EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0793

2014/793/UE: Decizia Consiliului din 7 noiembrie 2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Franceză privind aplicarea, în comunitatea din Saint-Barthélemy, a legislației Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii și cooperarea administrativă în domeniul fiscal

OJ L 330, 15.11.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/793/oj

Related international agreement

15.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/10


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 noiembrie 2014

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Franceză privind aplicarea, în comunitatea din Saint-Barthélemy, a legislației Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii și cooperarea administrativă în domeniul fiscal

(2014/793/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 113 și 115, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (b) și alineatul (8) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2013/671/UE a Consiliului (1), Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Franceză privind aplicarea, în comunitatea din Saint-Barthélemy, a legislației Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii și cooperarea administrativă în domeniul fiscal (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 17 februarie 2014, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(2)

Acordul are ca obiectiv să asigure aplicarea în continuare în Saint-Barthélemy a mecanismelor prevăzute de Directivele 2011/16/UE (2) și 2003/48/CE (3) ale Consiliului, destinate în special combaterii fraudei și evaziunii fiscale, în pofida schimbării statutului său.

(3)

Acordul ar trebui încheiat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Franceză privind aplicarea, în comunitatea din Saint-Barthélemy, a legislației Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii și cooperarea administrativă în domeniul fiscal se aprobă în numele Uniunii.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 7 din acord (4).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

P. C. PADOAN


(1)  Decizia 2013/671/UE a Consiliului din 15 noiembrie 2013 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Franceză privind aplicarea, în comunitatea din Saint-Barthélemy, a legislației Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii și cooperarea administrativă în domeniul fiscal (JO L 313, 22.11.2013, p. 1).

(2)  Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).

(3)  Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (JO L 157, 26.6.2003, p. 38).

(4)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Top