EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0788

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/788 al Comisiei din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1993 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză astfel cum a fost extinsă la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India, Indonezia, Malaysia, Taiwan și Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

C/2018/3248

OJ L 134, 31.5.2018, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/788/oj

31.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 134/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/788 AL COMISIEI

din 30 mai 2018

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1993 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză astfel cum a fost extinsă la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India, Indonezia, Malaysia, Taiwan și Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (4) și articolul 13 alineatul (4),

întrucât:

1.   MĂSURI ÎN VIGOARE

(1)

Prin Regulamentul (UE) nr. 791/2011 (2), Consiliul a instituit o taxă antidumping reziduală de 62,9 % asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză. În urma unei anchete anticircumvenție în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază, aceste măsuri au fost ulterior extinse la importurile expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca originare din India și Indonezia, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului (3) (denumite în continuare „măsurile extinse”). Prin același regulament, un producător-exportator indian a fost scutit de aceste măsuri extinse. Ulterior, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1507 al Comisiei (4), un alt producător-exportator indian a fost, de asemenea, scutit de la aplicarea măsurilor extinse.

(2)

În urma unei anchete anticircumvenție în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază, măsurile antidumping au fost extinse, de asemenea, la Malaysia (5), Taiwan și Thailanda (6).

(3)

Măsurile aflate în prezent în vigoare sunt taxe antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1993 al Comisiei (7) în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor care a confirmat continuarea măsurilor.

2.   CEREREA DE REEXAMINARE

(4)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit ulterior o cerere de scutire de măsurile antidumping aplicabile importurilor produsului care face obiectul reexaminării originar din Republica Populară Chineză, extinse la importurile expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India, conform articolului 11 alineatul (4) și articolului 13 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(5)

Cererea a fost depusă la 26 ianuarie 2017 de SPG Glass Fibre PVT. LTD (denumit în continuare „solicitantul”), un producător-exportator al produsului care face obiectul reexaminării din India (denumită în continuare „țara în cauză”). Cererea se limita la posibilitatea de a obține o scutire de la măsurile extinse în ceea ce îl privește pe solicitant.

(6)

Comisia a examinat dovezile prezentate de solicitant și a considerat că acestea sunt suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete în temeiul articolului 11 alineatul (4) și al articolului 13 alineatul (4) din regulamentul de bază. În consecință, Comisia a deschis o anchetă la 1 septembrie 2017, prin publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1514 al Comisiei (8).

(7)

De asemenea, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1514, Comisia a dat instrucțiuni autorităților vamale să ia măsurile adecvate pentru a înregistra importurile produsului care face obiectul reexaminării expediat din India și fabricat și vândut la export în Uniune de către solicitant, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

3.   PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL REEXAMINĂRII

(8)

Produsul care face obiectul prezentei reexaminări este reprezentat de țesăturile cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, cu o dimensiune a ochiurilor de peste 1,8 mm atât în lungime, cât și în lățime și cu o greutate de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, originare din Republica Populară Chineză sau expediate din India, declarate sau nu ca fiind originare din India (denumite în continuare „produsul care face obiectul reexaminării”), încadrate în prezent la codurile NC ex 7019 51 00 și ex 7019 59 00.

4.   ANCHETA

(a)   Perioada de anchetă

(9)

Perioada de raportare a fost cuprinsă între 1 iulie 2016 și 30 iunie 2017. Au fost colectate date începând cu perioada de anchetă care a condus la măsurile extinse (1 aprilie 2012-31 martie 2013) până la sfârșitul perioadei de raportare (denumită în continuare „perioada anchetei de reexaminare”).

(10)

Comisia a informat în mod oficial industria din Uniune, solicitantul și guvernul Indiei cu privire la deschiderea reexaminării. Părțile interesate au fost invitate să își prezinte punctele de vedere și au fost informate cu privire la posibilitatea de a solicita o audiere. Nu s-au primit observații, iar părțile interesate nu au solicitat să fie audiate de Comisie.

(11)

Comisia a trimis un chestionar solicitantului și a primit un răspuns din partea acestuia în termenul prevăzut. Comisia a cercetat și a verificat la fața locului toate informațiile considerate necesare pentru reexaminare. S-a efectuat o vizită de verificare la sediile solicitantului din Mumbai și Umbergaon, India.

(b)   Solicitantul

(12)

Solicitantul este SPG Glass Fibre PVT. LTD, un producător-exportator indian al produsului care face obiectul reexaminării.

(c)   Constatările anchetei

(13)

Comisia a examinat dacă condițiile de acordare a unei scutiri în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) și articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază au fost îndeplinite.

(14)

Ancheta a confirmat că solicitantul nu a exportat în Uniune produsul care face obiectul reexaminării pe parcursul perioadei anchetei anticircumvenție care a condus la extinderea măsurilor, adică între 1 aprilie 2012 și 31 martie 2013.

(15)

Ancheta a confirmat faptul că solicitantul nu este afiliat niciunuia dintre exportatorii sau producătorii chinezi supuși măsurilor antidumping.

(16)

În plus, ancheta a confirmat faptul că solicitantul este un producător autentic al produsului care face obiectul reexaminării și nu s-a angajat în practici de circumvenție. Solicitantul este un producător integrat care achiziționează sfere de sticlă produse intern pentru producția de fibre de sticlă, pe care le utilizează ca materie primă pentru țesături cu ochiuri deschise. Produsul finit a fost ulterior vândut pe piața internă în mod continuu. Mai recent, dat fiind că solicitantul urmărește să-și exporte bunurile, au avut loc unele tranzacții de export în țări din afara Uniunii Europene.

(17)

Ancheta a confirmat că solicitantul nu a cumpărat produsul finit care face obiectul reexaminării din Republica Populară Chineză pentru a-l revinde sau transborda către Uniune.

(18)

De asemenea, solicitantul a fost în măsură să prezinte dovezi scrise de natură contractuală cuprinzând obligația de a expedia produsul care face obiectul reexaminării către un client din Uniune. Expedierile efective nu au avut încă loc, întrucât s-a convenit de comun acord să se aștepte rezultatul acestei proceduri înainte de efectuarea expedierilor.

(19)

Constatările prezentate mai sus au fost comunicate solicitantului și industriei din Uniune, care au avut posibilitatea de a prezenta observații. Solicitantul s-a declarat de acord cu constatările Comisiei.

(20)

Industria din Uniune a făcut observații privind comunicarea constatărilor, prin care se opune scutirii. În special, industria din Uniune și-a exprimat îndoielile privind caracterul integrat al producției SPG și privind constatarea că materiile prime nu erau de origine chineză. De asemenea, ea a contestat faptul că SPG ar depune eforturi să producă fibră de sticlă, întrucât acest lucru ar presupune un proces de topire depășit și costuri exagerat de ridicate ale energiei. Industria din Uniune s-a plâns că dosarul public nu i-a permis să exprime aceste preocupări, în special în ceea ce privește datele anterioare din dosar.

(21)

Comisia a adăugat o notă explicativă la dosarul public care confirmă faptul că, începând cu 2016, când a achiziționat echipamentul necesar, SPG nu mai achiziționează fibre de sticlă de tip C (fire și semitort) din China, ci le produce cu mijloace proprii din sfere de sticlă provenite din India, devenind astfel un producător integrat al produsului în cauză. Aceste fapte și creșterea corespunzătoare a costurilor energiei au fost confirmate în cursul verificării la fața locului. Cu toate acestea, constatările nu permit evaluarea caracterului adecvat al procesului de producție. Prin urmare, afirmațiile industriei din Uniune au fost respinse.

(d)   Concluzii

(22)

În conformitate cu constatările descrise la considerentele 13-18, Comisia a ajuns la concluzia că solicitantul îndeplinește condițiile pentru a beneficia de o scutire în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) și cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază și ar trebui să fie adăugat pe lista societăților care sunt scutite de la plata taxei antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1993.

(23)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, scutirea de măsurile extinse acordată pentru importurile produsului care face obiectul reexaminării fabricat de solicitant rămâne valabilă cu condiția ca faptele constatate definitiv să justifice această scutire. În cazul unor noi elemente de probă prima facie care indică contrariul, Comisia poate deschide o anchetă pentru a determina dacă retragerea scutirii se justifică.

(24)

Scutirea de măsurile extinse acordată pentru importurile produsului care face obiectul reexaminării fabricat de solicitant se bazează pe constatările prezentei reexaminări. Astfel, prezenta scutire se aplică exclusiv importurilor produsului care face obiectul reexaminării expediat din India și fabricat de entitatea juridică specifică menționată anterior. Produsul importat care face obiectul reexaminării fabricat de orice societate a cărei denumire nu este menționată în mod expres la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1993, inclusiv de entitățile afiliate celor menționate în mod expres, nu ar trebui să beneficieze de scutire și ar trebui să facă obiectul taxei reziduale instituite prin regulamentul respectiv.

(25)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1993 ar trebui modificat pentru a include societatea SPG Glass Fibre PVT. LTD la articolul 1 alineatul (3).

(26)

Pentru a beneficia de scutire, o factură care respectă anumite cerințe ar trebui să fie prezentată autorităților vamale. Este de remarcat faptul că această cerință se aplică și societăților Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd și Pyrotek India Pvt. Ltd. Acestor societăți li s-a acordat deja scutirea de la măsurile în vigoare. Deoarece această condiție nu a fost menționată în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1993, omisiunea se corectează prin prezentul regulament.

5.   CERINȚE PRIVIND COMITOLOGIA

(27)

Prezentul regulament este în conformitate cu avizul Comitetului instituit prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1993 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Taxa antidumping definitivă aplicabilă importurilor originare din Republica Populară Chineză, astfel cum se prevede la alineatul (2), se extinde prin prezentul regulament asupra importurilor de țesături cu ochiuri deschise similare expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India și Indonezia (codurile TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 și 7019590015), cu excepția celor produse de Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (cod TARIC adițional B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (cod TARIC adițional C051) și SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (cod TARIC adițional C205), asupra importurilor de țesături cu ochiuri deschise similare expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia (codurile TARIC 7019510011 și 7019590011), precum și asupra importurilor de țesături cu ochiuri deschise similare expediate din Taiwan și Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan și Thailanda (codurile TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 și 7019590013).

Aplicarea scutirii acordate societăților Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd și SPG Glass Fibre PVT. LTD este condiționată de prezentarea către autoritățile vamale din statele membre a unei facturi comerciale valabile, care să fie conformă cu cerințele stabilite în anexa II la prezentul regulament. În cazul în care o astfel de factură nu este prezentată, se aplică taxa antidumping instituită la alineatul (1).”

2.

Textul anexei la prezentul regulament se adaugă ca anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului din 3 august 2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză (JO L 204, 9.8.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 privind importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India și Indonezia (JO L 346, 20.12.2013, p. 20).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1507 al Comisiei din 9 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului de extindere a taxei antidumping definitive instituite privind importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile expediate, inter alia, din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India (JO L 236, 10.9.2015, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 672/2012 al Consiliului din 16 iulie 2012 de extindere a taxei antidumping definitive instituite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia (JO L 196, 24.7.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2013 al Consiliului din 10 ianuarie 2013 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Taiwan sau Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan sau Thailanda (JO L 11, 16.1.2013, p. 1).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1993 al Comisiei din 6 noiembrie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză astfel cum a fost extinsă la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India, Indonezia, Malaysia, Taiwan și Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 288, 7.11.2017, p. 4).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1514 al Comisiei din 31 august 2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului [de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 privind importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India și Indonezia] pentru a stabili dacă există posibilitatea de a acorda o scutire de la măsurile respective unui producător-exportator indian, de a abroga taxa antidumping cu privire la importurile provenite de la producătorul-exportator respectiv și de a supune înregistrării importurile provenite de la producătorul-exportator respectiv (JO L 226, 1.9.2017, p. 1).


ANEXĂ

ANEXA II

Pe factura comercială valabilă menționată la articolul 1 trebuie să figureze o declarație semnată de un reprezentant al entității care emite factura comercială, cuprinzând următoarele elemente:

1.

numele și funcția reprezentantului entității care emite factura comercială;

2.

următoarea declarație:

„Subsemnatul certific că (volumul) de (produsul în cauză) vândut pentru export în Uniunea Europeană vizat de prezenta factură a fost produs de către (numele și adresa societății) (codul adițional TARIC) în (țara în cauză). Declar că informațiile înscrise în prezenta factură sunt complete și corecte.“;

3.

data și semnătura.


Top