EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0761

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/761 al Comisiei din 13 mai 2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016

C/2016/2916

JO L 126, 14.5.2016, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/761/oj

14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/67


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/761 AL COMISIEI

din 13 mai 2016

de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 78 primul paragraf litera (b) și articolul 78 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 a Comisiei (2) prevede data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază.

(2)

Date fiind dificultățile administrative întâlnite în primul an de punere în aplicare a noului cadru juridic în ceea ce privește schemele de plăți directe și măsurile de dezvoltare rurală, dificultăți ce persistă în unele state membre, precum și elementele noi legate de pregătirea procesului de depunere a cererilor pentru anul de cerere 2016, administrarea cererii unice, a cererilor de ajutor și a cererilor de plată, a cererilor pentru alocarea drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază înregistrează întârzieri în unele state membre. Aceste dificultăți apar în general în contextul situației economice grave din anumite sectoare agricole.

(3)

Această situație a afectat posibilitatea beneficiarilor de a depune cererea unică, cererile de ajutor sau cererile de plată și cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază în termenele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

(4)

Având în vedere această situație, este necesar să se prevadă o derogare de la articolul 13 alineatul (1) și de la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, derogare care să permită statelor membre să fixeze, pentru anul 2016, o dată finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, precum și o dată finală pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază, date care să fie ulterioare celor prevăzute la respectivele articole. Dat fiind că datele și perioadele menționate la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 15 alineatele (2) și (2a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 sunt legate de data finală prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din respectivul regulament, ar trebui să se prevadă o derogare similară pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și controalele preliminare.

(5)

Întrucât aceste derogări ar trebui să se refere la cererea unică, la cererile de ajutor și la cererile de plată, la modificările aduse cererii unice sau cererii de plată și la cererile de alocare a drepturilor la plată pentru anul 2016, este oportun ca prezentul regulament să se aplice cererilor și cererilor de plată aferente anului 2016.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind plățile directe și al Comitetului privind dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, pentru anul 2016, datele finale care urmează să fie stabilite de statele membre și până la care trebuie depuse cererea unică, cererile de ajutor sau cererile de plată nu sunt ulterioare datei de 15 iunie.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și în cazul în care statele membre utilizează derogarea prevăzută la articolele 1 și 3 din prezentul regulament, pentru anul 2016, modificările aduse cererii unice sau cererii de plată în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 trebuie notificate autorității competente până la data de 15 iunie.

Derogarea prevăzută la articolul 1 din prezentul regulament și la primul paragraf din prezentul articol se aplică, de asemenea, în scopul calculării perioadelor de 26, 35 și, respectiv, 10 zile calendaristice după data finală de depunere a cererii unice, a cererii de ajutor sau a cererilor de plată și după data finală pentru notificarea modificărilor menționate la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 15 alineatul (2a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, pentru anul 2016, data care urmează să fie stabilită de statele membre pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază nu este ulterioară datei de 15 iunie.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cererilor și cererilor de plată aferente anului 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).


Top