EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2284

Regulamentul (UE) 2015/2284 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului

OJ L 327, 11.12.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2284/oj

11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/23


REGULAMENTUL (UE) 2015/2284 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2015

de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 primul paragraf, articolul 43 alineatul (2) și articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Creșterea transparenței legislației Uniunii este un element esențial al strategiei pentru o mai bună legiferare, implementată de instituțiile Uniunii. În acest context, este oportună abrogarea acelor acte legislative care au încetat să producă efecte reale.

(2)

Actele menționate în continuare, care se referă la politica agricolă comună, au devenit caduce, deși, în mod formal, sunt încă în vigoare:

Directiva 76/621/CEE a Consiliului (3). Conținutul respectivei directive a fost preluat în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (4);

Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului (5). Regimul temporar instituit prin respectivul regulament a fost aplicabil doar până în anul de comercializare 2009/2010.

(3)

Din motive de securitate juridică și de claritate, respectivele acte legislative caduce ar trebui abrogate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Directiva 76/621/CEE și Regulamentul (CE) nr. 320/2006 se abrogă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 noiembrie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  Avizul din 1 iulie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 27 octombrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 noiembrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Directiva 76/621/CEE a Consiliului din 20 iulie 1976 privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiurile și grăsimile destinate consumului uman, precum și în produsele alimentare cu adaos de uleiuri sau grăsimi (JO L 202, 28.7.1976, p. 35).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 58, 28.2.2006, p. 42).


Top