EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0691

2014/691/UE: Decizia Consiliului din 29 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/668/UE privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente

OJ L 289, 3.10.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/691/oj

3.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 29 septembrie 2014

de modificare a Deciziei 2014/668/UE privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente

(2014/691/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217, coroborat cu articolul 218 alineatul (5) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 23 iunie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/668/UE (1).

(2)

În urma consultărilor cu partea ucraineană și în contextul eforturilor globale pentru implementarea procesului de pace în Ucraina, Comisia a propus Consiliului să amâne, până la 31 decembrie 2015, aplicarea provizorie a dispozițiilor referitoare la comerț ale Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul de asociere”) (titlul IV) și să continue, în același timp, aplicarea măsurilor comerciale autonome adoptate de Uniune în beneficiul Ucrainei.

(3)

Aplicarea provizorie a dispozițiilor relevante din titlurile III, IV, V, VI și VII și anexele și protocoalele aferente la acordul de asociere urmează să aibă loc în etape. În ceea ce privește titlurile III, V, VI și VII și anexele și protocoalele aferente, notificarea prevăzută la articolul 486 din acordul de asociere urmează să se facă fără întârziere, în coroborare cu notificarea dispozițiilor articolului 4 din Decizia 2014/295/UE a Consiliului (2). În ceea ce privește titlul IV și anexele și protocoalele aferente, urmează să se facă o notificare astfel încât aplicarea cu titlu provizoriu să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016.

(4)

Prin urmare, Decizia 2014/668/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 4 din Decizia 2014/668/UE se adaugă următoarele paragrafe:

„În ceea ce privește dipozițiile relevante din titlurile III, V, VI și VII și anexele și protocoalele aferente, notificarea privind aplicarea provizorie în conformitate cu articolul 486 din acord se face fără întârziere.

În ceea ce privește dipozițiile relevante din titlul IV și anexele și protocoalele aferente, notificarea în conformitate cu articolul 486 din acord se face astfel încât aplicarea cu titlu provizoriu să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 29 septembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  Decizia 2014/668/UE a Consiliului din 23 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente (JO L 278, 20.9.2014, p. 1).

(2)  Decizia 2014/295/UE a Consiliului din 17 martie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește preambulul, articolul 1 și titlurile I, II și VII (JO L 161, 29.5.2014, p. 1).


Top