EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0998

Regulamentul (UE) 2019/998 al Consiliului din 13 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

ST/9337/2019/INIT

OJ L 163, 20.6.2019, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogare implicită prin 32021R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/998/oj

20.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/13


REGULAMENTUL (UE) 2019/998 AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura furnizarea suficientă și neîntreruptă a anumitor produse agricole și industriale care sunt fabricate în cantități insuficiente în Uniune și pentru a se evita astfel perturbarea pieței produselor respective, au fost deschise contingente tarifare autonome prin Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului (1). În cadrul acestor contingente tarifare, produsele pot fi importate în Uniune cu un nivel redus sau zero al taxelor.

(2)

Întrucât este în interesul Uniunii să asigure furnizarea adecvată a anumitor produse industriale și având în vedere faptul că nu sunt fabricate produse identice, echivalente sau de substituție în cantități suficiente în Uniune, este necesar să se deschidă contingente tarifare noi cu numerele de ordine 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 și 09.2599 având un nivel zero al taxelor pentru cantități corespunzătoare din aceste produse.

(3)

În cazul contingentelor tarifare cu numerele de ordine 09.2679, 09.2683 și 09.2888, volumele contingentelor ar trebui majorate, în interesul Uniunii. Pentru contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.2723, volumul contingentului ar trebui să fie majorat retroactiv pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.

(4)

Pentru contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.2740, produsele care fac obiectul acestui contingent tarifar nu se încadrează numai la codul NC 2309 90 96, ci și la codul NC 2309 90 31. Prin urmare, ar trebui adaptată indicarea codului NC pentru acest contingent tarifar.

(5)

Întrucât nu mai este în interesul Uniunii să mențină contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.2870, acesta ar trebui să fie închis de la 1 iulie 2019.

(6)

Contingentele tarifare cu numerele de ordine 09.2633, 09.2643, 09.2620 și 09.2932 ar trebui să fie închise ca urmare a punerii în aplicare a acordului sub forma unei Declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (2), care a redus la zero nivelul taxelor pentru produsele în cauză.

(7)

Având în vedere modificările care urmează să fie aduse și din motive de claritate, anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 ar trebui să fie înlocuită.

(8)

Pentru a se evita orice întrerupere a aplicării sistemului de contingente tarifare și a se respecta orientările expuse în Comunicarea Comisiei privind suspendările și contingentele tarifare autonome (3), modificările prevăzute în prezentul regulament referitoare la contingentele tarifare pentru produsele în cauză ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2019, iar în cazul contingentului tarifar cu numărul de ordine 09.2723, de la 1 ianuarie 2018. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Rândul referitor la contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.2723 se înlocuiește cu următorul text:

„09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4′-bifenilen)

1.1.-31.12.

5 000 tone

0 %”

2.

Anexa se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2019. Cu toate acestea, articolul 1 punctul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 13 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

M.C. BUDĂI


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010 (JO L 354, 28.12.2013, p. 319).

(2)  JO L 161, 18.6.2016, p. 4.

(3)  JO C 363, 13.12.2011, p. 6.


ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

TARIC

Descrierea

Perioada de contingentare

Volumul contingentului

Taxa vamală contingentară

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Porumb de pe știuleți de porumb (Zea mays var. saccharata) cu un diametru de minimum 10 mm dar de maximum 20 mm, pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară pentru operațiuni altele decât simpla reambalare (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 de tone

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Ciuperci din specia Auricularia polytricha, (nefierte sau fierte în apă sau în abur), congelate, pentru fabricarea mâncărurilor preparate (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 de tone

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cireșe care conțin alcool adăugat, cu un conținut de zahăr în proporție de maximum 9 % din greutate, având un diametru de maximum 19,9 mm cu sâmbure, utilizate la fabricarea produselor din ciocolată (2)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

87

97

Concentrat de proteine de soia conținând în greutate:

60 % (± 10 %) proteină brută,

5 % (± 3 %) fibră brută,

5 % (± 3 %) cenușă brută și

minimum 3 % dar maximum 6,9 % amidon,

destinat utilizării la fabricarea de produse pentru hrana animalelor (2)

1.1.-31.12.

30 000 de tone

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tutun brut sau neprelucrat, tăiat sau nu la dimensiune normală, având o valoare în vamă de minimum 450 euro per 100 kg net, destinat a fi utilizat ca liant sau ca înveliș la fabricarea produselor clasificate la subpoziția tarifară 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Ceară de parafină care conține în greutate sub 0,75 % ulei

1.1.-31.12.

120 000 de tone

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 de tone

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Material de umplutură din dioxid de siliciu sub formă de granule, cu o puritate de minimum 97 %

1.1.-31.12.

1 700 de tone

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxid de wolfram, inclusiv oxid de wolfram albastru (CAS RN 1314-35-8 sau CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 de tone

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfat de cesiu (CAS RN 10294-54-9) în stare solidă sau ca soluție apoasă conținând, în greutate, peste 48 %, dar nu mai mult de 52 % sulfat de cesiu

1.1.-31.12.

160 de tone

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Tricloretilenă (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

15 000 de tone

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromclormetan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 de tone

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-diclorbenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 de tone

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propilic) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 de tone

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciclopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 de tone

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crezol (CAS RN 95-48-7), cu o puritate mai mare de 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 de tone

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′, 2′-tetrakis(hidroximetil)-3,3′-oxidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 de tone

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 de tone

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonat de calciu (CAS RN 19372-44-2) pentru utilizarea la fabricarea de sisteme de stabilizare sub formă de tablete (2)

1.1.-31.12.

200 de tone

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropil cetonă metil (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 de tone

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acid acetic cu puritatea de minimum 99 % in greutate (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 de tone

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhidridă acetică (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 de tone

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acetat de vinil (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 de tone

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetat de etil (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 de tone

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-dienoat de potasiu (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 de tone

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Clorură de 2,5-dimetilfenilacetil (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 de tone

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalat de dietil (CAS RN 95-92-1)

1.7.-31.12.

250 de tone

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacat de dimetil (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acid dodecandioic (CAS RN 693-23-2), cu o puritate peste 98,5 % din greutate

1.1.-31.12.

4 600 de tone

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acid o-acetilsalicilic (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 de tone

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Propionat de 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) octadecil (CAS RN 2082-79-3) cu

un grad de trecere de peste 99 % in greutate prin sita cu ochiuri de 500 μm și

un punct de topire de minimum 49 °C, dar de maximum 54 °C,

destinat a fi utilizat la fabricarea de PVC ca stabilizator de tip one-pack pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule) (2)

1.1.-31.12.

380 de tone

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-propionat) (CAS RN 6683-19-8)

cu un grad de trecere de cel puțin 75 % din greutate prin sită cu ochiuri de 250 μm și cu un grad de trecere de cel puțin 99 % din greutate prin sită cu ochiuri de 500 μm și

un punct de topire de minimum 110 °C, dar de maximum 125 °C,

destinat utilizării la fabricarea de stabilizatori de tip one-pack, pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule presate), pentru prelucrarea PVC-ului (2)

1.1.-31.12.

140 de tone

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhidrid benzofenon-3,3′,4,4′-tetracarboxilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Fosfit de tris(2,4-di-terț-butilfenil) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Sulfat de dimetil (CASRN77-78-1)

1.1.-31.12.

18 000 de tone

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadecilamină (CAS RN 124-30-1)

1.7.-31.12.

200 de tone

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amină (CASRN3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 de tone

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilină (CAS RN 62-53-3) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

1.1.-31.12.

150 000 de tone

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzenamină (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 de tone

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenilendiamina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 de tone

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-Metandiildianilină (CAS RN 101-77-9) sub formă de granule, utilizată la fabricarea prepolimerilor (2)

1.1.-31.12.

200 de tone

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbamat (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 de tone

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 de tone

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitril (CAS RN 107-13-1), utilizat la fabricarea mărfurilor din capitolul 55 și de la poziția 6815  (2)

1.1.-31.12.

50 000 de tone

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 de tone

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilhidrazină (CAS 60-34-4) sub formă de soluție apoasă, cu un conținut de monometilhidrazină de 40 (± 5) % în greutate

1.1.-31.12.

900 de tone

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidină (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 de tone

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietoxisilil)propil]disulfură (CAS RN 56706-10-6)

1.7.-31.12.

3 000 de tone

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-Cloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoxi)metil) acid benzoic (CAS RN 120100-77-8)

1.7.-31.12.

150 de tone

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehidă (furfuraldehidă, furfural)

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamona (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 de tone

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olidă (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olidă (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

6 Hexanolactonă (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 de tone

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 de tone

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamidă INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1.-31.12.

1 000 kg

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 de tone

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 de tone

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazină (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 de tone

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tetraazaciclododecan (CAS RN 294-90-6)

1.7.-31.12.

20 de tone

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonă (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 de tone

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

Clorură de 4-[[(2-metoxibenzoil)amino]sulfonil]benzoil (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-aminiu (3R,5S,(E)-7-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-dihidroxihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xiloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 de tone

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Yellow 54 este minimum 99 % în greutate

1.1.-31.12.

250 de tone

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparate pe bază de colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) cu un conținut de minimum 60 % și maximum 85 % în greutate de astfel de colorant

1.1.-31.12.

50 de tone

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 4 este mai mare sau egal cu 60 % în greutate

1.1.-31.12.

150 de tone

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Diatomit calcinat cu flux de sodă

1.1.-31.12.

35 000 de tone

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonat de sodiu (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 de tone

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Esențe de celuloză sulfatată rezultată din industria hârtiei (sulfat turpentina)

1.1.-31.12.

25 000 de tone

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofoniu și acizi rezinici obținut din oleorășini proaspete

1.1.-31.12.

280 000 de tone

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparat care conține minimum 38 %, dar maximum 50 % în greutate de zinc piritionă (DCI) (CAS RN 13463-41-7) în dispersie apoasă

1.1.-31.12.

500 de tone

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditivi constând în produși de reacție ai difenilaminei cu nonene ramificate având:

peste 28 %, dar nu mai mult de 55 % în greutate 4-monononildifenilamină și

peste 45 %, dar nu mai mult de 65 % în greutate 4,4′-dinonildifenilamină,

un procent total de 2,4-dinonildifenilamină și de 2,4′-dinonildifenilamină de maximum 5 % în greutate,

folosiți la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)

1.1.-31.12.

900 de tone

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizator compus din dioxid de titan și trioxid de wolfram

1.1.-31.12.

3 000 de tone

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Amestecuri conținând în greutate:

minimum 60 %, dar maximum 90 % 2-cloropropenă (CAS RN 557-98-2),

minimum 8 %, dar maximum 14 % (Z)-1-cloropropenă (CAS RN 16136-84-8),

minimum 5 %, dar maximum 23 % 2-cloropropan (CAS RN 75-29-6),

maximum 6 % 3-cloropropenă (CAS RN 107-05-1) și

maximum 1 % clorură de etil (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat care conține în greutate:

55 % sau mai mult, dar maximum 78 % glutarat de dimetil,

10 % sau mai mult, dar maximum 30 % adipat de dimetil și

maximum 35 % succinat de dimetil

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Amestec de sulfuri de bis[3-(trietoxisilil)propil] (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 de tone

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenonă (CAS RN 98-86-2), cu o puritate de minimum 60 % din greutate dar de maximum 90 %

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Amestec de amine terțiare de alchildimetil conținând în greutate:

60 % sau mai mult, dar nu mai mult de 80 % dodecildimetilamină (CAS RN 112-18-5) și

minimum 20 %, dar maximum 30 % dimetil(tetradecil)amină (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 de tone

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Extract solid al reziduului insolubil în solvenți alifatici, obținut în timpul extracției colofoniului din lemn, având următoarele caracteristici:

un conținut în greutate de acizi rezinici de maximum 30 %,

un indice de aciditate de maximum 110, și

un punct de topire de minimum 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 de tone

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Amestec de fitosteroli, sub formă de pudră, conținând în greutate:

minimum 75 % steroli,

maximum 25 % stanoli,

utilizat la fabricarea stanolilor/sterolilor sau a esterilor de stanoli/steroli (2)

1.1.-31.12.

2 500 de tone

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinil alcool), care conține sau nu grupări acetat nehidrolizate

1.1.-31.12.

15 000 de tone

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinil butiral) (CAS RN 63148-65-2):

conținând în greutate minimum 17,5 %, dar maximum 20 % grupări hidroxil

cu o valoare mediană a dimensiunii particulelor (D50) de peste 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 de tone

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Amestec polimeric policarbonat și de poli(metacrilat de metil), cu un conținut de policarbonat de minimum 98,5 % în greutate, sub formă de pelete sau de granule, prezentând o transmisie a luminii de minimum 88,5 %, măsurată pe o epruvetă de 4,0 mm grosime la o lungime de undă λ = 400 nm (conform standardului ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4′-bifenilena)

1.1.-31.12. cu efect de la 1.1.2018

5 000 de tone

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fulgi de acetat de celuloză

1.1.-31.12.

75 000 de tone

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginat de sodiu, extras din alge brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hialuronat de sodiu, nesteril, cu:

o masă moleculară medie (Mw) care nu depășește 900 000 ,

un nivel de endotoxine care nu depășește 0,008 unități de endotoxină (UE)/mg,

un conținut de etanol care nu depășește 1 % din greutate,

un conținut de izopropanol care nu depășește 0,5 % din greutate

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Foi de poli(metacrilat de metil) conform standardelor:

EN 4364 (MIL-P-5425E) și DTD5592A, sau

EN 4365 (MIL-P-8184) și DTD5592A

1.1.-31.12.

100 de tone

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alveolar din celuloză regenerată, impregnat cu apă care conține clorură de magneziu și compuși de amoniu cuaternar, cu dimensiunile 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 de tone

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Deșeuri din fibre sintetice (inclusiv pieptănătură, deșeuri de fire și destrămătură) din nailon sau alte poliamide (PA6 și PA66)

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Material textil cauciucat țesut și stratificat, cu următoarele caracteristici:

cu trei straturi,

un strat exterior este alcătuit din material acrilic,

celălalt strat exterior este alcătuit din material poliesteric,

stratul mijlociu este alcătuit din cauciuc clorbutilic,

stratul mijlociu are o greutate de minimum 452 g/m2 și maximum 569 g/m2,

materialul textil are o greutate totală de minimum 952 g/m2 și maximum 1 159  g/m2,

materialul textil are o grosime totală de minimum 0,8 mm și maximum 4 mm,

utilizat la fabricarea acoperișului retractabil al autovehiculelor (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Cartuș ceramic de absorbție cu carbon:

structură cilindrică multicelulară legată cu ceramică arsă extrudată,

minimum 10 % în greutate dar maximum 30 % în greutate carbon activ,

minimum 70 % în greutate dar maximum 90 % în greutate liant ceramic,

cu un diametru de minimum 29 mm dar maximum 41 mm,

o lungime de maximum 150 mm,

ars la o temperatură de minimum 800 °C,

pentru adsorbția vaporilor,

de tipul celor folosite la asamblarea în absorberele de vapori de combustibil din sistemele de alimentare cu combustibil a autovehiculelor

1.7.-31.12.

500 000 bucăți

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Semitorturi (rovings) din sticlă S:

compuse din filamente de sticlă continue de 9 μm (± 0,5 μm),

având minimum 200 tex, dar maximum 680 tex,

fără oxid de calciu și

cu o rezistență la rupere de peste 3 550 MPa determinată prin ASTM D2343-09,

pentru utilizarea la fabricarea de produse aeronautice (2)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Plasă din sticlă, țesută din fibre de sticlă acoperite cu plastic, cu o greutate de 120 g/m2 (± 10 g/m2), de tipul celor utilizate la fabricarea paravanelor împotriva insectelor, sub formă de rulouri sau rame

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferocom cu un conținut de carbon de minimum 1,5 %, dar maximum 4 % și cu un conținut de crom de maximum 70 % din greutate

1.1.-31.12.

50 000 de tone

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

20

30

Folii și benzi subțiri din cupru rafinat acoperite electrolitic

1.1.-31.12.

1 020 de tone

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plăci sau foi alcătuite

dintr-un strat ceramic din nitrură de siliciu cu o grosime de minimum 0,32 mm (± 0,1 mm) și de maximum 1,0 mm (± 0,1 mm),

acoperite pe ambele fețe cu o folie de cupru rafinat cu o grosime de 0,8 mm (± 0,1 mm) și

pe una din fețe parțial acoperite cu o peliculă de argint

1.1.-31.12.

7 000 000 bucăți

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plăci:

alcătuite din cel puțin un strat de material din fibră de sticlă impregnat cu rășină epoxidică,

placate pe una sau pe ambele părți cu foiță de cupru cu o grosime de cel mult 0,15 mm,

cu o constantă dielectrică mai mică de 5,4 la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2,

cu o tangentă a unghiului de pierderi mai mică de 0,035 la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2,

cu un indice CTI de minimum 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Bare din aliaj de aluminiu, cu un diametru de minimum 200 mm, dar de maximum 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Bare din aliaj de aluminiu, cu un diametru de 300,1 mm sau mai mult, dar de maximum 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Bandă sau folie din aliaj de aluminiu și de magneziu:

dintr-un aliaj conform standardului 5182-H19 sau 5052-H19,

în rulouri cu un diametru exterior de minimum 1 250 dar maximum 1 350 mm,

cu o grosime (toleranță - 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm sau 0,20 mm,

cu o lățime (toleranță ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm sau 356 mm,

cu o toleranță a curburii de maximum 0,4 mm/750 mm,

cu o măsură a planeității I = ± 4,

cu o rezistență la tracțiune de peste 365 MPa (5182-H19) sau de peste 320 MPa (5052-H19),

cu o alungire la rupere A50 de peste 3 % (5182-H19) sau de peste 2,5 % (5052-H19),

destinată utilizării la fabricarea lamelelor pentru storuri (2)

1.1.-31.12.

600 de tone

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Accesorii de țevărie din aluminiu care se montează pe radiatoarele pentru motociclete (2)

1.1.-31.12.

3 000 000 bucăți

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magneziu sub formă brută, cu un conținut de magneziu de minimum 99,8 % din greutate

1.1.-31.12.

80 000 de tone

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Pudră de magneziu:

cu o puritate în greutate de minimum 98 %, dar de maximum 99,5 %,

având particule cu dimensiunea de minimum 0,2 mm, dar de maximum 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Mânere telescopice din aluminiu, pentru fabricarea valizelor (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 bucăți

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Cap de pompă pentru pompă de înaltă presiune cu doi cilindri, fabricat din oțel forjat, cu:

accesorii filetate prin frezare, cu un diametru de minimum 10 mm dar maximum 36,8 mm și

canale de combustibil obținute prin găurire cu un diametru de minimum 3,5 mm dar maximum 10 mm,

de tipul celor utilizate în sistemele de injecție diesel

1.1.-31.12.

65 000 bucăți

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Roată de compresor din aliaj de aluminiu cu:

un diametru de minimum 20 mm, dar de maximum 130 mm și

o greutate de minimum 5 g, dar de maximum 800 g,

pentru utilizarea la asamblarea turbocompresoarelor fără altă prelucrare (2)

1.1.-31.12.

5 900 000 bucăți

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Supapă de evacuare utilizată la fabricarea sistemelor de evacuare a gazelor de eșapament pentru motociclete (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 bucăți

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

20

Colivii din alamă

turnate continuu sau prin centrifugare,

strunjite,

conținând în greutate minimum 35 % dar maximum 38 % staniu,

conținând în greutate minimum 0,75 % dar maximum 1,25 % plumb,

conținând în greutate minimum 1,0 % dar maximum 1,4 % aluminiu și

cu o rezistență la tracțiune de minimum 415 Pa,

de tipul celor utilizate pentru fabricarea rulmenților cu bile

1.1.-31.12.

35 000 bucăți

0 %

09.2690

ex 8483 30 80

20

Cuzinet axial de alunecare din oțel de calitate FeP01 (conform standardului EN 10130-1991), cu un strat de alunecare din bronz poros sinterizat și din politetrafloroetilenă (PTFI), destinat utilizării în elemente componente ale suspensiei motocicletelor

1.1.-31.12.

1 500 000 bucăți

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motor electric de curent alternativ, cu colector, monofazat, cu o putere utilă mai mare sau egală cu 250 W, o putere absorbită mai mare sau egală cu 700 W, dar mai mică de 2 700 W, cu un diametru extern de peste 120 mm (± 0,2 mm), dar mai mic de 135 mm (± 0,2 mm), cu o viteză nominală de peste 30 000 rpm, dar mai mică de 50 000 rpm, echipat cu un ventilator cu inducție de aer, destinat fabricării de aspiratoare (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 bucăți

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Placă de circuit imprimat echipată cu diode electroluminiscente (LED):

prevăzută sau nu cu prisme/lentilă, și

echipată sau nu cu conector(i),

pentru fabricarea unităților de retroiluminare pentru mărfurile de la poziția 8528  (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 bucăți

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generator de frecvență cu comanda prin tensiune, alcătuit din elemente active și pasive montate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă cu dimensiuni de maximum 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 bucăți

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Suport din aliaj de aluminiu, cu găuri de prindere, cu sau fără piulițe de fixare, pentru conectarea indirectă a cutiei de viteze la caroseria automobilului pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 bucăți

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Bride pentru osii, carcase, poduri de furcă și piese de strângere, din aliaj de aluminiu de tipul celui utilizat pentru motociclete

1.1.-31.12.

1 000 000 bucăți

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistoane pentru sisteme de suspensie, cu un diametru de maximum 55 mm, din oțel sinterizat

1.1.-31.12.

2 000 000 bucăți

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadru de bicicletă construit din fibre de carbon și rășină artificială, utilizat la fabricarea bicicletelor (inclusiv biciclete electrice) (2)

1.1.-31.12.

350 000 bucăți

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentile de sticlă nemontate, prisme și elemente asamblate, destinate fabricării sau reparării produselor de la codurile NC 9002 , 9005 , 9013 10 și 9015  (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 bucăți

0 %


(1)  Cu toate acestea, suspendarea taxelor vamale nu se aplică în cazurile în care prelucrarea este efectuată de întreprinderi de comerț cu amănuntul sau care desfășoară activități de catering.

(2)  Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(3)  Se suspendă numai taxa ad valorem. Taxa specifică se aplică în continuare.


Top