EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0722

Decizia (UE) 2020/722 a Consiliului din 19 mai 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de control al statului portului înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului în perioada 2020-2024

ST/7462/2020/INIT

OJ L 171, 2.6.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/722(1)/oj

2.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/4


DECIZIA (UE) 2020/722 A CONSILIULUI

din 19 mai 2020

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de control al statului portului înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului în perioada 2020-2024

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) stabilește regimul juridic al Uniunii privind controlul statului portului, reformulând și consolidând legislația anterioară a Uniunii care fusese în vigoare în acest domeniu din 1995. Regimul juridic al Uniunii privind controlul statului portului se bazează pe Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului (denumit în continuare „Memorandumul de înțelegere de la Paris”), care a fost semnat la Paris la 26 ianuarie 1982.

(2)

În ceea ce privește statele membre ale Uniunii, Directiva 2009/16/CE introduce în mod efectiv procedurile, instrumentele și activitățile prevăzute în Memorandumul de înțelegere de la Paris în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. În temeiul respectivei directive, anumite decizii luate de Comitetul de control al statului portului înființat în temeiul secțiunii a 7-a din Memorandumul de înțelegere de la Paris (denumit în continuare „CCSP”) devin obligatorii pentru statele membre ale Uniunii.

(3)

CCSP se reunește anual. Pe parcursul deliberărilor, acesta decide cu privire la anumite chestiuni care au efecte juridice.

(4)

În temeiul articolului 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul unui organism înființat printr-un acord, atunci când acesta trebuie să adopte acte cu efecte juridice, se adoptă printr-o decizie a Consiliului, la propunerea Comisiei.

(5)

Normele interne ale Memorandumului de înțelegere de la Paris fac dificilă stabilirea unei poziții care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în conformitate cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE în timp util pentru fiecare reuniune anuală a CCSP. Prin urmare, este util să se stabilească o astfel de poziție pe o bază multianuală, constând în principii directoare și orientări, împreună cu un cadru pentru elementele specifice ale fiecărei reuniuni anuale a acestuia. În plus, cele mai multe dintre subiectele discutate la reuniunile anuale ale CCSP privesc chestiuni legate de controlul statului portului care sunt reglementate în general de un singur act juridic al Uniunii, și anume de Directiva 2009/16/CE. În circumstanțele specifice care se aplică Memorandumului de înțelegere de la Paris, este posibil, prin urmare, să se stabilească o poziție generală care urmează să fie adoptată în numele Uniunii pentru mai multe reuniuni ale CCSP.

(6)

Uniunea nu este parte contractantă la Memorandumul de înțelegere de la Paris. Prin urmare, este necesar ca Consiliul să autorizeze statele membre să acționeze în conformitate cu poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii și să își exprime consimțământul de a-și asuma obligații prin deciziile luate de CCSP.

(7)

Discuțiile tehnice și cooperarea cu țările terțe care sunt membre ale Memorandumului de înțelegere de la Paris în cadrul CCSP sunt deosebit de importante în asigurarea eficienței și a bunei funcționări a Memorandumului de înțelegere de la Paris.

(8)

Prezenta decizie ar trebui să acopere perioada 2020 - 2024,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunii anuale a Comitetului de control al statului portului (CCSP) înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului (denumit în continuare „Memorandumul de înțelegere de la Paris”), în perioada 2020-2024, atunci când CCSP este invitat să adopte decizii cu efecte juridice, se stabilește în conformitate cu principiile directoare și orientările privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul CCSP (2).

Articolul 2

Elementele specifice ale poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul reuniunii anuale a CCSP înființat în temeiul Memorandumul de înțelegere de la Paris, în perioada 2020-2024, sunt stabilite în conformitate cu normele procedurale de reglementare a elementelor specifice ale poziției care urmează să fie adoptate, în numele Uniunii, în cadrul CCSP (3).

Articolul 3

Statele membre care își asumă obligații în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris acționează în conformitate cu poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii, astfel cum se menționează la articolele 1 și 2, acționând împreună în interesul Uniunii.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Expiră la 31 decembrie 2024.

Adoptată la Bruxelles, 19 mai 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).

(2)  A se vedea documentul ST 7465/20, punctul I, la http://register.consilium.europa.eu

(3)  A se vedea documentul ST 7465/20, punctul II, la http://register.consilium.europa.eu


Top