EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0577

Regulamentul (UE) 2022/577 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

ST/8057/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/577/oj

8.4.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/67


REGULAMENTUL (UE) 2022/577 AL CONSILIULUI

din 8 aprilie 2022

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006 (2).

(2)

Prin Regulamentul (CE) nr. 765/2006 sunt puse în aplicare măsurile prevăzute de Decizia 2012/642/PESC.

(3)

Prin Decizia (PESC) 2022/579 a Consiliului (3) se impun măsuri restrictive suplimentare care interzic vânzarea către Belarus de valori mobiliare exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru și vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Belarus de bancnote exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru.

(4)

Prin decizia menționată se impun, de asemenea, măsuri restrictive suplimentare care interzic întreprinderilor de transport rutier stabilite în Belarus să efectueze transporturi rutiere de mărfuri pe teritoriul Uniunii Europene.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă următorul punct:

„25.

«întreprindere de transport rutier» înseamnă orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care desfășoară activități de transport de mărfuri în scop comercial cu ajutorul unor autovehicule sau al unei combinații de vehicule.”

2.

La articolul 1y, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzice vânzarea de valori mobiliare exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru, emise după 12 aprilie 2022 sau de unități ale unui organism de plasament colectiv care implică o expunere la astfel de valori mobiliare oricărui cetățean din Belarus sau oricărei persoane fizice care își are reședința în Belarus sau oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit în Belarus.”

3.

Articolul 1za se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1za

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de bancnote exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru către Belarus sau către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus, inclusiv guvernul și Banca Centrală a Belarusului, sau în scopul utilizării în Belarus.

(2)   Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de bancnote exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru, cu condiția ca o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export să fie necesar(ă) pentru:

(a)

uzul personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al rudelor apropiate care călătoresc împreună cu acestea; sau

(b)

scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau organizațiilor internaționale din Belarus care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1zc

(1)   Se interzice oricărei întreprinderi de transport stabilite în Belarus să efectueze transporturi rutiere de mărfuri pe teritoriul Uniunii, inclusiv în tranzit.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică întreprinderilor de transport rutier care efectuează transporturi poștale în cadrul unui serviciu universal.

(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică până la 16 aprilie 2022 transportului de mărfuri care a început înainte de 9 aprilie 2022, cu condiția ca vehiculul întreprinderii de transport:

(a)

să se fi aflat deja pe teritoriul Uniunii la 9 aprilie 2022; sau

(b)

să trebuiască să tranziteze Uniunea pentru a se întoarce în Belarus.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza transportul de mărfuri de către o întreprindere de transport rutier stabilită în Belarus dacă autoritățile competente ale unui stat membru au stabilit că un astfel de transport este necesar pentru:

(a)

achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de gaze naturale și petrol, inclusiv produse petroliere rafinate, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;

(b)

achiziționarea, importul sau transportul de produse farmaceutice, medicale, agricole și alimentare, inclusiv grâu, precum și de îngrășăminte al căror import, achiziționare și transport sunt permise în temeiul prezentului regulament;

(c)

scopuri umanitare; sau

(d)

funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre în Belarus, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor sau a organizațiilor internaționale din Belarus care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.

(5)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (4), în termen de două săptămâni de la autorizare.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 285, 17.10.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 134, 20.5.2006, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2022/579 a Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 111, 8.4.2022, p. 81).


Top