EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0051

2014/51/UE: Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2014 de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenției din 2011 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (Convenția nr. 189)

OJ L 32, 1.2.2014, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/51(1)/oj

1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/32


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2014

de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenției din 2011 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (Convenția nr. 189)

(2014/51/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Parlamentul European, Consiliul și Comisia promovează ratificarea convențiilor internaționale în domeniul muncii care au fost clasificate de către Organizația Internațională a Muncii ca fiind actualizate, în cadrul contribuției la eforturile Uniunii Europene de promovare a unor condiții de muncă decente pentru toți, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii, protecția și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor fiind un aspect important al acestora.

(2)

Majoritatea normelor din cadrul Convenției nr. 189 din 2011 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca decentă pentru personalul casnic, denumită în continuare „convenția”, sunt acoperite, într-o mare măsură, de acquis-ul Uniunii în domeniile politicii sociale, combaterii discriminării, cooperării judiciare în materie penală, precum și azilului și imigrației.

(3)

Dispozițiile Convenției privind protecția personalului casnic migrant afectează în mod potențial libera circulație a lucrătorilor – un domeniu care intră în sfera de competențe exclusive a Uniunii.

(4)

În consecință, unele părți din convenție intră în sfera de competență a Uniunii, iar statele membre nu pot să își asume angajamente în legătură cu aceste părți în afara cadrului instituțiilor Uniunii.

(5)

Uniunea Europeană nu poate să ratifice convenția, întrucât doar statele membre pot fi părți la aceasta.

(6)

În această situație, statele membre și instituțiile Uniunii trebuie să coopereze în vederea ratificării convenției.

(7)

Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre care au obligații în temeiul dreptului Uniunii privind cerințele minime în domeniul condițiilor de muncă să ratifice convenția în interesul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre sunt autorizate să ratifice Convenția din 2011 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (Convenția nr. 189) în ceea ce privește părțile care intră în sfera de competență conferită Uniunii prin tratate.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 ianuarie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

G. STOURNARAS


Top