EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0594

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/594 al Comisiei din 30 aprilie 2020 de autorizare a acordurilor și deciziilor privind măsurile de stabilizare a pieței în sectorul pomilor și al altor plante vii, al bulbilor, rădăcinilor și al altor articole asemănătoare, al florilor tăiate și al frunzișului ornamental

C/2020/2883

JO L 140, 4.5.2020, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/594/oj

4.5.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 140/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/594 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2020

de autorizare a acordurilor și deciziilor privind măsurile de stabilizare a pieței în sectorul pomilor și al altor plante vii, al bulbilor, rădăcinilor și al altor articole asemănătoare, al florilor tăiate și al frunzișului ornamental

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 222,

întrucât:

(1)

Uniunea este unul dintre principalii producători de pomi și alte plante vii, bulbi, rădăcini și alte articole asemănătoare, flori tăiate și frunziș ornamental (denumite în continuare „plante vii și produse de floricultură”). Valoarea totală a producției Uniunii în 2019 s-a ridicat la 20 de miliarde EUR.

(2)

Aproximativ 85 % din producția de plante vii și produse de floricultură a Uniunii este destinată pieței interne, în timp ce restul de 15 % se exportă către țări terțe.

(3)

Lanțul de aprovizionare din sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură este deosebit de interconectat și depinde de o logistică fluidă și eficient organizată pentru a asigura un sistem funcțional de piață pentru produse cu un grad ridicat de perisabilitate.

(4)

În plus, producția și vânzările de plante vii și produse de floricultură au un caracter sezonier. Majoritatea plantelor vii și a produselor de floricultură sunt produse primăvara, pentru ocazii speciale, cum ar fi Ziua mamei sau Paștele, iar plantele de interior sunt produse în mod specific în ghivece de dimensiuni mai mici, pentru a se adapta la cererea sezonieră. În mod normal, vânzările ating valoarea maximă în cursul primăverii. În cazul unora dintre subsectoare, cum ar fi plantele anuale de grădină și florile tăiate, între 40 % și 80 % din vânzări au loc în perioada martie-iunie.

(5)

Din cauza actualei pandemii de COVID-19 și a restricțiilor importante în materie de circulație a persoanelor instituite în statele membre, sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură se confruntă în prezent cu o perturbare economică ce atrage după sine dificultăți financiare și probleme de lichidități pentru producători.

(6)

Răspândirea bolii și măsurile în vigoare limitează disponibilitatea forței de muncă, în special a celei din sectorul transportului, ceea ce compromite mai ales etapele de producție, de colectare, de licitare și de vânzare a plantelor vii și a produselor de floricultură.

(7)

Închiderea obligatorie a piețelor în aer liber, a centrelor de grădinărit și a magazinelor specializate de vânzare cu amănuntul, precum și închiderea unităților din industria ospitalității și anularea evenimentelor și a festivităților au contribuit, de asemenea, la încetarea activităților din sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură. Nu este de așteptat ca redeschiderea parțială a centrelor de grădinărit și a magazinelor specializate de vânzare cu amănuntul din unele state membre să modifice în mod semnificativ această situație, întrucât lanțul de aprovizionare este deosebit de interconectat și depinde de o logistică funcțională și de instalații de depozitare limitate. Se preconizează că măsurile de distanțare socială vor rămâne în vigoare în lunile următoare și vor continua să afecteze atât logistica transporturilor, cât și vânzările, deoarece numărul cumpărătorilor care vor putea intra în magazine va fi mai redus. În plus, au fost deja anulate evenimente majore, precum târgurile de grădinărit programate pentru lunile următoare, dar și alte evenimente sociale care, în mod normal, ar necesita decorații florale, de exemplu nunțile.

(8)

În plus, cumpărătorii din Uniune și de pe piața mondială anulează contracte și întârzie încheierea altora noi, anticipând scăderi suplimentare ale prețurilor. De asemenea, exporturile sunt afectate de provocări logistice, deoarece începutul pandemiei de COVID-19 în China a condus la o congestionare semnificativă a porturilor din această țară și din restul lumii. Se preconizează că numărul de curse suspendate va continua să crească cel puțin până în iunie 2020, ceea ce va determina scăderea numărului de containere, creșterea semnificativă a tarifelor și, pentru exportatori, amânarea expedierilor.

(9)

Acest dezechilibru între ofertă și cerere generează perturbări economice în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură. Ca urmare a acestui dezechilibru, s-a înregistrat o scădere drastică a cererii de plantele vii și produse de floricultură, cu un impact imediat și grav asupra pieței. Cererea totală de plante vii și de produse de floricultură de pe piața Uniunii a scăzut cu 80 %. Tranzacțiile de pe piețele de licitații au fost afectate în mod semnificativ. Piața neerlandeză a licitațiilor, care tranzacționează 35 % din totalul vânzărilor Uniunii, a raportat o reducere cu 85 % a cifrei de afaceri la jumătatea lunii martie 2020. Deși s-a înregistrat o oarecare redresare pe piața neerlandeză a licitațiilor, cifra de afaceri rămâne cu 30 % mai mică decât cea înregistrată la jumătatea lunii aprilie 2019. În alte state membre, precum Belgia și Franța, piețele licitațiilor și piețele cu ridicata au fost închise. În plus, în anumite state membre, cum ar fi Țările de Jos, au fost raportate distrugeri pe scară largă a plantelor de grădină, care nu pot fi stocate, și a florilor tăiate, care sunt perisabile și sezoniere. Acest lucru a dus la scăderi drastice ale prețurilor pe piața neerlandeză a licitațiilor. În săptămâna 16-22 martie 2020, când s-a prăbușit piața, prețurile au fost cu aproape 60 % mai mici decât în aceeași săptămână din 2019. În plus, în săptămânile 2329 martie, 30 martie-5 aprilie și 6-12 aprilie 2020, prețurile au continuat să fie cu 36 %-23 % mai mici decât în cursul acelorași săptămâni din 2019.

(10)

Având în vedere circumstanțele de mai sus, aceste evenimente pot fi calificate drept o perioadă de dezechilibre grave ale pieței.

(11)

Pentru a ajuta sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură să găsească un echilibru în această perioadă de dezechilibru grav al pieței, este oportun să se permită fermierilor, asociațiilor de fermieri, asociațiilor de astfel de asociații, organizațiilor de producători recunoscute, asociațiilor de organizații de producători recunoscute și organizațiilor interprofesionale recunoscute din sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură să încheie acorduri și să ia decizii pentru o perioadă de 6 luni. Aceste măsuri includ: (i) retragerea de pe piață sau distribuirea gratuită, (ii) promovarea în comun și (iii) planificarea temporară a producției.

(12)

Aceste acorduri și decizii ar putea include: (i) retrageri colective de pe piață în vederea unei distrugeri ordonate a plantelor vii și a produselor de floricultură, (ii) măsuri de promovare pentru a invita consumatorii să cumpere plante vii și produse de floricultură și (iii) planificarea colectivă a producției pentru a coordona plantarea de plante vii și produse de floricultură, în vederea viitoarei anulări a restricțiilor.

(13)

Toate acordurile sau deciziile trebuie să fie autorizate temporar pentru o perioadă de 6 luni. Se preconizează că în această perioadă, în care se vor colecta și comercializa majoritatea plantelor vii și a produselor de floricultură, măsurile vor avea cel mai mare impact.

(14)

În conformitate cu articolul 222 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, autorizația se acordă dacă aceasta nu afectează funcționarea pieței interne și dacă acordurile și deciziile vizează exclusiv stabilizarea sectorului. Aceste condiții specifice exclud acordurile și deciziile care conduc direct sau indirect la împărțirea piețelor, la discriminarea pe criterii de naționalitate sau la fixarea prețurilor. Acordurilor și deciziilor care nu îndeplinesc condițiile respective sau care nu mai îndeplinesc aceste condiții li se aplică articolului 101 alineatul (1) din tratat.

(15)

Autorizația prevăzută în prezentul regulament trebuie să acopere teritoriul Uniunii, având în vedere faptul că dezechilibrul grav al pieței afectează întreaga Uniune.

(16)

Pentru ca statele membre să aibă posibilitatea de a evalua dacă acordurile și deciziile nu aduc atingere bunei funcționări a pieței interne și vizează exclusiv stabilizarea sectorului plantelor vii și al produselor de floricultură, este necesar ca informațiile privind acordurile încheiate și deciziile luate, precum și privind volumul de producție și perioada de timp care fac obiectul acestora să fie transmise autorităților competente, inclusiv autorităților de concurență, din statul membru care deține cea mai mare proporție din volumul estimat al producției de plante vii și produse de floricultură care face obiectul acordurilor sau deciziilor respective.

(17)

Având în vedere faptul că dezechilibrul grav de pe piață s-a produs în perioada în care are loc cea mai mare parte a vânzărilor de plante vii și produse de floricultură, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale.

(18)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 152 alineatul (1a), de la articolul 209 alineatul (1) și de la articolul 210 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, fermierii, asociațiile de fermieri, asociațiile de astfel de asociații, organizațiile de producători recunoscute, asociațiile de organizații de producători recunoscute și organizațiile interprofesionale recunoscute din sectorul pomilor și al altor plante vii, al bulbilor, rădăcinilor și al altor articole asemănătoare, al florilor tăiate și al frunzișului ornamental (denumit în continuare „sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură”) sunt autorizați să încheie acorduri și să ia decizii comune privind retragerea de pe piață și distribuirea gratuită, promovarea în comun și planificarea temporară a producției în cursul unei perioade de 6 luni începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că acordurile și deciziile menționate la articolul 1 nu afectează buna funcționare a pieței interne și vizează exclusiv stabilizarea sectorului plantelor vii și al produselor de floricultură.

Articolul 3

Domeniul de aplicare geografic al prezentei autorizări este teritoriul Uniunii.

Articolul 4

(1)   De îndată ce sunt încheiate acordurile sau sunt luate deciziile menționate la articolul 1, fermierii, asociațiile de fermieri, asociațiile de astfel de asociații, organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători recunoscute și organizațiile interprofesionale recunoscute în cauză comunică acordurile sau deciziile respective autorităților competente din statul membru care deține cea mai mare proporție din volumul estimat al producției de plante vii și produse de floricultură care face obiectul acestor acorduri sau decizii, indicând următoarele:

(a)

volumul estimat de producție vizat;

(b)

perioada de punere în aplicare preconizată.

(2)   Cel târziu la 25 de zile după încheierea perioadei de 6 luni la care se face referire la articolul 1, fermierii, asociațiile de fermieri, asociațiile de astfel de asociații, organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători recunoscute și organizațiile interprofesionale recunoscute în cauză comunică autorităților competente menționate la alineatul (1) din prezentul articol volumul producției de plante vii și produse de floricultură vizat efectiv de acordurile sau de deciziile respective.

(3)   În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei (2), statele membre notifică Comisiei următoarele:

(a)

în termen de cel mult 5 zile de la încheierea fiecărei perioade de 1 lună, acordurile și deciziile care le sunt comunicate în conformitate cu alineatul (1) în perioada respectivă;

(b)

cel târziu la 30 de zile după încheierea perioadei de 6 luni la care se face referire la articolul 1, o prezentare generală a acordurilor și deciziilor puse în aplicare în cursul perioadei respective.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (JO L 171, 4.7.2017, p. 113).


Top