EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1138

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1138 a Comisiei din 7 iulie 2021 de aprobare a planurilor naționale și a modificărilor acestora, în ceea ce privește Bulgaria și România, pentru punerea în aplicare a sistemelor de validare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului [notificată cu numărul C(2021) 5158] (Numai textele în limbile bulgară și română sunt autentice)

C/2021/5158

OJ L 246, 12.7.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1138/oj

12.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 246/6


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1138 A COMISIEI

din 7 iulie 2021

de aprobare a planurilor naționale și a modificărilor acestora, în ceea ce privește Bulgaria și România, pentru punerea în aplicare a sistemelor de validare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului

[notificată cu numărul C(2021) 5158]

(Numai textele în limbile bulgară și română sunt autentice)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 109 alineatul (8),

având în vedere depunerea de către Bulgaria și România a planurilor naționale de punere în aplicare a sistemelor de validare,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 109 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre trebuie să stabilească planuri naționale de punere în aplicare a sistemelor de validare pentru datele înregistrate în conformitate cu regulamentul menționat, care să le permită stabilirea unei ordini a priorităților pentru validarea și verificările încrucișate și pentru monitorizarea ulterioară a neconcordanțelor pe baza gestionării riscului. Modificările aduse acestor planuri trebuie prezentate Comisiei spre aprobare.

(2)

La 28 octombrie 2020, Bulgaria a prezentat Comisiei spre aprobare modificări ale planului său național existent, care fuseseră aprobate prin Decizia de punere în aplicare 2013/82/UE a Comisiei (2). Modificările respective respectă condițiile prevăzute la articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și la articolele 143-145 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei (3). Prin urmare, programele trebuie aprobate.

(3)

La 9 decembrie 2020, România și-a prezentat Comisiei planul național în vederea aprobării. Planul menționat este în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și cu articolele 143-145 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei. Prin urmare, planul trebuie aprobat.

(4)

Prezenta decizie constituie decizia de aprobare în sensul articolului 109 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(5)

Comisia va monitoriza aplicarea planurilor naționale în ceea ce privește funcționarea lor efectivă și capacitatea planului de a se asigura că datele raportate Comisiei în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sunt complete, exacte și raportate în termenele legale. În cazul în care, pe baza constatărilor verificărilor, inspecțiilor și misiunilor de audit desfășurate de Comisie în temeiul titlului X din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, se dovedesc necesare modificări ale planurilor naționale de validare, statele membre trebuie să-și modifice planurile în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă modificările aduse planului național de punere în aplicare a sistemului de validare prezentat de Bulgaria la 28 octombrie 2020, în conformitate cu articolul 109 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 2

Se aprobă planul național de punere în aplicare a sistemului de validare prezentat de România la 9 decembrie 2020, în conformitate cu articolul 109 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 3

Dacă, pe baza constatărilor în urma verificărilor, inspecțiilor și misiunilor de audit desfășurate în temeiul titlului X din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, Comisia consideră că planurile de validare aprobate în conformitate cu articolele 1 și 2 nu asigură implementarea efectivă de către statele membre a obligațiilor prevăzute la articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ea poate solicita modificarea planurilor, după consultarea statelor membre vizate. Statele membre își modifică planul de validare în conformitate cu această solicitare.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria și României.

Adoptată la Bruxelles, 7 iulie 2021.

Pentru Comisie

Virginijus SINKEVIČIUS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2013/82/UE a Comisiei din 13 februarie 2013 privind aprobarea de către Comisie a planurilor naționale de punere în aplicare a sistemelor de validare în conformitate cu articolul 109 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (JO L 44, 15.2.2013, p. 18).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).


Top