EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1193

Decizia (PESC) 2021/1193 a Consiliului din 19 iulie 2021 privind prelungirea mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1340

ST/10482/2021/INIT

OJ L 258, 20.7.2021, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1193/oj

20.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/46


DECIZIA (PESC) 2021/1193 A CONSILIULUI

din 19 iulie 2021

privind prelungirea mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1340

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 33 și articolul 31 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 8 august 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/1340 (1) de numire a domnului Johann SATTLER în calitatea de reprezentant special al Uniunii Europene (RSUE) în Bosnia și Herțegovina. Mandatul RSUE urmează să expire la 31 august 2021.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui prelungit cu 24 de luni și ar trebui stabilită o nouă valoare de referință financiară pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2021 și 31 august 2023.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul domnului Johann SATTLER de reprezentant special al Uniunii Europene (RSUE) în Bosnia și Herțegovina se prelungește până la 31 august 2023. Consiliul poate decide ca mandatul RSUE să fie prelungit sau să se încheie mai devreme, pe baza unei evaluări din partea Comitetului politic și de securitate și a unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Articolul 2

Decizia (PESC) 2019/1340 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Valoarea de referință financiară destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2021 și 31 august 2023 este de 12 800 000 EUR.”

2.

La articolul 14, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„RSUE prezintă Consiliului, ÎR și Comisiei rapoarte periodice privind progresele înregistrate și, până la 31 mai 2023, un raport final cuprinzător privind executarea mandatului.”

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 iulie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PODGORŠEK


(1)  Decizia (PESC) 2019/1340 a Consiliului din 8 august 2019 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (JO L 209, 9.8.2019, p. 10).


Top