EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0197

Decizia nr. 197/2012 a Comitetului mixt al SEE din 26 octombrie 2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE

OJ L 21, 24.1.2013, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 40 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/197/oj

24.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 21/45


DECIZIA NR. 197/2012 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 26 octombrie 2012

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia 2010/81/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește adezivii pentru plăci ceramice (1) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Decizia 2010/82/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește materialele pentru tapet mural decorativ sub formă de rulouri și panouri (2) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(3)

Decizia 2010/83/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește pastele de rostuit cu uscare în aer (3) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(4)

Decizia 2010/85/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește șapele pe bază de ciment, șapele pe bază de sulfat de calciu și șapele de pardoseală pe bază de rășini sintetice (4) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(5)

Decizia 2010/679/UE a Comisiei din 8 noiembrie 2010 de modificare a Deciziei 95/467/CE de punere în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului privind produsele pentru construcții (5) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(6)

Decizia 2010/683/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2010 de modificare a Deciziei 97/555/CE privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește tipuri de ciment, var de construcție și alți lianți hidraulici (6) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(7)

Decizia 2010/737/UE a Comisiei din 2 decembrie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse de construcții în ceea ce privește tablele de oțel acoperite cu poliester și cu plastisol (7) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(8)

Decizia 2010/738/UE a Comisiei din 2 decembrie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse de construcții în ceea ce privește mulajele din mortar cu ghips fibros (8) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(9)

Decizia 2011/14/UE a Comisiei din 13 ianuarie 2011 de modificare a Deciziei 97/556/CE privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește sistemele/ansamblurile compozite pentru izolarea termică exterioară cu tencuială (ETICS) (9) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(10)

Decizia 2011/19/UE a Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului cu privire la materialele de etanșare pentru utilizări nestructurale la îmbinările clădirilor și căilor pietonale (10) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(11)

Decizia 2011/232/UE a Comisiei din 11 aprilie 2011 de modificare a Deciziei 2000/367/CE de stabilire a unui sistem de clasificare a performanțelor de rezistență la foc a produselor pentru construcții, lucrărilor de construcție sau părților acestora (11) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(12)

Decizia 2011/246/UE a Comisiei din 18 aprilie 2011 de modificare a Deciziei 1999/93/CE privind procedura de atestare a conformității produselor de construcție conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la ușile, ferestrele, obloanele, storurile, portalurile și feroneria aferentă (12) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(13)

Decizia 2011/284/UE a Comisiei din 12 mai 2011 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește cablurile electrice, de control și de comunicare (13) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(14)

Decizia de punere în aplicare 2012/201/UE a Comisiei din 26 martie 2012 de modificare a Deciziei 98/213/CE privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ansamblurile de pereți despărțitori (14) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(15)

Decizia de punere în aplicare 2012/202/UE a Comisiei din 29 martie 2012 de modificare a Deciziei 1999/94/CE privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la produsele prefabricate din beton normal, din beton ușor sau din beton celular autoclavizat (15) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(16)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Capitolul XXI din anexa II la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1 (Directiva 89/106/CEE a Consiliului) liniuța a zecea (Decizia 95/467/CE a Comisiei) se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32010 D 0679: Decizia 2010/679/UE a Comisiei din 8 noiembrie 2010 (JO L 292, 10.11.2010, p. 55).”

2.

La punctul 1 (Directiva 89/106/CEE a Consiliului) liniuța a optsprezecea (Decizia 97/555/CE a Comisiei) se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32010 D 0683: Decizia 2010/683/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2010 (JO L 293, 11.11.2010, p. 60).”

3.

La punctul 1 (Directiva 89/106/CEE a Consiliului) liniuța a nouăsprezecea (Decizia 97/556/CE a Comisiei) se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32011 D 0014: Decizia 2011/14/UE a Comisiei din 13 ianuarie 2011 (JO L 10, 14.1.2011, p. 5).”

4.

La punctul 1 (Directiva 89/106/CEE a Consiliului) liniuța a douăzeci și cincea (Decizia 98/213/CE a Comisiei) se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32012 D 0201: Decizia de punere în aplicare 2012/201/UE a Comisiei din 26 martie 2012 (JO L 109, 21.4.2012, p. 20).”

5.

La punctul 1 (Directiva 89/106/CEE a Consiliului) liniuța a patruzecea (Decizia 1999/93/CE a Comisiei) se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32011 D 0246: Decizia 2011/246/UE a Comisiei din 18 aprilie 2011 (JO L 103, 19.4.2011, p. 114).”

6.

La punctul 1 (Directiva 89/106/CEE a Consiliului) liniuța a patruzeci și una (Decizia 1999/94/CE a Comisiei) se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32012 D 0202: Decizia de punere în aplicare 2012/202/UE a Comisiei din 29 martie 2012 (JO L 109, 21.4.2012, p. 22).”

7.

La punctul 1 (Directiva 89/106/CEE a Consiliului) liniuța a patruzeci și noua (Decizia 2000/367/CE a Comisiei) se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32011 D 0232: Decizia 2011/232/UE a Comisiei din 11 aprilie 2011 (JO L 97, 12.4.2011, p. 49).”

8.

După punctul 2g (Decizia 2006/600/CE a Comisiei) se inserează următoarele puncte:

„2h.

32010 D 0081: Decizia 2010/81/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește adezivii pentru plăci ceramice (JO L 38, 11.2.2010, p. 9).

2i.

32010 D 0082: Decizia 2010/82/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește materialele pentru tapet mural decorativ sub formă de rulouri și panouri (JO L 38, 11.2.2010, p. 11).

2j.

32010 D 0083: Decizia 2010/83/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește pastele de rostuit cu uscare în aer (JO L 38, 11.2.2010, p. 13).

2k.

32010 D 0085: Decizia 2010/85/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește șapele pe bază de ciment, șapele pe bază de sulfat de calciu și șapele de pardoseală pe bază de rășini sintetice (JO L 38, 11.2.2010, p. 17).

2l.

32010 D 0737: Decizia 2010/737/UE a Comisiei din 2 decembrie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse de construcții în ceea ce privește tablele de oțel acoperite cu poliester și cu plastisol (JO L 317, 3.12.2010, p. 39).

2m.

32010 D 0738: Decizia 2010/738/UE a Comisiei din 2 decembrie 2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse de construcții în ceea ce privește mulajele din mortar cu ghips fibros (JO L 317, 3.12.2010, p. 42).

2n.

32011 D 0019: Decizia 2011/19/UE a Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului cu privire la materialele de etanșare pentru utilizări nestructurale la îmbinările clădirilor și căilor pietonale (JO L 11, 15.1.2011, p. 49).

2o.

32011 D 0284: Decizia 2011/284/UE a Comisiei din 12 mai 2011 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește cablurile electrice, de control și de comunicare (JO L 131, 18.5.2011, p. 22).”

Articolul 2

Textele Deciziilor 2010/81/UE, 2010/82/UE, 2010/83/UE, 2010/85/UE, 2010/679/UE, 2010/683/UE, 2010/737/UE, 2010/738/UE, 2011/14/UE, 2011/19/UE, 2011/232/UE, 2011/246/UE, 2011/284/UE și Deciziile de punere în aplicare 2012/201/UE și 2012/202/UE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 noiembrie 2012, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE către Comitetul mixt al SEE (16).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 2012.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Atle LEIKVOLL


(1)  JO L 38, 11.2.2010, p. 9.

(2)  JO L 38, 11.2.2010, p. 11.

(3)  JO L 38, 11.2.2010, p. 13.

(4)  JO L 38, 11.2.2010, p. 17.

(5)  JO L 292, 10.11.2010, p. 55.

(6)  JO L 293, 11.11.2010, p. 60.

(7)  JO L 317, 3.12.2010, p. 39.

(8)  JO L 317, 3.12.2010, p. 42.

(9)  JO L 10, 14.1.2011, p. 5.

(10)  JO L 11, 15.1.2011, p. 49.

(11)  JO L 97, 12.4.2011, p. 49.

(12)  JO L 103, 19.4.2011, p. 114.

(13)  JO L 131, 18.5.2011, p. 22.

(14)  JO L 109, 21.4.2012, p. 20.

(15)  JO L 109, 21.4.2012, p. 22.

(16)  Nu au fost indicate cerințe constituționale.


Top