EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0176

Decizia (UE) 2021/176 a Consiliului din 5 februarie 2021 privind încheierea amendamentelor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea Regatului Spaniei la acordul respectiv

OJ L 54, 16.2.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/176/oj

16.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 54/1


DECIZIA (UE) 2021/176 A CONSILIULUI

din 5 februarie 2021

privind încheierea amendamentelor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea Regatului Spaniei la acordul respectiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) și articolul 196 alineatul (2), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (denumit în continuare „Acordul de la Bonn”) (2) a fost încheiat de Comunitatea Economică Europeană prin Decizia 84/358/CEE a Consiliului (3) și a intrat în vigoare la 1 septembrie 1989. Acordul de la Bonn a fost modificat în 1989. Respectivele amendamente au fost aprobate prin Decizia 93/540/CEE a Consiliului (4) și au intrat în vigoare la 1 aprilie 1994.

(2)

Prin decizia din 7 octombrie 2019, Consiliul a autorizat Comisia să poarte negocieri în numele Uniunii cu privire la modificarea domeniului de aplicare material și geografic al Acordului de la Bonn.

(3)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Acordul de la Bonn, părțile contractante au studiat o propunere de amendament în vederea extinderii domeniului de aplicare al Acordului de la Bonn pentru a îmbunătăți cooperarea în materie de supraveghere în ceea ce privește cerințele anexei VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, semnată la Londra la 2 noiembrie 1973, astfel cum a fost completată prin Protocolul din 17 februarie 1978 (denumită în continuare „Convenția MARPOL”). În plus, părțile contractante au studiat, de asemenea, amendamentele la Acordul de la Bonn și la anexa la acesta ca urmare a aderării Spaniei la acordul menționat, în conformitate cu articolul 20 din acesta.

(4)

În conformitate cu decizia Consiliului din 7 octombrie 2019, Comisia a negociat respectivele amendamente la Acordul de la Bonn, care au fost adoptate cu unanimitate de voturi prin două decizii în cadrul celei de a treizeci și una reuniuni a părților contractante la Acordul de la Bonn, care a avut loc la Bonn în perioada 9-11 octombrie 2019.

(5)

Respectivele amendamente la Acordul de la Bonn ar trebui să fie aprobate în numele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, amendamentele la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (denumit în continuare „Acordul de la Bonn”) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al Acordului de la Bonn și în ceea ce privește aderarea Regatului Spaniei la Acordul de la Bonn, care au fost adoptate de părțile contractante în cadrul celei de a treizeci și una reuniuni care a avut loc la Bonn în perioada 9-11 octombrie 2019 (5).

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana sau persoanele împuternicite să efectueze, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 16 din Acordul de la Bonn (6).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Aprobarea din 19 ianuarie 2021.

(2)  JO L 188, 16.7.1984, p. 9.

(3)  Decizia 84/358/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind încheierea Acordului de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (JO L 188, 16.7.1984, p. 7).

(4)  Decizia 93/540/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1993 referitoare la aprobarea unor amendamente la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) (JO L 263, 22.10.1993, p. 51).

(5)  Textul deciziilor privind amendamentele la Acordul de la Bonn sunt publicate la paginile 3 și 6 din prezentul Jurnal Oficial..

(6)  Data intrării în vigoare a amendamentelor la Acordul de la Bonn va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Top