EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0334

Regulamentul (UE) 2022/334 al Consiliului din 28 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

OJ L 57, 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

28.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/334 AL CONSILIULUI

din 28 februarie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/335 (1) din 28 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC (2) privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului.

(3)

La 28 februarie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/335 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC. Respectiva decizie a impus măsuri restrictive suplimentare prin care li s-a interzis transportatorilor aerieni ruși, oricărei aeronave înmatriculate în Rusia și oricărei aeronave care nu este înmatriculată în Rusia, dar este deținută sau închiriată sau controlată în alt mod de orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism rus să aterizeze pe teritoriul Uniunii, să decoleze de pe acesta sau să îl survoleze. Decizia interzice, de asemenea, orice tranzacții cu Banca Centrală a Rusiei.

(4)

Respectivele măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă litera (r):

„(r)

«transportator aerian rus» înseamnă o întreprindere de transport aerian care deține o licență de operare valabilă sau un document echivalent eliberat de autoritățile competente din Federația Rusă.”

2.

Se adaugă următoarele articole:

„Articolul 3d

(1)   Se interzice oricărei aeronave exploatate de transportatori aerieni ruși, inclusiv în calitate de transportator comercial în cadrul acordurilor de partajare de cod sau de rezervare de capacitate, sau oricărei aeronave înmatriculate în Rusia sau oricărei aeronave care nu este înmatriculată în Rusia, dar este deținută sau închiriată sau controlată în alt mod de orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism rus să aterizeze pe teritoriul Uniunii, să decoleze de pe acesta sau să îl survoleze.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul unei aterizări de urgență sau al unei survolări de urgență.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza o aeronavă să aterizeze pe teritoriul Uniunii, să decoleze de pe acesta sau să îl survoleze dacă autoritățile competente respective au stabilit în prealabil că aterizarea, decolarea sau survolarea în cauză este necesară în scopuri umanitare sau în orice alt scop care este în concordanță cu obiectivele prezentului regulament.

(4)   Statul membru sau statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (3) în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 3e

(1)   Administratorul de rețea numit de Comisie în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/709 sprijină Comisia și statele membre în asigurarea punerii în aplicare și a respectării articolului 3d. În special, administratorul de rețea respinge toate planurile de zbor depuse de operatorii aerieni care indică intenția de a desfășura deasupra teritoriului Uniunii activități care constituie o încălcare a dispozițiilor prezentului regulament sau a altor măsuri de siguranță și securitate în vigoare, astfel încât pilotului să nu i se permită să zboare.

(2)   Administratorul de rețea transmite periodic Comisiei și statelor membre, pe baza analizei planurilor de zbor, rapoarte privind punerea în aplicare a articolului 3d.”

3.

La articolul 5a, se adaugă următoarele alineate (4), (5) și (6):

„(4)   Se interzic tranzacțiile referitoare la gestionarea rezervelor, precum și a activelor Băncii Centrale a Rusiei, inclusiv tranzacțiile cu orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau la indicațiile Băncii Centrale a Rusiei.

(5)   Prin derogare de la alineatul (4), autoritățile competente pot autoriza o tranzacție, cu condiția ca acest lucru să fie strict necesar pentru asigurarea stabilității financiare a Uniunii în ansamblul său sau a statului membru în cauză.

(6)   Statul membru în cauză informează imediat celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație în temeiul alineatului (5).”

4.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Se interzice participarea, în cunoștință de cauză și deliberată, la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament, inclusiv acționând ca substitut pentru persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la articolele 5, 5a, 5b, 5e și 5f sau acționând în beneficiul acestora utilizând derogările prevăzute la articolul 5 alineatul (6), articolul 5a alineatul (2), articolul 5a alineatul (5), articolul 5b alineatul (2), articolul 5e alineatul (2) sau articolul 5f alineatul (2).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 februarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 57, 28.2.2022.

(2)  Decizia 2014/512/PESC din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


Top