EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0124

Decizia (UE) 2022/124 a Consiliului din 25 ianuarie 2022 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia

ST/6385/2021/INIT

OJ L 20, 31.1.2022, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/124/oj

Related international agreement

31.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 20/38


DECIZIA (UE) 2022/124 A CONSILIULUI

din 25 ianuarie 2022

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2010/465/UE a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului (2), Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 25 și 30 aprilie 2007 (denumit în continuare „protocolul”), a fost semnat la 24 iunie 2010, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(2)

Protocolul a fost ratificat de toate statele membre, cu excepția Republicii Croația. Republica Croația urmează să adere la protocol în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare din 2012.

(3)

Protocolul ar trebui să fie aprobat.

(4)

Articolul 5 din Decizia 2010/465/UE privind furnizarea de informații de către statele membre nu mai este necesar, articolul menționat ar trebui să înceteze să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la 25 și 30 aprilie 2007 (denumit în continuare „protocolul”) (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la schimbul de note diplomatice prevăzut la articolul 10 din protocol.

Articolul 3

Articolul 5 din Decizia 2010/465/UE încetează să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 ianuarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BEAUNE


(1)  Aprobarea din 14 decembrie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia 2010/465/UE a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului din 24 iunie 2010 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (JO L 223, 25.8.2010, p. 1).

(3)  Textul protocolului a fost publicat în JO L 223, 25.8.2010, p. 3, împreună cu decizia privind semnarea.


Top