EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0955R(02)

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/955 al Comisiei din 27 mai 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele, procedurile și modalitățile tehnice necesare pentru publicările și notificările normelor aplicabile comercializării și ale taxelor și comisioanelor, de precizare a informațiilor de comunicat pentru crearea și întreținerea bazei de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM, precum și de precizare a formularelor, modelelor și procedurilor pentru comunicarea acestor informații (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211 din 15 iunie 2021)

C/2021/8144

OJ L 398, 11.11.2021, p. 66–67 (LV, SV)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 48–49 (ES, EL, MT)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 49–50 (CS, EN, LT, PT, SK)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 52–53 (GA)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 47–48 (SL, FI)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 51–52 (DA, DE)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 85–86 (HU)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 86–87 (FR)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 54–55 (ET, IT)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 56–57 (BG, PL, RO)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 53–53 (NL)
OJ L 398, 11.11.2021, p. 57–58 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/955/corrigendum/2021-11-11/oj

11.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 398/56


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/955 al Comisiei din 27 mai 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele, procedurile și modalitățile tehnice necesare pentru publicările și notificările normelor aplicabile comercializării și ale taxelor și comisioanelor, de precizare a informațiilor de comunicat pentru crearea și întreținerea bazei de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM, precum și de precizare a formularelor, modelelor și procedurilor pentru comunicarea acestor informații

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211 din 15 iunie 2021 )

La pagina 31, articolul 1:

în loc de:

„Articolul 1

Publicarea dispozițiilor naționale privind cerințele de comercializare

(1)   Autoritățile competente publică pe site-urile lor web informațiile menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1156, utilizând modelul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Autoritățile competente publică informațiile menționate la primul paragraf fie integral pe o singură pagină web dedicată din cadrul site-urilor lor web, fie pe pagini web separate, care furnizează informațiile menționate la prezentul alineat pentru fondurile de investiții alternative (FIA) și, respectiv, pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).

(3)   Autoritățile competente publică rezumatele informațiilor menționate la alineatul (1) în termeni clari, conciși și ușor de înțeles, utilizând modelele prevăzute în anexa II la prezentul regulament. Aceste rezumate se publică pe aceeași pagină web ca și informațiile menționate la alineatul (1), fie în partea de sus, fie în partea de jos a paginii web respective.”

se citește:

„Articolul 1

Publicarea dispozițiilor naționale privind cerințele de comercializare

(1)   Autoritățile competente publică pe site-urile lor web informațiile menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1156, utilizând modelul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

Autoritățile competente publică informațiile menționate la primul paragraf fie integral pe o singură pagină web dedicată din cadrul site-urilor lor web, fie pe pagini web separate, care furnizează informațiile menționate la prezentul alineat pentru fondurile de investiții alternative (FIA) și, respectiv, pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).

(2)   Autoritățile competente publică rezumatele informațiilor menționate la alineatul (1) în termeni clari, conciși și ușor de înțeles, utilizând modelele prevăzute în anexa II la prezentul regulament. Aceste rezumate se publică pe aceeași pagină web ca și informațiile menționate la alineatul (1), fie în partea de sus, fie în partea de jos a paginii web respective.”

La pagina 35, în anexa I, a treia declarație de declinare a responsabilității:

în loc de:

Declarație de declinare a responsabilității: lista de mai jos este neexhaustivă și cuprinde legile naționale care ar putea fi aplicabile, iar [denumirea autorității competente] nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele omisiuni din această listă. Supravegherea cerințelor care decurg din aceste legi nu are loc sub supravegherea [denumirea autorității competente]. Înainte de a comercializa sau de a investi într-un [OPCVM/FIA/OPCVM sau FIA], ar trebui să se evalueze aplicabilitatea acestor cerințe, precum și a oricăror alte cerințe juridice. Dacă există incertitudini, participanții la comercializarea OPCVM sau FIA ori investitorii în acestea ar trebui să solicite consiliere independentă cu privire la cerințele aplicabile situației lor individuale.”

se citește:

Declarație de declinare a responsabilității: lista din prezentul model este neexhaustivă și cuprinde legile naționale care ar putea fi aplicabile, iar [denumirea autorității competente] nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele omisiuni din această listă. Supravegherea cerințelor care decurg din aceste legi nu are loc sub supravegherea [denumirea autorității competente]. Înainte de a comercializa sau de a investi într-un [OPCVM/FIA/OPCVM sau FIA], ar trebui să se evalueze aplicabilitatea acestor cerințe, precum și a oricăror alte cerințe juridice. Dacă există incertitudini, participanții la comercializarea OPCVM sau FIA ori investitorii în acestea ar trebui să solicite consiliere independentă cu privire la cerințele aplicabile situației lor individuale.”


Top