deține un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.

(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la aceste alineate, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar:

(a)

în scopuri umanitare, precum furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări; sau

(b)

în scopul desfășurării unor activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia.

(*1)  Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1)."

(*2)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65)."

(*3)  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243)."

(*4)  Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76)."

(*5)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).”"

8.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (4), cuvintele „alineatele (1), (2) și (3)” se înlocuiesc cu cuvintele „alineatul (3)”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(4a)   Interdicțiile menționate la alineatele (1) și (2) nu se aplică furnizării de piese de schimb și de servicii necesare pentru întreținerea, repararea și asigurarea siguranței capacităților existente în cadrul Uniunii.”

9.

La articolul 3 alineatul (4), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

sunt destinate rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități care este controlată de stat sau deținută de stat în proporție de peste 50 %;”.

10.

La articolul 3 alineatul (7), punctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa IV sau că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este permisă în temeiul articolului 3b alineatul (1) litera (a);

(ii)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b); sau”.

11.

La articolul 3a alineatul (4), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

sunt destinate rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități care este controlată de stat sau deținută de stat în proporție de peste 50 %;”.

12.

La articolul 3a alineatul (7), punctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa IV sau că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este permisă în temeiul articolului 3b alineatul (1);

(ii)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b); sau”.

13.

La articolul 4 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

transportul gazelor naturale și al petrolului, inclusiv al produselor obținute prin rafinarea petrolului, din sau prin Rusia în Uniune; sau”.

14.

La articolul 4a alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii, precum și a transportului de gaze naturale și petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, din sau prin Rusia în Uniune; sau”.

15.

La articolul 4c, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către persoane fizice sau juridice, entități sau organisme din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de produse și tehnologii adecvate pentru a fi utilizate în scopul rafinării petrolului sau al lichefierii gazelor naturale, indiferent dacă provin sau nu din Uniune.”

16.

La articolul 4d, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii adecvate pentru a fi utilizate în aviație sau în industria spațială, precum și de combustibil pentru avioane cu reacție și de aditivi pentru combustibili, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia ori în scopul utilizării acestora în Rusia.”

17.

La articolul 4d, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text și se adaugă următoarele alineate:

„(6)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile naționale competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, executarea unui contract de leasing financiar pentru aeronave încheiat înainte de data de 26 februarie 2022, după ce au stabilit că:

(a)

acesta este strict necesar pentru a asigura rambursarea leasingului către o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru care nu intră sub incidența niciuneia dintre măsurile restrictive prevăzute de prezenta decizie; și

(b)

nu va fi pusă la dispoziția contrapărții ruse nicio resursă economică, cu excepția transferului dreptului de proprietate asupra aeronavei după rambursarea integrală a leasingului financiar.

(7)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

(8)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere articolului 3 alineatul (4) litera (b) și articolului 3a alineatul (4) litera (b).

(9)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.”

18.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 4ha

(1)   Se interzice după 16 aprilie 2022 accesul în porturile situate pe teritoriul Uniunii oricărei nave înmatriculate sub pavilionul Rusiei.

(2)   Alineatul (1) se aplică navelor care și-au schimbat pavilionul rus în pavilionul oricărui alt stat sau care și-au schimbat înmatricularea în Rusia în înmatricularea în oricare alt stat după 24 februarie 2022.

(3)   În sensul prezentului articol, «navă» înseamnă:

(a)

o navă care intră în domeniul de aplicare al convențiilor internaționale relevante;

(b)

un iaht cu lungimea de 15 metri sau mai mare care nu transportă mărfuri și care nu transportă mai mult de 12 pasageri; sau

(c)

o ambarcațiune de agrement sau un motovehicul nautic, astfel cum sunt definite în Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*6).

(4)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul unei nave care are nevoie de asistență și care caută un loc de refugiu sau care are nevoie de o escală de urgență într-un port din motive de siguranță maritimă sau din motive de salvare a unor vieți omenești pe mare.

(5)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza o navă să aibă acces într-un port, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că accesul este necesar pentru:

(a)

achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de gaze naturale și petrol, inclusiv produse obținute prin rafinarea petrolului, titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu, minereu de fier, precum și anumite produse chimice și produse din fier;

(b)

achiziționarea, importul sau transportul de produse farmaceutice, medicale, agricole și alimentare, inclusiv grâu și fertilizatori al căror import, achiziționare și transport sunt permise în temeiul prezentei decizii;

(c)

scopuri umanitare;

(d)

transportul combustibilului nuclear și al altor produse strict necesare funcționării capacităților nucleare civile; sau

(e)

achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de cărbune și alți combustibili fosili solizi până la 10 august 2022.

(6)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (5).

(7)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

(*6)  Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE (JO L 354, 28.12.2013, p. 90).”"

19.

La articolul 4j, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text și se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza transferul sau exportul către Rusia al bunurilor culturale care sunt împrumutate în contextul unei cooperări culturale formale cu Rusia.

(5)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizații acordate în temeiul alineatului (4).

(6)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.”

20.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 4k

(1)   Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, în Uniune al produselor care generează venituri semnificative pentru Rusia, facilitând astfel acțiunile sale de destabilizare a situației în Ucraina în cazul în care sunt originare din Rusia sau sunt exportate din Rusia.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor și tehnologiilor respective, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1);

(b)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice achiziție, import sau transfer al produselor și tehnologiilor respective ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii aferente respectivelor produse și tehnologii, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1).

(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la 10 iulie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(4)   De la 10 iulie 2022, interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică importului, achiziționării sau transportului, sau asistenței tehnice sau financiare aferente, necesare pentru importul în Uniune de:

(a)

837 570 de tone metrice de clorură de potasiu de la codul NC 3104 20 între data de 10 iulie a unui an dat și data de 9 iulie din anul următor;

(b)

1 577 807 de tone metrice combinate din celelalte produse la pozițiile NC 3105 20, 3105 60 și 3105 90 între data de 10 iulie a unui an dat și data de 9 iulie din anul următor;

(5)   Volumele contingentelor de import stabilite la alineatul (4) sunt gestionate de Comisie și de statele membre în conformitate cu sistemul de gestionare a contingentelor tarifare prevăzut la articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (*7).

(6)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 4l

(1)   Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, în Uniune al cărbunelui și al altor combustibili fosili solizi în cazul în care sunt originari din Rusia sau sunt exportați din Rusia.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor și tehnologiilor respective, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1);

(b)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice achiziție, import sau transfer al produselor și tehnologiilor respective ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii aferente respectivelor produse și tehnologii, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1).

(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la 10 august 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(4)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 4m

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor care ar putea contribui în special la consolidarea capacităților industriale ale Rusiei către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia ori în scopul utilizării în Rusia.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia ori în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al produselor și tehnologiilor respective ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la 10 iulie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(4)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul produselor necesare în scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare din Rusia ale statelor membre ori ale țărilor partenere sau ale organizațiilor internaționale care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional ori în cazul bunurilor personale ale angajaților acestora.

(5)   Autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor care intră sub incidența prezentului articol sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse sau tehnologii, după ce au stabilit că aceste produse sau tehnologii ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse sau tehnologii sunt necesare pentru scopuri umanitare, precum acordarea sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv furnizarea de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări.

(6)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 4n

(1)   Se interzice oricărei întreprinderi de transport rutier stabilite în Rusia să transporte produse pe cale rutieră pe teritoriul Uniunii, inclusiv în tranzit.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică întreprinderilor de transport rutier care transportă:

(a)

efecte poștale ca serviciu universal;

(b)

produse aflate în tranzit prin Uniune între oblastul Kaliningrad și Rusia, cu condiția ca transportul acestor produse să nu fie interzis în temeiul prezentei decizii.

(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică până la 16 aprilie 2022 transporturilor de produse care au început înainte de 9 aprilie 2022, cu condiția ca vehiculul întreprinderii de transport rutier:

(a)

să fi fost deja pe teritoriul Uniunii la 9 aprilie 2022; sau

(b)

să trebuiască să tranziteze Uniunea pentru a se întoarce în Rusia.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza transportul de produse de către o întreprindere de transport rutier stabilită în Rusia în cazul în care autoritățile competente au stabilit că un astfel de transport este necesar pentru:

(a)

achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de gaze naturale și petrol, inclusiv produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;

(b)

achiziționarea, importul sau transportul de produse farmaceutice, medicale, agricole și alimentare, inclusiv grâu și fertilizatori al căror import, achiziționare și transport sunt permise în temeiul prezentei decizii;

(c)

scopuri umanitare;

(d)

funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional; sau

(e)

transferul sau exportul către Rusia al bunurilor culturale care sunt împrumutate în contextul unei cooperări culturale formale cu Rusia.

(5)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (4), în termen de două săptămâni de la autorizare.

(*7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).”"

21.

La articolul 7 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

persoanele juridice, entitățile sau organismele care figurează în listele din anexele la prezenta decizie sau persoanele juridice, entitățile sau organismele stabilite în afara Uniunii ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de acestea;”.

22.

Anexa VII se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXĂ

În anexa VII la Decizia 2014/512/PESC, se adaugă următoarea țară parteneră:

 

„JAPONIA”


Top