EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0085

2013/85/UE: Decizia Comisiei din 14 februarie 2013 privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide [notificată cu numărul C(2013) 670] Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 45, 16.2.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 99 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/85(1)/oj

16.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/30


DECIZIA COMISIEI

din 14 februarie 2013

privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide

[notificată cu numărul C(2013) 670]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/85/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (2) stabilește o listă de substanțe active care urmează a fi evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(2)

Pentru o serie de substanțe/combinații de tipuri de produse incluse în această listă, fie toți participanții și-au întrerupt participarea la programul de reexaminare, fie statul membru desemnat în calitate de raportor pentru evaluare nu a primit niciun dosar complet în decursul perioadei specificate la articolul 9 și la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(3)

În consecință, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), articolul 12 alineatul (1) și articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, Comisia a informat statele membre cu privire la aceasta. De asemenea, aceste informații au fost făcute publice prin mijloace electronice.

(4)

În intervalul de trei luni de la publicarea acestor informații, un anumit număr de societăți s-au declarat interesate de asumarea rolului de participant pentru unele din substanțele și tipurile de produse în cauză. Societățile respective nu au prezentat însă un dosar complet.

(5)

Prin urmare, în temeiul articolului 12 alineatul (4) și al articolului 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, se impune ca substanțele și tipurile de produse în cauză să nu fie incluse în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(6)

Din motive de certitudine juridică, trebuie precizată data de la care nu mai trebuie introduse pe piață produsele biocide aparținând tipurilor de produse enumerate în anexa la prezenta decizie care conțin substanțele active enumerate în anexa respectivă.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Substanțele specificate în anexa la prezenta decizie nu se includ în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE pentru tipurile de produse în cauză.

Articolul 2

În scopul aplicării articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, produsele biocide aparținând tipurilor de produse enumerate în anexa la prezenta decizie care conțin substanțele active enumerate în respectiva anexă nu se mai introduc pe piață de la 1 februarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 februarie 2013.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

Substanțe și tipuri de produse care nu se includ în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE

Denumire

Număr CE

Număr CAS

Tip de produs

Statul membru raportor

Glutaral

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-nitrobutil)morfolină

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-nitrobutil)morfolină

218-748-3

2224-44-4

13

UK

Diclorură de N,N’-(decan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(octilamoniu)

274-861-8

70775-75-6

1

HU

Acid salicilic

200-712-3

69-72-7

1

NL


Top