EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0128

Regulamentul (UE) 2017/128 al Comisiei din 20 ianuarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

C/2017/0189

OJ L 21, 26.1.2017, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/128/oj

26.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 21/1


REGULAMENTUL (UE) 2017/128 AL COMISIEI

din 20 ianuarie 2017

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 338/97 reglementează comerțul cu speciile de plante și animale incluse în anexa la regulament. Printre speciile incluse în anexă se numără speciile prevăzute în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (denumită în continuare „convenția”), precum și speciile a căror stare de conservare impune reglementarea sau monitorizarea comerțului dinspre, către și în interiorul Uniunii.

(2)

La cea de a 17-a reuniune a Conferinței părților la convenție (CoP 17), care a avut loc în perioada 24 septembrie-4 octombrie 2016 la Johannesburg, Africa de Sud, au fost aduse anumite modificări anexelor la convenție. Aceste modificări ar trebui să se reflecte în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(3)

Următoarele genuri sau specii au fost incluse în anexa I la convenție și ar trebui incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.

(4)

Următoarele specii au fost retrase din anexa II și introduse în anexa I la convenție și ar trebui eliminate din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și incluse în anexa A la acest regulament: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae și Sclerocactus sileri.

(5)

Următorii taxoni au fost retrași din anexa I și introduși în anexa II la convenție și ar trebui eliminați din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și incluși în anexa B la acest regulament: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (populația din Golful Cispata din Columbia, cu adnotare), Crocodylus porosus (populațiile din Malaysia, cu adnotare), Dyscophus antongilii.

(6)

Următoarele familii, genuri sau specii au fost incluse în anexa II la convenție și ar trebui incluse în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (cu adnotare pentru Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis și Abronia vasconcelosii și cu excepția speciilor incluse în anexa I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (cu adnotare), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (cu adnotare), Alopias spp. (cu adnotare), Mobula spp. (cu adnotare), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (cu adnotare), Guibourtia demeusei (cu adnotare), Guibourtia pellegriniana (cu adnotare), Guibourtia tessmannii (cu adnotare), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (cu adnotare) și Siphonochilus aethiopicus (cu adnotare).

(7)

Următoarele specii au fost eliminate din anexa II la convenție și ar trebui eliminate din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97: Bison bison athabascae și Tillandsia mauryana.

(8)

Unele specii, care până în prezent erau incluse în anexa III, dar au fost eliminate din anexa respectivă ca urmare a includerii lor în anexa II, ar trebui eliminate din anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(9)

Abronia graminea și Salamandra algira, care până în prezent erau incluse în anexa D la Regulamentul (CE) nr. 338/97, ar trebui eliminate din anexa respectivă ca urmare a includerii lor, cu ocazia CoP 17, în anexa II și, respectiv, III la convenție.

(10)

La CoP 17 au fost adoptate sau modificate o serie de adnotări referitoare la specii sau genuri incluse în anexele la convenție, iar acest lucru trebuie să se reflecte în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (adnotările pentru speciile Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti și Bulnesia sarmientoi, genurile Aquilaria spp. și Gyrinops spp, genul Dalbergia spp., speciile Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana și Guibourtia tessmannii și specia Adansonia grandidieri).

(11)

Uniunea nu a formulat rezerve cu privire la aceste modificări.

(12)

La CoP 17 s-au adoptat noi referințe de nomenclatură pentru animale și plante.

(13)

Următoarele specii au fost incluse recent în anexa III la convenție: Salamandra algira, la cererea Algeriei; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica și Apalone spinifera, la cererea Statelor Unite ale Americii; Potamotrygon spp. (cu adnotare) și Hypancistrus zebra, la cererea Braziliei; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi și Paratrygon aiereba, la cererea Columbiei. În consecință, aceste specii ar trebui incluse în anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(14)

Ținând seama de amploarea modificărilor, este indicat ca, din motive de claritate, anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să fie înlocuită în totalitate.

(15)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 338/97 ar trebui modificat în consecință.

(16)

Articolul XV alineatul (1) litera (c) din convenție prevede că „amendamentele adoptate la o reuniune [a Conferinței părților] intră în vigoare după 90 de zile de la reuniunea respectivă, pentru toate părțile (…)”. Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării sale, pentru a respecta termenul-limită menționat în convenție și a asigura intrarea în vigoare în timp util a modificărilor aduse anexei la prezentul regulament.

(17)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice, instituit în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.


ANEXĂ

Note privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1.

Speciile incluse în anexele A, B, C și D sunt indicate:

(a)

prin denumirea speciei; sau

(b)

prin ansamblul speciilor aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.

2.

Abrevierea „spp.” se utilizează pentru a desemna toate speciile incluse într-un taxon superior.

3.

Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai în scop de informare sau de clasificare.

4.

Speciile înscrise cu litere aldine în anexa A sunt incluse în această anexă conform protecției acordate în temeiul Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) sau al Directivei 92/43/CEE a Consiliului (2).

5.

Pentru taxonii de plante inferiori speciei se utilizează următoarele abrevieri:

(a)

„ssp.” pentru a desemna subspecia;

(b)

„var(s)” pentru a desemna varietatea (varietățile); și

(c)

„fa” pentru a desemna forma.

6.

Simbolurile „(I)”, „(II)” și „(III)” plasate după denumirea unei specii sau a unui taxon superior se referă la anexele la Convenție în care sunt incluse speciile respective, după cum se indică în notele 7, 8 și 9. Dacă nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt incluse în anexele la Convenție.

7.

Simbolul (I) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior respectiv în anexa I la Convenție.

8.

Simbolul (II) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior respectiv în anexa II la Convenție.

9.

Simbolul (III) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior respectiv în anexa III la Convenție. În acest caz, se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior respectiv în anexa III.

10.

„Cultivar” înseamnă, conform definiției din cea de-a 8-a ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (Codul Internațional pentru Nomenclatura Plantelor Cultivate), un grup de plante care: (a) a fost selectat pentru o anumită caracteristică sau combinație de caracteristici, (b) este distinct, uniform și stabil în ceea ce privește aceste caracteristici și (c) atunci când este înmulțit prin metode corespunzătoare, își menține caracteristicile respective. Un taxon nou al unui cultivar poate fi considerat ca atare numai după ce denumirea categoriei sale și delimitarea sa sunt publicate oficial în cea mai recentă ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11.

Hibrizii pot fi incluși în mod specific în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care au în ascendența lor, în ultimele patru generații, unul sau mai multe exemplare dintr-o specie inclusă în anexa A sau B intră sub incidența prezentului regulament ca și cum ar proveni exclusiv din specia respectivă, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus în mod specific în anexe.

12.

Dacă o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt, de asemenea, incluse în aceeași anexă, cu excepția cazului în care pentru specia respectivă se indică printr-o adnotare că sunt incluse numai părțile specifice și produsele derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t), simbolul „#” urmat de un număr, ambele plasate după denumirea unei specii sau a unui taxon superior incluse în anexa B sau C, desemnează părțile sau produsele derivate specificate pentru specia sau taxonul respectiv în sensul prezentului regulament, după cum urmează:

#1

desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c)

florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; și

(d)

fructelor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor din genul Vanilla înmulțite artificial.

#2

desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor și polenului; și

(b)

produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#3

desemnează rădăcinile întregi sau tăiate în bucăți și părțile de rădăcini, cu excepția părților prelucrate sau a produselor derivate, cum ar fi pudră, pilule, extracte, tonice, ceaiuri și dulciuri.

#4

desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor (inclusiv a păstăilor de Orchidaceae), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen). Excepția nu se aplică semințelor de Cactaceae spp. exportate din Mexic și semințelor de Beccariophoenix madagascariensis și Dypsis decaryi exportate din Madagascar;

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c)

florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;

(d)

fructelor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor naturalizate sau înmulțite artificial din genul Vanilla (Orchidaceae) și din familia Cactaceae.

(e)

tulpinilor, florilor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor naturalizate sau înmulțite artificial din genul Opuntia, subgenul Opuntia, și genul Selenicereus (Cactaceae) și

(f)

produselor finite de Euphorbia antisyphilitica ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#5

desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.

#6

desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.

#7

desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele.

#8

desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, părți sau măcinate.

#9

desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta „Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#10

desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite, folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.

#11

desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele. Se consideră că această adnotare nu privește produsele finite, inclusiv parfumurile, care conțin astfel de extracte ca ingrediente.

#12

desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și extractele. Se consideră că această adnotare nu privește produsele finite, inclusiv parfumurile, care conțin astfel de extracte ca ingrediente.

#13

desemnează miezul (cunoscut și ca „endosperm”, „pulpă” sau „copră”) și orice produse derivate din acesta.

#14

desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor și polenului;

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c)

fructelor;

(d)

frunzelor;

(e)

reziduurilor de pudră de lemn de agar, inclusiv pudră comprimată sub toate formele; și

(f)

produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul; această excepție nu se aplică în cazul așchiilor de lemn, mărgelelor, mătăniilor și sculpturilor.

#15

desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

frunzelor, florilor, polenului, fructelor și semințelor;

(b)

părților și produselor derivate tranzacționate în scopuri necomerciale, cu o greutate totală maximă de 10 kg per transport;

(c)

părților și produselor derivate din Dalbergia cochinchinensis care fac obiectul adnotării #4;

(d)

părților și produselor derivate din Dalbergia spp. care provin și sunt exportate din Mexic și care fac obiectul adnotării #6.

#16

desemnează semințele, fructele, uleiurile și plantele vii.

13.

Termenii și expresiile de mai jos, utilizați în adnotările din prezentele anexe, se definesc după cum urmează:

Extract

Orice substanță obținută direct din materialul vegetal prin mijloace fizice sau chimice, indiferent de procesul de fabricație. Extractul poate fi solid (de exemplu, cristale, rășină, particule fine sau grosiere), semisolid (de exemplu, gume, ceruri) sau lichid (de exemplu, soluții, tincturi, uleiuri și uleiuri esențiale).

Produse finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul

Produse, expediate separat sau în vrac, care nu necesită o prelucrare suplimentară, ambalate, etichetate în vederea utilizării finale sau a comercializării cu amănuntul și aflate într-o stare adecvată pentru vânzare către publicul larg sau pentru utilizare de către acesta.

Pudră

O substanță solidă uscată, care se prezintă sub formă de particule fine sau grosiere.

Așchii de lemn

Lemn tăiat în bucăți mici.

14.

Niciuna dintre speciile și niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibrizii săi să fie tratați în conformitate cu articolul 4 alineatul (1); prin urmare, hibrizii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială, iar semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate și culturile de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibrizi, nu intră sub incidența prezentului regulament.

15.

Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența prezentului regulament.

16.

În ceea ce privește speciile de faună indicate în anexa D, prezentul regulament se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte întregi sau substanțial întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența regulamentului:

§ 1

piei întregi sau substanțial întregi, brute sau tăbăcite.

§ 2

pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.

17.

În ceea ce privește speciile de floră indicate în anexa D, prezentul regulament se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența regulamentului:

§ 3

plante uscate și proaspete, inclusiv, după caz; frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.

§ 4

bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

 

Anexa A

Anexa B

Anexa C

Denumire comună

FAUNĂ

CHORDATA (CORDATE)

MAMMALIA

 

 

 

Mamifere

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapre

 

Antilocapra americana (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

 

Antilocapră mexicană

Bovidae

 

 

 

Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Antilopă mendes

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Oaie cu coamă

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Antilopă cervicapră

 

Bos gaurus (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea Bos frontalis, care nu face obiectul prezentului regulament)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea Bos grunniens, care nu face obiectul prezentului regulament)

 

 

Iac sălbatic

 

Bos sauveli (I)

 

 

 

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea Bubalus bubalis, care nu face obiectul prezentului regulament)

Bivol indian

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Bivol pitic

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa de munte

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

 

 

Capra falconeri (I)

 

 

 

 

 

Capra caucasica (II)

 

 

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Exemplarele formei domesticite nu fac obiectul prezentului regulament)

Capră sălbatică

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Ibex siberian

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Capricorn de Sumatra

 

Capricornis thar (I)

 

 

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

 

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Antilopa lui Jentink

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Antilopa lui Ogilby

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

 

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Antilopă zebră

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

 

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

 

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

 

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)

 

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

 

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilopă cal neagră

 

 

Kobus leche (II)

 

Antilopă de apă

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

 

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

 

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

 

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazelă dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Antilopă spadă

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Orix alb

 

 

Ovis ammon (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

Argal

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Muflon himalaian

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

 

 

 

Ovis aries (Cu excepția formei domesticite Ovis aries aries, a subspeciilor incluse în anexa A și a subspeciilor O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon și O. a. orientalis, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

 

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

Muflon de Cipru

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antilopa de Tibet (chiru)

 

 

Philantomba monticola (II)

 

 

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Capră neagră de Abruzzo

 

 

Saiga borealis (II)

 

 

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Antilopă saiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilopă cu patru coarne

Camelidae

 

 

 

Camelide, guanaco, vigonie

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) [Cu excepția populațiilor din: Argentina (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semi-captive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan); Bolivia (întreaga populație), Chile (populația din Primera Región), Ecuador (întreaga populație) și Peru (întreaga populație), care sunt incluse în anexa B]

Vicugna vicugna (II) [Numai populațiile din Argentina (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semi-captive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan), Bolivia (întreaga populație), Chile (populația din Primera Región), Ecuador (întreaga populație) și Peru (întreaga populație); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A] (3)

 

Vigonie

Cervidae

 

 

 

Cerb, huemul, muntiac, pudus

 

Axis calamianensis (I)

 

 

 

 

Axis kuhlii (I)

 

 

 

 

 

 

Axis porcinus [III Pakistan (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)]

 

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cerb axis de Thailanda

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cerb de mlaștină

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

 

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia)

 

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Cerb de Cașmir

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Cerb lopătar persan

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerb roșu american

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntiac negru

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntiac uriaș

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerb catâr de Guatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cerb de pampas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu nordic

 

Pudu puda (I)

 

 

Cerb chilian

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

 

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotami

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hipopotam pitic

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hipopotam comun

Moschidae

 

 

 

Cerb moscat

 

Moschus spp. (I) (Numai populațiile din Afganistan, Bhutan, India, Myanmar/Birmania, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Moschus spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afganistan, Bhutan, India, Myanmar/Birmania, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)

 

Cerb moscat

Suidae

 

 

 

Babirusă, mistreți, porci

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusă

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

 

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

 

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

 

 

Sus salvanius (I)

 

 

Mistreț pitic

Tayassuidae

 

 

 

Pecari

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând populațiile de Pecari tajacu din Mexic și din Statele Unite ale Americii, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Pecari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pecar de Chaco

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda roșu

Canidae

 

 

 

Câini, vulpi, lupi

 

 

 

Canis aureus (III India)

Șacal auriu

 

Canis lupus (I/II)

(Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt incluse în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cunoscute sub denumirea Canis lupus familiaris și, respectiv, Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39) Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cunoscute sub denumirea Canis lupus familiaris și, respectiv, Canis lupus dingo)

 

Lup cenușiu

 

Canis simensis

 

 

Lup etiopian

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Vulpe de pădure

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lup cu coamă

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Câine roșu (dol)

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Vulpe roșie sud-americană

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Vulpea lui Darwin

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Vulpe mică gri sud-americană

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Vulpe de pampas

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Câine de tufiș

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Vulpe bengaleză

 

 

Vulpes cana (II)

 

Vulpea lui Blanford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Vulpea deșertului (fenec)

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

 

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

 

 

 

Fossa fossana (II)

 

 

Felidae

 

 

 

Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri etc.

 

 

Felidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament. În cazul Panthera leo (populațiile din Africa): pentru exemplarele de oase, bucăți de oase, produse din oase, gheare, schelete, cranii și dinți provenite de la exemplare capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale este stabilită o cotă anuală de export zero;

pentru tranzacționarea în scopuri comerciale a oaselor, bucăților de oase, produselor din oase, ghearelor, scheletelor, craniilor și dinților provenite din operațiuni de creștere în captivitate în Africa de Sud vor fi stabilite cote anuale de export, care vor fi comunicate anual Secretariatului CITES.)

 

Pisici

 

Acinonyx jubatus (I) [Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare este supus articolului 4 alineatul (1)]

 

 

Ghepard

 

Caracal caracal (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

Caracal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Pisică aurie

 

Felis nigripes (I)

 

 

Pisică cu labe negre

 

Felis silvestris (II)

 

 

Pisică sălbatică

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

 

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Pisică de munte din Anzi

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

 

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Linx eurasiatic

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Linx iberic

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

 

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Leu asiatic

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Panteră

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigru

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

 

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

 

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

 

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Pisică cu capul plat

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

 

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Pumă de America

 

Puma yagouaroundi (I) (Numai populațiile din America Centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Leopardul zăpezilor (irbis)

Herpestidae

 

 

 

Manguste

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)

 

 

 

 

Herpestes fuscus (III India)

 

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

 

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

 

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Mangustă Smith

 

 

 

Herpestes urva (III India)

Mangusta crabilor

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangustă cu gât dungat

Hyaenidae

 

 

 

Lupi de pământ, hiene

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Hienă dungată

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Lup de pământ

Mephitidae

 

 

 

Sconcși

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Sconcs de Patagonia

Mustelidae

 

 

 

Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.

Lutrinae

 

 

 

Vidre

 

 

Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vidre

 

Aonyx capensis microdon (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

 

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Vidră de mare (calan)

 

Lontra felina (I)

 

 

Vidră marină

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Vidră cu coadă lungă

 

Lontra provocax (I)

 

 

Vidră sud-americană

 

Lutra lutra (I)

 

 

Vidră

 

Lutra nippon (I)

 

 

 

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Vidră uriașă braziliană

Mustelinae

 

 

 

Grizoni, jderi americani, hermine, nevăstuici

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison

 

 

 

Martes flavigula (III India)

Jder cu gâtul galben

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Jder de piatră

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

 

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

 

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Dihor cu labe negre

Odobenidae

 

 

 

Morsă

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morsă

Otariidae

 

 

 

Foci cu blană, lei de mare

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Focă cu blană

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

 

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

 

Phocidae

 

 

 

Foci

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Elefant de mare

 

Monachus spp. (I)

 

 

Foci

Procyonidae

 

 

 

Coati, olingo

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Basarisc

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Urs cu trompă (coati)

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati brazilian

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkaju

Ursidae

 

 

 

Urși

 

 

Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Urși

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda uriaș

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Urs malaezian

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Urs buzat

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Urs cu ochelari

 

Ursus arctos (I/II)

(Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia Ursus arctos isabellinus sunt incluse în anexa I; toate celelalte populații și subspecii sunt incluse în anexa II)

 

 

Urs brun

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Urs asiatic

Viverridae

 

 

 

Binturong, civetă, linsang, civetă-lutră, civetă de palmier

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civetă africană

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civetă-lutră

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

 

 

 

 

Paguma larvata (III India)

 

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

 

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

 

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

 

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Civetă

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

Zibetă

 

 

 

Viverricula indica (III India)

Civetă pitică

CETACEA

 

 

 

Cetacee (delfini, marsuini, balene)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Cetacee

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

 

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

 

Pteropodidae

 

 

 

Lilieci frugivori, vulpi zburătoare

 

 

Acerodon spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vulpi zburătoare

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Liliac frugivor

 

 

Pteropus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei Pteropus brunneus)

 

Vulpi zburătoare

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Liliac din Insulele Chuuck

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

 

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Liliac din Insulele Mariane

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Vulpe zburătoare de Pohnpei

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Liliac mare din Insulele Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

 

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Liliac din Insulele Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Liliac din Insulele Tonga

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

 

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

 

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Tatu

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Tatu

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatu mare cu coadă golașă

 

 

Chaetophractus nationi (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Toate exemplarele se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 

 

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Tatu uriaș

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Șoareci marsupiali

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Șoarece marsupial cu coadă lungă

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Șoarece marsupial de deșert

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Canguri, canguri-pitici (wallaby)

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Cangur de copac gri

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Cangur de copac negru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Cangur-iepure pitic roșu

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Cangur-iepure pitic cu dungi

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

 

Phalangeridae

 

 

 

Cuscus

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

 

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Cuscus gri

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

 

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

 

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

 

Potoroidae

 

 

 

Canguri-șobolan

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Canguri-șobolan

Vombatidae

 

 

 

Wombat

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

 

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Iepuri de câmp, iepuri domestici

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Iepure de Assam

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Iepure de vulcan

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidne

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidne cu cioc lung

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bandicoot de bougainville

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Marele iepure marsupial

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Cai, măgari sălbatici, zebre

 

Equus africanus (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea Equus asinus, care nu face obiectul prezentului regulament)

 

 

Măgar sălbatic african

 

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra lui Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile Equus hemionus hemionus și Equus hemionus khur sunt incluse în anexa I)

 

 

Măgar sălbatic asiatic

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Cal sălbatic de stepă

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra lui Hartmann

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Zebră de munte

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoceri

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)

 

 

Rinoceri

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii către destinații corespunzătoare și acceptabile, precum și comerțul cu trofee de vânătoare. Toate celelalte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 

Rinocer alb

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

 

Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)

 

 

Tapiri

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir de câmpie

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

 

Manis spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Pangolini

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Pangolin indian

 

Manis culionensis (I)

 

 

Pangolin filipinez

 

Manis gigantea (I)

 

 

Pangolin gigant

 

Manis javanica (I)

 

 

Pangolin de Java

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Pangolin chinez

 

Manis temminckii (I)

 

 

Pangolin de stepă

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Pangolin cu coadă lungă

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Pangolin de copac

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Leneși cu trei degete

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Leneș cu trei degete pitic

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Leneș cu gât maro

Megalonychidae

 

 

 

Leneși cu două degete (unau)

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unaul lui Hoffmann

Myrmecophagidae

 

 

 

Furnicari americani

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Furnicar mare

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primate (maimuțe antropoide și maimuțe)

 

 

PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Primate

Atelidae

 

 

 

Maimuțe urlătoare, maimuțe agățătoare

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

 

 

Alouatta palliata (I)

 

 

 

 

Alouatta pigra (I)

 

 

 

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Maimuță agățătoare

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

 

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Maimuță agățătoare lânoasă

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

 

Cebidae

 

 

 

Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă

 

Callimico goeldii (I)

 

 

 

 

Callithrix aurita (I)

 

 

 

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

 

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

 

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

 

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

 

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

 

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

 

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

Maimuțe din Lumea Veche

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangab cu creastă

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

 

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

Maimuță mătăsoasă neagră

 

Macaca silenus (I)

 

 

Macac coadă de leu

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Magot

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Maimuță Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Maimuță năsoasă

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

 

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

 

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

 

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

 

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Maimuța mătăsoasă de Tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

 

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur de Mentawai

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Languri Douc

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Maimuțe cu nas cârn

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

 

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Langur Hulman

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

 

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

 

 

Simias concolor (I)

 

 

 

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

 

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

 

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

 

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

 

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

 

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemurieni pitici și lemurieni șoarece

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece

Daubentoniidae

 

 

 

Lemurieni Aye Aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Lemurieni Aye Aye

Hominidae

 

 

 

Cimpanzei, gorile, urangutani

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorila estică

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorila vestică

 

Pan spp. (I)

 

 

Cimpanzeu și bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Urangutan de Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Urangutan de Borneo

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Giboni

Indriidae

 

 

 

Indri, sifaka și lemurieni lânoși

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri, sifaka și lemurieni lânoși

Lemuridae

 

 

 

Lemurieni mari

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemurieni mari

Lepilemuridae

 

 

 

 

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

 

Lorisidae

 

 

 

 

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

 

Pitheciidae

 

 

 

 

 

Cacajao spp. (I)

 

 

 

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

 

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

 

Tarsiidae

 

 

 

Tarsiene

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsiene

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Elefanți

 

Elephas maximus (I)

 

 

Elefant asiatic

 

Loxodonta africana (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)

Loxodonta africana (II)

(Numai polulațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (5); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)

 

Elefant african

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Șinșile

 

Chinchilla spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)

 

 

Șinșile

Cuniculidae

 

 

 

Paca

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca de șes

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti

Erethizontidae

 

 

 

Porci spinoși din Lumea Nouă

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc spinos de copac mexican

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Porc spinos de copac sud-american

Hystricidae

 

 

 

Porci spinoși din Lumea Veche

 

Hystrix cristata

 

 

Porc spinos nord-african

Muridae

 

 

 

Șoareci, șobolani

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Șobolan constructor

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Șobolan de apă

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Pseudoșobolan de apă

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Șobolan cu coadă mare

Sciuridae

 

 

 

Veverițe terestre, veverițe arboricole

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Câine de prerie mexican

 

 

 

Marmota caudata (III India)

Marmotă cu coadă lungă

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

Marmotă himalaiană

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Veverițe uriașe

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Veverița lui Deppe

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Șoareci de copac

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Păsări

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Rațe, gâște, lebede etc.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

 

 

 

Anas bernieri (II)

 

 

 

Anas chlorotis (I)

 

 

 

 

 

Anas formosa (II)

 

 

 

Anas laysanensis (I)

 

 

 

 

Anas nesiotis (I)

 

 

 

 

Anas querquedula

 

 

Rață cârâitoare

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

 

 

Aythya innotata

 

 

 

 

Aythya nyroca

 

 

Rață roșie

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

 

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Gâscă cu pieptul roșu

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

 

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

 

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

 

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

 

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Rață arboricolă cu pântece negru

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

 

 

Mergus octosetaceus

 

 

 

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Rață cu obrazul alb

 

Rhodonessa caryophyllacea (posibil dispărută) (I)

 

 

 

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

 

 

Tadorna cristata

 

 

 

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Colibri

 

 

Trochilidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Colibri

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

 

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Pasările ogorului

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

 

Laridae

 

 

 

Pescăruși, rândunici de mare

 

Larus relictus (I)

 

 

 

Scolopacidae

 

 

 

Culici, fluierari

 

Numenius borealis (I)

 

 

 

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Culic cu cioc subțire

 

Tringa guttifer (I)

 

 

 

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Egrete, stârci

 

Ardea alba

 

 

Egreta mare

 

Bubulcus ibis

 

 

Stârc de cireadă

 

Egretta garzetta

 

 

Egreta mică

Balaenicipitidae

 

 

 

Pasăre sabot

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Pasărea sabot

Ciconiidae

 

 

 

Berze

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

 

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Barza neagră

 

Ciconia stormi

 

 

 

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru american

 

Leptoptilos dubius

 

 

 

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

 

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiși, lopătari

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis roșu

 

Geronticus calvus (II)

 

 

 

 

Geronticus eremita (I)

 

 

 

 

Nipponia nippon (I)

 

 

 

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Lopătar

 

Pseudibis gigantea

 

 

 

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Turturele, porumbei

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Porumbel nicobar

 

Claravis godefrida

 

 

 

 

Columba livia

 

 

Porumbel de stâncă

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

 

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Porumbel lovitură de pumnal

 

 

Goura spp. (II)

 

 

 

Leptotila wellsi

 

 

 

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

 

 

Streptopelia turtur

 

 

Turturică

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Calao

 

 

Aceros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Calao

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

 

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Calao

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Calao

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Calao

 

 

Buceros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Calao

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Pasăre-rinocer bicorn

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Calao

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

 

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Calao

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

 

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turaci

 

 

Tauraco spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Turaci

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A; cu excepția unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament; și cu excepția speciei Caracara lutosa)

 

Păsări de pradă diurne

Accipitridae

 

 

 

Ulii, vulturi

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Uliu cu picioare scurte

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Uliu porumbar

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Uliu păsărar

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Vultur pleșuv brun

 

Aquila adalberti (I)

 

 

 

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Acvila de munte

 

Aquila clanga (II)

 

 

Acvila țipătoare mare

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Acvila de câmp

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Acvila țipătoare mică

 

Buteo buteo (II)

 

 

Șorecar comun

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Șorecar încălțat

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Șorecar mare

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

 

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Șerpar

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Erete de stuf

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Erete vânăt

 

Circus macrourus (II)

 

 

Erete alb

 

Circus pygargus (II)

 

 

Erete sur

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Gaie cenușie

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

 

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Zăgan

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Vultur pleșuv sur

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II)

 

 

Vulturi de mare

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpie

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Acvilă porumbacă

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Acvilă pitică

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

 

 

Milvus migrans (II) (Cu excepția speciei Milvus migrans lineatus care este inclusă în anexa B)

 

 

Gaie brună

 

Milvus milvus (II)

 

 

Gaie roșie

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Hoitar alb

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Viespar

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Acvila maimuțelor

Cathartidae

 

 

 

Vulturi din Lumea Nouă

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor californian

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Vultur regal

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor de Anzi

Falconidae

 

 

 

Șoimi

 

Falco araeus (I)

 

 

 

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Șoim sudic

 

Falco cherrug (II)

 

 

Șoim dunărean

 

Falco columbarius (II)

 

 

Șoimuleț de iarnă

 

Falco eleonorae (II)

 

 

 

 

Falco jugger (I)

 

 

 

 

Falco naumanni (II)

 

 

Vânturel mic

 

Falco newtoni (I) (Numai populația din Insulele Seychelles)

 

 

 

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

 

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Șoim călător

 

Falco punctatus (I)

 

 

 

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Șoim de vânătoare

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Șoimul rândunelelor

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Vânturel roșu

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Șoimuleț de seară

Pandionidae

 

 

 

 

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Vultur pescar

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Columbia)

 

 

 

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

 

 

 

 

Crax daubentoni (III Columbia)

 

 

 

Crax fasciolata

 

 

 

 

 

Crax globulosa (III Columbia)

 

 

 

 

Crax rubra (III Columbia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)

 

 

Mitu mitu (I)

 

 

 

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

 

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

 

 

 

 

Pauxi pauxi (III Columbia)

 

 

Penelope albipennis (I)

 

 

 

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

 

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

 

 

Pipile pipile (I)

 

 

 

Megapodiidae

 

 

 

 

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Cocoș-ciocan cu picioare roșii

Phasianidae

 

 

 

Bibilici, potârnichi, prepelițe, fazani

 

 

Argusianus argus (II)

 

Fazan argus

 

Catreus wallichii (I)

 

 

 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

 

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

 

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

 

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

 

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

 

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

 

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

 

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

 

 

 

Lophura hatinhensis

 

 

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

 

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

 

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

 

 

Odontophorus strophium

 

 

 

 

Ophrysia superciliosa

 

 

 

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

 

 

 

Pavo muticus (II)

 

 

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

 

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

 

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

 

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

 

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

 

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

 

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

 

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

 

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

 

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

 

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

 

 

Tragopan blythii (I)

 

 

 

 

Tragopan caboti (I)

 

 

 

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

 

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

 

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

 

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Cocori

 

 

Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cocori

 

Grus americana (I)

 

 

Cocor alb

 

Grus canadensis (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile Grus canadensis nesiotes și Grus canadensis pulla sunt incluse în anexa I)

 

 

 

 

Grus grus (II)

 

 

Cocor mare

 

Grus japonensis (I)

 

 

 

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

 

 

Grus monacha (I)

 

 

 

 

Grus nigricollis (I)

 

 

 

 

Grus vipio (I)

 

 

 

Otididae

 

 

 

Dropii

 

 

Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Dropii

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

 

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

 

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Dropie gulerată

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

 

 

Otis tarda (II)

 

 

Dropie

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

 

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Spârcaci

Rallidae

 

 

 

Lișițe, cristei

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

 

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

 

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Pasărea gălăgioasă

Cotingidae

 

 

 

Cotingide, păsări împodobite

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Columbia)

Pasărea umbrelă

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Columbia)

 

 

Cotinga maculata (I)

 

 

 

 

 

Rupicola spp. (II)

 

 

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

 

Emberizidae

 

 

 

Cardinali, tangara

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

 

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinal verde

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

 

Estrildidae

 

 

 

 

 

 

Amandava formosa (II)

 

 

 

 

Lonchura fuscata

 

 

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

 

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

 

Fringillidae

 

 

 

Sticleți, canari

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Scatiu

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

 

Hirundinidae

 

 

 

Rândunici

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

 

Icteridae

 

 

 

Icteride

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

 

Meliphagidae

 

 

 

Melifage

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

 

Muscicapidae

 

 

 

Muscari din Lumea Veche etc.

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

 

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (posibil dispărută) (I)

 

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

 

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Pasărea-soarelui

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

 

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Cioară cheală cu gât alb

 

Picathartes oreas (I)

 

 

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

 

Paradisaeidae

 

 

 

Pasărea paradisului

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Pasărea paradisului

Pittidae

 

 

 

 

 

 

Pitta guajana (II)

 

 

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

 

 

Pitta kochi (I)

 

 

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

 

Pycnonotidae

 

 

 

 

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

 

Sturnidae

 

 

 

Grauri

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Mierlă mandarin

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

 

Zosteropidae

 

 

 

 

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

 

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregate

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fregată cu pântece alb

Pelecanidae

 

 

 

Pelicani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelican creț

Sulidae

 

 

 

Corbi de mare

 

Papasula abbotti (I)

 

 

 

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

 

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Columbia)

 

Picidae

 

 

 

Ciocănitori

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

 

Ramphastidae

 

 

 

Tucani

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Tucan cu cap negru

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

 

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucan bălțat

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucanul pește

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Toco

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

 

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

 

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucan cu cioc scurt

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Corcodei

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

 

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatroși

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

 

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali etc.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând speciile Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus și Psittacula krameri, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Papagali etc.

Cacatuidae

 

 

 

Cacadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Cacadu de Tanimbar

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

 

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

 

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

 

Loriidae

 

 

 

Lori

 

Eos histrio (I)

 

 

 

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II)

 

 

 

Psittacidae

 

 

 

Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

 

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

 

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

 

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

 

 

Amazona finschi (I)

 

 

 

 

Amazona guildingii (I)

 

 

 

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Papagal imperial

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

 

 

Amazona oratrix (I)

 

 

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

 

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

 

 

Amazona tucumana (I)

 

 

 

 

Amazona versicolor (I)

 

 

 

 

Amazona vinacea (I)

 

 

 

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

 

 

Amazona vittata (I)

 

 

 

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

 

 

Ara ambiguus (I)

 

 

 

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

 

 

Ara macao (I)

 

 

Ara roșu-albastru

 

Ara militaris (I)

 

 

Ara verde

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

 

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

 

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

 

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

 

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

 

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

 

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

 

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

 

 

Pezoporus occidentalis (posibil dispărută) (I)

 

 

 

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

 

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

 

 

Primolius couloni (I)

 

 

 

 

Primolius maracana (I)

 

 

 

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

 

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

 

 

Psephotus pulcherrimus (posibil dispărută) (I)

 

 

 

 

Psittacula echo (I)

 

 

 

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Papagal gri african

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

 

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

 

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Papagal-bufniță

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandu

 

Pterocnemia pennata (I) (Cu excepția speciei Pterocnemia pennata pennata care este inclusă în anexa B)

 

 

 

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

 

 

 

Rhea americana (II)

 

Struț sud-american (nandu)

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pinguini

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

 

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pinguinul lui Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Bufnițe, huhurezi

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei Sceloglaux albifacies)

 

Bufnițe, huhurezi

Strigidae

 

 

 

Bufnițe, huhurezi

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Minuniță

 

Asio flammeus (II)

 

 

Ciuf de câmp

 

Asio otus (II)

 

 

Ciuf de pădure

 

Athene noctua (II)

 

 

Cucuveaua comună

 

Bubo bubo (II) (Cu excepția speciei Bubo bubo bengalensis care este inclusă în anexa B)

 

 

Buhă

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Cucuveaua pitică

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

 

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

 

 

Ninox natalis (I)

 

 

 

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Bufniță polară

 

Otus ireneae (II)

 

 

 

 

Otus scops (II)

 

 

Ciuf pitic

 

Strix aluco (II)

 

 

Huhurez mic

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Huhurez bărbos

 

Strix uralensis (II) (Cu excepția speciei Strix uralensis davidi care este inclusă în anexa B)

 

 

Huhurez mare

 

Surnia ulula (II)

 

 

Ciuhurez undulat

Tytonidae

 

 

 

Strigi

 

Tyto alba (II)

 

 

Strigă

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

 

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Struți

 

Struthio camelus (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

 

Struți

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

 

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

 

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

 

REPTILIA

 

 

 

Reptile

CROCODYLIA

 

 

 

Aligatori, caimani, crocodili

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Aligatori, caimani, crocodili

Alligatoridae

 

 

 

Aligatori, caimani

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Aligator chinezesc

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

 

 

Caiman latirostris (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B)

 

 

Caiman cu bot lat

 

Melanosuchus niger (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)

 

 

Caiman negru

Crocodylidae

 

 

 

Crocodili

 

Crocodylus acutus (I) (Cu excepția populației din Districtul de management integrat al mangrovelor din Golful Cispata, Tinajones, La Balsa și zonele din împrejurimi, Departamentul Córdoba, Columbia, și a populației din Cuba, care sunt incluse în anexa B)

 

 

Crocodil american

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

 

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Crocodil de Orinoco

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Crocodil din Filipine

 

Crocodylus moreletii (I) (Cu excepția populației din Belize și Mexic, care este inclusă în anexa B, cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale, precum și a populației din Mexic, care este inclusă în anexa B)

 

 

Crocodil din Guatemala

 

Crocodylus niloticus (I) [Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (cu o cotă anuală de export de maximum 1600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofeele de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B]

 

 

Crocodil de Nil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Crocodil de mlaștină

 

Crocodylus porosus (I) {Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia, Malaysia [capturarea de exemplare sălbatice este limitată la Statul Sarawak, iar cota de exemplare sălbatice pentru celelalte state din Malaysia (Sabah și Malaysia Peninsulară) este zero, nicio modificare a cotei zero nefiind posibilă fără aprobarea părților la CITES] și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B}

 

 

Crocodil marin

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Crocodil cubanez

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Crocodil siamez

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Crocodil pitic african

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

 

Gavialidae

 

 

 

Gaviali

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavialul de Gange

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

 

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

 

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

 

Anguidae

 

 

 

Șopârle-aligator

 

 

Abronia spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A. S-a stabilit o cotă de export zero pentru exemplarele sălbatice în cazul Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis și A. vasconcelosii)

 

Șopârle-aligator

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Cameleoni

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Cameleoni pitici

 

 

Brookesia spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cameleoni pitici

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

 

Chamaeleo spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cameleoni

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Cameleon

 

 

Furcifer spp. (II)

 

 

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Cameleoni pitici

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Cameleoni pitici

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

Cameleoni pigmei

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

Cameleoni pigmei

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

 

 

 

Cordylus spp. (II)

 

 

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Gecko

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

 

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III Noua Zeelandă)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Noua Zeelandă)

 

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

 

 

 

 

Mokopirirakau spp. (III Noua Zeelandă)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Naultinus spp. (II)

 

 

 

 

Paroedura masobe (II)

 

 

 

 

Phelsuma spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

 

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Noua Zeelandă)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III Noua Zeelandă)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

 

 

 

 

Woodworthia spp. (III Noua Zeelandă)

 

Helodermatidae

 

 

 

Șopârle veninoase

 

 

Heloderma spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Șopârle veninoase

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

 

Iguanidae

 

 

 

Iguane

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguana marină

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Iguane de Fiji

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguane terestre de Galapagos

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

 

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

 

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

 

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

 

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Iguane terestre

 

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

 

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

 

Lacertidae

 

 

 

Șopârle

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

 

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Șopârlă de zid

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

 

Lanthanotidae

 

 

 

Șopârlă fără urechi

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (S-a stabilit o cotă de export zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)

 

 

Scincidae

 

 

 

Șopârle

 

 

Corucia zebrata (II)

 

 

Teiidae

 

 

 

 

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

 

 

Dracaena spp. (II)

 

 

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

 

Varanidae

 

 

 

Varani

 

 

Varanus spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Varani

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

 

 

Varanus flavescens (I)

 

 

 

 

Varanus griseus (I)

 

 

 

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Dragonul de Komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

Xenosauridae

 

 

 

 

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

 

SERPENTES

 

 

 

Șerpi

Boidae

 

 

 

Șerpi boa

 

 

Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Șerpi boa

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

 

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

 

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

 

 

Epicrates monensis (I)

 

 

 

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

 

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Șarpe de stepă

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

 

Bolyeriidae

 

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

 

Colubridae

 

 

 

Șerpi, șerpi de apă

 

 

 

Atretium schistosum (III India)

 

 

 

 

Cerberus rynchops (III India)

 

 

 

Clelia clelia (II)

 

 

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

 

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

 

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

 

 

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

 

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)

 

 

 

 

Xenochrophis tytleri (III India)

 

Elapidae

 

 

 

Cobre, șerpi coral

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

 

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Honduras)

 

 

 

Naja atra (II)

 

 

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

 

Naja naja (II)

 

Șarpe-cu-ochelari

 

 

Naja oxiana (II)