EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1817

Decizia (UE) 2015/1817 a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a șaizeci și șasea sesiuni a Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați

JO L 264, 9.10.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1817/oj

9.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/13


DECIZIA (UE) 2015/1817 A CONSILIULUI

din 6 octombrie 2015

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a șaizeci și șasea sesiuni a Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Uniunea este un actor-cheie în domenii cuprinse în mandatul Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați („UNHCR”), atât prin intermediul activităților sale privind protecția internațională, inclusiv prin politica Uniunii în materie de relocare și înființarea sistemului european comun de azil, cât și în calitate de donator major de ajutoare umanitare și de asistență pentru dezvoltare. Cu toate acestea, dispozițiile în vigoare în prezent privind participarea Uniunii în cadrul Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat („Comitetul executiv al UNHCR”) nu corespund rolului semnificativ al Uniunii în aceste domenii.

(2)

Toate statele membre, cu excepția Lituaniei și a Maltei, sunt membre în Comitetul executiv al UNHCR.

(3)

La 25 și 26 septembrie 2014, Consiliul a convenit asupra unei poziții (1) privind măsurile vizând obținerea unor drepturi suplimentare de participare a Uniunii în cadrul organelor oficiale și neoficiale ale UNHCR, invitând Comisia, în strânsă coordonare cu Înaltul Reprezentant, să contacteze UNHCR și statele membre, în calitate de membri sau observatori în cadrul Comitetului executiv al UNHCR, în vederea sprijinirii acestei inițiative.

(4)

În consecință, prin scrisoarea din 7 septembrie 2015 adresată președintelui Comitetului executiv al UNHCR, șeful Delegației Uniunii Europene pe lângă Organizația Națiunilor Unite din Geneva a solicitat să se examineze căile și mijloacele de actualizare a dispozițiilor relevante privind participarea Uniunii în cadrul organelor de conducere ale UNHCR, în vederea potențialei participări a Uniunii la consultările pregătitoare neoficiale ale UNHCR.

(5)

Prin scrisoarea din 11 septembrie 2015 adresată membrilor Comitetului executiv al UNHCR, președintele Comitetului executiv al UNHCR a propus, la solicitarea Biroului Comitetului executiv al UNHCR, modificarea regulamentului de procedură al Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat („regulamentul de procedură al UNHCR”) pentru a răspunde solicitării Uniunii.

(6)

Regula nr. 46 din regulamentul de procedură al UNHCR prevede că oricare dintre regulile sale poate fi modificată de către Comitetul executiv al UNHCR.

(7)

Se preconizează că se va solicita Comitetului executiv al UNHCR să adopte modificarea propusă în cadrul celei de a șaizeci și șasea sesiuni, care se va desfășura în perioada 5-9 octombrie 2015.

(8)

Prin urmare, este oportun să se stabilească poziția Uniunii cu privire la această modificare a regulamentului de procedură al UNHCR.

(9)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul menționat, statele membre respective nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu au obligații în temeiul acesteia și nu fac obiectul aplicării sale.

(10)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii cu privire la modificarea regulamentului de procedură al Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, și care va fi exprimată de către statele membre, acționând împreună în interesul Uniunii Europene, figurează în anexa la prezenta decizie.

(2)   Se pot conveni modificări minore la modificarea anexată, fără a fi necesară o nouă decizie a Consiliului.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 6 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  Documentul ST 13046/1/14 REV 1, disponibil la: http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?lang=EN&typ=ADV


ANEXĂ

Statele membre sprijină adoptarea următoarei modificări la Regulamentul de procedură al Comitetului executiv al Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați:

„Regula nr. 33 din Regulamentul de procedură al Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (A/AC.96/187/Rev.7) se modifică după cum urmează:

«Reuniunile comitetului sunt publice, cu excepția cazului în care comitetul hotărăște altfel. Președintele, în consultare cu comitetul, poate invita agenții specializate, fonduri și programe ale Organizației Națiunilor Unite și organizații interguvernamentale să participe la reuniuni private, în funcție de expertiza și de contribuțiile lor la lucrările comitetului.»”


Top