EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42019D0163

Decizia (UE, Euratom) 2019/163 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 1 februarie 2019 privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

ST/15850/2018/INIT

OJ L 32, 4.2.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/163/oj

4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/5


DECIZIA (UE, Euratom) 2019/163 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 1 februarie 2019

privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 254 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Mandatele a 23 de judecători ai Tribunalului urmează să expire la 31 august 2019. Este necesară efectuarea unor numiri pentru ocuparea acestor posturi pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2025.

(2)

Candidaturile dlui Stéphane GERVASONI, dnei Mariyana KANCHEVA, dlui Alexander KORNEZOV, dlui Ulf ÖBERG, dnei Inga REINE și dlui Fredrik SCHALIN au fost propuse pentru reînnoirea mandatelor lor.

(3)

De asemenea, articolul 48 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europe, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului (1), prevede că Tribunalul este compus din câte doi judecători pentru fiecare stat membru începând cu 1 septembrie 2019. Articolul 2 litera (c) din regulamentul respectiv stabilește durata mandatului celor nouă judecători suplimentari numiți începând cu 1 septembrie 2019 astfel încât sfârșitul acestui mandat să corespundă reînnoirilor parțiale ale Tribunalului care vor avea loc la 1 septembrie 2022 și la 1 septembrie 2025.

(4)

Candidaturile dnei Mirela STANCU și dlui Laurent TRUCHOT au fost propuse pentru posturile de judecători suplimentari în cadrul Curții de Justiție.

(5)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea dlui Stéphane GERVASONI, dnei Mariyana KANCHEVA, dlui Alexander KORNEZOV, dlui Ulf ÖBERG, dnei Inga REINE, dlui Fredrik SCHALIN, dnei Mirela STANCU și a dlui Laurent TRUCHOT de a exercita funcția de judecător în cadrul Tribunalului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Sunt numiți judecători ai Tribunalului pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2025:

dl Stéphane GERVASONI;

dna Mariyana KANCHEVA;

dl Alexander KORNEZOV;

dl Ulf ÖBERG;

dna Inga REINE;

dl Fredrik SCHALIN;

dl Laurent TRUCHOT.

(2)   Dna Mirela STANCU este numită judecător al Tribunalului pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2022.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2019.

Președintele

L. ODOBESCU


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europe (JO L 341, 24.12.2015, p. 14).


Top