EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1562

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1562 a Comisiei din 26 octombrie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/167 în ceea ce privește standardele armonizate pentru anumite echipamente radio referitoare la sistemele avansate de control și ghidare a mișcării pe suprafață, radarele primare de supraveghere, radioreceptoarele audio, echipamentele de telecomunicații mobile internaționale și sistemele radio fixe

C/2020/7379

OJ L 357, 27.10.2020, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2022; abrogare implicită prin 32022D2191

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1562/oj

27.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 357/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1562 A COMISIEI

din 26 octombrie 2020

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/167 în ceea ce privește standardele armonizate pentru anumite echipamente radio referitoare la sistemele avansate de control și ghidare a mișcării pe suprafață, radarele primare de supraveghere, radioreceptoarele audio, echipamentele de telecomunicații mobile internaționale și sistemele radio fixe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 16 din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), echipamentele radio care sunt în conformitate cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 din respectiva directivă, vizate de standardele respective sau de părțile lor.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare C(2015) 5376 (3), Comisia a înaintat Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) o solicitare de elaborare și revizuire a standardelor armonizate pentru echipamentele radio, în sprijinul Directivei 2014/53/UE.

(3)

Pe baza solicitării prezentate în Decizia de punere în aplicare C(2015) 5376, ETSI a redactat standardele armonizate EN 303 213-5-1 V1.1.1, pentru receptoarele și interogatoarele sistemelor avansate de control și ghidare a mișcării pe suprafață, EN 303 345-2 V1.1.1 și EN 303 345-5 V1.1.1, pentru radioreceptoarele audio și EN 303 364-3 V1.1.1, pentru radare primare de supraveghere.

(4)

Pe baza solicitării prezentate în Decizia de punere în aplicare C(2015) 5376, ETSI a revizuit standardele armonizate EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 și EN 303 213-6-1 V2.1.1, ale căror referințe sunt publicate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (4). Acest lucru a condus la adoptarea standardelor armonizate EN 301 908-2 V13.1.1 pentru echipamentele destinate utilizatorilor pentru telecomunicații mobile internaționale, EN 301 908-13 V13.1.1 pentru echipamentele destinate utilizatorilor pentru acces radio terestru universal evoluat, EN 302 217-2 V3.2.2 pentru sistemele radio fixe și EN 303 213-6-1 V3.1.1 pentru sistemele avansate de control și ghidare a mișcării pe suprafață.

(5)

Comisia, împreună cu ETSI, a evaluat dacă standardele armonizate respective sunt conforme cu cerințele prevăzute în Decizia de punere în aplicare C(2015) 5376.

(6)

Standardele armonizate EN 303 213-5-1 V1.1.1 și EN 301 908-2 V13.1.1 satisfac cerințele esențiale pe care le urmăresc și care sunt stabilite în Directiva 2014/53/UE. Prin urmare, este oportun să se publice referințele standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Decizia de punere în aplicare C(2015) 5376 prevede, la punctul 3 alineatul (3) din anexa II, că performanțele receptorului sunt, de asemenea, de o importanță deosebită pentru terminalele mobile, în special performanțele antenei, precum și pentru echipamentele de comunicații utilizate în aplicațiile pentru salvgardarea vieții. Standardul armonizat EN 301 908-13 V13.1.1 nu include specificații referitoare la performanțele antenei. Prin urmare, referința la respectivul standard armonizat trebuie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu restricție.

(8)

Nota 2 referitoare la clauza 4.3.2 din standardul armonizat EN 302 217-2 V3.2.2 ar putea permite producătorilor să se abată de la alte specificații ale standardului armonizat privind rata de eroare a biților (BER), de vreme ce clauzele H.3.4, I.3.4 și J.3.4 din standardul armonizat respectiv nu prevăd o metodă de testare explicită pentru a demonstra conformitatea. Prin urmare, referința la respectivul standard armonizat trebuie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu restricții.

(9)

În recomandarea ITU-R SM.329-12 (09/2012) privind radiațiile nedorite din domeniul radiațiilor neesențiale se precizează că, pentru utilizarea cea mai economică și mai eficientă a spectrului de frecvențe, este necesar să se stabilească limite maxime generale ale radiațiilor din domeniul radiațiilor neesențiale. Recomandarea 74-01 (2019) a ERC prevede că, în scopul unor studii specifice de utilizare în comun sau al unor studii de compatibilitate, ar putea fi utilizate niveluri mai scăzute pentru radiațiile nedorite din domeniul radiațiilor neesențiale pentru a spori eficiența spectrului. Prin urmare, se recunoaște relevanța radiațiilor neesențiale pentru utilizarea eficientă a spectrului, care face obiectul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE. În anexa C.3 la EN 303 345-2 V1.1.1 și în anexa B.3 la EN 303 345-5 V1.1.1 se recunoaște faptul că radiațiile nedorite ale receptorului în domeniul radiațiilor neesențiale sunt relevante pentru articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE. Cu toate acestea, în clauza C.3.5 din EN 303 345-2 V1.1.1 și în clauza B.3.5 din EN 303 345-5 V1.1.1 este prevăzut că radiațiile nedorite ale receptorului în domeniul radiațiilor neesențiale sunt reglementate de alte standarde. Referințele standardelor armonizate EN 303 345-2 V1.1.1 și EN 303 345-5 V1.1.1 trebuie, prin urmare, să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu restricție.

(10)

Considerentul 2 din Decizia de punere în aplicare C(2015) 5376 îndeamnă la o bună cooperare cu Conferința europeană a administrațiilor de poștă și telecomunicații (CEPT), care a fost consultată cu privire la subiectul aderării acestor standarde armonizate la Recomandarea 74-01 (2019) a ERC privind radiațiile nedorite în domeniul radiațiilor neesențiale. În răspunsul dat, CEPT a fost de părere că relaxarea aplicabilității Recomandării 74-01 (2019) a ERC poate avea loc numai în condiții tehnice specifice. Prin urmare, clauza 4.2.1.5 din standardul EN 303 213-6-1 V3.1.1 și clauza 4.2.1.4 din standardul EN 303 364-3 V1.1.1 nu pot oferi prezumția de conformitate decât anumitor echipamente radio specifice. Referințele standardelor armonizate respective trebuie, prin urmare, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu restricție.

(11)

Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/167 a Comisiei (5) conține referințele standardelor armonizate care conferă o prezumție de conformitate cu Directiva 2014/53/UE, iar anexa II la respectiva decizie de punere în aplicare enumeră referințele standardelor armonizate care conferă o prezumție de conformitate cu Directiva 2014/53/UE cu restricție. Pentru a se asigura că referințele standardelor armonizate elaborate în sprijinul Directivei 2014/53/UE sunt enumerate într-un singur act, referințele standardelor EN 303 213-5-1 V1.1.1 și EN 301 908-2 V13.1.1 trebuie incluse în anexa I la respectiva decizie de punere în aplicare, iar referințele standardelor EN 301 908-13 V 13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 303 213-6-1 V3.1.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 și EN 303 364-3 V1.1.1 trebuie incluse în anexa II la respectiva decizie de punere în aplicare.

(12)

Conform ETSI, standardul armonizat EN 303 339 V1.1.1, a cărui referință este publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (6), ar trebui considerat caduc deoarece nu mai reprezintă stadiul actual al tehnologiei.

(13)

Prin urmare, este necesar să se retragă din seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (7) referințele standardelor armonizate EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 și EN 303 213-6-1 V2.1.1, având în vedere că acestea au fost revizuite, precum și referința standardului armonizat EN 303 339 V1.1.1, dat fiind că acesta este considerat caduc. Anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/167 conține referințele standardelor armonizate elaborate în sprijinul Directivei 2014/53/UE care sunt retrase din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, este oportun să se introducă referințele respective în anexa menționată. În scopul de a acorda producătorilor suficient timp pentru a se pregăti în vederea aplicării standardelor armonizate EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2 și EN 303 213-6-1 V3.1.1, este necesar să se amâne retragerea referințelor standardelor armonizate EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 și EN 303 213-6-1 V2.1.1. Pentru a acorda producătorilor suficient timp să se pregătească pentru retragerea referinței standardului armonizat EN 303 339 V1.1.1, este necesar să se amâne retragerea referinței respectivului standard.

(14)

Conformitatea cu un standard armonizat conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, începând de la data publicării referinței standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, prezenta decizie trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/167 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

2.

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta decizie.

3.

Anexa III se modifică în conformitate cu anexa III la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, p. 62).

(3)  Decizia de punere în aplicare C(2015) 5376 a Comisiei din 4 august 2015 privind o solicitare de standardizare înaintată Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații în ceea ce privește echipamentele radio, în sprijinul Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

(4)  JO C 326, 14.9.2018, p. 114.

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/167 a Comisiei din 5 februarie 2020 privind standardele armonizate pentru echipamentele radio elaborate în sprijinul Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 34, 6.2.2020, p. 46).

(6)  JO C 326, 14.9.2018, p. 114.

(7)  JO C 326, 14.9.2018, p. 114.


ANEXA I

În anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/167 se adaugă următoarele rânduri:

Nr.

Referința standardului

„8.

EN 301 908-2 V13.1.1

Rețele celulare IMT; Standard armonizat pentru acces la spectrul radio; Partea 2: Echipament de utilizator (UE) pentru CDMA cu împrăștiere directă (UTRA FDD)

9.

ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1

Sistem avansat de control și ghidare a mișcării pe suprafață (A-SMGCS); Partea 5: Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio pentru echipamentele multisenzor (MLAT); Subpartea 1: Receptoare și interogatoare”.


ANEXA II

În anexa II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/167 se adaugă următoarele rânduri:

Nr.

Referința standardului

„4.

EN 301 908-13 V13.1.1

Rețele celulare IMT; Standard armonizat pentru acces la spectrul radio; Partea 13: Echipament de utilizator (UE) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA)

Notă: Acest standard armonizat nu conține parametri de performanță ai antenelor și conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE în ceea ce privește parametrii respectivi.

5.

EN 302 217-2 V3.2.2

Sisteme radio fixe; Caracteristici și cerințe pentru echipamente și antene punct la punct; Partea 2: Sisteme digitale care funcționează în benzile de frecvențe de la 1 GHz până la 86 GHz; Standard armonizat pentru acces la spectrul radio

Notă: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică nota 2 la clauza 4.3.2. din acest standard armonizat.

Notă: În ceea ce privește echipamentele radio vizate de clauzele H.3.4, I.3.4 sau J.3.4 din acest standard armonizat, conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE, dacă nu se aplică metodele de testare corespunzătoare pentru a demonstra conformitatea cu clauza H.3.4, cu clauza I.3.4 sau, respectiv, cu clauza J.3.4 din prezentul standard armonizat.

6.

EN 303 213-6-1 V3.1.1

Sistem avansat de control și ghidare a mișcării pe suprafață (A-SMGCS); Partea 6: Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio pentru senzorii radar instalați pentru mișcare pe suprafață; Subpartea 1: Senzori de bandă X care utilizează semnale în impulsuri și o putere de emisie până la 100 kW

Notă: În ceea ce privește clauza 4.2.1.5 din acest standard armonizat, conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE pentru echipamentele care nu combină o secțiune de îngustare WR112/R84 și un ghid de undă WR90/R100, ca în nota 1 din secțiunea 1 a acestui standard armonizat. Ghidul de undă trebuie să aibă o cale de transmisie continuă neobstrucționată (neperturbată/pură) și o lungime minimă egală cu de 20 de ori lungimea de undă de tăiere a ghidului de undă în modul operațional respectiv.

7.

EN 303 345-2 V1.1.1

Radioreceptoare audio; Partea 2: Serviciu de radiodifuziune audio AM; Standard armonizat pentru acces la spectrul radio

Notă: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE în ceea ce privește radiațiile nedorite ale receptorului în domeniul radiațiilor neesențiale.

8.

EN 303 345-5 V1.1.1

Radioreceptoare audio; Partea 5: Serviciu de radiodifuziune audio DRM; Standard armonizat pentru acces la spectrul radio

Notă: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE în ceea ce privește radiațiile nedorite ale receptorului în domeniul radiațiilor neesențiale.

9.

EN 303 364-3 V1.1.1

Radar primar de supraveghere (PSR); Standard armonizat pentru acces la spectrul radio; Partea 3: Senzori PSR pentru controlul traficului aerian (ATC) care funcționează în banda de frecvențe de la 8 500 MHz până la 10 000 MHz (banda X)

Notă: În ceea ce privește clauza 4.2.1.4 din acest standard armonizat, conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE pentru echipamentele care nu combină o secțiune de îngustare WR112/R84 și un ghid de undă WR90/R100, ca în nota 1 din secțiunea 1 a acestui standard armonizat. Ghidul de undă trebuie să aibă o cale de transmisie continuă neobstrucționată (neperturbată/pură) și o lungime minimă egală cu de 20 de ori lungimea de undă de tăiere a ghidului de undă în modul operațional respectiv.”


ANEXA III

În anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/167 se adaugă următoarele rânduri:

Nr.

Referința standardului

Data retragerii

„12.

EN 301 908-2 V11.1.2

Rețele celulare IMT; Standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE; Partea 2: Echipament de utilizator (UE) pentru CDMA cu împrăștiere directă (UTRA FDD)

27 octombrie 2021

13.

EN 301 908-13 V11.1.2

Rețele celulare IMT; Standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE; Partea 13: Echipament de utilizator (UE) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA)

27 octombrie 2021

14.

EN 302 217-2 V3.1.1

Sisteme radio fixe; Caracteristici și cerințe pentru echipamente și antene punct la punct; Partea 2: Sisteme digitale care funcționează în benzile de frecvențe de la 1 GHz până la 86 GHz; Standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE

27 aprilie 2022

15.

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Sistem avansat de control și ghidare a mișcării pe suprafață (A-SMGCS); Partea 6: Standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE pentru senzori radar instalați pentru mișcare pe suprafață; Subpartea 1: Senzori de bandă X care utilizează semnale în impulsuri și o putere de emisie până la 100 kW

27 octombrie 2021

16.

EN 303 339 V1.1.1

Comunicații de bandă largă directe aer-sol; Echipamente care funcționează în benzile de frecvențe de la 1 900 MHz până la 1 920 MHz și de la 5 855 MHz până la 5 875 MHz; Antene de tip fix; Standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE

27 aprilie 2021”


Top