EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1584

Decizia (UE) 2020/1584 a Consiliului din 26 octombrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea privește adoptarea amendamentului 46 la anexa 6 partea I și a amendamentului 39 la anexa 6 partea II la Convenția privind aviația civilă internațională, referitoare la amânarea viitoarei cerințe de echipare cu un înregistrator de voce în carlingă de 25 de ore, pentru a se evita consecințele neintenționate generate de pandemia de COVID-19

OJ L 362, 30.10.2020, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1584/oj

30.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 362/25


DECIZIA (UE) 2020/1584 A CONSILIULUI

din 26 octombrie 2020

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea privește adoptarea amendamentului 46 la anexa 6 partea I și a amendamentului 39 la anexa 6 partea II la Convenția privind aviația civilă internațională, referitoare la amânarea viitoarei cerințe de echipare cu un înregistrator de voce în carlingă de 25 de ore, pentru a se evita consecințele neintenționate generate de pandemia de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Convenția privind aviația civilă internațională (denumită în continuare „Convenția de la Chicago”), care reglementează transportul aerian internațional, a intrat în vigoare la 4 aprilie 1947. Prin această convenție a fost înființată Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI).

(2)

Statele membre sunt state contractante la Convenția de la Chicago și membre ale OACI, în timp ce Uniunea are statut de observator în anumite organisme ale OACI. În Consiliul OACI sunt reprezentate șapte state membre.

(3)

În conformitate cu articolul 54 din Convenția de la Chicago, Consiliul OACI poate adopta standarde și practici recomandate internaționale și le poate desemna ca anexe la Convenția de la Chicago.

(4)

În conformitate cu articolul 90 din Convenția de la Chicago, fiecare astfel de anexă sau orice amendament la o anexă produce efecte la trei luni de la comunicarea lor către statele contractante ale OACI sau la expirarea unei perioade mai lungi fixate de Consiliul OACI, cu excepția cazului în care, între timp, majoritatea statelor contractante ale OACI notifică dezaprobarea lor Consiliului.

(5)

În conformitate cu articolul 38 din Convenția de la Chicago, orice stat care consideră că este imposibil să respecte din toate punctele de vedere orice e standard sau procedură internațională astfel cum este menționată la articolul 37 din convenția menționată, ori să își alinieze în totalitate propriile reglementări sau practici la orice astfel de standarde sau proceduri internaționale sau care consideră necesar să adopte reglementări sau practici care diferă din orice punct de vedere față de cele stabilite de un standard internațional, trebuie să transmită imediat o notificare către OACI cu privire la diferențele dintre practicile sale și cele stabilite de standardul internațional.

(6)

Pandemia de COVID-19 a afectat în mod negativ operatorii de aeronave, producătorii de aeronave și furnizorii direcți ai producătorilor de echipamente și a întârziat dezvoltarea de noi sisteme. Operatorii de aeronave anulează sau amână livrările de aeronave, ceea ce face ca livrarea aeronavelor prevăzută pentru 2020 să fie amânată până în 2021. O aeronavă nou fabricată configurată pentru o livrare în 2020 și care a fost amânată până în 2021 necesită o reconfigurare pentru a respecta dispozițiile aplicabile după 1 ianuarie 2021. Operatorii de aeronave și producătorii de aeronave se confruntă cu sarcini financiare nejustificate dacă aceste aeronave trebuie actualizate. Prin urmare, Comisia se pregătește să adopte o amânare a acestei date la nivelul Uniunii, prin intermediul unor modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 965/2012. Înregistratorul de voce în carlingă (CVR) este utilizat în sprijinul investigării accidentelor și a incidentelor. O întârziere în implementarea duratei CVR de la două ore la 25 de ore nu prezintă niciun risc semnificativ pentru siguranță, însă aliniază avantajele în materie de siguranță pe care le prezintă o înregistrare de mai lungă durată a vocii în carlingă cu realitățile actuale cu care se confruntă industria aviației. Uniunea sprijină ferm eforturile depuse de OACI pentru a îmbunătăți siguranța aviației. Având în vedere situația fără precedent cauzată de pandemia de COVID-19 și absența unui risc semnificativ în materie de siguranță, Uniunea ar trebui, așadar, să sprijine respectivele amendamente.

(7)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul celei de a 221-a sesiuni a Consiliului OACI în ceea ce privește amendamentele avute în vedere 46 la anexa 6 partea I și 39 la anexa 6 partea II. Poziția respectivă ar trebui să fie de a sprijini amendamentele menționate și trebuie să fie exprimată de statele membre ale Uniunii care sunt membre ale Consiliului OACI, acționând împreună în numele Uniunii.

(8)

Poziția Uniunii după adoptarea, fără modificări substanțiale, de către Consiliul OACI a amendamentului 46 la anexa 6 partea I și a amendamentului 39 la anexa 6 partea II, care urmează să fie anunțată de secretarul general al OACI prin procedura scrisorilor OACI adresate statelor, ar trebui să fie de a nu consemna dezaprobarea și de a notifica conformitatea cu amendamentele respective și trebuie să fie exprimată de toate statele membre ale Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul celei de a 221-a sesiuni a Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) este de a sprijini integral amendamentele propuse 46 la anexa 6 partea I și 39 la anexa 6 partea II la Convenția privind aviația civilă internațională.

(2)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii, în cazul în care Consiliul OACI adoptă amendamentele propuse menționate la alineatul (1) fără modificări substanțiale, este de a nu înregistra dezaprobarea și de a notifica conformitatea cu amendamentele adoptate ca răspuns la scrisoarea corespunzătoare a OACI adresată statelor.

Articolul 2

(1)   Poziția menționată la articolul 1 alineatul (1) se exprimă de către statele membre ale Uniunii care sunt membre ale Consiliului OACI, acționând împreună.

(2)   Poziția menționată la articolul 1 alineatul (2) se exprimă de către toate statele membre ale Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


Top