EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0405

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 405/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor cote tarifare ale Uniunii pentru produse agricole originare din Peru

OJ L 121, 3.5.2013, p. 35–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 116 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/405/oj

3.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 121/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 405/2013 AL COMISIEI

din 2 mai 2013

privind deschiderea și modul de gestionare a unor cote tarifare ale Uniunii pentru produse agricole originare din Peru

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2012/735/UE a Consiliului din 31 mai 2012 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2012/735/UE, Consiliul a autorizat semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”). În temeiul Deciziei 2012/735/UE, acordul se aplică cu titlu provizoriu până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea acestuia. Acordul se aplică cu titlu provizoriu de la 1 martie 2013.

(2)

Secțiunea B subsecțiunea 2 din apendicele 1 la anexa I la acord vizează programul părții UE de eliminare a tarifelor pentru mărfurile originare din Peru. Pentru o serie de produse specifice, se prevede aplicarea de cote tarifare. Prin urmare, este necesar să se deschidă cote tarifare pentru astfel de produse.

(3)

Cotele tarifare trebuie gestionate de către Comisie pe baza principiului „primul venit, primul servit”, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (2).

(4)

Dreptul de a beneficia de concesiile tarifare trebuie condiționat de prezentarea unei dovezi pertinente de origine autorităților vamale, în conformitate cu prevederile acordului.

(5)

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei (4), conține noi coduri NC care sunt diferite de cele la care se face trimitere în acord. Prin urmare, noile coduri trebuie să se reflecte în anexa la prezentul regulament.

(6)

Având în vedere că acordul se aplică de la 1 martie 2013, prezentul regulament trebuie să se aplice de la aceeași dată.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschid cote tarifare ale Uniunii pentru mărfurile originare din Peru și enumerate în anexă.

Articolul 2

Taxele vamale aplicabile la importul în Uniune al mărfurilor originare din Peru și enumerate în anexă se suspendă în cadrul cotelor tarifare prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Cotele tarifare prevăzute în anexă sunt gestionate de Comisie în conformitate cu articolele 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 21.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(4)  JO L 304, 31.10.2012, p. 1.


ANEXĂ

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor trebuie considerat ca având o valoare pur indicativă, domeniul de aplicare al regimului preferențial fiind determinat, în contextul prezentei anexe, de codurile NC existente la momentul adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Perioada contingentară

Volum contingentar anual

(în tone greutate netă, dacă nu se specifică altfel)

09.7210

0201

0202

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

0210 99 90

1602 50 10

1602 90 61

Carne de vită, proaspătă, refrigerată sau congelată

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

1 792 (1)

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

2 365 (1), (2)

09.7211

0403 90

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, aromatizate sau cu adaos de fructe, fructe cu coajă lemnoasă sau cacao

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

1 584

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

2 090 (3)

09.7212

0405

Unt și alte grăsimi care provin din lapte; produse lactate tartinabile

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

417

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

550 (4)

09.7213

0406

Brânză și caș

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

2 084

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

2 750 (5)

09.7214

0703 20

Usturoi

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

625

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

825 (6)

09.7215

2105

Înghețată și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibilă, cu sau fără cacao

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

125

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

165 (7)

09.7216

1005 90

Porumb, altul decât cel destinat însămânțării

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

8 334

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

11 000 (8)

09.7217

0711 51

Ciuperci din genul Agaricus, conservate provizoriu, dar improprii consumului alimentar în această stare

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

84

2003 10

Ciuperci din genul Agaricus, pregătite sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

110 (9)

09.7218

0402 10

0402 21

0402 99

Lapte și smântână, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sub formă de praf, granule sau alte forme solide

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

2 500

0402 29

Lapte și smântână, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sub alte forme decât praf, granule sau alte forme solide

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

3 300 (10)

09.7219

0402 91

Lapte și smântână concentrate, dar fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sub alte forme decât praf, granule sau alte forme solide

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

5 000

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

6 600 (11)

09.7220

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

3 334

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

4 400 (12)

09.7221

Ex02 07

Carne și organe comestibile, altele decât ficat, de păsări de la poziția 0105, proaspete, refrigerate sau congelate

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

6 250

0210 99 39

Alte tipuri de carne, sărată, în saramură, uscată sau afumată; alte tipuri de făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

8 250 (13)

1602 20

1602 31

1602 32

1602 39

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge, din ficat de orice animal sau de păsări de la poziția 0105

09.7222

Ex10 06

Orez, altul decât orezul nedecorticat (orez paddy) destinat însămânțării

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

28 334

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

37 400 (14)

09.7223

2208 40 51

2208 40 99

Rom și alte rachiuri obținute prin distilare, după fermentarea produselor din trestie de zahăr, prezentate în recipiente cu un conținut de peste 2 litri

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

834 de hectolitri (exprimați în echivalent de alcool pur)

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

1 100 de hectolitri (exprimați în echivalent de alcool pur) (15)

09.7224

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Porumb dulce

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

584

2008 99 85

Porumb, altul decât porumbul dulce (Zea mays var. saccharata), altfel preparat sau conservat, fără adaos de alcool și de zahăr

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

770 (16)

09.7225

0403 10

Iaurt

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

25

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

33 (17)

09.7226

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

Zahăr din trestie, fără adaos de aromatizanți sau coloranți; zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, altele decât zahărul brut, fără adaos de aromatizanți sau coloranți

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

18 334 (exprimate în echivalent de zahăr brut)

1702 30

Glucoză și sirop de glucoză, care nu conține fructoză sau care au în stare uscată un conținut de fructoză sub 20 % din greutate

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

22 660 (exprimate în echivalent de zahăr brut) (18)

1702 40 90

Glucoză și sirop de glucoză, altele decât izoglucoză, care au în stare uscată un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, cu excepția zahărului invertit

1702 50

Fructoză chimic pură

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

Alte zaharuri, inclusiv zahăr invertit și alte amestecuri de zaharuri și de sirop de zahăr care conțin în stare uscată 50 % din greutate fructoză, cu excepția maltozei chimic pure

09.7227

Ex17049099

Alte produse zaharoase fără cacao, cu un conținut de zaharoză de minimum 70 % din greutate

De la 1.3.2013 la 31.12.2013

8 334

1806 10 30

1806 10 90

Pudră de cacao, cu un conținut de minimum 65 % din greutate zaharoză sau izoglucoză exprimată ca zaharoză

De la 1.1 la 31.12.2014 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 31.12.

10 300 (10)

Ex18062095

Alte preparate prezentate fie sub formă de blocuri, calupuri sau bare în greutate de peste 2 kg, fie sub formă de lichid, pastă, pudră, granule sau alte forme similare, în recipiente sau în ambalaje directe, cu un conținut de peste 2 kg, care conțin mai puțin de 18 % din greutate unt de cacao și minimum 70 % din greutate zaharoză

Ex19019099

Alte preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, cu un conținut de zaharoză de minimum 70 % din greutate; alte preparate alimentare din produse de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, cu un conținut de zaharoză de minimum 70 % din greutate

Ex20060031

Ex20060038

Fructe (cu excepția fructelor tropicale și a ghimberului), legume, fructe cu coajă lemnoasă (cu excepția fructelor tropicale cu coajă lemnoasă), coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate), cu un conținut de zaharoză de minimum 70 % din greutate

Ex20079110

Ex20079920

Ex20079931

Ex20079933

Ex20079935

Ex20079939

Dulcețuri, jeleuri de fructe, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu un conținut de zaharoză de minimum 70 % din greutate

Ex20 09

Sucuri de fructe (cu excepția sucului de roșii, a sucurilor de fructe tropicale și a amestecurilor de sucuri de fructe tropicale) și sucuri de legume cu o valoare de maximum 30 EUR per 100 kg greutate netă, nefermentate și fără adaos de alcool, cu adaos de zahăr de minimum 30 % din greutate

Ex21011298

Ex21012098

Preparate pe bază de cafea, ceai sau mate, cu un conținut de zaharoză de minimum 70 % din greutate

2106 90 30

2106 90 59

Siropuri de izoglucoză, aromatizate sau cu adaos de coloranți; alte siropuri de zahăr aromatizate sau cu adaos de coloranți, altele decât siropul de lactoză, de glucoză sau de maltodextrină

Ex21069098

Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, cu un conținut de zaharoză de minimum 70 % din greutate

Ex33021029

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri care au la bază una sau mai multe dintre aceste substanțe, de tipul celor utilizate în industria băuturilor, conținând toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură, cu un titru alcoolic volumic existent de maximum 0,5 % vol, cu un conținut de zaharoză de minimum 70 % din greutate


(1)  Exprimate în echivalent greutate carcasă după cum urmează: 100 de kg de carne cu os este echivalentul a 70 de kg de carne dezosată.

(2)  Cu o creștere anuală de 215 tone metrice începând cu 2015.

(3)  Cu o creștere anuală de 190 de tone metrice începând cu 2015.

(4)  Cu o creștere anuală de 50 de tone metrice începând cu 2015.

(5)  Cu o creștere anuală de 250 de tone metrice începând cu 2015.

(6)  Cu o creștere anuală de 75 de tone metrice începând cu 2015.

(7)  Cu o creștere anuală de 15 tone metrice începând cu 2015.

(8)  Cu o creștere anuală de 1 000 de tone metrice începând cu 2015.

(9)  Cu o creștere anuală de 10 tone metrice începând cu 2015.

(10)  Cu o creștere anuală de 300 de tone metrice începând cu 2015.

(11)  Cu o creștere anuală de 600 de tone metrice începând cu 2015.

(12)  Cu o creștere anuală de 400 de tone metrice începând cu 2015.

(13)  Cu o creștere anuală de 750 de tone metrice începând cu 2015.

(14)  Cu o creștere anuală de 3 400 de tone metrice începând cu 2015.

(15)  Cu o creștere anuală de 100 de hectolitri (exprimați în echivalent alcool pur) începând cu 2015.

(16)  Cu o creștere anuală de 70 de tone metrice începând cu 2015.

(17)  Cu o creștere anuală de 3 tone metrice începând cu 2015.

(18)  Cu o creștere anuală de 660 de tone metrice (exprimate în echivalent de zahăr brut) începând cu 2015.


Top