EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0458

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 458/2013 al Comisiei din 16 mai 2013 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

OJ L 133, 17.5.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 250 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/458/oj

17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 458/2013 AL COMISIEI

din 16 mai 2013

de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 litera (d) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei (2) stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește standardele de comercializare aplicabile ouălor. Formularea definiției „lotului” de la articolul 1 din regulamentul menționat trebuie clarificată astfel încât să nu ducă la interpretări divergente și, prin urmare, la practici diferite în statele membre.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 589/2008 trebuie rectificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 589/2008, litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

«lot», ouăle ambalate sau în vrac, care provin din același loc de producție sau din același centru de ambalare, situate într-un singur loc, având aceeași dată în care au fost ouate, aceeași dată de valabilitate minimă sau aceeași dată de ambalare, obținute în urma aceleiași metode de creștere și, în cazul ouălor clasate, incluse în aceeași categorie de calitate și greutate;”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 163, 24.6.2008, p. 6.


Top