EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1136

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1136 al Comisiei din 14 iunie 2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Emmental de Savoie (IGP)]

C/2017/4236

OJ L 164, 27.6.2017, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1136/oj

27.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/52


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1136 AL COMISIEI

din 14 iunie 2017

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Emmental de Savoie (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Franței de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Emmental de Savoie”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Prin scrisoarea din 23 noiembrie 2015, autoritățile franceze au comunicat Comisiei că, în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, s-a acordat o perioadă de tranziție, cu încheiere la 31 decembrie 2017, pentru un operator stabilit pe teritoriul Franței care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul menționat, în conformitate cu Decretul din 29 octombrie 2015 privind denumirea de origine protejată „Emmental de Savoie”, publicat la 7 noiembrie 2015 în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze. Cu ocazia procedurii naționale de opoziție, acest operator, care a comercializat legal „Emmental de Savoie”, fără întrerupere, cel puțin pe parcursul celor cinci ani care preced depunerea cererii, a depus o declarație de opoziție referitoare la obligația ca minimum 50 % din rația de bază a vacilor de lapte să provină din nutrețuri grosiere verzi timp de cel puțin 150 de zile pe an, indicând că are nevoie de o dată limită pentru a aduce modificări exploatației sale. Operatorul în cauză este GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL.

(3)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(4)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Emmental de Savoie” (IGP).

Articolul 2

Protecția acordată în temeiul articolului 1 este limitată la perioada de tranziție acordată de Franța, ca urmare a Decretului din 29 octombrie 2015 privind indicația geografică protejată „Emmental de Savoie”, publicat la 7 noiembrie 2015 în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze, în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, în favoarea operatorului care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul în cauză.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iunie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei din 12 iunie 1996 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului (JO L 148, 21.6.1996, p. 1).

(3)  JO C 64, 28.2.2017, p. 8.


Top