EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0081

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 81/2013 al Comisiei din 29 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 în ceea ce privește fișierele cu microdate pentru transmiterea datelor Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 28, 30.1.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/81/oj

30.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 81/2013 AL COMISIEI

din 29 ianuarie 2013

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 în ceea ce privește fișierele cu microdate pentru transmiterea datelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE (1), în special articolul 9 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Introducerea unui sistem de clasificare actualizat are o importanță fundamentală pentru eforturile actuale ale Comisiei de menținere a relevanței statisticilor europene, prin luarea în considerare a evoluțiilor și modificărilor din domeniul educației.

(2)

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a revizuit versiunea Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED) utilizate până în prezent (ISCED 1997), pentru a se asigura că aceasta este coerentă cu evoluțiile politicilor și structurilor de educație și formare.

(3)

Necesitatea comparabilității internaționale a statisticilor din domeniul educației impune folosirea de către statele membre și instituțiile Uniunii Europene a unor clasificări ale educației compatibile cu Clasificarea Internațională Standard a Educației ISCED 2011 (ISCED 2011), astfel cum a fost adoptată de statele membre ale UNESCO cu ocazia celei de a 36-a conferințe generale din noiembrie 2011.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 al Comisiei (2) ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 192, 22.7.2011, p. 17.

(2)  JO L 276, 21.10.2011, p. 13.


ANEXĂ

Descrierea coloanei 80 (Nivel educațional) din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 se înlocuiește cu următorul text:

Coloană

Identificator

Descriere

Filtru/observații

„80

 

Nivel de studii

Variabilă opțională, dacă nu este transmisă: cod = gol”

 

1

Cel mult învățământ secundar inferior (ISCED 2011 nivelurile 0-2)

 

 

2

Secundar superior și postliceal neuniversitar (ISCED 2011 nivelurile 3 și 4)

 

 

3

Universitar (ISCED 2011 nivelurile 5-8)

 


Top