EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0545

Decizia (UE) 2020/545 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2020 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în contextul epidemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European

OJ L 125, 21.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/545/oj

21.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/1


DECIZIA (UE) 2020/545 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 aprilie 2020

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în contextul epidemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (1), în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea cheltuielilor identificate precis care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2)

Plafonul pentru suma anuală disponibilă pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (2), majorat, dacă este cazul, cu sumele anulate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf din articolul respectiv.

(3)

Pentru a face față provocărilor apărute în contextul epidemiei de Covid-19, este necesar să se mobilizeze de urgență sume pentru a finanța măsurile adecvate. Este, de asemenea, necesar să se prevadă finanțarea consolidării necesare a Parchetului European.

(4)

După examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie), reiese că este necesar să se mobilizeze instrumentul de flexibilitate pentru a suplimenta finanțarea din bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 peste plafonul rubricii 3 cu suma de 73 300 000 EUR pentru a finanța măsuri imediate în contextul epidemiei de Covid-19 și pentru consolidarea Parchetului European.

(5)

Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate ar trebui să fie distribuite pe durata a două exerciții financiare.

(6)

Prezenta decizie este legată de finanțarea inclusă în bugetul rectificativ nr. 1 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020. Pentru a se asigura coerența cu acest buget rectificativ, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020, se mobilizează instrumentul de flexibilitate pentru a se aloca suma de 73 300 000 EUR în credite de angajament la rubrica 3 (Securitate și cetățenie).

Această sumă va fi utilizată pentru finanțarea măsurilor imediate în contextul epidemiei de Covid-19 și pentru consolidarea Parchetului European.

(2)   Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate sunt estimate după cum urmează:

(a)

43 300 000 EUR în 2020;

(b)

30 000 000 EUR în 2021.

Cuantumurile specifice ale creditelor de plată pentru fiecare exercițiu financiar se autorizează în conformitate cu procedura bugetară anuală.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 17 aprilie 2020.

Adoptată la Bruxelles, 17 aprilie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


Top