EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0987

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/987 al Comisiei din 29 mai 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape

C/2019/2100

OJ L 160, 18.6.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogare implicită prin 32021R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/987/oj

18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/987 AL COMISIEI

din 29 mai 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al Comisiei (2) prevede obligația statelor membre, precum și a producătorilor de a raporta anumite date referitoare la înmatricularea vehiculelor utilitare ușoare noi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011.

(2)

De la 1 septembrie 2019, o nouă procedură reglementară de testare pentru măsurarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor ușoare – procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure – WLTP), prevăzută în Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei (3) – urmează să înlocuiască noul ciclu de testare european (New European Test Cycle – NEDC), prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (4). Această modificare va afecta și metodologia de stabilire a emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele N1 omologate într-un proces cu mai multe etape (denumite în continuare „vehicule omologate într-un proces cu mai multe etape”).

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011, emisiile specifice de CO2 generate de vehiculele omologate într-un proces cu mai multe etape urmează să fie alocate producătorului vehiculului de bază. Pentru a permite producătorului vehiculului de bază să își planifice în mod eficace și cu suficientă certitudine respectarea obiectivelor sale specifice în materie de emisii de CO2, metodologia oferă asigurarea că emisiile și masa de CO2 alocate producătorului respectiv sunt cunoscute încă din momentul producerii și vânzării vehiculului de bază, și nu numai în momentul în care producătorul din etapa finală introduce pe piață vehiculul completat.

(4)

Producătorul vehiculului de bază trebuie să raporteze Comisiei valorile de intrare utilizate pentru calculul de interpolare menționat în partea A punctul 1a.1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, precum și emisiile de CO2 și valorile masice ale vehiculului de bază incomplet. Aceste valori ar trebui utilizate pentru calcularea emisiilor specifice medii ale producătorului vehiculului de bază și a obiectivului său privind emisiile specifice.

(5)

Producătorii de vehicule de bază incomplete care au fost vândute în cursul anului calendaristic anterior în scopul finalizării de către un producător în a etapa a doua ar trebui să transmită datele specificate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 către sistemul de stocare a datelor comerciale (Business Data Repository) al Agenției Europene de Mediu.

(6)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 se adaugă următoarele alineate (3) și (4):

„(3)   În scopul calculării obiectivului provizoriu privind emisiile specifice și a mediei provizorii a emisiilor specifice de CO2 și în scopul verificării valorilor de intrare utilizate în temeiul părții A punctul 1a.1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, producătorii transmit Comisiei, prin transfer electronic de date către sistemul de stocare a datelor gestionat de Agenția Europeană de Mediu, datele referitoare la fiecare vehicul de bază care face obiectul omologării de tip într-un proces cu mai multe etape pe care l-au vândut în Uniune în anul calendaristic anterior, astfel cum se precizează în partea A punctul 1c din anexa II la regulamentul menționat.

Datele se transmit prin transfer electronic către sistemul de stocare a datelor gestionat de Agenția Europeană de Mediu.

(4)   În cazul în care producătorii nu comunică datele detaliate menționate la alineatul (3), obiectivul provizoriu privind emisiile specifice și media provizorie a emisiilor specifice se calculează pe baza datelor detaliate furnizate de statele membre.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 29 mai 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145, 31.5.2011, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al Comisiei din 3 aprilie 2012 privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la înmatricularea vehiculelor utilitare ușoare noi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 98, 4.4.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).


Top